Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zespół Szkół Nr 2

Dane teleadresowe

ul. Długa 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

Organy Szkoły

 • Dyrektor Szkoły: Beata Janas
 • Wicedyrektor: Beata Kisiel
 • Kierownik szkolenia praktycznego: Natasza Bętkowska-Lechoszest

Skład Zespołu Szkół nr 2

TECHNIKUM

 • zawód technik organizacji turystyki
 • zawód technik ekonomista
 • zawód technik informatyk
 • zawód technik mechatronik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (LOdD)

Nauczyciele

 • Beata Janas - matematyka
 • Beata Kisiel - język polski
 • Natasza Bętkowska Lechoszest - przedmioty zawodowe turystyczne
 • Dariusz Adamowicz - fizyka
 • Ewa Balcerowicz - nauczyciel bibliotekarz, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Michał Bałdyga - przedmioty zawodowe informatyczne
 • Monika Brzezińska Pająk - logopeda
 • Mariusz Brzęcki - przedmioty zawodowe machatroniczne i informatyczne
 • Anna Buszta - matematyka
 • Natalia Chojnacka - wychowanie fizyczne
 • Monika Ciecierska - pedagog, pedagog specjalny, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
 • Marcin Ciesielski - wychowanie fizyczne
 • Emilia Dalkiewicz - Kojło - doradztwo zawodowe
 • Katarzyna Dobrowolska - język angielski
 • Anna Dyra - język polski
 • Anna Jakubowska - tyflopedagog
 • Renata Jastrzębska - przedmioty zawodowe turystyczne, wos, historia, historia i teraźniejszość
 • Katarzyna Kacprzak - przedmioty zawodowe turystyczne
 • Justyna Kowalczyk - psycholog
 • Elżbieta Kuczyńska - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Ewelina Lipiec - zajęcia rewalidacyjne w formie rehabilitacji ruchowej
 • Jacek Łukasik - wychowanie fizyczne
 • Ewa Malasiewicz - biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
 • Urszula Mamcarz - język angielski
 • Maria Możdżyńska - religia rzymskokatolicka, historia, filozofia
 • Aneta Nowacka - język polski, język polski dla obcokrajowców
 • Karolina Petrykowska - język angielski
 • Łukasz Potoczny - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 • Karolina Rutkowska - język niemiecki
 • Teodozja Rzepiela - matematyka - nauczanie indywidualne
 • Maria Skoupy - specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, TUS
 • Monika Słomkowska - przedmioty zawodowe informatyczne
 • Dariusz Słomkowski - przedmioty zawodowe informatyczne
 • Zenon Smoliński - przedmioty zawodowe machatroniczne
 • Małgorzata Soczeska - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 • Barbara Szymańska - geografia
 • Stanisława Szymańska - informatyka
 • Mirosława Trębacz - chemia, biologia, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
 • Ewa Turyna - Głowacka - język niemiecki
 • Ewelina Wasiak - język angielski
 • Agnieszka Wojda - przedmioty zawodowe ekonomiczno-prawne
 • Monika Zmitrowicz - biologia

Ważniejsze osiągnięcia

 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Burmistrza - co roku.
 • Ponad 95 % uczniów naszej szkoły uzyskuje świadectwa maturalne.
 • Wysoki wskaźnik EWD w Technikum.
 • Srebrna Tarcza dla Technikum w Zespole Szkół nr 2 w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektyw 2020. W 2018 szkoła wśród najlepszych 50 Techników na Mazowszu.
 • Certyfikat Jakości „Wiarygodna Szkoła” .
 • Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorcza” .• Udział w projektach unijnych: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; „Edukacja kluczem do sukcesu”.
 • Co roku stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” , przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawodowo.
 • Udział (od 2009) w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Katyń…ocalić od zapomnienia”, co roku kończącym się posadzeniem „Dębu Pamięci”.
 • Organizacja siedmiu edycji „Konkursu na esej o tolerancji i dialogu” pod patronatem Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation (2012 - I nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych; 2015 - wyróżnienie; 2019 - II i III miejsce).
 • Organizacja polsko-izraelskich spotkań młodzieży (w 2019 - siódme).
 • Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, m.in. I miejsce w 3. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM DLA MŁODZIEŻY „KATYŃ 2022. Notacje filmowe”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Parafiada pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Aktywny wolontariat.

Pozostałe sukcesy

http://www.zs2.nowydwormaz.pl/sukcesy

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie