Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • Edward Rutkowski

Edward Rutkowski

Uchwałą nr XLIII/505/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Panu Edwardowi Rutkowskiemu.
Od 1992 roku Pan Edward Rutkowski jest Prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim.
Polski Związek Niewidomych to ogólnopolska organizacja istniejąca od ponad 60 lat. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Jest rzecznikiem środowiska oraz wyznacza standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.
W Nowym Dworze Mazowieckim organizacja istnieje od roku 1970. Obecnie liczy prawie 100 członków i podopiecznych. Zasięgiem działania obejmuje powiat nowodworski. Koło PZN w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi działania stacjonarne – organizuje cykliczne spotkania dla swoich członków. Są to zabawy karnawałowe, spotkania świąteczne, Dzień Kobiet i Dzień Białej Laski – międzynarodowe święto osób niewidomych i niedowidzących. Ponadto dwa razy w miesiącu odbywają się dodatkowe spotkania integracyjne (kulturalne, informacyjne), prowadzone są również dyżury koła. Dwa razy w roku dzięki działalności Koła osoby zrzeszone w nim mają też szansę uczestniczyć w wyjazdach po Polsce. Koło opiekuje się także swoimi podopiecznymi, którzy nie mogą opuszczać swoich domów, przynajmniej raz w roku ich odwiedzając.
Bardzo ważnym z punktu widzenia mieszkańców miasta, jak i powiatu działaniem Koła są prowadzone od 2001 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lekcje o tym, jak należy pomagać osobom niedowidzącym i niewidomym.
Poza wyżej wymienionymi zasługami na rzecz lokalnej społeczności na uwagę zasługuje fakt, iż Pan Edward Rutkowski dotknięty utratą wzroku w wieku dorosłym nie uległ zniechęceniu, jak mogłoby się wydarzyć w wielu przypadkach, lecz postanowił spożytkować swój czas i energię na niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Przez swoją wieloletnią działalność zmienił postrzeganie niepełnosprawnych przez osoby zdrowe. Jest to postawa godna naśladowania i najwyższego uznania.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie