Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Są wstępne założenia dla Placu Solnego i okolicy

31 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja wstępnych założeń projektowych dla Placu Solnego z nabrzeżem. 

Eksperci, którzy na zlecenie Miasta, przygotowują Zintegrowany Plan Rewitalizacji (ZPR) dla tego obszaru zaczęli spotkanie od wprowadzenia do tematyki projektu RESTAURA, podsumowania dotychczasowych konsultacji i przedstawienia dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), bo realizację zadań właśnie w tej formule zakłada projekt.

W wyniku badań jako główne problemy przedmiotowego obszaru wskazano m .in.: zły stan techniczny zabytków zlokalizowanych przy Placu Solnym i jego nawierzchni, zniszczoną infrastrukturę techniczną, niejednolitą zabudowę i brak ładu przestrzennego, niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych i rekreacji zarazem, postępującą marginalizację Placu Solnego, brak zagospodarowania i zanieczyszczenie wału. Większość osób, która brała udział w różnych formach wcześniejszych konsultacji – spotkaniach, ankietach i sondzie w portalu społecznościowym opowiedziała się za funkcją rekreacyjną dla całości obszaru, którego dotyczy projekt.

Wał na Narwi według nich powinien stać się bulwarem z prawdziwego zdarzenia z traktami do spacerów, rowerów, biegania, slipem, ławkami, koszami, oświetleniem, ale i Plac Solny powinien zyskać charakter rynku lub skweru. Jego nawierzchnia (oczywiście wyremontowana) – według pomysłu architekta – ma zostać podzielona na strefy skateparku, odpoczynku i edukacji z hot spotem. Istniejąca w otoczeniu drewniana zabudowa - zachowana. Podczas konsultacji pojawiały się pomysły, aby zorganizować w niej minimuzeum. Sam plac mógłby z kolei stać się miejscem do organizacji np. ekologicznych targów śniadaniowych. Znaleźć na nim mogłyby się: tężnia, meble miejskie, poidełka, wieża widokowa ... Jeśli chodzi o parking – trwa poszukiwanie najbardziej optymalnej, także kosztowo, opcji.

Projekt RESTAURA obejmuje także obszary przy kanałku nieopodal fabryki Ecowipes. Tam mogłaby powstać marina i zabudowa mieszkaniowa z terenem zielonym oraz usługami.

Zaprezentowane założenia poddane zostaną dalszym ekspertyzom. Ich efekty przedstawione zostaną na spotkaniu, które prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu. Gotowy ZPR po zatwierdzeniu uchwałą przez Radę Miejską będzie stanowił podstawę do poszukiwania środków oraz partnerów prywatnych chętnych do uczestnictwa w realizacji planu.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Wstępne założenia projektowe
  • Prezentacja podczas spotkania

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter