Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Projekt InterRevita

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, podobnie jak inne miasta w kraju i za granicą stoi w obliczu wielu wyzwań związanych m.in. z odpływem młodych ludzi, starzeniem się społeczeństwa, ale także kryzysem klimatycznym i zdegradowanymi obszarami. Wymaga to podejścia terytorialnego, ukierunkowanego na konkretne okoliczności w sposób zintegrowany, dostosowany do regionalnych potrzeb i kontekstu.

Projekt InterRevita ma na celu zaoferowanie szerokiego spojrzenia na zrównoważony, zintegrowany rozwój miast (małych i średnich, a także wzmocnienie powiązań z ich zapleczem, poprzez podkreślenie roli rewitalizacji i regeneracji dla poprawy jakości życia. Projekt skorzysta na włączeniu regionów i miast z terytoriów obejmujących całą UE, które mogą wymieniać się doświadczeniami i uczyć od siebie nawzajem (Belgia, Włochy, Litwa, Łotwa, Polska, Hiszpania).

Rewitalizację rozumiemy jako szerokie pojęcie integrujące interwencje na poziomie regionalnym i lokalnym na rzecz poprawy warunków i jakości życia w oparciu o 3 filary: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Te zintegrowane strategie rewitalizacji (integrujące różne perspektywy z punktu widzenia ogólnych zagadnień rozwojowych, rewitalizacji, zmian klimatu czy przedsiębiorczości) są kluczowe dla realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu, inicjatywy UE, która łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi i doświadczenie.

W sumie 6 instrumentów polityki (2 instrumenty polityki regionalnej, 2 dokumenty dotyczące polityki miast i 2 strategie miejskie) zostanie udoskonalonych poprzez międzyregionalny proces uczenia się. Projekt InterRevita ma na celu zapewnienie cennego wkładu wszystkim zainteresowanym stronom z UE, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego rozwoju małych i średnich miast na lata 2021-2027.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest liderem projektu i współpracuje z partnerami z krajów UE:

Fundacja Ochrony Krajobrazu (Polska)

Region Lacjum (Włochy)

Land and Housing of Navarra – NASUVINSA (Hiszpania)

Miasto Roeselare (Belgia)  

Administracja Okręgu Gminy Silute (Litwa)

Gmina Jelgava (Łotwa)

Projekt realizowany jest pod tytułem Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (akronim InterRevita).

Kwota dofinansowania: 1,12 mln EURO

Okres realizacji: marzec 2023 – maj 2027

W mieście Nowy Dwór Mazowiecki projekt prowadzi Urząd Miejski.

Kontakt:

tel. 22 512 22 31, 22 512 22 33

mail: InterRevita@nowydwormaz.pl

Więcej o Programie Interreg Europa pod linkami:
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

https://www.interregeurope.eu/

 

 

  • logo Interreg Europe

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie