Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zamiana opłaty za odpady od stycznia 2020 r.

Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020 roku i obowiązek segregacji odpadów komunalnych we wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, która wynosi:

25 zł od osoby miesięcznie

Stawka podwyższona został przyjęta w kwocie 50 zł od osoby miesięcznie – w przypadku niedopełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której można zadeklarować tylko segregacje odpadów komunalnych.
Po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia lub wezwania do złożenia deklaracji.

Właścicieli nieruchomości segregujących odpady komunalne zostaną wysłane zawiadomienia informujące o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tym samym właściciele Ci nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020 roku uiszcza się zgodnie z kwotą, która będzie podana w zawiadomieniach.

Właściciele nieruchomości niesegregujący odpady komunalne zostaną wezwani do złożenia deklaracji na nowym druku i obowiązkowe zadeklarowanie segregacji odpadów komunalnych. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020 roku będzie wynikała ze złożonych druków na nowym wzorze.

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 30 dnia każdego miesiąca (w lutym do 28 dnia) na numer konta:

19 8009 1062 0016 4106 2007 0081

w wysokości ustalonej przez Państwa w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ważne

Opłatę uiszcza się bez wezwania!

Na druku wpłaty należy wskazać adres nieruchomości, nazwisko lub podmiot, którego dotyczy wpłata oraz kwotę opłaty. Dane te muszą być zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 r.-Aktualizacja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 r.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter