Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Władysław Domański

Władysław Domański, rocznik 1916, urodzony w Nieszawie. W połowie lat trzydziestych przybył wraz z rodzicami do Nowego Dworu. Zatrudnił się jako uczeń kominiarski w Legionowie u majstra kominiarskiego Sobolewskiego. W okupacyjnej rzeczywistości bardzo się mu to przydało, bowiem po zwolnieniu w październiku 1939 r. z niewoli z obozu w Iławie i powrocie do domu, znalazł zatrudnienie jako kominiarz u majstra niemieckiego Schiffmanna i pracował w twierdzy modlińskiej. W niewoli znalazł się jako żołnierz – Obrońca Modlina we wrześniu 1939 r. Powołany został do służby wojskowej w 1938 r. do I dywizjonu pociągów pancernych w Legionowie, z przydziałem do załogi pociągu pancernego nr 15 o nazwie "Śmierć". Już przed wojną bierze czynny udział w życiu sportowym w klubie piłkarskim "Świt" a także w czasie służby w wojsku. Po wojnie staje się bardzo czynnym w życiu społecznym miasta. Działa w organizacji "Liga Morska". Wstępuje do Ochotniczej Straży Pożarnej, która to działalność staje się po piłkarstwie jego następną pasją, do tego stopnia, że w czasie wszelkich uroczystości kombatanckich i patriotycznych do czasu, gdy zmogła go choroba – występował zawsze w mundurze strażackim. Działał także bardzo aktywnie w ruchu spółdzielczym Spółdzielni Spożywców "Społem". Człowiek zawsze skromny i bardzo uczynny. Jako żołnierz – obrońca twierdzy w 1939r., członek załogi pociągu pancernego a tutejszy mieszkaniec, zostaje oddelegowany jako łącznik do sztabu dowódcy obrony gen. Thommée. Jego działalność odnotowana zostaje w książce T. Krawczaka i J. Odziemkowskiego "Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939". Za działania wojenne zostaje odznaczony "Krzyżem Walecznych"; za działalność w OSP wyróżniony zostaje najwyższym odznaczeniem: Złotym "Krzyżem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych"; posiada także Złoty "Krzyż Zasługi". Za oddanie dla działalności społecznej i na rzecz ludzi, zbierał laury przez całe swoje życie. Wszelkiego rodzaju dyplomów otrzymanych za tę działalność – to gruba teka w jego zbiorach i są one jego dumą. I wreszcie jako przybysz z Kujaw w uznaniu jego działalności na rzecz społeczności nowodworskiej, Rada Miejska Uchwałą Nr VII/96/99 na sesji z okazji 625 rocznicy przyznania praw miejskich – w dniu 17 czerwca 1999 r. nadała panu Władysławowi Domańskiemu tytuł: "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO". Zmarł w listopadzie 2002 r. pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie