Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

W skład Zespołu wchodzą Publiczne Przedszkole nr 4, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina.

Internet: www.zstwierdza.edu.pl

sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl

Publiczne Przedszkole nr 4 (od 1 stycznia 2012 r.), ul. 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 713-02-60, e-mail: sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl.

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Bema 227, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 713 44 65.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Modlina, ul. Józefa Bema 312, 05–160 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 713-44-20, 713 03 28, e-mail: sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl.

Dyrektor: Emilia Napiórkowska.

Wicedyrektorzy: Ewa Rudnicka klasy "0"- IIISP, Barbara Siwek klasy IV-VIII SP.

Wicedyrektor ds. wychowania przedszkolnego Marta Kaczmarek-Antos.

Wicedyrektor ds. wychowawczych Agnieszka Arent.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim obsługuje: Miejski Żłobek nr 1w Nowym Dworze Mazowieckim, ul 29 Listopada 109, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 713 02 60, 713 03 28.

Dyrektor: Emilia Napiórkowska.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie