Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Józefa Barbara Łuszczyńska

Pani Józefa Barbara Łuszczyńska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie, w której ukończyła wydział dyrygentury.
Całe swoje zawodowe życie związała ze szkolnictwem. Jest doświadczonym pedagogiem, obecnie już na emeryturze.
W 1983 roku Pani Józefa Barbara Łuszczyńska podjęła się prowadzenia chóru parafialnego, przy kościele Świętego Michała Archanioła w naszym mieście. Po dziewięciu latach, tj.w 1992 roku chór został członkiem Stowarzyszenia Chórów Kościelnych "CAECILIANUM" W 1994 roku przyjął nazwę "SOLI DEO" tzn. "Tylko Bogu". Cały czas kieruje nim Pani Józefa Barbara Łuszczyńska. Dzięki jej wyjątkowym zdolnościom, osobistej kulturze, wrażliwości, prawości charakteru oraz wielkiej pracowitości i umiejętności pozyskiwania osób do chóralnego śpiewu, zdołała skupić w chórze wielu mieszkańców miasta, wśród nich swoich uczniów. Członkowie chóru nie zajmują się profesjonalnie sztuką, nie posiadają muzycznego wykształcenia, ale za przyczyną swej dyrygentki stali się pasjonatami śpiewu i muzyki.
To dzięki jej wizji artystycznej oraz ogromnemu zaangażowaniu, cierpliwości, a przede wszystkim ogromnej pracy, chór prezentuje wysoki poziom artystyczny oraz kształtuje pozytywny obraz parafii i miasta.
Chór liczy od 50 do 60 osób. Wypracował bogaty repertuar, który obejmuje ponad 200 utworów wybitnych kompozytorów ze wszystkich epok. Wykonuje je na cztery głosy i chór męski.
W repertuarze znajduję się pieśni religijne, kościelne, patriotyczne, żołnierskie, ludowe i okazjonalne. O ambitnym repertuarze świadczy fakt wykonywanie takich pieśni, jak: "Bogurodzica" –Anonima, Gorzyckiego –"Gaude Mater Polonia", "Chorały" – Bacha, "Ave verum" -Mozarta, Haydna -"Alleluja". Schuberta -"Ave Maria" i wiele innych utworów.
Chór "Soli Deo" uczestniczy w przeglądach chórów kościelnych, festiwalach, występuje z koncertami kolęd i pieśni pasyjnych, a także śpiewa we mszach świętych transmitowanych przez Polskie Radio z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Systematycznie bierze udział we mszach rodzimej parafii, różnych uroczystościach kościelnych, patriotycznych i jubileuszowych. Zaznaczył swój udział w oprawach liturgicznych w Warszawie, podczas wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego do kraju.
Chór występował w uroczystościach patriotycznych na terenie powiatu nowodworskiego, na cmentarzu w Palmirach, Stanisławowie . Brał udział w liturgiach jubileuszowych w Zakroczymiu, Smoszewie, Secyminie, Nowinach.
Dyrygent i chór dali także koncerty w wielu sanktuariach i miejscach historycznych w całej Polsce: - występowali w Częstochowie, Licheniu, Świętej Lipce, Gierzwałdzie, Kalwarii Zebrzydowskiej, w Łagiewnikach, Wadowicach i Zakopanem.
Występowali również za granicą. Koncertowali na Litwie, w Grodnie, Wilnie, we Francji Lourdes, Montorelli, Paryżu, we Włoszech – w Rzymie i na Monte Casino oraz w Watykanie. Dzięki staraniom Prymasa chór "Soli Deo" miał zaszczyt zaśpiewać na audiencji dla Polaków z całego świata podczas osobistego spotkania z Ojcem Świętym z okazji 10-lecia pontyfikatu w Watykanie. Uczestniczył również podczas beatyfikacji O.H.Koźmińskiego z Zakroczymia.
Wielkim przeżyciem dla chóru było uczestnictwo w apelu poległych Polaków na Monte Casino. Ponownie w dniu 3 maja 2001 roku chór śpiewał pieśni religijne i patriotyczne na tym samym cmentarzu, wzruszając swym śpiewem przybyłych na uroczystość nie tylko Polaków z kraju i za granicy, ale również turystów z wielu państw świata.
Nie sposób wyliczyć i ocenić działalność chóru przez 20 lat jego istnienia pod dyrygenturą Józefy Łuszczyńskiej. Jest to ogromny dorobek repertuarowy, koncertowy.
Na to wszystko chórzyści zapracowali wielogodzinnymi próbami, 2-3 razy w tygodniu. Swą systematycznością obowiązkowością, oddaniem i pracowitością, a tym samym wnosząc do życia parafii i miasta wiele wartości pozytywnych. Chór pod dyrekcją Pani J.Łuszczyńskiej jest godnym reprezentantem, a właściwie "Ambasadorem nowodworskiej kultury", koncertując rozsławia nasze miasto nie tylko w kraju ale i za granicą.
Pani Józefa Łuszczyńska jest osobą znaną w naszym mieście, szanowaną i cenioną za wieloletni wkład w propagowaniu kultury muzycznej na wysokim poziomie artystycznym.
I choć jest już na emeryturze nadal z pasją i poświęceniem oddaje się twórczej działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Rada Miejska w uznaniu zasług Pani Józefy Łuszczyńskiej Uchwałą Nr XX/215/2004 z 20 maja 2004 roku, na uroczystej sesji z okazji 630 rocznicy nadania praw miejskich przyznała jej tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie