Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckiem Uchwałą Nr XX/ 215 /2004 z dnia 20 maja 2004 r. nadano tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki":

Panu Stanisławowi Bohdanowi Nowodworskiemu i Panu Cezaremu Leżeńskiemu - potomkom mazowieckiego rodu szlacheckiego herbu Nałęcz, którzy swoje rodowody wywodzą od założyciela miasta Nowy Dwór – Tomisława Herbu Nałęcz, potomkom Abrahama podkomorzego czerskiego i Niemierzy podstolego warszawskiego oraz Dobrogosta późniejszego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, którzy 630 lat temu otrzymali Nowy Dwór jako miasto za zasługi poniesione dla księcia mazowieckiego Ziemowita III.

Pani Józefie Barbarze Łuszczyńskiej
za osiągnięcia w działalności kulturalnej, a szczególnie za ponad 20 – letni wkład w propagowaniu kultury muzycznej wśród mieszkańców naszego miasta oraz za promowanie naszego miasta na terenie kraju i za granicą.

Ks. Kanonikowi Edwardowi Packowi
za aktywne uczestnictwo w życiu społeczno - religijnym w mieście, a szczególnie za organizowanie wśród mieszkańców działalności charytatywnej, dzięki której, jako proboszcz parafii Maksymiliana Kolbego wybudował nową świątynię, zadbał o zapewnienie mieszkańcom miejscowego cmentarza. Za dobrą współpracę z placówkami oświatowymi, zarządem osiedla, władzami miasta oraz za wspomaganie i współorganizację uroczystości na terenie jego parafii.

Panu Stanisławowi Wicherkiewiczowi
za godną postawę obywatelską w okresie II wojny światowej, działalność w organizacji harcerskiej "Szarych Szeregach", aktywne uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim, za walkę w II Korpusie gen. Andersa oraz za aktywną działalność społeczną dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie