Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Stanisław Bohdan Nowodworski

Urodził się w 1928 w Kielcach. Do wybuchu wojny zdołał ukończyć tylko 5. klasę szkoły powszechnej. W lutym 1939 r. wstąpił do ZHP i złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Podczas okupacji kontynuował naukę na "kompletach", zdając małą maturę (kończąc gimnazjum) w r. 1944. Od jesieni 1939 w Tajnym Harcerstwie a od wiosny 1943 r. w Szarych Szeregach. Był drużynowym Zawiszy, a od wiosny 1944, także dowódcą patrolu BS (Bojowe Szkoły - harcerskie).
We wrześniu 1944 r. wywieziony do niemieckiego obozu pracy w Nadrenii. Po dwóch nieudanych próbach ucieczki w kierunku Polski, za trzecim razem przedostał się przez front do oddziałów amerykańskich. Tam zatrudniono go jako tłumacza.
W czerwcu 1945 zgłosił się do polskich władz wojskowych w Paryżu. Skierowany został do 2-go Korpusu, do którego dotarł w sierpniu i otrzymał przydział do 10-go pułku artylerii ciężkiej. W styczniu 1946 został przyjęty na Kursy Maturalne. Kilka miesięcy później 2-gi Korpus został przerzucony z Włoch do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do Polskiego Korpusu Rezerwowego
Po demobilizacji pracował w przemyśle włókienniczym. Na początku roku 1949 został przyjęty do Szkoły im Józefa Conrada w Haydon Park. Pół roku później zdał maturę angielską i rozpoczął studia ekonomiczno-socjologiczne. W 1952 r. uzyskał pierwszy stopień naukowy zwany Bachelor of Science w zakresie ekonomii. Po kilku latach pracy w różnych firmach w londyńskiej City znalazł dziedzinę, która mu odpowiadała - informatykę. W tym okresie ożenił się z dziennikarką z Polski, której ojciec major łączności, mieszkał w Londynie. W r. 1965 objął stanowisko Data Processing Manager w National Mutual Life Assurance. Na stanowisku tym pozostawał do roku 1981 r., kiedy rozpoczął pracę dziennikarską w Polskiej Sekcji BBC, w której poprzednio pracował dorywczo przez kilkanaście lat.
Po przejściu na emeryturę przez 6. lat pracował we własnej firmie maklerskiej.
W roku 1990 został zaangażowany przez brytyjskie Ministerstwo Obrony (MoD) jako nieetatowy tłumacz angielsko-polski; pełni także funkcję tłumacza i opiekuna polskich delegacji wojskowych przybywających do Wielkiej Brytanii na zaproszenie MoD, dla Scotland Yardu i dla brytyjskiego MSZ. Tłumaczy także i pisze dorywczo dla londyńskiego Dziennika Polskiego i do Jane's Defence Weekly (czołowy tygodnik poświęcony wojskowości).
W czasie studiów i przez kilka lat po studiach był członkiem zarządu londyńskiego Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich; był współzałożycielem i pierwszym prezesem warsztatu teatralnego "Pro Arte", a także członkiem zarządu Fundacji AK. Od przeszło 20-tu lat wraz z żoną współpracują z Medical Aid for Poland Fund.
W roku 1998 został członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu.
Posiada Krzyż A. K., Medal Wojska oraz brytyjski Defence Medal.
Mieszka w Londynie.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie