Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Realizacja programu „Czyste Powietrze” – IV kwartał 2023 r.

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 1 573 739,83 zł na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 31 grudnia 2023 roku zostało złożonych 194 wnioski o dofinansowanie z czego zrealizowano 105 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
194 105 1 573 739,83
  • autor: Wojciech Lewandowski

Realizacja programu „Czyste Powietrze” – III kwartał 2023 r.

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 1 480 472,81 złote na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 30 września 2023 roku zostało złożonych 177 wniosków o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 146 umów dotacyjnych z czego zrealizowano 100 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
177 146 100 1 480 472,81 zł

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Realizacja programu „Czyste Powietrze” – II kwartał 2023 r.

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 1 248 951,94 złote na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 30 czerwca 2023 roku zostały złożone 162 wnioski o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 130 umów dotacyjnych z czego zrealizowano 90 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
162 130 90 1 248 951,94 zł
  • autor: Wojciech Lewandowski

Realizacja programu „Czyste Powietrze” – I kwartał 2023 r.

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 912 814,84 złote na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 31 marca 2023 roku zostało złożonych 149 wniosków o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 119 umów dotacyjnych z czego zrealizowano 72 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
149 119 72 912 814,84 zł

 

Już pół miliona złotych trafiło do mieszkańców

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 542 323, 63 złote na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Do 31 grudnia 2022 roku zostało złożonych 134 wnioski o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 109 umów dotacyjnych z czego zrealizowano 41 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
134 109 41 542 323,63 zł

 

W ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą ubiegać się o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie