Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Teren przy ul. Ledóchowskiego

Dane o nieruchomości - część I

 
1. Nazwa nieruchomości: teren przy ulicy Ledóchowskiego
 
2. Lokalizacja
2.1. Ulica Ledóchowskiego
2.2. Kod pocztowy 05-160
2.3. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2.4. Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
2.5. Powiat Nowodworski
2.6. Województwo Mazowieckie
 
3. Właściciel Gmina - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.1 Ulica Zakroczymska 30
3.2 Kod pocztowy 05-100
3.3 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
3.4 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki
3.5 Powiat Nowodworski
3.6 Województwo Mazowieckie
3.7 Telefon +48 22 51 22 000
3.8 Fax +48 22 51 22 101
3.9 Kontakt mgr inż. Andrzej Szakuro - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
3.10 Telefon +48 22 51 22 211
3.11 Tel. kom. +48 694-498-827
3.12 Fax +48 22 51 22 101
 
4. Dane o terenie
4.1 Powierzchnia 78379 m2
4.2 Ilość działek 1
WYCENA w PLN  21 100 000,00 zł
 
Dane o nieruchomości - część II
 
Działki nr 6/40
 
4.3 Nr obrębu geodezyjnego 3-09
4.4 Nr księgi wieczystej i jej umiejscowienie WA1N/00064164/8 Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Chemików 1B
4.5 Sposób udostępnienia nieruchomości Sprzedaż
4.6 Przeznaczenie terenu wg ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9.5 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
9.2 UT - tereny usług turystycznych,
4.7 Uwagi do zagospodarowania terenu (sugerowany typ inwestycji): budowa hoteli.
4.8 Istniejące uzbrojenie Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna
4.9 Informacja o terenach przyległych Sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego liczącego około 7.000 mieszka, bliskość Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie