Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Spotkanie informacyjne w Warszawie nt. założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym pn. Fundusze na lata 2014-2020 - przegląd założeń, unijne i krajowe ramy prawne, stan prac. Celem spotkania jest przekazanie aktualnie dostępnych informacji na temat Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem już zatwierdzonych ram prawnych.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2014 roku w godzinach 14.00-16.30 w Ośrodku Debaty Międzynarodowej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie. 

Na spotkaniu, które poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Centralnego Punktu Informacyjnego, będą mogli Państwo uzyskać informacje dotyczące następujących zagadnień:

  • Założenia Funduszy Europejskich (FE) na lata 2014 – 2020 w Polsce określone w Umowie Partnerstwa,
  • Unijne i krajowe ramy prawne wdrażania Funduszy Europejskich,
  • Stan prac nad programami w nowej perspektywie finansowej,
  • Źródła informacji o FE. 

UWAGA: Podczas spotkania prezentowane będą aktualnie dostępne oficjalne informacje. W związku z tym, że prace nad nowymi programami są w toku, nie znamy jeszcze np. terminów składania wniosków, kwot i poziomów dofinansowania oraz wielu innych szczegółów. 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Otwartych organizowanych przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.odm.msz.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:

  • imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika,
  • numer telefonu kontaktowego do zgłaszanego uczestnika.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo jest bezpłatne. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 378 31 77. 

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:

  • pomoc w określeniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
  • informacje nt. zasad przygotowania i realizacji projektów,
  • wstępne informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do wpisania na listę uczestników spotkania.

Źródło

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie