Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Szkoła Podstawowa  Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 1a
www.ndmpiatka.pl
tel. (22) 775 50 75; fax  (22) 775 53 39
sekretariat@sp5.nowydwormaz.pl

Dyrekcja szkoły:
Jerzy Kowalik - dyrektor
Elżbieta Lewandowska – wicedyrektor
Ewa Wójcik – wicedyrektor

Pedagodzy szkolni:
Elżbieta Lewandowska
Katarzyna Nowicka

Psycholog szkolny:
Agnieszka Piotrowska
piatkapsycholog@wp.pl

Sekretariat szkoły:
Wiesława Wardaszka
Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 - 15:15 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2013/2014

KLASY  0-III
0 A – Wioletta Chruściel-Cios
0 B – Dorota Karwowska
0C - Magda Ners

I A - Ewa Pierścieniak
I B - Dorota Ziemnińska
I C - Anna Kassjanowicz
I D - Agnieszka Patłaszyńsaka
I E - Ewa Wiśniewska

II A - Ewa Jabłońska
II B - Monika Jaczewska
II C - Anna Piotrowska
II D - Renata Luty
II E - Magda Ekert 

III A – Iwona Ostapowicz
III B – Iwona Zielińska
III C – Ewa Sikorska
III D – Milena Ciurzyńska
III E – Wioletta Waluszko

 

KLASY IV-VI
IV A – Janina Pilarska (matematyka)
IV B - Violetta Rzeszot (język polski)
IV C - Agnieszka Piszczek (technika, informatyka, wychowanie  komunikacyjne)
IV D – Mirosława Pogorzelska (przyroda)
IV E - Halina Kozioł (język polski)
IV F - Beata Michalak(matematyka) 

V A – Justyna Michno (historia)
V B  -Iwona Zając (przyroda)
V C – Bartłomiej Ners (wychowanie fizyczne)
V D - Karolina Nadrzycka (język angielski)
V E - Wioletta Chudzyńska (język angielski)

VI A – Małgorzata Nerć (język angielski)
VI B - Agnieszka Rabiej (język polski)
VI C – Jolanta Szczepańka (język polski)
VI E – Danuta Warzyńska (informatyka)

 

Pozostali nauczyciele

Matematyka:
Ewa Wójcik
Marianna Turek

Język angielski:
Adrianna Kraśniewska

Religia:
Katarzyna Nowicka
Anna Krajczyńska
s. Konstancja
ks. Łukasz Król  

Wychowanie fizyczne, SKS-y:
Beata Piekaruś
Janusz Rzeszot
Natalia Goławska

Świetlica:
Agnieszka Tkacz
Agnieszka Przygódzka 
Magda Ners
Magda Jabłońska

MOTTO "PIĄTKI"
Citius, Altius, Fortius (Szybciej, wyżej, mocniej)

Staramy się nasze działania opierać na idei partnerstwa i współpracy uczniów, nauczycieli
i rodziców, zgodnie ze sportową zasadą fair play. Dlatego też stawiamy sobie coraz wyższe cele, daleko mierzymy i staramy się szybko reagować na potrzeby społeczności szkolnej.

OFERTA PIĄTKI

Nasz Szkoła liczy sobie 33 oddziały, uczęszcza do niej 734 uczniów. Oferujemy im szeroki wachlarz zajęć, stwarzając możliwości rozwoju ich zainteresowań i predyspozycji:
* Uczniowie od klas młodszych mają zajęcia wprowadzające ich w świat informatyki.
* W Piątce są klasy ze zwiększoną ilością zajęć wychowania fizycznego i rekreacyjno-sportowych z nauką pływania.
* Edukacja ekologiczna, wychowanie komunikacyjne to dodatkowe zajęcia dające uczniom praktyczną wiedzę.


Co nas wyróżnia

* Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny - posiadamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone w skanery, projektory multimedialne, dysponujemy wieloma pracowniami multimedialnymi z tablicami interaktywnymi. Mamy możliwość korzystania z Internetu w każdej sali lekcyjnej – za pośrednictwem laptopa i rzutnika. To bardzo ułatwia pracę nauczycielom i pozwala uatrakcyjnić zajęcia.
Ponadto w czytelni znajdują się komputery z dostępem do Internetu, z których uczniowie mogą korzystać do woli. Komputery, skaner i drukarki znajdują się także w redakcji szkolnej gazetki.
Wychodzimy z założenia, że swobodne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważne, dlatego też uczniowie Piątki już od drugiej klasy uczestniczą w zajęciach informatyki.
Piątka jest jedyna szkołą podstawową w okolicy, która prowadzi zajęcia z programem Logomocja Imagine, dzięki temu dzieci osiągają liczne sukcesy w konkursach Ligi Zadaniowej i MiniLogii.
* W szkole wydawana jest gazetka uczniowska „Szuwarek” posiadająca wieloletnią tradycję, nagradzana w konkursach powiatowych i ogólnopolskich. Redakcja szkolnej gazetki mieści się w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w sprzęt umożliwiający samodzielne tworzenie i  drukowanie gazetki.
* Uczniowie naszej szkoły od wielu lat dominują w sporcie na obszarze gminy i powiatu, zdobywając wiele laurów.
* W Piątce bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski, który nie tylko organizuje wiele imprez szkolnych, ale także prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną, wspierając między innymi WOŚP  i akcję „Adopcja na Odległość', realizowaną przez nasze Koło Misyjne , w ramach której nasi uczniowie co miesiąc wysyłają środki na utrzymanie i edukację dwójki afrykańskich dzieci – Ediny i Jonatana.

Jak uczymy języków obcych

W szkole już od klasy pierwszej prowadzona jest nauka języka angielskiego, odbywa się ona w grupach. Uczniowie mogą doskonalić jego znajomość także podczas dodatkowych zajęć koła języka angielskiego.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie