Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Ks. Czesław Żyła

Na ziemi sandomierskiej w Świniarach 24 lipca 1927 r. urodził się ks. Czesław Żyła. W Łonowie, w pobliskim kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja, został doprowadzony do wiary, otrzymał Pierwszą Komunię św. i przystąpił do Bierzmowania.
Ojciec księdza, Michał Żyła, przez wiele lat pełnił urząd wójta i prowadził gospodarstwo rolne. Matka, Aniela, zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci (czterech synów i jednej córki). W atmosferze miłości, szacunku i rodzinnej radości upłynęło beztroskie dzieciństwo ks. Czesława Żyły do 12 roku życia.
Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem września 1939 roku. Następstwem przegranej wojny stała się okupacja niemiecka. Już na samym początku zaczęły się tworzyć pierwsze ruchy podziemne. Ks. Cz. Żyła również wykonywał różne zadania pomocnicze na rzecz partyzantów.
Już po zakończeniu wojny zwierzenia kolegi z tego, że chce zostać księdzem, stały się inspiracją dla Ks. Cz. Żyły, który coraz częściej sam o tym myślał. Ks. Żyła wiedział, że nadszedł czas, aby wybrać swoją drogę i spełnić misję życiową. Był przekonany, że Bóg Go powołał. Niestety plany te zostały oddalone, gdyż ojciec Księdza za działalność w PSL Mikołajczyka został zamordowany. Ks. Cz. Żyła, jako młody chłopiec bardzo to przeżył i ucierpiał psychicznie.
Po wielkich przeżyciach osobistych i rodzinnych ks. Cz. Żyła wiedział, że misja kapłaństwa coraz bardziej w nim dojrzewa. Myślał coraz częściej aby wstąpić do Seminarium Duchownego. Po zdanych egzaminach został przyjęty przez Pallotynów. Radość trwała krótko, bo po dwóch latach nauki Małe Seminarium Księży Pallotynów zostało rozwiązane przez ówczesne władze.
Ks. Cz. Żyła skończył kilka kursów, podejmował różne prace, aby w ten sposób odciążyć finansowo matkę, która borykała się z trudnościami. Przez pewien czas pracował nawet jako nauczyciel kontraktowy. Po przyjeździe do Warszawy w 1949 r. ks. Cz. Żyła otrzymał pracę w Zakładzie Protetyki Dentystycznej. W tym czasie uczęszczał również do Liceum Ogólnokształcącego im .Władysława IV. Trudno było pogodzić naukę z pracą. Szczęśliwie zdał jednak maturę i otrzymał upragnione świadectwo dojrzałości. Podjął także ostateczną decyzję wstąpienia do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. I tak zakończył się etap świeckiego życia Czesława Żyły – późniejszego kapłana.
Święcenia kapłańskie ks. Cz. Żyła otrzymał z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 sierpnia 1957 r. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Pierwszą placówką, w której ks. Cz. Żyła rozpoczął pracę jako wikariusz, była parafia św. Małgorzaty w Leoncinie. Drugim miejscem trzyletniego pobytu była parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Maz. Proboszczem był wówczas ks. dziekan Henryk Jóżwik. Po opuszczeniu Nowego Dworu ks. Czesław pracował w parafii św. Katarzyny w Warszawie. Następną placówką była parafia pod wezwaniem św. Rodziny, również w Warszawie. Ostatnią parafią, w której przebywał ks. Cz. Żyła jako wikariusz, był kościół pod wezwaniem św. Barbary w Warszawie. Okres pracy w stolicy ks. Żyła wspomina z sympatią, ale również mówi, że czasem było trudno (księża byli śledzeni przez agentów różnych instytucji komunistycznych).
Władza Kurialna powierzyła następnie Księdzu samodzielną placówkę na stanowisku proboszcza (w 1966 r.) w parafii św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach Kościelnych, gdzie pracował 5 lat. Następnie miał zostać proboszczem parafii w Siennicy, po czym Księdza skierowano do Nowego Dworu Maz. gdzie miał zostać proboszczem. Zmiany tej dokonał Kardynał Stefan Wyszyński,
Ks. Proboszcz po objęciu parafii od pierwszej chwili dał się poznać jako dobry gospodarz a na rezultaty nie było trzeba długo czekać. Pierwsze prace gospodarcze łączyły się z uporządkowaniem cmentarza grzebalnego. W następnych latach trzeba było zadbać o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd kościoła. Dzięki inicjatywie Księdza Proboszcza wybudowano dębowy ołtarz, oraz zainstalowano radiofonizację w kościele. Odnowiono także część plebanii i zegar na wieży. Po trzyletnich trudach, upokorzeniach i udrękach ze strony władz została wybudowana plebania. Gdy kościół stał się zbyt mały, by mógł właściwie spełniać rolę duszpasterską, zdecydowano się na rozbudowę świątyni. Już w 1972 r. w czasie wizytacji Prymas Stefan Wyszyński potwierdził słuszność takiego rozumowania Księdza Proboszcza. 23 kwietnia 1981 r. przystąpiono do rozbudowy kościoła, a ks. proboszcz Cz. Żyła wmurował pierwszą symboliczną cegłę. Już po trzech latach budowy świątynia została ukończona. Dzięki Ks. Proboszczowi rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła na "Osiedlu Młodych". Na budowę nowego kościoła ks. proboszcz Cz. Żyła przekazał wiele materiałów.
29 czerwca 1996 r. przypadała 25 rocznica kierowania przez Ks. Proboszcza Czesława Żyłę parafią. Ksiądz od dawna nosił się z zamiarem wybudowania ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafia wyszła naprzeciw tym planom. Stworzony obraz jest wyrazem wdzięczności Bogu za posługę kapłańską Czcigodnego Jubilata.
Od 1 lipca 2001 r. ks. Żyła przestał pełnić funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Do 2013 r. był rezydentem w tutejszej parafii. Zmarł 7 września 2013 r. w wieku 86 lat.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie