Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Ryszard Możdżyński

phm. Ryszard Możdżyński

Urodził się 25.08.1929 r. w Pińczowie. Od roku 1939 zamieszkiwał Twierdzę Modlin.

W latach 1936-1939 prowadził zastęp szóstkowy 68 Gromady Zuchowej, działającej przy Szkole Podstawowej w Twierdzy Modlin. W 1939 r. uczestniczył w koloni zuchowej „Góry Markowe" k/ Pomiechówka. W latach 1942-1944 przymusowo pracował dla niemieckiej firmy fotograficznej. W między czasie funkcjonował jako tajny kolporter „Biuletynu Informacyjnego" wydawanego przez A.K. Od 01.02.1945 r. brał czynny udział jako członek miejskiej drużyny harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W latach 1946-1947 pełnił funkcję bibliotekarza w 102 WDH, przy Liceum Pedagogicznym w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1946 r. zdobył stopień Młodzika oraz odbył 23 dniowy obóz szkoleniowy w „Wadzny' k/ Olsztyna, gdzie osiągnął stopień wywiadowcy. Od 27.05.1947 r. działał jako zastępowy w 101WDH, przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim a przy tym był kursantem 7-dniowego kursu dla drużynowych w Konstancinie k/ Warszawy. W późniejszym czasie sprawował funkcję zastępowego 35- dniowego obozu wypoczynkowo-szkoleniowego w „Grabinie' k/ Łącka a także działał jako przyboczny 274 MDH, przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1948 r. osiągnął stopień ćwika przy czym odbył funkcję oboźnego na obozie w „Zagórzu' k/ Wałbrzycha . Był także gospodarzem na zlocie Chorągwi Mazowieckiej w Płocku. Pod koniec roku został mianowany na drużynowego 1MDH, działającej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz ukończył kurs dla drużynowych w Grabinie k/ Łącka. W roku 1949 zdobył stopień Harcerza Orlego i jednocześnie odbył 30- dniowy obóz na funkcji oboźnego w „Dziwno Las' k/ Kamienia Pomorskiego. W między czasie pełnił funkcję gospodarza w Komendzie Rejonowej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestniczył także w 24- dniowym kursie dla drużynowych jako gospodarz z ramienia Chorągwi Mazowieckiej w Augustowie. W 1950 r. prowadził funkcję gospodarza 30–dniowego obozu wypoczynkowego Brańczyk nad Bugiem. W latach 1948-1950 był sekcyjnym harcerskiej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. W późniejszym czasie pełnił stanowisko Sternika Śródlądowego drużyny harcerskiej w Lidze Morskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W latach 1952- 1955 odbył służbę wojskową w Marynarce Wojennej. W roku 1997 r. egzystował jako członek Harcerskiego Kręgu Seniorów gdzie został awansowany na stopień Harcerza Rzeczypospolitej. W 1998 r. zdobył stopień podharcmistrza a następnie objął stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kręgu „NAŁĘCZ'. W marcu 1999 r. został odznaczony Senioracką Odznaką Honorową LXXX Lecia ZHP. We wrześniu 1999 r. Kapituła Szarych Szeregów w uznaniu zasług dla Związku Harcerstwa Polskiego w służbie w latach 1945-1948 odznaczyła dh Ryszarda krzyżem „Niezłomni Tobie Ojczyzno'. Od 1992 r. był czynnym członkiem jak i zarazem współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego. W przeciągu czasu został współautorem broszury „Szkice z dziejów Hufca' Męskiego ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, lata 1945-1950. Kolejnie został konsultantem przy opracowaniu Monografii Nowego Dworu Mazowieckiego z historią Twierdzy Modlin. Był współtwórca odsłoniętej w 2005 r. Tablicy „Nowy Dwór Mazowiecki' miejsca pamięci związanego z II-gą wojną światową. W dniu 9 września 2007 r. Rada Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nadała Ryszardowi Możdżyńskiemu Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".
Ryszard Możdżyński zmarł w styczniu 2015r.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie