Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Pamiętaj! Prawo zabrania stosowania przemocy.
Obowiązkowa izolacja i kwarantanna spowodowała, że wiele osób doświadczających przemocy domowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Przymusowe przebywanie z oprawcą pod jednym dachem i brak możliwości ucieczki to kolejny poważny skutek pandemii.
Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa nas bić, grozić nam, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać naszych praw. Prawo jest po to, aby nas chronić,  należy zgłaszać organom ścigania każdy akt przemocy i domagać się ukarania sprawcy. 
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!
Jeśli doznajesz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem zadzwoń.
Połączenie z numerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 800 12 00 02 jest bezpłatne, możliwe 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta). Telefonicznie można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Dostępne są telefoniczne dyżury prawne oraz dyżury w języku angielskim, rosyjskim oraz migowym przez aplikację Skype.
Telefony lokalne
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7 tel. 22 775 27 30 w godz. 8.00-16.00.
Grupa wsparcia oraz konsultacje indywidualne  dla rodzin osób uzależnionych i doznających przemocy (DDA, Współuzależnienie, ofiary przemocy) - tel. 795 621 255.
Porady prawne tel. 789 495 651 środa 14.00-18.00, piątek  8:00-12:00.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 3 - tel. 22 775 22 01 do 04.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter