Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest organem prowadzącym dla 3 zespołów szkolno-przedszkolnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, 1 zespołu szkół ponadgimnazjalnych, 2 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 5 i 2 przedszkoli: Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 3. W skład zespołów szkolno-przedszkolnych wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. W szkołach podstawowych nr 4, 5 i 7 funkcjonują oddziały integracyjne. Zespół Szkół nr 2 obejmuje technikum i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Technikum kształci w zawodach: technik mechatronik, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec i technik ekonomista.
W roku szkolnym 2018/19 uczy się w szkołach podstawowych 2521 uczniów w 121 oddziałach, w oddziałach gimnazjalnych 313 uczniów w 14 oddziałach, w Zespole Szkół nr 2 - 274 uczniów w technikum i 44 słuchaczy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Na terenie miasta funkcjonuje również 1 niepubliczna szkoła podstawowa, do której uczęszcza 31 uczniów.
Nowodworskie przedszkola opiekują się 768 dziećmi, które uczęszczają do 33 oddziałów, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 185 dzieci do 9 oddziałów.
Dotujemy 4 przedszkola niepubliczne i 1 punkt przedszkolny: „Akademia Malucha”, Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”, „Bajkowy Dom”, niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina i „Nasza Bajka”. Do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 254 dzieci.
Przy wszystkich szkołach funkcjonują stołówki szkolne i świetlice. Nowodworska oświata zatrudnia 507 nauczycieli i 253 pracowników administracji i obsługi.
Na terenie Miasta funkcjonują placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Starostwo: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Zespół Placówek Edukacyjnych.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie