Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Dodaj ogłoszenie: Nieruchomość sprzedam - osoby fizyczne

:
:
*:
:
*:
*:
Znaczniki HTML nie będą honorowane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 5122111.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@nowydwormaz.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, przy czym nie wpływa ono na prawidłowość przetwarzania przed cofnięciem.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dane przetwarzane są przez okres publikacji ogłoszenia, tj. 28 dni na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl, następnie są trwale usuwane.
6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania w zakresie adresu e-mail, tematu i treści ogłoszenia skutkować będzie brakiem możliwości umieszczenia ogłoszenia na stronie www.nowydwormaz.pl .
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
9. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

*

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter