Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Zgłoszone projekty


Nabór zakończony. Wnioski w trakcie weryfikacji formalnej.

PEŁNE OPISY PUBLIKOWAĆ BĘDZIEMY PO WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW.


 

Liczba porządkowa: 1

Nazwa zadania: NOWODWORSKIE FANTAZJE TEATRALNE” – I NOWODWORSKI, OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY

Skrócony opis zadania: PRZEGLĄD SZTUK TEATRÓW AMATORSKICH MŁODZIEŻOWYCH I DOROSŁYCH O TEMATYCE OGÓLNEJ. CELEM FESTIWALU JEST ROZBUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH LOKALNEJ PUBLICZNOŚCI.


Liczba porządkowa: 2

Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu przy ulicy Sempołowskiej

Skrócony opis zadania: Ustawienie urządzeń do Street Workoutu i elementów siłowni zewnętrznej, przygotowanie miejsca do gry w piłkę dla dzieci, zainstalowanie urządzeń zabawowych dla dzieci.


Liczba porządkowa: 3

Nazwa zadania: Międzypokoleniowy plac „Na Górce”

Skrócony opis zadania: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Słonecznej w Starym Modlinie – uczynienie go atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez:

- wytyczenie ścieżki z kostki brukowej, która wydzieli część przeznaczaną dla dzieci od części dla młodzieży i osób dorosłych;

- zakup i montaż sprzętów dla dzieci: tablicy edukacyjnej, lokomotywy oraz nowej piaskownicy; przeniesienie karuzeli w północno-wschodnią część placu, likwidacja starej karuzeli i piaskownicy, wykorzystanie pozostałych istniejących sprzętów;

- zakup i montaż sprzętów dla młodzieży i osób dorosłych: zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, zewnętrznych betonowych piłkarzyków oraz betonowego stołu do gry w szachy wraz z siedzeniami;

- wykorzystanie istniejących ławek, postawienie nowych ławek (3 typów: młodzieżowych, bez oparcia, z oparciem), nasadzenie drzew i krzewów, chroniących przed wiatrem i słońcem;

- utworzenie kolorowego muralu na szarym murze przylegającym do placu (właścicielka muru p. Wanda Rzepczyńska wyraziła zgodę na jego pomalowanie) – akcja zostałaby przeprowadzona wiosną 2016 roku, oprócz autorki projektu wzięłyby w niej udział chętne młode osoby. 


Liczba porządkowa: 4

Nazwa zadania: Kącik zabaw dla dzieci w NOK-u

Skrócony opis zadania: Ponieważ w Nowym Dworze Mazowieckim w sezonie jesienno-zimowym niewiele jest miejsc, do których rodzic opiekujący się małym dzieckiem, może przyjść, aby odpocząć, spotkać się z innymi rodzicami i umożliwić swojemu dziecku swobodną zabawę z innymi dziećmi, wnioskujemy o utworzenie takiego kącika w Nowodworskim Ośrodku Kultury (zakupienie zabawek).


Liczba porządkowa: 5

Nazwa zadania: Budowa terenów rekreacyjnych na Osiedlu Młodych (Młodzieżowa/Jasna)

Skrócony opis zadania: Montaż urządzeń (biegacz, motyl, twister, wioślarz, wahadło, orbitrek, prasa nożna) na nieutwardzonym terenie należącym do gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Miejsca do ćwiczeń ograniczone obrzeżem chodnikowym, plac do ćwiczeń utwardzony kostką chodnikową lub materiałem sypkim (np. żwir płukany). 


Liczba porządkowa: 6

Nazwa zadania: Hip Hop Nowiak Fest

Skrócony opis zadania: Przegląd lokalnych artystów hiphopowych połączony z warsztatami muzycznymi i tanecznymi oraz występami zaproszonych gości.


Liczba porządkowa: 7

Nazwa zadania: Biblioteka przyjazna dzieciom - remont i aranżacja wnętrz

Skrócony opis zadania: Zadanie polega na remoncie (wymiana okien i malowanie ścian) klatki schodowej i pomieszczeń zajmowanych przez Oddział dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maz.


Liczba porządkowa: 8

Nazwa zadania: OŚWIETLENIE ULIC W OKOLICY NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

Skrócony opis zadania:  Ulice miejskie znajdujący się przy  Nowodworskim Szpitalu, na jego tyłach, są praktycznie nieoświetlone. Ulicami tymi często mieszkańcy skracają sobie drogę do szpitala. Idąc tamtędy wieczorem, można łatwo natrafić na dzikie zwierzęta (dziki oraz lisy), których w ciemnościach nie widać. Montaż kilku latarni pozwoli uzyskać pozytywny efekt na bezpieczeństwo w tej okolicy.


Liczba porządkowa: 9

Nazwa zadania: Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Wybickiego

Skrócony opis zadania: W ramach rozbudowy placu zabaw - budowa dodatkowego placu zabaw o powierzchni 147m kw. z nowymi urządzeniami: piaskownica - statek, piaskownica sześciokątna z pokrowcem, huśtawki z bocianim gniazdem,  tablica do rysowania, ogrodzenie z furtką, syntetyczna nawierzchnia, ławki do siedzenia, regulamin.


Liczba porządkowa: 10

Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw oraz stworzenie "zielonej siłowni" wraz z oświetleniem przy ul. Spokojnej

Skrócony opis zadania: ROZBUDOWA JUŻ ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI TJ. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH. DLA POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW STWORZENIE SIŁOWNI ORAZ USTAWIENIE BETONOWYCH ŁAWEK I BETONOWEGO STOŁU MOGĄCEGO SŁUŻYĆ DO   ODPOCZYNKU I  SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW. 


Liczba porządkowa: 11

Nazwa zadania: Remont ulicy Adama Mickiewicza w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku 133 metrów

Skrócony opis zadania: Frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie nowej warstwy nawierzchni bitumicznej, naprawa i wymiana uszkodzonych krawężników.


Liczba porządkowa: 12

Nazwa zadania: Wsparcie Techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego

Skrócony opis zadania: Celem projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostki OSP Nowy Dwór Mazowiecki w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych. Zakupiony pojazd o wysokich parametrach operacyjnych znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jakim dysponuje aktualnie OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Realizacja projektu umożliwi utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej. 


Liczba porządkowa: 13

Nazwa zadania: Mural - powrót do przeszłości

Skrócony opis zadania: Mural ma za zadanie ubarwić nasze miasto jednocześnie zakrywając liczne amatorskie graffiti, które często bywają wulgarne. Proponowane lokalizacje: mur ciepłowni w Twierdzy, mur przy lotnisku, garaże i budynki przy ul. Wojska Polskiego...


Liczba porządkowa: 14

Nazwa zadania: Rowerem do Warszawy

Skrócony opis zadania: Zbudowanie ścieżki rowerowej z Modlina Twierdzy do stacji PKP w Modlinie. Utworzenie monitorowanej rowerowni.


Liczba porządkowa: 15

Nazwa zadania: „Stary”- nowy przystanek

Skrócony opis zadania: Utworzenie dodatkowego przystanku przy ul. Chrzanowskiego w Modlinie Twierdzy. 


Liczba porządkowa: 16

Nazwa zadania: Na spcer - nad Wisłę

Skrócony opis zadania: Modernizacja schodów prowadzących nad Wisłę w Modlinie Twierdzy (okolice Białych Bloków). Usunięcie krzaków, utworzenie alejki wzdłuż Wisły i Narwi. 


Liczba porządkowa: 17

Nazwa zadania: Plac zabaw dla każdego

Skrócony opis zadania: Utworzenie monitorowanego placu zabaw dla dzieci, będącego jednocześnie miejscem odpoczynku dla starszych w Modlinie Twierdzy. 


Liczba porządkowa: 18

Nazwa zadania: „DeltaFest” - festiwal muzyczny

Skrócony opis zadania:  Organizacja przeglądu muzycznego w skali ogólnopolskiej, dla artystów chcących zaprezentować swoją autorską twórczość muzyczną z wyborem  finalistów który odbył by się poprzez przesłuchania materiałów nadesłanych przez artystów pocztą elektroniczną. Część finałowa z występem na żywo zakwalifikowanych artystów, którego jedną z nagród byłby występ na koncercie głównym festiwalu, przed lokalnymi zespołami chcącymi zaprezentować swoją twórczość oraz gwiazdami lub gwiazdą wieczoru.

W związku, z doświadczeniem które nabyliśmy podczas organizacji Nowodworskiego Festiwalu Rockowego, wiemy że poziom zgłaszających artystów jest bardzo wysoki, a w związku z tym  chcielibyśmy zorganizować dwa mniejsze koncerty w celu umożliwienia promocji innym finalistom przeglądu umożliwić prezentację przed szerszą Nowodworską  publicznością.

Kolejnym z zadań które byśmy chcieli  zorganizować przy tworzeniu przeglądu wraz z koncertami muzycznymi są warsztaty muzyczne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego prowadzone przez doświadczonych zawodowych artystów, dostępne byłyby one dla mieszkańców nieodpłatnie. Tematyka wybranych instrumentów muzycznych przeprowadzilibyśmy na podstawie ankiety. 


Liczba porządkowa: 19

Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ulicy Mieszka I w Modlinie Starym

Skrócony opis zadania: Teren okalający boisko przy ul. Mieszka I, z powodu swojej lokalizacji mógłby stać się wizytówką naszego miasta, widoczny jest bowiem z wiaduktu drogowego i okien przejeżdżających pociągów, bliskość rzeki zwiększa jego walory i daje kolejną z wielu możliwości wypoczynku. Obecnie nieruchomość nie wygląda zachęcająco, dlatego chcemy to zmienić. Projekt zakłada utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, poprzez budowę dwóch boisk do piłki plażowej, parkowych alejek wraz z oświetleniem, ustawienie ławek, siew trawy, budowę stanowiska do grillowania, a także utworzenie miejsc parkingowych. Na tym ternie chcemy zlokalizować również plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. Warto zauważyć również, że przed laty teren, który chcemy zrewitalizować tętnił życiem, odbywały się tam amatorskie mecze piłkarskie.


Liczba porządkowa: 20

Nazwa zadania: Ruch to zdrowie. Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim im. J. Wybickiego w Nowym Dworze Maz. w nowe urządzenia sportowe wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową i ustawieniem ławek

Skrócony opis zadania: Doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia do ćwiczeń: orbitrek, (narciarz), ławka plus prostownik grzbietu , motyl plus stepper , drążki do podciągania oraz poręcze- urządzenia zestawu street woorkout oraz montaż stołu betonowego do gry w tenisa stołowego a także ustawienie 2  ławek. Planowane jest również utwardzenie terenu kostką brukową w części obowiązywania stref bezpieczeństwa urządzeń, poza strefą drążków i poręczy, gdzie planowana jest nawierzchnia syntetyczna z płyt gumowych.         


Liczba porządkowa: 21

Nazwa zadania: Adaptacja sali FORUM w SP 7 na salę projekcyjno-teatralną z zachowaniem funkcji sportowo-dydaktycznej

Skrócony opis zadania: Zainstalowanie profesjonalnych systemów audio i projekcyjnych wraz z zabudową osłon akustycznych i zaplecza technicznego dla realizacji projekcji filmowej oraz przedstawień teatralnych, wystaw i akademii.    


Liczba porządkowa: 22

Nazwa zadania: Skwer zdrowia (niedaleko skrzyżowania Morawicza i Wojska Polskiego)

Skrócona opis zadania: Siłownia zewnętrzna z urządzeniami oraz zestw do street workout z ławeczkami oświetleniem. Nowe nasadzenia przy zachowaniu istniejącego drzewostanu i alejka z kostki miejsce dla rekreacji dla całych rodzin.      


Liczba porządkowa: 23

Nazwa zadania: Bieżnia lekkoatletyczna przy ZS 4

Skrócony opis zadania: Wykonanie bieżni 4 torowej o długości 100 m. o nawierzchni poliuretanowej wraz z linami.


Liczba porządkowa: 24

Nazwa zadania: Rekreacja i sport dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Pólko

Skrócony opis zadania: Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla młodzieży i dorosłych na terenie między ul. Boh. Modlina a Lotników.

 


Liczba porządkowa: 25

Nazwa zadania: SKATEPARK

Skrócony opis zadania: Budowa profesjonalnego skateparku o powierzchni co najmniej 700m² w Nowym Dworze Mazowieckim (przy NOSiR).


Liczba porządkowa: 26

Nazwa zadania: Rewitalizacja plaży miejskiej: montaż zjeżdżalni wodnej z tarasem widokowym, ustawienie sprzętu do siatkówki plażowej. 

Skrócony opis zadania: Miejska plaża nie posiada obecnie żadnej infrastruktury rekreacyjnej. Aby uatrakcyjnić teren, przyciągnąć mieszkańców oraz potencjalnych turystów proponuje się montaż jednej konstrukcji składającej się z dwóch zjeżdżalni zewnętrznych typu Anakonda (wyższej – dla dorosłych i mniejszej – dla dzieci) oraz tarasu widokowego, z którego mogliby korzystać nie tylko plażowicze. Dodatkową atrakcją plaży byłoby boisko do gry w siatkówkę. Zjeżdżalnia wodna miałaby szansę stać się największą letnią atrakcją w całej okolicy. Boisko do siatkówki przyciągnęłoby zwolenników aktywnego sposobu wypoczynku. 


Liczba porządkowa: 27

Nazwa zadania: Budowa zewnętrznej tężni solankowej (zadaszonej) o drewnianej konstrukcji.

Skrócony opis zadania: Nowoczesna tężnia solankowa altanowa wybudowana z naturalnych materiałów, z solankami sprowadzonymi z naturalnych źródeł. Konstrukcja tężni wykonana jest z litego drewna sosnowego, wypełnionego gałązkami tarniny, wśród których umieszczona jest odporna na korozję, instalacja hydrauliczna, dostarczająca solankę w obwodzie zamkniętym. Tężnia, mimo swoich stosunkowo niewielkich  gabarytów (ok. 12 m długości, 7 m wysokości) tworzy specyficzny mikroklimat wspomagający leczenie  schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej i stanów ogólnego wyczerpania. Korzystanie z tężni jest polecane osobom w każdym wieku, zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. Dzięki powstaniu tężni park stanie się miejscem rekreacyjnym, sprzyjającym integracji społecznej. 


Liczba porządkowa: 28

Nazwa zadania: Rozszerzenie placu zabaw w parku im. Wybickiego o wodny plac zabaw, tzw. wodne miasteczko. 

Skrócony opis zadania: Proponuje się rozszerzenie placu zabaw o tzw. wodne miasteczko. Wodny plac zabaw składa się z niecki oraz różnego rodzaju urządzeń, np. prysznicy na masztach, dysz i tuneli wodnych oraz przewrotnych wiadrek – zgodnie z wyborem urządzeń z szerokiego katalogu.  Elementami wyposażenia są także zjeżdżalnie wodne, kurtyny wodne czy armatki. Wodne place zabaw składają się z modułów, które można ze sobą dowolnie łączyć.


Liczba porządkowa: 29

Nazwa zadania: BODY PARK, bądź fit od juniora do seniora na przy ul. Sempołowskiej. 

Skrócony opis zadania: Proponuje się rewitalizację placu i przeznaczenie go na zewnętrzną siłownię, workout i wielofunkcyjne boisko do gry. Dzięki różnorodnym urządzeniom, miejsce do aktywności ruchowej znajdą tam osoby młodsze i starsze.


Liczba porządkowa: 30

Nazwa zadania: Plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią  (Plac pomiędzy ul. Chemików, Inżynierską i Paderewskiego)

 

Skrócony opis zadania: Rewitalizacja obecnego placu zabaw poprzez wymianę urządzeń i ułożenie bezpiecznej nawierzchni.


Liczba porządkowa: 31

Nazwa zadania: Budowa Parku Familijnego (przy Młodzieżowej lub Inżynierskiej)

Skrócony opis zadania: Pomimo intensywnego rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Naszego miasta wciąż brak jest miejsc które swoim funkcjonowaniem dostarczą atrakcji każdej z grup społecznych zamieszkujących tereny Nowego Dworu Mazowieckiego. Park FAMILIJNY ma na celu uzupełnienie oferty już istniejącej (ze względu na swoją lokalizację i umiejscowienie obok istniejącego placu zabaw) zapewnienie atrakcji dla całej rodziny, umożliwi też osobom które nie posiadają własnych terenów rekreacyjnych na spędzenie rodzinnych chwil na łonie natury. W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup wiat/chat z ławostołami, zakup urządzeń dla młodzieży i dorosłych do Street Workoutu, zakup liniarek dla dzieci z grupy wiekowej 3+, zakup skałek do wspinaczki, zakup przyczepek rowerowych z możliwością dopięcia do roweru lub używania jako wózek do biegania, zakup koszy wiszących/hamaków/siedzisk, zakup ławek, kwietników, miejskiego dystrybutora wody, przygotowanie wiaty do parkowania przyczepek/wózków do biegania, zakup/modernizacja aplikacji do rezerwacji/zamówienia przyczepki/wózka do biegania.


Liczba porządkowa: 32

Nazwa zadania: Uroczyste obchody 25-lecia koła nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Skrócony opis zadania: Zgromadzenia członków stowarzyszenia i ich rodzin, sympatyków, cukrzyków


Liczba porządkowa: 33

Nazwa zadania: Plac zabaw przy Wiejskiej

Skrócony opis zadania: Ułożenie sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i ustawienie urządzenia kraina wspinaczki. 


Liczba porządkowa: 34

Nazwa zadania: Oczyszczenie miasta z odpadów i śmieci – tereny leśne, łąkowe i nadrzeczne

Skrócony opis zadania: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i innych zaśmieconych miejsc.


Liczba porządkowa: 35

Nazwa zadania: Centrum rekreacyjno-sportowe SŁONECZNE OSIEDLE na terenie przylegającym do ZWiK

Skrócony opis zadania: Budowa otwartego centrum rekreacyjno-sportowego składającego się z skateparku, parku linowego, siłowni zew., zew. urządzeń do gier planszowych, ścianki wspinaczkowej, wiat, ławek, altanek...


Liczba porządkowa: 36

Nazwa zadania: Poprawa estetyki placu zabaw przy Mazowieckiej

Skrócony opis zadania: Pomalowanie ściany garaży sąsiadujących z placem.


Liczba porządkowa: 37

Nazwa zadania: Poprawa estetyki ronda przy Młodzieżowej

Skrócony opis zadania: Uporządkowania i zazielenie pasa zieleni. 


Liczba porządkowa: 38

Nazwa zadania: Poprawa estetyki ul. Paderewskiego

Skrócony opis zadania: Uporządkowanie pasów zieleni, ustawienie koszy na śmieci, modernizacja zatoki autobusowej. 


Liczba porządkowa: 39

Nazwa zadania: KOLOROWE MIASTO - coroczny festiwal street art'u

Skrócony opis zadania: Coroczna impreza plenerowa z muzyką hip hop w tle i warsztatami graffiti. 


Liczba porządkowa: 40

Nazwa zadania: STREFA FITNESS I RELAKSU Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MODLINIE TWIERDZY 

Skrócony opis zadania: Zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół nr 4. W Modlinie Twierdzy poprzez utworzenie siłowni plenerowej i wyznaczenie strefy fitness i relaksu. Modernizacja terenu zieleni i stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców osiedla. Projekt obejmuje ustawienie urządzeń i elementów siłowni plenerowej, rewitalizację zieleni miejskiej i naniesienie nasadzeń, które stworzą spójną całość, wyznaczenie ścieżek, które oddzielą strefę fitness od strefy relaksu. 


Liczba porządkowa: 41

Nazwa zadania: Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. 29 Listopada

Skrócony opis zadania: W ramach projektu przewiduje się modernizację miejsc parkingowych, które obecnie znajdują się w katastrofalnym stanie, teren pokryty jest licznymi nierównościami i wyżłobieniami, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie, wykonanie stanowisk parkingowych i drogi wewnętrznej. 


Liczba porządkowa: 42

Nazwa zadania: Wybudowanie placu sportowego do „Street Workout'u” oraz „Skatebordingu”

Skrócony opis zadania: Budowa placu sportowego w Modlinie Twierdzy w miejscu dawnych kortów, wyposażonego w urządzenia do „street workout” (drążki na różnych wysokościach, drążek "żmijka", ławka skośna, kółka gimnastyczne, poręcze skośne, poręcze równoległe, poręcze niskie, drabinki poziome i pionowe, lina do wspinania, pole dance, tablica informacyjna) oraz do „skateboarding” (piramida, quater pipe, bank, grind box, funbox grindbox, poręcze). 


 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter