Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia, znanej na całym świecie modlińskiej twierdzy oraz innych ciekawych obiektów.

Aby dowiedzieć sie więcej na temat poszczególnych obiektów twierdzy proszę kliknąć w odpowiednią zakładkę w menu, aby poczuć klimat tego miejsca zapraszamy do nas.
 
Uroki twierdzy odkryja przed Tobą:
 • Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
  ul. Baśki Murmańskiej 164
  tel. +48 22 713 04 65; +48 503 999 673
  fax +48 22 713 04 65
  www.twierdzamodlin-tp.pl
 • Sekcja Przewodników Turystycznych PTTK "Bastion" Wojskowego Koła nr 1 im. płk. Edwarda Malewicza
  ul. Baśki Murmańskiej 164
  tel. +48 22 713 04 65; +48 503 999 673
  fax +48 22 713 04 65

 • Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin
  ul. Mickiewicza 99
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  tel. kom. +48 604 607 092
  tel. kom. +48 696 081 633
  strona internetowa: www.twierdzamodlin.pl
  adres e-mail: info@twierdzamodlin.pl
Źródło opisów obiektów: "Ilustrowana Monografia Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z Historią Twierdzy Modlin", autor Ryszard Gołąb, wyd. P.P. EVAN, Nowy Dwór Mazowiecki 2001
 
Dla koneserów - bibliografia pozycji dotyczących Twierdzy Modlin:
 • Bochenek R., Walki o Twierdzę Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996.
 • Bochenek R., Problem militarnego funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych na przykładzie twierdzy Modlin, mpis. (WAT), Warszawa 1992. 
 • Bochenek R., Zarys historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XII, 2001. 
 • Bochenek R., Fuglewicz S., Twierdza fortowa w Modlinie, Fortyfikacja, t.IV, 1996. 
 • Bochenek R., Militarne funkcjonowanie dzieł i zespołów fortyfikacyjnych w przeszłości. Kliometryczna metoda badań, Fortyfikacja, t.VII, 1999. 
 • Bochenek R., Twierdza Modlin, Warszawa 2003. 
 • Fuglewicz S., Twierdza Modlin, mpis., Warszwa 1967. 
 • Głuszek C., Gruszecki A., Twierdza Modlin, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t."Nowy Dwór Mazowiecki i okolice", Warszwa 1987. 
 • Gołąb R., Dwa problemy z historii Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996. 
 • Gołąb R., Ilustrowana Monografia Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z Historią Twierdzy Modlin, Warszawa 2001.
 • Gruszecki A., Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t.XII cz.1, 1966. 
 • Gruszecki A., Twierdza Modlin i Twierdza Dęblin, mpis., Warszawa. 
 • Gruszecki A., Twierdza Modlin na tle rozwoju fortyfikacji nowożytnej, Twierdza Modlin. Materiały z wojskowej roboczej sesji konserwatorskiej, mpis., Warszwa 1979. 
 • Herbst S., Memoriał w sprawie konserwacji twierdzy Modlin, mpis., Warszwa. 
 • Herbst S., Zachwatowicz J., Twierdza Modlin, Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, r.XLII, 1949. 
 • Herbst S., Zachwatowicz J., Twierdza Modlin (La Place forte de Modlin), Warszawa 1949. 
 • Jastrzębski J., Obrona Modlina w 1915 r., Warszwa 1925. 
 • Łysiak W., Możliwości adaptacji zabytków fortyfikacji nowożytnej na przykładzie fortu 1 w Zakroczymiu, Warszawa 1969. 
 • Łysiak W., Koncepcje fortyfikacyjne Napoleona jako podstawa analizy twierdzy Modlin w Księstwie Warszawskim, mpis. (Politechnika Warszawska), Warszawa 1976. 
 • Łysiak W., Reduta Napoleona, Literatura, nr.12, 1978. 
 • Łysiak W., Modlin Napoleoński, Twierdza Modlin. Materiały z wojskowej roboczej sesji konserwatorskiej, mpis., Warszwa 1979. 
 • Normand R., Price de Nowo-Georgiewsk (Modlin) par les Allemands en aout 1915, Paris 1936. 
 • Oleksa A., Problemy użytkowania zabytkowej fortecy na przykładzie Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.XI, 2000. 
 • Orzechowska H., Problematyka konserwatorska twierdz Modlin i Warszawa, Fortyfikacja, t.III, 1995. 
 • Orzechowski F., Twierdza Modlin 1806 - 1870. Cytadela Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, t.IV, 1996. 
 • Orzechowska H., Orzechowski F., Architektura obronna województwa warszawskiego, Militaria polskich formacji i wojska polskiego, Warszawa 1989. 
 • Trzaskowski, Historyczna twierdza jako współczesny obiekt wojskowy dostępny dla turystów, Fortyfikacja, t.XI, 2000. 
 • Wojciechowski M., Twierdza Modlin, Odkrywca, nr 11(35), 2001.
 • Zaleskij N., Kriepost Nowogieorgiewsk 1914 - 1915, Technika i snabżenie Krasnoj Armii, nr 15 z.96, 1924. 
 • Żmijewski J., Aktualny stan prawny i perspektywa zagospodarowania Twierdzy Modlin, Fortyfikacja, nr 1, 2000. 
 • Walka o umocnienia w czasie wojny polsko - niemieckiej, (przedruk artykułu z Informacjonnyj Sbornik z 1941r., [opr.] J. Chorzępa, S. Kucharski), Forteca, nr 1 (16), 2004. 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie