Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

W dniu 12 grudnia 2018 roku została podpisana umowa nr POWR.0218.00-00-0008/18 pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na mocy umowy partnerstwa podpisanej w dniu 10 września 2018 roku, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem projektu, rolę lidera pełni Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Celem projektu o łącznej wartości 1 305 004,50 zł jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie pięciu miast: Zabrza, Skierniewic, Piły, Nowego Dworu Mazowieckiego i Piaseczna. Projekt realizowany w okresie od 02.01.2019 roku do 30.06.2020 roku. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie pięciu jednostek samorządu terytorialnego i podniesienie kompetencji 190 pracowników tych jednostek, poprzez wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

W Nowym Dworze Mazowieckim wsparte zostaną:
- elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o przebiegu spraw (e-usług);
- doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami;
- wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Wartość projektu dla miasta Nowego Dworu Mazowieckiego to 175 634,02 zł, w tym dotacja Unii Europejskiej w wysokości 140 930,02 zł.


Strona projektu: www.skarbnicy.eu/realizowane-projekty/cump/

  • ue

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie