Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Adam Struzik

Urodzony 1 stycznia 1957 r. w Kutnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Z wykształcenia lekarz – specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.

Po studiach – stażysta, asystent, a później zastępca dyrektora ds. lecznictwa i rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (1982-90). W latach 1990-97 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Współzałożyciel i prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi im. M. Kasprzaka w Płocku. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, Polskiego Towarzystwa Hematologicznego.

W latach 1986-90 radny gminy Nowy Duninów, a od 1990 r. radny miasta i gminy Gąbin. Założyciel stowarzyszenia Klub Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Miasta i Gminy Gąbin. Od 1994 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1994 r. przewodniczył Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego.

W 1991 r. został Senatorem Senatu II kadencji. W jej trakcie był m.in. przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (do maja 1993 r.). Kolejne dwie kadencje również zasiadał w Senacie. W latach 1993-97 (III kadencja Senatu) zajmował stanowisko Marszałka Senatu – był więc z urzędu wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, które w 1997 r. uchwaliło Konstytucję RP. Podczas przewodnictwa Izbie Wyższej Parlamentu RP doprowadził do odzyskania i restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie. Zainicjował Powstanie Domu Polonii w Wilnie (odznaczony za to orderem Meritus Patriae przez Fundację „Pomoc Polakom Na Wschodzie'). Od sierpnia 1997 r. przewodniczący komitetu pomocy powodzianom „Rolnicy – Rolnikom'.

Od 1998 r. zasiada w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Do 2001 r. kierował Komisją Zdrowia i Kultury Fizycznej. W latach 1999-2001 był przewodniczącym Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, a od kwietnia 2000 r. przewodniczącym Rady Krajowego Związku Kas Chorych.

Od lat 80. związany z polityką – w latach 1984-90 członek ZSL, od 1990 r. – członek władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od 2001 r. zajmuje stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2006 r. w wyborach samorządowych dzięki rekordowemu poparciu wszedł do sejmiku i ponownie został wybrany na to stanowisko. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. został wybrany posłem na Sejm IV kadencji (startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu płockim). Zrezygnował z mandatu przed złożeniem ślubowania na rzecz pełnienia funkcji marszałka województwa.

Miłośnik rodzinnej Ziemi Płockiej. Mecenas kultury – inicjator Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego za wybitne osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne, zwłaszcza za działania na rzecz integracji i promocji województwa. Ponadto inicjator konkursu Laur Marszałka – nagrody przyznawanej producentom wyróżniającym się wysoką jakością produkcji, których wyroby odznaczają się oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz przyczyniają się do kultywowania i popularyzowania mazowieckiej tradycji kulinarnej. Animator współpracy kulturowej, naukowej i biznesowej regionu mazowieckiego z regionami Unii Europejskiej. Od kwietnia 2003 r. członek Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej. Od lutego 2007 r. członek Zarządu Związku Województw RP.
Wrażliwy na potrzeby innych. Pomysłodawca wielu akcji charytatywnych dla dzieci: „Pogodne Lato' – coroczna akcja, dzięki której dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych biorą udział w letnich obozach z innymi dziećmi; „Bezpieczna droga do szkoły' – cykliczna akcja obejmująca wiele działań promujących wśród dzieci i młodzieży bezpieczeństwo ruchu drogowego; „Już pływam' – cykliczna akcja promująca bezpieczne zachowanie w wodzie, na basenie i kąpieliskach.

Odznaczony Orderem Honoru przez prezydenta Grecji Kostisa Stefanopulosa (w październiku 1996 r.), a także Medalem Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Medal Honorowy (2006 r.).

Prywatnie: żonaty, ma dwoje dzieci.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie