Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim

Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze Mazowieckim” realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach II osi priorytetowej – Ochrona Środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 - 2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zakłada:

1) nadanie estetycznego wyglądu skwerów ks. Poniatowskiego i abp. Dobrogosta (pomiędzy ulicami Warszawską a Zakroczymską) wraz ze zwiększeniem funkcjonalności dla użytkowników (w tym nasadzenia, nowy układ alejek, oświetlenie, mała architektura)
2) odnowienie zieleni w Parku Trzech Kultur, wraz z pielęgnacją lub usunięciem drzew pozostającym w złej kondycji,
3) stworzenie parku na Osiedlu Młodych wokół placu zabaw przy ulicach Młodzieżowej i Sadowej
4) stworzenie funkcjonalnych terenów zielonych przeznaczonych do wspólnej rekreacji i wypoczynku  nad rzeką Narwią na terenie osiedla Modlin Stary
5) stworzenie obszaru zieleni urządzonej wzdłuż skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwiskami za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3
6) podniesienie różnorodności biologicznej podmokłego terenu na osiedlu Pólko oraz stworzenie warunków dla dalszego rozwoju na tym terenie płazów drobnych ssaków i owadów
7) stworzenie tzw. zielonej ściany izolującej od hałasu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630 naprzeciwko placu zabaw na  osiedlu Dębowy Park.

W wyniku realizacji wyżej wymienionych prac zwiększona zostanie powierzchnia terenów zieleni miasta oraz podniesiona zostanie estetyka otoczenia oraz komfort rekreacyjny mieszkańców miasta. Ponadto projekt w znaczny sposób odnosi się do zagadnień ekologicznych: zwiększy biomasę roślinną i produkcję tlenu, wpłynie na wzrost bioróżnorodności i ochronę poprzez zastosowanie gatunków rodzimych i zapewni bazę pokarmową oraz warunki do bytowania dla ptaków, owadów, ssaków, ograniczy występowanie roślin należących do gatunków inwazyjnych poprzez nasadzenia nowych roślin.
Realizacja zakresu rzeczowego projektu przede wszystkim w zakresie nasadzeń stworzy osłonę przed skutkami funkcjonowania komunikacji i mechanicznym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, oczyści powietrze oraz tłumić będzie hałas.

Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0013/18-00 z dnia 14.06.2019 r.

Wartość wydatków całkowita projektu: 3 731 330,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalna projektu: 3 706 730,00 zł
Procent dofinansowania: 85%
Wartość dofinansowania:  3 150 720,50 zł

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia związane z realizacją projektu należy zgłaszać pod specjalnym adresem e-mail:
naduzycia.pois@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń:
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

  • FE+RP+NFOŚiGW+UE
  • Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze Mazowieckim.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie