Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nowy Dwór Mazowiecki w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego

Nowodworski projekt „RESTAURA” realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa stał się częścią Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie przebiega pod hasłem - „Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka przyszłość”.

Rok 2018 to Rok Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage – EYCH). Dla partnerów realizujących na terenie całej Unii Europejskiej ambitne projekty łączące dziedzictwo kulturowe z przyszłością jest to szansa na szersze zaprezentowanie swoich pomysłów, wysiłków i osiągnięć oraz na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów kulturowych.

W trakcie trwania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego podjęty będzie szereg działań zmierzających do lepszego wyeksponowania projektów zaklasyfikowanych do EYCH i realizowanych na terenie Unii Europejskiej, których adresatem są lokalne społeczności, samorządy i potencjalni inwestorzy. Jednocześnie w działania promocyjne włączy się Komisja Europejska.

Przykładem ambitnego łączenia dziedzictwa kulturowego z przyszłością jest nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA”. Zgodnie z założeniami tego projektu planowane jest zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) rewitalizacji historycznego Placu Solnego, rewitalizacja nabrzeża Narwi na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową, utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem.

Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. „RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.

Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

  • -
  • -

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter