Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Barbara Malewska

Barbara Malewska zd. Jabłońska urodziła się w Nowym Dworze Maz. w 1945 r. Pochodzi z wielodzietnej wiejskiej rodziny o społecznikowskich korzeniach sięgających czwartego pokolenia. Dzieciństwo i lata młodości spędziła we wsi Wólka Górska ( dziś część Osiedla Młodych i część wsi w gminie Jabłonna) w gospodarstwie swoich rodziców. Z rodzinnego domu wyniosła wiele dobrych wartości kształtujących postawę i osobowość jak wiarę, pracowitość, uczciwość, szacunek , umiłowanie ziemi ojczystej , przyrody, świata zwierząt, patriotyzm, rodzinną miłość i wiele innych cech oraz umiejętności życiowych. Szkołę podstawową ukończyła w Nowym Dworze. Jest absolwentką powojennego modlińskiego Liceum Ogólnokształcącego. W 1967 podjęła pracę zawodową w Państwowym Biurze Notarialnym w Nowym Dworze , które utworzone zostało w nowo wybudowanym gmachu Sądu Rejonowego i podlegało pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Pod kierunkiem pierwszego nowodworskiego notariusza i kierownika biura Bolesława Bolewickiego doskonaliła oprócz pracy administracyjnej zakres prawny związany ze sporządzaniem aktów notarialnych i spraw wieczysto-księgowych.. Wskutek transformacji ustrojowej a z nią likwidacji biura od 1992 r. nadal związana jest z nowodworskim notariatem. Od 1970 na stałe zamieszkuje w mieście na Osiedlu Pólko a od 1988 r. na Osiedlu Młodych. W tym czasie założyła rodzinę i wychowuje trzy córki. Będąc na 5-letnim urlopie wychowawczym pisze pamiętniki, wiersze oraz bierze udział w wielu literackich konkursach organizowanych przez czasopisma zasięgu centralnego jak „Moja Wieś', „Przyjaciółka' czy „ Kobieta i życie'. Otrzymuje wyróżnienia i nagrody a prace konkursowe ukazują się drukiem. Wraz z przesiedleniem się na Osiedle Młodych rozpoczyna swoją społeczną działalność w nowopowstałej parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Znając dobrze wiejskie środowisko i ludzi z rodzinnej wsi oraz sąsiednich wspólnie organizuje parafialne święto plonów, budowę ołtarzy na Boże Ciało, konkursy szopkarskie a z racji uczestnictwa w Radzie parafialnej wszelkie okolicznościowe sprawozdania z działania w parafii oraz organizację powitań wielu dostojników Kościoła . Od 1993 roku związała się z prasą lokalną, najpierw z legionowskim tygodnikiem „TO i OWO' a następnie wraz z grupą ludzi z Nowego Dworu , inicjatorami powstania również prasy lokalnej na terenie naszego miasta i powiatu z Tygodnikiem „Nowy Dwór' a następnie z „Tygodnikiem Nowodworskim'. Wiele artykułów ukazało się także w Tygodniku „ Mazovia' i „Tygodniku Ciechanowskim'. Na łamach Tygodnika „Nowy Dwór' przedstawiła cykl pt.'Na szlaku wspomnień' w którym utrwaliła miasto, ludzi i święta związane z okresem powojennym wiążącym się z dzieciństwem i młodością , jakie zapamiętała. Spisała też wiele ludzkich wspomnień z czasów minionej wojny. Pisanie artykułów o wydarzeniach społecznych i kulturalnych pozwoliło na szeroki kontakt z wieloma organizacjami społecznymi w mieście i na wsi. Od lat związana jest z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, Kołem Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Rejonowym Związkiem Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa w Modlinie Twierdzy, Chórem przy parafii Św. Michała Archanioła „SOLI DEO", Ogniskiem TPD w Modlinie., Ogrodami Działkowymi „Pestka' i „Obrońców Modlina'. Ma wieloletni kontakt ze szkołami PG nr 2, Zespołem Szkół w Modlinie Górka oraz parafiami w Nowym Dworze Maz. Wierszach, Secyminie, Zakroczmiu , Kazuniu i innych, a także środowiskiem wiejskim w gminie Jabłonna. Uczestnictwo w uroczystościach i świętach społecznych organizacji, parafii, miasta czy wsi, umożliwiły rozwój umiejętności w dziedzinie fotografii, która dla prasy jest istotna . Przez lata te utrwalonych zostało tysiące zdjęć nie tylko z tychże uroczystości ale także wiele obiektów architektury starej i nowej, przyrody, kapliczek przydrożnych, ciekawych zakątków nowodworskiego regionu, zwierząt i ludzi. Owocem tej pracy na dzień dzisiejszy jest 15 wystaw fotograficznych w tym trzy pokonkursowe, kilka w NOKu w rodzimej parafii i plenerowych pod tytułami :
„Powiat w obiektywie", „ Być kobietą", „My mężczyźni", „Kampinoskie krajobrazy", „My nowodworzanie", „Z obiektywem w Jabłonnie" ( dwie edycje), „Wszystkie nasze dzieci", „Nowodworzanka istota piękna i twórcza", „Miasto znane i nieznane", „Wiejskie klimaty", „Pestka - piękna i podziwiana" wystawy z okazji „Dni Nowego Dworu Mazowieckiego" i największa z 350 zdjęciami i publikacjami prasowymi wystawa pt. „Parafia w dokumencie i fotografii' obrazująca 15 lecie istnienia parafii na Osiedlu Młodych. Wszystkie one zorganizowane były z własnych funduszy. Wiele zdjęć ukazało się w kalendarzach rocznych wydanych przez Urząd Miasta w Nowym Dworze Maz. i Gminę Jabłonna. Od 1994 roku należy do Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu im. Jana Nałęcza, KWS Nasza Gmina-Nasz Powiat i do Rejonowego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Nie należy do żadnych ugrupowań politycznych . Za zaangażowanie społeczne otrzymała wiele dyplomów, podziękowań i odznaczenia od organizacji społecznych miasta . Osobistą pasją jest także hafciarstwo, kolekcjonerstwo z różnych dziedzin sztuki, malarstwo, lubi teatr i operetkę, dobrą wartościową muzykę. Zrealizowała wiele swoich życiowych marzeń , podchodząc do nich z optymizmem i wytrwałością w działaniu a przy tym odbyła wiele wyjazdów za granicę do Czech, na Węgry ,Słowację, do Jugosławii , Rumunii, Bułgarii, Turcji, Austrii, Włoch, Niemiec i Francji. Utrzymuje wiele kontaktów z przyjaciółmi w tychże krajach. Dobrze znane są jej najpiękniejsze miasta i zakątki własnej Ojczyzny oraz jej wielka historia a także historia swojej Małej Ojczyzny.
W dniu 9 września 2007 r. Rada Miejska nadała Barbarze Malewskiej Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie