Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Terapeuci:

  • dorośli, rodziny osób uzależnionych, zapisy tel. +48 795 621 255
  • dzieci, młodzież szkolna, rodzice, zapisy tel. +48 795 621 255
  • kobiety współuzależnione,
  • osoby doświadczające przemocy domowej, czwartek 12.00-15.00, zapisy tel. +48 604 282 515.

Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych i doznających przemocy (DDA, Współuzależnienie, ofiary przemocy) Piątek – 17.00 (3 do 4 godzin).

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, poszerzona o problem przemocy w rodzinie sobota – 12.00-13.00.

Psycholog dziecięcy i rodzinny – zapisy: tel. +48 795 621 255.

Porady prawne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – zapisy, tel: 22 51 22 140, 22 51 22 163.

Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 7, Nowy Dwór Mazowiecki (budynek obok OPS). Konsultacje finansowane są ze środków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie