Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • ŚP. płk mgr pil. Bolesław Zoń

ŚP. płk mgr pil. Bolesław Zoń syn Jana i Antoniny urodził się 11 lutego 1940 roku w Czernichowie koło Żywca. Wychowywał się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Żar, które było wówczas kolebką polskiego sportu lotniczego, co było bezpośrednią przyczyną zafascynowania się lotnictwem. Jako bardzo młody człowiek, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w wieku zaledwie16 lat zdobył uprawnienia pilota szybowcowego i samolotowego a jako osiemnastolatek został zatrudniony w Wyczynowej Górskiej Szkole Szybowcowej na Żarze jako pilot instruktor szybowcowy i samolotowy. W roku 1962 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej gdzie po wielu staraniach i zdaniu egzaminów został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu. Szkołę lotniczą ukończył w 1965 r. i w stopniu podporucznika, pilota III klasy zostaje skierowany do 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach koło Katowic gdzie przeszkala się na samoloty naddźwiękowe i zdobywa bogate doświadczenia lotnicze uzyskując uprawnienia oblatywacza oraz pilota doświadczalnego. Dzięki profesjonalizmowi lotniczemu oraz posiadanymi uprawnieniami w 1976 r. zostaje skierowany do 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej w Modlinie, której w latach 1984-1990 był dowódcą.    
„Bolek” – bo tak nazywał go świat lotniczy, całe późniejsze swoje życie związał z Modlinem i regionem nowodworskim rozsławiając go w Polsce i za granicą. Oblatywał w Indiach polskie samoloty TS-11 Iskra, przebazowywał z Polski do Turcji samoloty AN-2. Jako pierwszy Polak przeszkolił się w USA na śmigłowiec Robinson R-22 uzyskując jednocześnie uprawnienia instruktorskie.
Również jako pierwszy Polak przeszkolił się na łódź latającą typu Buccaneer i wykonywał pokazowe starty i lądowania na Wkrze w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przez 12 lat latał we współutworzonej przez siebie, na warszawskim Bemowie, lotniczej bazie przeciwpożarowej, uczestniczył w wielu akcjach p.poż. gasząc z powietrza między innymi pożary lasów w Hiszpanii.
Był niekwestionowanym autorytetem lotniczym dzięki czemu powołano go na biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu lotnictwa - specjalność samoloty lekkie, szybowce i śmigłowce. Prywatnie był człowiekiem bardzo skromnym, otwartym, kontaktowym, towarzyskim i rzeczowym. Skupiał wokół siebie szerokie grono przyjaciół również spoza lotnictwa, między innymi ze świata nauki, polityki, filmu, kultury i sztuki. Jako instruktor lotniczy interesował się również zagadnieniami pedagogiki. W roku 1979 uzyskał tytuł magistra w zakresie pedagogiki specjalnej, a w roku 1984, na Uniwersytecie Śląskim, otworzył przewód doktorski w zakresie socjologii.
Za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami, płk mgr pil. Bolesław Zoń został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jego nagła śmierć, 12.09.2002 r., była niepowetowaną szkodą dla całego lotniczego świata.
My Nowodworzanie pamiętamy Go z licznych pokazów lotniczych, widokowych lotów pasażerskich organizowanych dla naszych mieszkańców jak również z lotniczego udziału w wielu nowodworskich uroczystościach.
Za zasługi dla naszego regionu, społeczeństwo nowodworskie ufundowało „Bolkowi” pomnik lotniczy, który został odsłonięty w 2003 roku, a Rada Miejska nadała nazwę skwerowi, przy którym ten pomnik został posadowiony, im. płk. pil. Bolesława Zonia.
Na wniosek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – Oddział Modliński Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwałą nr IV/43/2019 z dnia 14 maja 2019 r. nadała pośmiertnie Panu płk pil. Bolesławowi Zoniowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie