Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkół Nr 2
Adres: ul. Długa 10,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 775-25-43
Fax: (22) 775-23-15
Internet: www.zs2.nowydwormaz.pl
e-mail: zs2@nowydwormaz.pl
Facebook
 
Dyrektor Szkoły: Ewa Malasiewicz

Wicedyrektor: Beata Kisiel

Kierownik szkolenia praktycznego: Małgorzata Soczeska

Liczba uczniów - wrzesień 2019 :  320
 
W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą następujące szkoły:

TECHNIKUM
zawód technik organizacji turystyki
zawód technik ekonomista
zawód technik informatyk
zawód technik mechatronik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (LOdD)

NAUCZYCIELE:

rok szkolny 2019/2020

Ewa Malasiewicz – przedsiębiorczość
Beata Kisiel – język polski
Małgorzata Soczeska – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Anna Dyra – język polski
Aneta Nowacka – język polski, nauczyciel wspomagający
Ewelina Wasiak – język angielski
Katarzyna Dobrowolska - język angielski
Karolina Petrykowska – język angielski
Urszula Mamcarz – język angielski
Karolina Rutkowska – język niemiecki
Ewa Turyna-Głowacka – język niemiecki
Maria Możdżyńska – religia/etyka, historia
Krystian Rogalski – muzyka
Barbara Szymańska – geografia
Mirosława Trębacz – chemia, biologia (LOdD),  nauczyciel wspomagający
Monika Zmitrowicz – biologia
Beata Janas – matematyka
Teodozja Rzepiela – matematyka, informatyka (LOdD)
Ewa Piecyk – matematyka
Jolanta Stanisława Szymańska – informatyka
Dariusz Adamowicz – fizyka
Antoni Witkowski – fizyka (LOdD)
Marcin Ciesielski – wychowanie fizyczne
Jacek Łukasik – wychowanie fizyczne                                                                                                                        
Jarosław Piwnik – przedmioty zawodowe informatyczne
Michał Bałdyga – przedmioty zawodowe informatyczne
Jerzy Sołowianiuk – przedmioty zawodowe informatyczne
Zenon Smoliński – przedmioty zawodowe mechatroniczne
Dariusz Dwórznik – przedmioty zawodowe mechatroniczne
Renata Jastrzębska – przedmioty zawodowe turystyczne, historia, wos, wok
Natasza Bętkowska – Lechoszest – przedmioty zawodowe turystyczne
Bogumiła Myśliwiec – przedmioty zawodowe prawno-ekonomiczne
Łukasz Potoczny – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Monika Ciecierska – pedagog, nauczyciel wspomagający
Ewa Balcerowicz – nauczyciel bibliotekarz, edukacja dla bezpieczeństwa
Maria Skoupy – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Monika Brzezińska Pająk - zajęcia rewalidacyjne - logopedyczne
Ewelina Lipiec - zajęcia rewalidacyjne w postaci zajęć ruchowych
Justyna Kowalczyk - zajęcia z psychologiem
Anna Jakubowska - zajęcia z tyflopedagogiem

Ważniejsze osiągnięcia:
•     Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Burmistrza - co roku.
•     Ponad 95 % uczniów naszej szkoły uzyskuje świadectwa maturalne.
•    Wysoki wskaźnik EWD w Technikum.
•    W Rankingu Perspektyw 2018 szkoła wśród najlepszych 50 techników na Mazowszu.
•    Certyfikat Jakości „Wiarygodna Szkoła” uzyskany w 2014 r.
•    Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorcza”  uzyskany w 2010 r.
•    Udział w projektach unijnych: 2013-2015 „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; 2010-2013 „Edukacja kluczem do sukcesu”.
•  Co roku stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” , przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawodowo.                                                                                                                                
•     Udział (od 2018) w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Katyń…ocalić od zapomnienia”, co roku kończącym się posadzeniem „Dębu Pamięci”.
•    Organizacja sześciu edycji „Konkursu na esej o tolerancji i dialogu” pod patronatem Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation (2012 - I nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych; 2015 - wyróżnienie; 2019 - II i III miejsce).
•    Organizacja polsko-izraelskich spotkań młodzieży (w 2019 - szóste).
•    Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, olimpiadach, zawodach sportowych.
•    Aktywny wolontariat.  

•    Pozostałe sukcesy:  http://www.zs2.nowydwormaz.pl/sukcesy

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

UWAGA!

Informujemy że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00 
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00
[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter