Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Opisy pozytywnie zweryfikowanych projektów do realizacji w 2018 r.

Osiedle nr 1

Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku.

70 000 zł

Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta w następującym zakresie: montaż 11 nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół fontanny o powierzchni ok. 205m², wyłożenie betonowego obramowania   fontanny okładziną kamienną z piaskowca lub granitu o powierzchni ok. 16m², montaż podświetlenia tafli wody fontanny oraz filarów zegara miejskiego. Realizacja przedmiotowego projektu podniesie atrakcyjność tego miejsca tak pod względem estetyki, komfortu wypoczynku jak i wizerunku Miasta i będzie zaspokojeniem potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Osiedle nr 2

Wymiana słupów oświetleniowych betonowych wraz z oprawami na nowe estetyczne i energooszczędne na terenie Osiedla Młodych

104 547,33 zł

Wymiana 15 słupów wraz z oprawami w ciągu ulic Wojska Polskiego i Wyszyńskiego wraz z wymianą okablowania podziemnego. Realizacja wniosku ma poprawić estetykę Osiedla i bezpieczeństwo jego mieszkańców oraz zmniejszyć koszty eksploatacji oświetlenia.

Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową

119 823,85 zł

Zadanie polega na rekultywacji gleby, wykonaniu alejek chodnikowych oraz nasadzeń 90. drzew.

Osiedle nr 3

Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników

35 000 zł

Zagospodarowanie niewykorzystanego, zaniedbanego pasa zieleni wzdłuż ul. Lotników na zatoczki parkingowe na prośby i wnioski mieszkańców osiedla, ze względu na duży deficyt miejsc parkingowych. Zostanie ich wykonane tyle, na ile pozwoli przeznaczony budżet.

Osiedle nr 4

Doposażenie placu przy Sempołowskiej

70 000 zł

Instalacja do street workoutu, dodatkowe urządzenia fitness, urządzenia na plac zabaw i ławki na plac przy Sempołowskiej. Urządzenia dostosowane będą do budżetu przeznaczonego na Osiedle.

Osiedle nr 5

Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego

35 000 zł

Wykonanie projektu i budowa  65 mb chodnika z kostki betonowej. Wzdłuż całej ulicy Długiej są wybudowane chodniki. Brakuje komunikacji dla pieszych na odcinku 65 mb idąc od ulicy Kilińskiego w kierunku nowowybudowanego chodnika w ulicy Akacjowej. Z nowego chodnika będzie korzystało kilkanaście rodzin z budynków komunalnych oraz rodziny z budynków prywatnych. Ponadto przy budowie nowego chodnika proponowane jest wykonanie zatoki autobusowej dla komunikacji miejskiej, ponieważ mieszkańcy składają wnioski o rozszerzenie obszaru jej kursowania właśnie o ulicą Długą. Ustawienie podświetlanej wiaty przystankowej poprawi bezpieczeństwo podróżujących oraz będzie chroniło przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Osiedle nr 6

Fitness dla każdego- bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby

10 000 zł

Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sprawnościowo- ruchowych dla osób w różnym przedziale wiekowym, integrujące mieszkańców dzielnicy i poprawiające kondycję oraz dobre samopoczucie. Zajęcia z aerobiku i zumby będą się odbywać w wymiarze 1 godziny tygodniowo wg ustalonego wcześniej harmonogramu.  Przewiduje się kumulację zajęć w uzasadnionych przypadkach (wypadające w danym dniu zajęć święta czy uroczystości). Zajęcia będą prowadzone przez trenera fitness’u w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy. Zajęcia typu zumba/ aerobik stanowią ważny element dbania o dobrą kondycję fizyczną i są popularną formą spędzenia czasu wolnego. Wg wstępnego kosztorysu przewiduje się łączną ilość  zajęć w wymiarze 30 godz. do przeprowadzenia w ramach programu. (15 h – aerobiku i 15 h - zumby). Szacunkowy czas trwania programu: ok 7,5 miesiąca (30 godz: 4 godz. mięsięcznie).

Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy

50 000 zł

Organizacja koncertu integrującego mieszkańców Osiedla nr 6. Projekt zakłada organizację koncertu lidera zespołu „Akcent” Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy. Sugerowana realizacja projektu: maj - wrzesień 2018 (zależnie od harmonogramu wykonawcy).

Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego–Orlik w Modlinie Twierdzy

24 000 zł

Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego za bramkami. Projekt ma na celu wymianę ogrodzenia, które jest już w kiepskim stanie. Przewiduje wymianę ogrodzenia zarówno za jedną jak i drugą bramką. Projekt jest skierowany do młodzieży i osób starszych, które korzystają z kompleksu sportowego koło Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.  Wymiana ogrodzenia umożliwi bardziej kompleksowe korzystanie z tych obiektów.

Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy

6 000 zł

Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców osiedla nr 6. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego połączonego z obchodami dnia dziecka. Planowane są różnego typu atrakcje tj. koncert, zawody sportowe, dmuchańce i trampolina, zabawy dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, warsztaty decoupage, lody, pączki , słodycze, grochówka, loteria fantowa...

Osiedle nr 7

Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe

50 000 zł

Celem projektu jest zakup dodatkowych sprzętów zabawowych, aby zachęcić lokalnych mieszkańców posiadających dzieci do częstszego przychodzenia na plac zabaw i integrowania się z lokalną społecznością. Wśród sprzętów proponowanych we wniosku znajduje się zarówno propozycja dla najmodszych dzieci (zestaw integracyjny), jak i tych starszych (zestaw ze zjeżdżalnią rurową oraz zjazd linowy).

Zakres prac obejmuje:

- zakup sprzętu zabawowego dla dzieci młodszych

- zakup sprzętu zabawowego dla dzieci starszych z rurą do zjeżdżania

- zakup i montaż zjazdu linowego dla dzieci

- usunięcie lub przeniesienie karuzeli, która w chwili obecnej znajduje sie na środku placu zabaw

- przeniesienie podwójnego bujaka sprężynowego typu „krokodyl” w inne miejsce na placu na zabaw

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Modlinie Starym

48 100 zł

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanego w okolicach boiska polegać będzie na:

- wybudowaniu alejek parkowych z asfaltu,

- ustawieniu małej infrastruktury takiej jak ławki i stoło-ławy i altany,

- stworzeniu miejsca do grillowania i  posadowieniu stacjonarnego grilla, ławek parkowych, koszy na śmieci,

- posadzeniu 20 sadzonek drzew (sosen i lip).

Rewitalizacja terenu przy ul. Mieszka I, pozwoli znowu korzystać z tego miejsca mieszkańcom Modlina Starego, a także całego miasta. Niegdyś ten teren tętnił życiem, były tam rozgrywane amatorskie mecze piłkarskie. Kilka lat temu wokół boiska zostały ustawione latarnie i ławki, została nawieziona ziemia w wyniku czego teren został zabezpieczony przed wdzieraniem się wody. Pewien czas temu rozpoczęto przygotowania do utworzenia boiska do gry w siatkówkę plażową. Obecnie wokół boiska chcemy utworzyć strefę rekreacyjną. Projekt zakłada wybudowanie 200 metrów alejek asfaltowych, dwóch wiat leśnych wraz ze stoło-ławami, posadowienie stacjonarnego grilla, koszy na śmieci – 5 szt., ławek parkowych – 4 szt., wykonanie nasadzeń roślinnych w postaci sadzonek drzew – 10 szt. sosen i 10 szt. lip.

Harmonogram prac obejmował będzie miesiące wiosenne, tak aby teren latem mógł służyć mieszkańcom.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Wizualizacja zagospodarowania terenu
    Wizualizacja zagospodarowania terenu

Osiedle nr 8

Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Maz. (wtedy Okunin)

10 000 zł

Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Maz. (wtedy Okunin). To jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w naszym rejonie, przyczynek do głębszego poznawania historii Okunina, atrakcja historyczno-turystyczna. Tablica zostanie zamontowana przy ul. Spokojnej. Wielkość tablicy uzależniona od przeznaczonego budżetu.

Osiedle nr 9

Świąteczna impreza integracyjna połączona z uruchomieniem iluminacji świetlnych

20 000 zł

Organizacja imprezy integracyjnej, podczas której zostanie zaprezentowane świąteczne oświetlenie ul. Miłej i Dębowej. Zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenie na latarniach. Rodzaj i ilość oświetlenia zostanie dosotosowana do budżetu przypadającego na Osiedle.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie