Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Kultura rosyjska

Okres rosyjski w Twierdzy Modlin zaczął się zaraz po jej kapitulacji w 1813 roku, kiedy to wkroczyli do niej Rosjanie. Przez kilkanaście lat nie podejmowali rozbudowy, ale po klęsce Powstania Listopadowego docenili położenie fortyfikacji i włączyli ją do systemu obrony Carskiej Rosji. W 1832 roku rozpoczęto wielką rozbudowę twierdzy, a pracami kierował inż. gen. Iwan Dhen przy udziale gen. Aleksandra Feldmana. Wtedy powstały m.in. potężne ceglane działobitnie oraz wielokilometrowe zewnętrzne wały obronne wzmocnione murem Carnota. W pozostawionym w zasadzie bez zmian wewnętrznym obwarowaniu rozpoczęła się budowa ponad dwukilometrowych koszar obronnych, które ostatecznie ukończono w 1844 roku. Koszary mogły pomieścić nawet 20 tys. wojska. Wybudowane zostały także nowe bramy, m.in. Poniatowskiego, Dąbrowskiego i Ostrołęcka, a istniejąca wówczas francuska Brama Północy została zamurowana.  Z czasów rosyjskich pochodzi większość obiektów, które dziś możemy oglądać w Twierdzy Modlin. Są to m.in. spichlerz zbożowy, Działobitnia Dhena, ciąg aprowizacyjny, Korona Utracka,  Kojec Meciszewskiego,  Wieża Ciśnień, Kasyno Oficerskie, bloki carskie, łaźnia i pralnia. Rosjanie założyli również pod koniec XIX w. w twierdzy park, który dziś nosi nazwę „Parku Trzech Kultur”.

W związku z rozwojem artylerii (druga połowa XIX w.) i jej coraz większym zasięgiem podjęta została decyzja o umocnieniu Twierdzy. Tym samym na przełomie XIX i XX w. rozpoczęła się budowa wielkiej twierdzy fortowej. W latach 1883-88 na otaczających ją przedpolach wzniesiono osiem fortów w postaci budowli ceglano-ziemnych. Dopiero co przebudowana kosztem ok. 6 mln rubli modlińska twierdza wymagała jednak ponownej modernizacji w związku z nowym rodzajem granatów artyleryjskich. Zmusiło to Rosjan do przebudowy fortów wykorzystując nowe tworzywa – beton i pancerz. Kolejna rozbudowa prowadzona od 1912 r. objęła powstanie zewnętrznego pierścienia fortów oraz nowych prochowni.

Twierdza Modlin była oczkiem w głowie cara Mikołaja I – władca odwiedził ją aż 17 razy. W Modlinie przyjmował głowy innych państw. W tym celu na dziedzińcu twierdzy wybudowano nieistniejący już dziś pałacyk, w którym mieściły się cesarskie pokoje. Swoje komnaty miał car także w nieistniejącej dziś części koszar. Stamtąd podziwiał wspaniałe widoki ujścia Narwi do Wisły. Twierdza była też ważnym ośrodkiem prawosławnym nad Wisłą, dlatego nie mogło zabraknąć soboru, który stanął na dziedzińcu koszar.

W czasie gdy fortyfikacją władali Rosjanie była ona najpotężniejszą twierdzą Królestwa Polskiego i jedną z najsilniejszych ówczesnej Europy. W 1834 r., na cześć patrona Rosji Św. Jerzego, nadano Modlinowi nową nazwę – Nowogieorgijewsk (najważniejszy patron dla najwyższej rangą twierdzy rosyjskiej). Nazwa ta przetrwała, jako urzędowa, aż do 1915 roku.

Rosjanie zakończyli swoje panowanie w Twierdzy Modlin 20 sierpnia 1915 roku, kiedy to w czasie I wojny światowej zdobyli ją Niemcy.

wyświetl galerię w Cooliris
  • -

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie