Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Eugenia Podwiązka

Pani Eugenia Podwiązka urodzona 25 marca 1932 r. w Nowem n/Wisłą powiat Świecie. Od chwili urodzenia do roku 1957 zamieszkała w Bydgoszczy. Z wykształcenia pedagog. W roku 1969 przez służbowe przeniesienie męża-oficera zawodowego -pilota, zamieszkała w Nowym Dworze Mazowieckim.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty nie mógł zatrudnić w/w w charakterze nauczyciela z braku wolnych miejsc na terenie tutejszego powiatu. Powyższe Prezydium skierowało Panią E. Podwiązka do Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa-1', gdzie została przyjęta. W krótkim czasie dała się poznać jako wartościowy pracownik, awansowała na kierownicze stanowisko, na którym pracowała do odejścia na emeryturę.
Pani E. Podwiązka nie tylko wywiązywała się sumiennie z pracy zawodowej, ale władze Miasta zleciły jej jako pracę społeczną — opiekę nad trudną młodzieżą ponadpodstawową oraz młodzieżą pracującą. Organizowała świetlice skupiającą młodzież — zespoły muzyczne, wspaniały organizator kolonii, obozów, obozów wędrownych.
Za opiekę i pracę z młodzieżą została czterokrotnym zwycięzcą konkursu „Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca Młodzieży'.
Od roku 1971 aktywnie pracuje na rzecz ludzi potrzebujących pomocy w Zarządzie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, gdzie w roku 2004 zostaje V-ce Prezesem Komitetu.
W latach 1977-1988 - członek Zarządu PTTK w Nowym Dworze Maz. Od kilku lat jest członkiem „Kola Przyjaciół Biblioteki' przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przez okres 13 lat tj. 1991-2003 r. kierowana przez Rady Miejskie w Nowym Dworze Mazowieckim na ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie. W kadencji 2004-2007 jako członek Komisji Rewizyjnej uczestniczy aktywnie w pracy samorządu osiedlowego Nr 2 na rzecz mieszkańców Osiedla Młodych.
W latach 1984-88 - Radna IX kadencji Rady Miejskiej oraz w II kadencji tj. 1994-1998 Radna Rady Miejskiej.
W latach 1981-89 razem z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury powołany został Kabaret Seniorów pod nazwą „No-To-Co', który przez wiele lat zabezpieczał rozrywkę kulturalną nie tylko w Nowym Dworze Maz. ale również w całej Polsce. Uczestniczył w ogólnopolskich eliminacjach zespołów artystycznych seniorów przywożąc przez 6 kolejnych lat I nagrody pokonując 56 istniejących i występujących zespołów z całej Polski. Cieszyło wszystkich, że cała Polska wie o istnieniu Nowego Dworu Mazowieckiego, który rozsławiony został przez skromny zespół seniorów.
Pani Eugenia Podwiązka jako instruktor muzyczny urlopy swoje poświęcała na rzecz seniorów i wyjazdach po kraju oraz dla młodzieży w wyjazdach wypoczynkowych. Jest osobą znaną, pracowitą, sumienną, posiada wiele odznaczeń instytucji i organizacji społecznych a za pracę społeczną na rzecz Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymała „Złoty Krzyż Zasługi'.
Za swoją aktywną pracę na niwie zawodowej i społecznej odznaczana była srebrnymi, złotymi, honorowymi odznaczeniami przez Ministerstwa, Instytucje oraz organizacje społeczne a w roku 1986 uchwalą Rady Państwa „Złotym Krzyżem Zasługi'. Z dniem 30 maja 1991 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę a z dniem l czerwca 1991 roku została członkiem Prezydium Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Maz. Cały swój czas poświęca aktywnie ludziom potrzebującym pomocy, ludziom samotnym, niepełnosprawnym. Przykładnie podtrzymuje współpracę z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Znana i lubiana nie tylko w mieście, ale w całym powiecie.
Posiada zdolności organizacyjne a swoim przykładnym i czynnym działaniem społecznym przyciąga wiele osób do organizacji związkowej. Jej 17-letnia aktywna działalność w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz społeczna działalność od chwili przybycia do Nowego Dworu Maz. sprawia, ze jest zasłużoną osobą dla społeczności naszego miasta.
W dniu 14 czerwca 2008 r. Rada Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nadała Eugenii Podwiązka Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie