Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

INFORMACJA

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki kolejny już raz przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zgodnie z podpisaną Umową Nr 14/2023/AOON otrzymamy środki finansowe w łącznej kwocie 66 511,82 zł. Program jest realizowany od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Nadmieniamy, iż ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)).

Głównym zadaniem wyznaczonym przez Program jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
  • autor: Małgorzata Olbryś
  • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

12 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym zadaniem wyznaczonym przez Program jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki już po raz drugi przystąpiło do Programu. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę otrzymamy środki w łącznej kwocie 71 604,00 zł.

Po realizacji Programu Miasto Nowy Dwór Mazowiecki sporządzi i przekaże Wojewodzie końcowe zestawienie wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji.

  • autor: Małgorzata Olbryś
  • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie