Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Honorowi obywatele

Tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" jest szczególnym wyróżnieniem nadawanym osobie, która swoją działalnością przyczyniła się do rozwoju Miasta, rozsławiła w kraju lub na świecie Jego imię.

Tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" nadaje Rada Miejska na sesji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wnioski Zarządów Osiedli, organizacji społecznych, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Komisji Rady o nadanie tytułu są przedstawiane komisjom Rady.

Akt nadania tytułu podpisują Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta. Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje akt nadania opatrzony herbem Miasta i pieczęcią Rady Miejskiej.

Osoby wyróżnione tytułem podlegają wpisowi do księgi "HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI".

Wręczania aktu nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" dokonuje się na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Uprawnionym do wręczania aktu nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL MIASTA NOWY DWÓR MAZAZOWIECKI" jest Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie