Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Plac Solny bramą do Narwi

12 października w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja koncepcji zagospodarowania Placu Solnego z nabrzeżem.

Od sześciu miesięcy w ramach projektu RESTAURA zbieraliśmy pomysły na zagospodarowanie tej części miasta. Dyskutowaliśmy o tym na spotkaniach w Urzędzie, konsultacjach w plenerze i w Internecie. Wspólnymi siłami pod okiem architekta i planistów udało się stworzyć wizję, w której priorytetami są: rozwój oferty turystycznej i rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowych miejsc integracji i wzrost poczucia tożsamości lokalnej, tworzenie odpowiednich warunków do życia – rozwój mieszkalnictwa. Zgodnie z założeniami RESTUARY wizja ma zostać zrealizowana w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Tę możliwość daje zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową, utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Realizacja projektu nie tylko na nim ma spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, ale podnieść też atrakcyjność sąsiadujących areałów.

Plac Solny – obecnie pusty – może stać się wizytówką miasta. Ma znaleźć się na nim mapa Nowego Dworu Mazowieckiego, po której można chodzić z niewielkimi ciekami wodnymi imitującymi Wisłę, Narew i Wkrę. Mapa oraz okolica ma być widoczna z wieży widokowej inspirowanej dawną budowlą strażacką. Koncepcja przewiduje nowe budynki w najbliższym otoczeniu placu. To z niego ma prowadzić główne wejście na wał.

Dominującą funkcją Placu Solnego nie ma być już parking, chociaż miejsca parkingowe są oczywiście przewidziane. Istnieje możliwość budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego na ok. 120 aut.

Bulwar nad Narwią na odcinku 1,5 km przewiduje oddzielenie ruchu pieszego i kołowego. Rowerzyści poruszać się mają po koronie wału, piesi – niżej. Nie zabraknie miejsca na małą gastronomię. Koncepcja przewiduje trzy sąsiadujące ze sobą obiekty: siedzibę wędkarzy, WOPR i policji rzecznej z bazą gastronomiczną, sekcji kajakarskiej NOSiR z odpowiednim zapleczem. Przy budynkach zlokalizowano pomosty oraz miejsce do slipowania łodzi (drugie przy marinie). Plaża miejska ma zostać wzbogacona o wypłycony basen.

Na wysokości kanałku dawnej Polleny przewidywane jest nowe osiedle, na którym powstać mogą obiekty od niskiej zabudowy do kilkukondygnacyjnej, apartamentowej (najbliżej wody).  Zbiornik wodny zabezpieczony śluzą zamieni się w marinę. W pasie nabrzeżnym znaleźć się mogą boiska sportowe. Koncepcja przewiduje obiekty użyteczności publicznej, skwer, plac.

Zaprezentowana koncepcja wzbudziła pozytywne reakcje zebranych mieszkańców. Ci, którzy przyszli mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące ich tematy, a były to m.in. możliwość cumowania większych jednostek, oczyszczanie dna rzeki na poszczególnych odcinkach, slipowanie łodzi, połączeniem bulwarem z Parkiem Zachodnim, zmiany w architekturze prywatnych obiektów wokół Placu Solnego. Przede wszystkim jednak pytali o to, kiedy koncepcja doczeka się realizacji. Jak zawsze - wszystko zależy od pieniędzy i od zainteresowania prywatnych partnerów.

Zintegrowany Plan Rewitalizacji musi zostać zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Do jego realizacji potrzebne są także zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Prezentacja koncepcji zagospodarowania Placu Solnego z...
  • Prezentacja koncepcji zagospodarowania Placu Solnego z...
  • Prezentacja koncepcji zagospodarowania Placu Solnego z...

Koncepcja zagospodarowania Placu Solnego z nabrzeżem

wyświetl galerię w Cooliris
  • Założenia projektowe dla Placu Solnego
  • Plac Solny - inspiracje, podobne realizacje
  • Rzut na teren objęty opracowaniem, w tym osiedle z mariną
  • Nowe trzy obiekty z pomostami
  • Koncepcja bulwaru
  • Bulwary - inspiracje, przykładowe realizacje

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter