Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest na półmetku projektu RESTAURA, który równolegle realizowany jest w Polsce, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. W dniach 14 i 15 luty w chorwackim Zagrzebiu odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, którego celem było podsumowanie dotychczasowych prac, oraz wytyczenie celów na pozostałe półtora roku funkcjonowania projektu. Uczestniczyło w nim dwóch pracowników Wydziału Projektów Infrastrukturalnych biorących udział w realizacji projektu.
Jako, że większość zaangażowanych partnerów ma już opracowane Zintegrowane Plany Rewitalizacji Elementów Dziedzictwa kulturowego, lutowe spotkanie w Zagrzebiu poza prezentacją dotychczasowych postępów skoncentrowane zostało na praktycznych zastosowaniach formuły PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) we współpracy jednostek administracji publicznej z inwestorami prywatnymi. W trakcie szkolenia prowadzonego przez chorwackiego partnera projektu, instytut IRMO, po części teoretycznej uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z obiektami dziedzictwa narodowego na terenie Zagrzebia i praktycznego zastosowania formuły PPP w ich rewitalizacji.
Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” to przedsięwzięcie o charakterze pionierskim w skali całego kraju. Zgodnie z założeniami tego projektu planowane jest zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) historycznego Placu Solnego, modernizacja nabrzeża Narwi na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową. Projekt zakłada też utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. „RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#Interreg, #PPP, #RESTAURA, #nowydwormaz

wyświetl galerię w Cooliris
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu.
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu.
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu.
  • Zagrzeb
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu.
  • 2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego...
  • Interreg Central Europe & RESTAURA.png

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter