Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Informacja dla osób, które zdecydowały się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na podstawie złożonego wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Taka kwota przysługuje zarówno za osobę dorosłą jak i za dziecko.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie „Wniosku o przyznanie świadczenia” za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony. Do wniosku należy dołączyć również „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której trzeba podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzystała lub korzysta z naszej gościnności.

Środki będą wypłacane na zasadach refundacji czyli od momentu przyjęcia uchodźców.

Wniosek o przyznanie świadczenia oraz kartę osoby przyjętej należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, w godz. 8:00-16:00.

Wzory dokumentów.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie