Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nowodworski projekt budzi zainteresowanie

Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej Polski. Potwierdzeniem tego były targi Investate Poland 2018, które odbyły się w dniach 21-23 marca w podwarszawskim Nadarzynie.

Impreza, podobnie jak w latach poprzednich zgromadziła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, zainteresowanych pozyskaniem inwestorów, rewitalizacją obszarów zdegradowanych i gospodarczą aktywizacją terenów z potencjałem przemysłowym i inwestycyjnym.
Dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim była to możliwość zaprezentowania uczestnikom targów założeń projektu RESTAURA, nakierowanego na rewitalizację historycznego Placu Solnego oraz nabrzeża Narwi. Realizacja tego projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Głównym tematem rozmów była forma realizacji projektu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ten mało w Polsce popularny i niedostatecznie rozpropagowany model współpracy sektora publicznego z prywatnym daje realne korzyści dla samorządów. Wiele z nich nie może pozwolić sobie na finansowanie kolejnych projektów z własnego budżetu, szczególnie w kontekście spodziewanej w kolejnych latach redukcji dopływu środków unijnych, co stwarza warunki do współpracy samorządów z inwestorami prywatnymi. Rozmówców interesował także sam Zintegrowany Projekt Rewitalizacji przygotowany dla Placu Solnego, nabrzeża Narwi, obejmujący wariant wybudowania od podstaw nowej dzielnicy mieszkaniowej.
Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy, która ma poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. Pozostaje mieć nadzieję, że realnym beneficjantem tych zmian będzie Nowy Dwór Mazowiecki.

  • autor: Wydział Projektów Infrastrukturalnych
wyświetl galerię w Cooliris
  • Targi Investate Poland 2018 w Nadarzynie.
  • Targi Investate Poland 2018 w Nadarzynie.
  • Targi Investate Poland 2018 w Nadarzynie.
  • 2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.jpg
  • Interreg Central Europe & RESTAURA.jpg

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter