Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

RESTAURA – spotkanie partnerów w Chorwacji

Projekt RESTAURA realizowany równolegle w Polsce, Chorwacji, Słowacji i na Słowenii jest w chwili obecnej na etapie działań pilotażowych. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem wiodącym i koordynatorem prowadzonych prac. W dniach 16 i 17 października br. w chorwackim mieście Buzet odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, którego celem było podsumowanie dotychczasowych prac w najciekawszej i najważniejszej fazie projektu. Uczestniczyli w nim pracownicy Wydziału Projektów Infrastrukturalnych biorący udział w realizacji projektu.

Dyskusja w trakcie spotkania toczyła się wokół wypracowania najbardziej efektywnych sposobów pozyskania partnerów prywatnych dla celów rewitalizacji zabytkowych elementów dziedzictwa miast w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To najtrudniejszy obszar współpracy sektora publicznego i prywatnego, dlatego że w jednym projekcie pogodzone muszą być nie tylko kwestie ekonomiczne i społeczne, ale zachować należy również wzgląd na ochronę zabytkowej infrastruktury i zachowanie możliwie największej jej wartości historycznej dla przyszłych pokoleń.     

W przypadku Nowego Dworu Mazowieckiego rewitalizowanym elementem jest Plac Solny wraz z nabrzeżem Narwi. Dzięki dokonanym analizom prawnym i finansowym oraz bazując na przygotowanej dokumentacji technicznej władze miasta zyskały niezbędne dane do przygotowania harmonogramu dalszych prac na bazie opracowanego Zintegrowanego Planu Rewitalizacji.

W trakcie szkolenia prowadzonego przez chorwackiego partnera projektu, miasto Buzet, partnerzy projektu mogli zapoznać się z chorwackimi doświadczeniami i wyzwaniami w wykorzystaniu formuły PPP w realizacji projektów rewitalizacji elementów dziedzictwa kulturowego. Po szkoleniu uczestnicy zapoznali się z zabytkowymi obiektami na terenie starego miasta, które przygotowywane są do procesu rewitalizacji.

Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” to przedsięwzięcie o charakterze pionierskim w skali całego kraju. Zgodnie z założeniami tego projektu planowane jest zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) historycznego Placu Solnego, modernizacja nabrzeża Narwi na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową. Projekt zakłada też utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.

Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#Interreg, #PPP, #RESTAURA, #nowydwormaz,

wyświetl galerię w Cooliris
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Chorwacji.
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Chorwacji.
  • Zabytkowe obiekt miasta Buzet w Chorwacji.
  • Spotkanie partnerów RESTAURY w Chorwacji.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter