Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Władze Miasta

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 • Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta
 • Janusz Mikuszewski – Z-ca Burmistrza Miasta
 • Jacek Gereluk – Sekretarz Miasta
 • Anna Palczowska – Skarbnik Miasta

Rada Miejska

 • Bisialski Krzysztof – Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Biliński Roman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 • Nadrzycka Grażyna – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 • Plackowski Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni

 • Boroń Mirosława
 • Brzeziński Ryszard
 • Brzozowska Grażyna
 • Ciesielski Marek
 • Dylewska Wioletta
 • Gluba – Stasiak Monika
 • Kowalska Agnieszka
 • Kubiak – Falęcka Agnieszka
 • Michałowski Sławomir
 • Nasiadka Krystyna
 • Ozdarski Marcin
 • Paszkiewicz Justyna
 • Reginis Tomasz
 • Rusek Beata
 • Sosińska Angelika
 • Świokło Michał
 • Zaremba Adrian

Komisja Rewizyjna

 • Brzeziński Ryszard – Przewodniczący Komisji
 • Brzozowska Grażyna – członek Komisji
 • Gluba–Stasiak Monika – członek Komisji
 • Ozdarski Marcin – członek Komisji
 • Paszkiewicz Justyna – członek Komisji
 • Reginis Tomasz – członek Komisji
 • Sosińska Angelika – członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Dylewska Wioletta – Przewodnicząca Komisji
 • Ciesielski Marek – członek Komisji
 • Kowalska Agnieszka – członek Komisji
 • Michałowski Sławomir – członek Komisji
 • Nasiadka Krystyna – członek Komisji
 • Paszkiewicz Justyna – członek Komisji
 • Sosińska Angelika – członek Komisji

Komisja Finansów

 • Biliński Roman – członek Komisji
 • Ciesielski Marek – Przewodniczący Komisji
 • Dylewska Wioletta – członek Komisji
 • Kowalska Agnieszka – członek Komisji
 • Kubiak-Falęcka Agnieszka – członek Komisji
 • Plackowski Jerzy – członek Komisji
 • Rusek Beata – członek Komisji

Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa

 • Biliński Roman – członek Komisji
 • Boroń Mirosława – członek Komisji
 • Dylewska Wioletta – członek Komisji
 • Michałowski Sławomir – członek Komisji
 • Nadrzycka Grażyna – członek Komisji
 • Nasiadka Krystyna – Przewodnicząca Komisji
 • Świokło Michał – członek Komisji

Komisja Oświaty

 • Boroń Mirosława – członek Komisji
 • Brzozowska Grażyna – Przewodnicząca Komisji
 • Gluba–Stasiak Monika – członek Komisji
 • Nadrzycka Grażyna – członek Komisji
 • Paszkiewicz Justyna – członek Komisji
 • Rusek Beata – członek Komisji
 • Zaremba Adrian – członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych

 • Brzeziński Ryszard – członek Komisji
 • Kubiak-Falęcka Agnieszka – członek Komisji
 • Ozdarski Marcin – członek Komisji
 • Plackowski Jerzy – członek Komisji
 • Reginis Tomasz – Przewodniczący Komisji
 • Świokło Michał – członek Komisji
 • Zaremba Adrian – członek Komisji

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie