Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Koncert „Hej kolęda, kolęda!”

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne.

Na scenie Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin wystąpią trzy znane chóry w koncercie „Hej kolęda ,kolęda”. W ich wykonaniu usłyszymy tradycyjne i popularne oraz te mniej znane kolędy i pastorałki. Będzie świątecznie i nastrojowo. Do tradycyjnego kolędowania zapraszamy wszystkich, którzy tak jak NASI CHÓRZYŚCI czerpią radość ze wspólnego śpiewania.

WYSTĄPIĄ:

Chór parafialny „Fides et Cantus” (Wiara i śpiew) przy parafii świętego Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim pod dyrekcją Pana Michała Barańskiego tworzą pasjonaci śpiewu i muzyki. Jest to zespół z wieloletnią tradycją. Odbyli liczne koncerty dla naszego miasta. Wykonują oprawy mszy świętych, ślubów, pogrzebów i innych uroczystości oraz wydarzeń. Nie tylko dbają o rozwój muzyczny chóru, ale również stanowią grono przyjaciół.

Chór „Gregorianie” jest kontynuatorem tradycji śpiewu przy kościele oo. Kapucynów w Zakroczymiu. Powstał w 2007 roku, a dyrygentem jest Pan Piotr Krupa. Oprócz działalności kościelnej, współpracuje z Gminą Zakroczym, bierze udział w lokalnych uroczystościach. Stale organizuje warsztaty i wyjazdy zagraniczne.

Chór „BelCanto” działa przy Ośrodku Kultury w Wieliszewie. Śpiewa od 2007 roku i od początku prowadzi go Pan Stanisław Kmieciak. W repertuarze ma zarówno pieśni religijne, patriotyczne, jak i ludowe.

ZAPRASZAMY

7.01.2024 godz. 15.00

STĘP WOLNY!

Nowodworski Ośrodek Kultury - Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy, Nowy Dwór Mazowiecki, ulica Ledóchowskiego 160.

 • autor: Maja Zakaszewska
 • Kobiety i mężczyźni - przedstawiciele trzech chórów ubrani na czarno z różowymi chustkami, w czarnych bluzkach i czerwonych...

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego

Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Samorząd uczniowski szkoły wystąpił z propozycją aby w obecnym roku szkolnym zorganizować szkolną ligę halowej piłki nożnej. Zawody organizacyjnie przygotowane zostały przez UKS „Reduta”. Do rozgrywek przystąpiły drużyny klasowe dziewcząt i chłopców. W każdej grupie mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja w poszczególnych grupach trwała prawie dwa miesiące. Na parkiecie tak w grupie dziewcząt i chłopców można było zauważyć kawał dobrego futbolu. Na pewno nie brakowało woli walki i zaangażowania.

Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: I miejsce - klasa 6 B, II miejsce - klasa 7 B, III miejsce - klasa 7 A; Chłopcy: I miejsce – 7  B, II miejsce – 6 B, III miejsce – 7 A.

Wybrano także najlepszych zawodników rozgrywek w obu grupach. Wśród dziewcząt najlepszymi okazały się: Klara Swatek z klasy 6 B i Oliwia Skibińska z klasy 7 A. Wśród chłopców: Mikołaj Tkaczyk z klasy 7 A oraz Krzysztof Mędoń z klasy 7 B.

Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane przez UKS „Reduta” i Samorząd Uczniowski wręczyła dyrektor szkoły Emilia Napiórkowska, która pogratulowała najlepszym wyników, a wszystkim wspaniałej, piłkarskiej zabawy.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 • Finał halowej ligi piłki nożnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

28.12.2023 r. przyjmowanie wniosków o dowód osobisty do 9:00

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż w zwiazku z wdrożeniem nowego systemu w rejestrze dowodów osobistych w dniu 28.12.2023 r. przyjmowanie wniosków o dowód osobisty będzie możliwe do godziny 9:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Anna Markiewicz

Świąteczne życzenia

Składamy serdeczne świąteczne życzenia.

Spędźcie ten czas w zdrowiu, otoczeni Bliskimi, skupieni na tym, co w życiu naprawdę ważne.

Niech w Waszych domach panuje zgoda i miłość, a wraz z Bożym Narodzeniem niech zacznie się czas radości, która będzie trwać przez cały następny rok.

Jacek Kowalski Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego

Krzysztof Bisialski Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Choinka ze złotych płatków śniegu i kokard oraz złotych i zielonych bombek. Na czubku złota gwiazda siedmioramienna gwiazda.

Nowodworska Zima w Mieście 2024

Oferta skierowana do uczniów nowodworskich szkół podstawowych.

Komunikat Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 1. CEL AKCJI
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej dzieciom
  • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
  • Integracja dzieci nowodworskich szkół podstawowych
  • Promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
  • Szerzenie poprzez zajęcia sportowe wartości takich jak: praca w zespole, solidarność, tolerancja oraz stosowanie zasad fair-play
  • Uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu profilaktyki uzależnień
 2. TERMIN TURNUSU:
  • 15-19 stycznia 2024
  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa ul. Sportowa 66, hala sportowa ul. Młodzieżowa 1). W turnusie dany uczestnik zostanie przydzielony do jednej z kilku, 15-osobowych grup, którą przez cały czas trwania turnusu będzie opiekować się przydzielony wychowawca/opiekun.
 3. PLANOWANE ATRAKCJE m.in.:
  • Gry zespołowe i indywidualne (siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, boks itd.)
  • Zajęcia z animatorami
  • Zajęcia terenowe i Zabawy integracyjne
  • Wyżywienie (obiad dwudaniowy)
  • Wycieczka do Kasyna Oficerskiego oraz do Młyna Gąsiorowo.
 4. KOSZT
  • Turnus kosztuje 350 zł/dziecko. Z Nowodworską Kartą Familijną 175 zł. Płatność można dokonać on-line podczas zapisów lub w kasie pływalni NOSiR w godz. 8:00-16:00 po osobistym zapisie dziecka (dotyczy tylko osób posiadających Nowodworską Kartę Familijną!).
 5. ZAPISY
  • Zapisy rozpoczynają się 2 stycznia 2024 r. od godz. 18.00 przez stronę www.elektronicznezapisy.pl.
  • Zgłoszenia z kompletem uzupełnionych dokumentów (karta zapisu, komplet zgód i oświadczeń, legitymacja szkolna do wglądu) należy składać osobiście w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, pok. 105 (I piętro), w dniach od 3 stycznia 2024 r.  w godz. 8-16.00.
 6. DOJAZD
  • Organizator zapewnia dojazd uczestników na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórki i powroty z zajęć dla osób korzystających z autokaru zapewnionego przez organizatora będą się odbywać przy szkołach:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, ul. Bema 312.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1.
  • Dokładne godziny zbiórek w wymienionych punktach zostaną podane na stronie internetowej NOSiR na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora akcji.
  • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnusu, a nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator akcji.
  • Uczestnicy mają obowiązek stawić się każdego dnia o godz. 8:00 w Nowodworskim Ośrodku Sporu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 lub hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1 lub korzystając z transportu organizatora o ustalonej godzinie na wybranym przystanku.
  • Informacje o harmonogramie zajęć, przydziałach do grup oraz godzinach odjazdu autokaru organizatora z konkretnych przystanków będą podawane na stronie internetowej NOSiR oraz w mediach społecznościowych na Facebooku.

INSTRUKCJA DO ZAPISÓW:

Nie masz konta w portalu elektornicznezapisy.pl?

Wejdź na stronę https://elektronicznezapisy.pl, kliknij w prawym górnym rogu zielony przycisk "Załóż konto".

Uzupełnij formularz wpisując swoje dane (rodzica) i załóż konto.

Co dalej?

Następnie na liście imprez znajdźPółkolonie „Nowodworska zima w mieście”.
Kliknij "Zapisz się" i uzupełnij formularz.

Jakie imię i nazwisko oraz datę urodzenia wpisać w formularzu zgłoszeniowym?

Wpisz dane dziecka – uczestnika!

Przy czym dane kontaktowe – do rodzica (pod ten numer będziemy się kontaktować).

 • autor: Joanna Dudzińska
 • Młodzi ludzie w kaskach, goglach i kolorowych kurtkach narciarskich trzymają narty i patrzą w dół.

Spotkanie przedświąteczne Związku Oficerów Rezerwy RP

16 grudnia 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego podsumowano działalność Związku, wręczono odznaczenia i przełamano się opłatkiem.

Patronat nad spotkaniem objęli: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Burmistrz Gminy Nasielsk – Bogdan Ruszkowski, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, Wójt Gminy Prażmów – Jan Adam Dąbek.

Podczas spotkania Jacek Kowalski - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego został odznaczony na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty – Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP Medalem Pamiątkowym „Prawda i Pamięć” Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Płk. rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, powitał przybyłych na spotkanie gości, wśród których byli m.in.: Jolanta Hibner – senator RP, gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Piotr Waniek - Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szef Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci, w tym 99-letni Roman Kaczorowski – najstarszy członek Związku i honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

W swoim wystąpieniu płk rez. Alfred Kabata podsumował działalność Związku w 2023 r., podkreślając, że Związek był organizatorem, współorganizatorem i partnerem prawie 280 przedsięwzięć.

Kolejnym punktem spotkania była ceremonia przyjęcia do ZOR RP kpr. pchor. w st. spocz. lekarz Janiny Tarasiewicz oraz wręczenie odznaczeń i ryngrafów. Wśród odznaczonych byli członkowie Związku – mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali ppłk w st. spocz. Jerzy Białoskórski i Henryk Ruszczyk, Medalem „Pro Patria” Wiesława Karczmarczyk, Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Roman Kaczorowski, chor. w st. spocz. Hilary Jechowicz i Kazimierz Szczerbatko, Medalem Pamiątkowym „Prawda i Pamięć” Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Beata Janas – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Medalem 100 – lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej płk rez. Alfred Kabata. Wśród odznaczonych medalami Związku Oficerów Rezerwy RP i innych organizacji społecznych byli: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Gminy Nasielsk, Antoni Kreęźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, Teresa Stroińska – Macińska, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski. Ryngrafem Związku uhonorowani zostali gen. bryg. Piotr Waniek i Justyna Paszkiewicz – radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i jednocześnie dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Listy okolicznościowe do uczestników spotkania nadesłali: Małgorzata Kidawa – Błońska – Marszałek Senatu RP, Władysław Kosiniak – Kamysz – Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Anna Maria Anders - Ambasador RP we Włoszech, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy RP oraz Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po części ceremonialnej, ks. por. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP, ks. ppor. Tomasz Sauć z parafii wojskowo – cywilnej w Legionowie, ks. Andrzej Bołbot – naczelny kapelan prawosławny Policji, odmówili okolicznościową modlitwę, poświęcili opłatki i wraz z płk. rez. Alfredem Kabatą złożyli świąteczne życzenia uczestnikom spotkania. Następnie przełamano się opłatkiem.

 • autor: (k) Foto: Marcin Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Odznaczeni Medalami Prawda i Pamięć. Pierwszy z lewej burmistrz Jacek Kowalski.
 • Odznaczeni kombatanci. Pierwszy z prawej 99-letni Roman Kaczorowski.
 • Kombatanci odznaczeni Medalem B. ks. Jerzego Popieuszki.
 • Gen. bryg. K. Dyski i płk rez. A. Kabata.
 • Gen. bryg. P. Waniek i płk rez. A. Kabata przełamują się opłatkiem.
 • Od lewej plut. rez. A. Wojciechowski, płk rez. A. Kabata i ppłk rez. K. Tomaszewski.
 • Odznaczeni członkowie Związku.
 • Płk rez. A. Kabata z senator RP Jolanta Hibner.
 • Odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej ppłk rez. J. Białoskórski i H. Ruszczyk.
 • Odznaczeni Medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Przyjęcie do ZOR RP kpr. pchor. lek. J. Tarasiewicz.
 • Płk A. Kabata i M. Łada - odznaczeni Medalami Centralnej Biblioteki Wojskowej.
 • Okolicznościowa modlitwa kapelanów.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Płk rez. A. Kabata i ppłk w st. spocz. J. Zajączkowski.
 • Kazimierz Szczerbatko
 • Poczet sztandarowy ZOR RP.

Konkurs na dzierżawę lokalu

Nowodworski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na dzierżawę części budynku Kasyna Oficerskiego, położonego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Maz. (Twierdza Modlin), lokal o pow. 187,4 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni (93,2 m2 na 40 osób) oraz restauracji (94,2 m2 na 50 osób). Do lokalu dołączona jest część magazynowo – kuchenna o powierzchni 98,2 m2, jak również szatnie, WC, i magazyn znajdujące się w piwnicy o łącznej pow. 27,5 m2.

Łączna powierzchnia najmu wynosi 313,1 m2.

Dzierżawca będzie miał także możliwość wynajęcia na organizowane przez siebie wydarzenia dodatkowych powierzchni, znajdujących się w Kasynie Oficerskim. Są to: reprezentacyjny hol ze schodami, sala widowiskowo - kinowa (250 miejsc siedzących), sala balowa (100 miejsc) oraz sale konferencyjne, po uzgodnieniu, za co będzie ponosił dodatkowe opłaty.

Zainteresowane podmioty powinny złożyć ofertę w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku do godziny 12.00 w biurze w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy ul. Paderewskiego 1a w Nowym Dworze Mazowieckim, w godzinach pracy biura. Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2024 roku o godzinie 13.00.

Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu dzierżawy po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty pod numerem Recepcji Kasyna Oficerskiego tel. 734 800 273.

W załączeniu:

 1. Regulamin konkursu na dzierżawę części budynku Kasyna Oficerskiego z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni - restauracji.
 2. Wzór formularza oferty wraz z załącznikami.
 3. Projekt umowy dzierżawy, wraz z załącznikami.
 4. Poglądowe zdjęcia lokalu i zaplecza kuchennego.
 • autor: Paulina Łucarz. Zdjęcia: Piotr Zakrzewski.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kawiarcia_Kasyno (1) fot. Piotr Zakrzewski
 • Kawiarcia_Kasyno (2) Fot. Piotr Zakrzewski
 • Kawiarcia_Kasyno (3)fot. Piotr Zakrzewski
 • Restauracja_Kasyno fot. Piotr Zakrzewski
 • Restauracja_Kasyno2 fot. Piotr Zakrzewski
 • Restauracja_Kasyno3 fot. Piotr Zakrzewski

I Symultana Szachowa w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin

W niedzielę, 10 grudnia w sali restauracyjnej Kasyna Oficerskiego odbyło się niesamowite spotkanie miłośników rozgrywek szachowych

Ponad dwudziestu śmiałków zmierzyło się z arcymistrzynią Agnieszką Brustman w I Symultanie Szachowej w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin.

Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, najstarszy 46 - wszyscy wykazali się odwagą stając w szranki z tak znakomitym graczem! Blisko 3-godzinna rozgrywka co prawda nie dała żadnemu z nich zwycięstwa z panią Agnieszką Brustman, ale na pewno zapadnie w ich pamięci na długo.

Komisja przyznała nagrody graczom, którzy najdłużej pozostali w grze: I miejsce - Krystian Kwiatkowski, II miejsce - Piotr Marszałek, III miejsce - Piotr Pakoca.

Przyznano również 4 wyróżnienia, trafiły one do Aleksandra Wysockiego, Katarzyny Ryczaj, Norberta Szakiela oraz Aleksandry Ryczaj.

Nagroda specjalna, ufundowana przez radną Justynę Paszkiewicz trafiła do najmłodszego z uczestników - Bartosza Zemły.

Sędzią głównym rozgrywek był pan Leszek Bałda.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • autor: Maja Zakaszewska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Chłopcy i mężczyźni siedzą przy stołach z szachami na szachownicy.
 • Kilku chłopców siedzących przy stołach z szachami na szachownicach.
 • Kilku chłopców siedzących przy stołach z szachami na szachownicach.
 • Mężczyzna w czarnej koszuli siedzący przy stole z szachami na szachownicach mówi do mikrofonu trzymanego w ręku..
 • Chłopiec z długimi włosami pochylony nad szachownicą z szachami.
 • Chłopcy i mężczyźni siedzą przy stołach z szachami na szachownicy.
 • Chłopiec w biało-szarej bluzie z kapturem dotyka brązowego pionka na szachownicy z szachami.
 • Stojąca kobieta obserwująca ruch pionkiem wykonywany na szachownicy przez siedzącego za stołem chłopca.
 • Kobieta notująca na kartce przed szachownicą z szachami.
 • Stojąca kobieta wykonuje ruch białym gońcem na szachownicy, przed którą siedzi młody mężczyzna.
 • Stojąca kobieta trzyma białą figurę na szachownicy, przed którą siedzi chłopiec.
 • Stojąca kobieta wykonuje ruch białą figurą na szachownicy, przed którą siedzi młody mężczyzna.
 • Chłopcy i mężczyźni siedzą przy stołach z szachami na szachownicy.
 • Kilku chłopców siedzących przy stołach z szachami na szachownicach. Przy jednym z nich stoi kobieta z długimi włosami.
 • Kilku chłopców siedzących przy stołach z szachami na szachownicach.
 • Stojąca kobieta trzyma białą figurę w ręku nad szachownicą, przed którą siedzi chłopiec.
 • Mężczyzna w okularach trzymający mikrofon w ręku czyta z kartki.
 • Dziewczynka, trzy kobiety, jedna z czerwonymi różami oraz kilkoro chłopców i mężczyzn stojących na schodach.
 • Dziewczynka, dwie kobiety, jedna z czerwonymi różami oraz trzech chłopców i dwóch mężczyzn stojących na schodach.

Życzenia świąteczne od ZO2

Radosnych,  zdrowych i  pogodnych Świąt  Bożego  Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w  nowym  2024 roku życzy Zarząd Osiedla nr 2 Mirosława Boroń, Marianna Mielczarek.

 • Złote i niebieskie bombki choinkowe oraz gałązka świerku z szyszkami.

Koncert Bożonarodzeniowy w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na Koncert Bożonarodzeniowy.
Usłyszymy najpiękniejsze utwory świąteczne, kolędy polskie i międzynarodowe w wykonaniu śpiewaczki klasycznej Niny Nowak przy akompaniamencie Wojciecha Zięby.
27.12.2023 r., godz. 18:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.
Karty wstępu w symbolicznej cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160 - płatność wyłącznie kartą płatniczą).

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kobieta z długimi, blond włosami w czarnej sukni śpiewa do stojącego mikrofonu. Za kobietą stoją dzieci i dorośli w...

20.12.2023 r. szkolenie w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniu 20.12.2023r. w godzinach 10:00-15:00 pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Natalia Kozań

22.12.2023 r. Urząd Miejski czynny do 13:00

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023 r. Urząd Miejski przyjmuje interesantów do godziny 13:00.

16.12.2023 r. czasowe utrudnienia w ruchu

Szanowni Mieszkańcy!

16 grudnia (sobota) 2023 r. w związku z organizacją XV Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego i przejazdem św. Mikołaja wokół Amfiteatru Parku Wybickiego, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.

Z utrudnienia przepraszamy!

 • autor: Adam Szabłowski
 • Fragment planu miasta Nowy Dwór Mazowiecki z 4 trójkątnymi znakami (na żółtym tle czarny wykrzyknik) na 4 ulicach wokół...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 15.12.2023 do godz. 07:30 dnia 16.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu, po południu i wieczorem od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem lub mżawki. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Słabe opady śniegu, stopniowo przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki. W pierwszej połowie nocy, lokalnie na wschodzie i południu, możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Po północy miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C wystąpi początkowo, później stopniowy wzrost temperatury do 2°C, 4°C rano. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.12.2023 do godz. 07:30 dnia 17.12.2023.

W dzień zachmurzenie całkowite. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami silne zamglenie, rano również mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenie. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C wystąpi początkowo, później stopniowy wzrost temperatury do 5°C, 7°C rano. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

 • autor: Mateusz Zamajtys

Bal Karnawałowy dla dzieci w Kasynie Oficerskim

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić rodziców z dziećmi na niezapomniany Bal Karnawałowy!

Wyjątkowo dla naszych milusińskich, we wspaniałych wnętrzach Kasyna Oficerskiego - w przepięknej Sali Balowej obędzie się pierwszy po otwarciu karnawałowy bal dla dzieci.

Przygotujcie się na mnóstwo zabawy, tańców i niezwykłych animacji. Przebrania mile widziane.

28 grudnia 2023 r., w godz. 17:00-19:00, Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy (Nowodworski Ośrodek Kultury), ul. Ledóchowskiego 160 Nowy Dwór Mazowiecki.

Karty wstępu w cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK (ul. Paderewskiego 1a), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).

Nie zwlekajcie z zakupem biletów, bo ilość miejsc jest ograniczona!

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kolorowy bębenek z pałeczkami oraz dwie maski wencekie.

Choinka za elektrośmieci

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, zapraszają do wzięcia udziału w akcji CHOINKA ZA ELEKTROŚMIECI

Przysień elektrośmieci do wybranego punktu zbiórki i odbierz choinkę na Święta!

Kiedy i gdzie?

 1. Piknik integracyjno-charytatywny na Osiedlu nr 9 (Dębowy Park)

Miejsce: boisko sportowe – Dębowy Park.

Data: 16 grudnia 2023 r. w godz. 15:00-16:30.

Radny Tomasz Reginis

 1. XV Nowodworskie Spotkanie Wigilijne.

Miejsce: Park Miejski im. J. Wybickiego.

Data: 16 grudnia 2023 r. w godz. 17:00-19:00

Radni Roman Biliński, Wioletta Dylewska, Krystyna Nasiadka, Grażyna Nadrzycka, Dariusz Tabęcki

 1. Spotkanie Świąteczne w Modlinie Starym

Miejsce: Teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I.

Data: 17 grudnia 2023 r. w godz. 15:00-17:00.

Radni Krzysztof Bisialski, Mariusz Ziółkowski, Marek Ciesielski

 1. Wygibasy z Mikołajem w Twierdzy Modlin

Miejsce: Przed Kasynem Oficerskim.

Data: 18 grudnia 2023 r. w godz. 15:30-17:30.

Radni Zdzisław Szmytkowski i Justyna Paszkiewicz

 1. Sklep mięsno-wędliniarski na Osiedlu Młodych

Miejsce: ul. Pileckiego przy sklepie mięsno-wędliniarskim.

Data: 20 grudnia 2023 r. w godz. 16:00-18:00.

Radni Jerzy Plackowski i Adrian Zaremba

Organizatorzy: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Czerwony samochód z choinkami. Nad koszem na elektrośmieci: ekran do komputera, telewizor, pralka, laptop, suszarka,...

6 Świąteczne Spotkanie Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

A gdyby tak 16 grudnia spotkać się w Starostwie Powiatowym?

Już 16 grudnia 2023 r. (sobota) w godzinach 14-17 widzimy się na parkingu i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B.

Podczas wydarzenia planujemy stworzenie krainy pierników, w której najmłodsi złożą swoje pierwsze piernikowe domki oraz ozdobią smakołyki, warsztaty tworzenia świątecznych, żywych stroików, stanowisko do pisania listów do Św. Mikołaja, który osobiście odwiedzi nas tego dnia, fotobudkę, słodki poczęstunek, gorącą czekoladę, wenecką karuzelę, żywą szopkę, spektakl teatralny oraz urzędnicze formalności w świątecznej odsłonie. Tego dnia nasz urząd wypełni moc atrakcji, a wszystko po to, aby przez jeden wieczór urząd stał się miejscem, w którym wszystko jest możliwe.

 • autor: Patrycja Łempicka
 • Brązowe pierniczki z białymi wzorami w kształcie: 6, bombki, dzwoneczka, domku i ciastka.

Bal Sylwestrowy w Kasynie Oficerskim

Powitajcie Nowy Rok w przepięknej, odrestaurowanej Sali Balowej Kasyna Oficerskiego!
Zapraszamy na Bal Sylwestrowy „Jak za dawnych lat” w Kasynie Oficerskim pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego.
Takiego balu nasza sala dawno nie widziała! Specjalnie dla gości zagra muzyka na żywo, będą tańce do białego rana! Pysznego jedzenia i atrakcji nie zabraknie!
Start o godz. 20:00, zakończenie planowane o 4:00.
Koszt zaproszenia 490zł/osobę.
Liczba miejsc ograniczona!
Rezerwacja miejsc: Recepcja Kasyna Oficerskiego, tel. 734 800 273, e-mail: recepcjakasyno@nok.nowydwormaz.pl.
Wpłaty (do max. 3 dni po dokonaniu rezerwacji) prosimy dokonywać na konto organizatora - firmy Gastro-Tom Tomasz Wodziński; numer konta: 84 1950 0001 2006 0360 7257 0002.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Sala balowa z ozdobnymi żyrandolami i ozdobnym sufitem z elementami roślinnymi.

XV Nowodworskie Spotkanie Wigilijne

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Bisialski

zapraszają na XV Nowodworskie Spotkanie Wigilijne.

Miejsce: Park Miejski im. J. Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data: 16 grudnia 2023 r. (sobota).

w programie:

 • składanie życzeń i wieczerza wigilijna
 • warsztaty tworzenia bombek dla dzieci
 • stoisko z rękodziełem WTZ - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Hufiec ZHP
 • SNOWTUBING - zjazdy na oponach dla dzieci
 • Świąteczna FOTOBUDKA 360
 • wspólne kolędowanie
 • słodki poczęstunek przygotowany przez radnych: Romana Bilińskiego, Wiolettę Dylewską, Krystynę Nasiadkę, Grażynę Nadrzycką, Dariusza Tabęckiego
 • ORSZAK ŚW. MIKOŁAJA - parada świąteczna i animacje teatralne w wykonaniu GRUPY ŻYWY TEATR z BIELAWY

Organizator: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Partnerzy i sponsorzy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Cukiernia JANCZEWSCY
 • Reckitt Benckiser

Patronat medialny:

 • Gazeta Nowodworska
 • Tygodnik Nowodworski
 • Kurier Nowodworski
 • Wirtualny Nowy Dwór
 • autor: Adam Szabłowski
 • Na czerwonym tle program XV Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego. Na górze zielone gałązki liściaste i iglaste z czerwonymi...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed marznącymi opadami, które może wystąpić od godz. 8:00 do godz. 18:00 dnia 7.12.2023na obszarze powiatu nowodworskiego.

W rejonie miejscami występują i będą się utrzymywać słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.12.2023 do godz. 07:30 dnia 08.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady śniegu. Rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na wschodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Rano miejscami ślisko.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Okresami słabe opady śniegu. Na południu marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -9°C na wschodzie do -5°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.12.2023 do godz. 07:30 dnia 09.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami możliwe słabe opady śniegu. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -8°C na wschodzie do -4°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Ilona Śmigrocka

Obchody 156. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

5 grudnia 2023 r., Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim uroczystości w 156. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki – wiceprezes Okręgu Łódzkiego i  Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W uroczystości udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Placówek Edukacyjnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Obecna była również Justyna Paszkiewicz – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych i jednocześnie radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Poczet sztandarowy wystawił Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2. Mazowiecki Pułk Saperów.

Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu państwowego.

Uczestników uroczystości, powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP. W wystąpieniu okolicznościowym powiedział m.in.: Marszałek Piłsudski potrafił przekonać Polaków do tego, że warto walczyć o wolną Polskę, a potem kiedy wolność nastała, że warto i należy budować państwo silne wewnętrznie i zewnętrznie. Takie, które wzbudza szacunek wśród przyjaciół, ale też odstrasza tych, którzy Polsce źle życzą. Tylko od nas zależy, czy Polska będzie krajem słabym i potrzebującym opieki możnych, czy państwem silnym, niepodległym i wolnym. Odpowiedź na to pytanie musimy dawać każdego dnia, swoim życiem i służbą dla Ojczyzny.

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Uroczystość zakończyło odegranie pieśni „My Pierwsza Brygada”.

 • autor: (k) Foto: Wiesława Karczmarczyk
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kwiaty składa delegacja ZG Związku Oficerw Rezerwy RP - płk Alfred Kabata i ppłk Janusz Zajczkowski.
 • Członkowie ZOR RP i modzież biorąca udział w uroczystości.
 • Od lewej - ppłk Jerzy Białoskórski i kpt. Janusz Rzepecki.
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Posterunek honorowy wystawiony przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów.
 • Modzież szkolna biorąca udział w uroczystości.
 • Modzież szkolna podczas uroczystości.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.12.2023 do godz. 07:30 dnia 06.12.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie lokalnie możliwe bardzo słabe opady śniegu. Rano lokalnie możliwe też marznące mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od -5°C lokalnie na wschodzie do -1°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W drugiej połowie nocy miejscami możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Lokalnie możliwe też marznące mgły ograniczające widzialność do 500 m, głównie w południowej części regionu. Temperatura minimalna od -11°C przy rozpogodzeniach i głównie na południu oraz wschodzie do -6°C przy większym zachmurzeniu i głównie w centrum oraz na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni
i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.12.2023 do godz. 07:30 dnia 07.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie silne zamglenie. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C. Wiatr słaby, początkowo umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Tomasz Siemieniuk

Grudzień w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury przygotował bogaty program imprez na grudzień.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

Szczegóły na plakacie.

Bilety do kina i na większość imprez dostępne w kasie NOK, w biletomacie w Kasynie Oficerskim i na biletyna.pl.

Bilety na stand-up.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Pingwinek w czerwonym szaliku i czerwonej czapce z pomponem.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.12.2023  do godz. 07:30 dnia 02.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, w północnej połowie województwa większe przejaśnienia i miejscowe rozpogodzenia. Rano miejscami możliwe marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m, stopniowo zanikające. Lokalnie niewielka możliwość słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C,  na południu lokalnie 0°C. Wiatr słaby, zmienny, na północy z przewagą kierunków zachodnich, na południu z przewagą kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie duże, na południu wzrastające do całkowitego, jedynie  na północy regionu większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu, zwłaszcza nad ranem na południu województwa. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, lokalnie -4°C. Wiatr słaby, na północy z kierunków zachodnich, na południu północno-wschodni, w centrum zmienny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.12.2023  do godz. 07:30 dnia 03.12.2023.

W dzień na południu i w centrum zachmurzenie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienia. Rano na północy silne zamglenia. Opady śniegu, zwłaszcza na południu regionu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C, lokalnie 0°C. Wiatr słaby, pod wieczór na południu wzmagający się do umiarkowanego, północno-wschodni i północny, tylko początkowo na północy regionu zmienny.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite oraz opady śniegu, zwłaszcza na południu i wschodzie województwa. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu o 7 cm. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni.

 • autor: Dorota Pacocha

156. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do uroczystego złożenia kwiatów przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, w 156. rocznicę jego urodzin. Uroczystość odbędzie się 5 grudnia 2023 r., godz. 13.00.

Program uroczystości:

 • Wystawienie posterunku honorowego przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów
 • Odegranie hymnu państwowego
 • Wystąpienie okolicznościowe
 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Odegranie pieśni – „My Pierwsza Brygada”
 • Zakończenie uroczystości

Prezes Zarządu Głównego ZOR RP

płk rez. Alfred Kabata

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.11.2023 do godz. 07:30 dnia 30.11.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, skręcający wieczorem na południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej połowie nocy lokalnie słabe opady śniegu, zwłaszcza na zachodzie regionu. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C, tylko na północy spadek temperatury do około -10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.11.2023 do godz. 07:30 dnia 01.12.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C do -5°C, lokalnie około -10°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego.

 • autor: Michał Folwarski

Informacja dla osób ubiegających się o stypendia sportowe i artystyczne

Uwaga! Na sesji w dniu 28.11.2023 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu stypendialnego. Nowy wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Wojewódzkim. To oznacza, że wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne należało będzie złożyć w styczniu, na nowych formularzach.

Projekt uchwały.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Al.-Anon - spotkania w NDM!

Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone poniżej pytania są po to, by pomóc ci zdecydować, czy Al-Anon jest ci potrzebny.
 Czy martwi cię to, jak wiele pije ktoś ci bliski?
 Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
 Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś osoby?
 Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na tobie, to on czy ona przestaliby pić dla twojego dobra?
 Czy winę za zachowanie osoby pijącej przypisujesz jej lub jego towarzystwu?
 Czy z powodu osoby pijącej twoje plany często upadają lub są przekreślane, a posiłki opóźniane?
 Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie przestaniesz pić, to od ciebie odejdę”?
 Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach alkoholu w oddechu osoby pijącej?
 Czy boisz się zdenerwować tę osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
 Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej?
 Czy z powodu picia masz zepsute święta lub spotkania?
 Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło ci się dzwonić po pomoc policji?
 Czy szukasz ukrytego alkoholu?
 Czy zdarzyło ci się jechać autem z nietrzeźwym kierowcą?
 Czy zdarzyło ci się odrzucić zaproszenie towarzyskie z powodu niepokoju lub lęku?
 Czy masz poczucie klęski dlatego, że nie możesz kontrolować picia?
 Czy sądzisz, że gdyby pijący przestał pić, twoje pozostałe problemy zostałyby rozwiązane?
 Czy aby przestraszyć pijącą osobę, zdarzało ci się grozić, że zrobisz sobie coś złego?
 Czy przez większość czasu czujesz złość, zmieszanie lub przygnębienie?
 Czy czujesz, że nie ma nikogo, kto zrozumie twoje problemy?
Jeśli odpowiedziałeś tak na któreś z tych pytań, to Al-Anon mogą okazać ci pomoc.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, od godz. 18:00 w Urzędzie Miejskim, ul. Zakroczymska 30 (wejście główne, pokój 32 na parterze, pierwszy pokój po prawej stronie), tel. 513 792 882

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.11.2023 do godz. 07:30 dnia 28.11.2023.

W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Lokalnie na północy i wschodzie marznące mgły ograniczające widzialność  do 400 m. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny,  po północy wschodni i południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.11.2023 do godz. 07:30 dnia 29.11.2023.

W dzień zachmurzenie duże, początkowo na północy i wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami, głównie w południowej połowie województwa, opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu, głównie w południowej połowie województwa, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim

W minioną niedzielę (19.11) na scenie Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin odbyło się niezwykłe wydarzenie pt.: „Największe przeboje animacji: spotkanie z dubbingiem”. Na zaproszenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury pojawili się wyjątkowi goście, którymi byli Weronika Bochat-Piotrowska, znana m.in. jako głos filmowej Vaiany, oraz Tomasz Steciuk, który wcielił się w postać filmowego Prosiaczka z "Kubusia Puchatka" i Szeregowego z "Pingwinów z Madagaskaru". To było prawdziwe święto dla fanów animacji, zarówno małych, jak i dużych.

Sala teatralno-kinowa tętniła życiem, gdyż spotkanie przyciągnęło nie tylko dzieci, ale również dorosłych, którzy chętnie zanurzyli się w magicznym świecie bajkowego dubbingu. Niektóre dzieci pojawiły się nawet w przebraniach swoich ulubionych postaci, co dodatkowo nadawało wydarzeniu klimatu.

Aktorzy, obdarzeni nie tylko talentem aktorskim, lecz także charyzmą sceniczną, podzielili się z widzami ciekawostkami na temat pracy aktora dubbingowego. Opowiadali o tym, jak tworzy się postać dźwiękiem, jak ważna jest ekspresja głosu i jakie wyzwania niesie za sobą dubbingowanie kultowych postaci animowanych.

Weronika Bochat-Piotrowska i Tomasz Steciuk nie tylko opowiadali o postaciach, którym użyczyli głosu, ale także przenieśli publiczność w świat muzyczny animacji. Przeplatane były utwory znane z takich filmów jak "Vaiana", "Kraina Lodu", "Król Lew", "Toy Story" czy "Pszczółka Maja". Nie obeszło się bez momentów, kiedy artyści zapraszali wszystkich do wspólnego śpiewania i tańca.

To wydarzenie było nie tylko okazją do zobaczenia twórców ulubionych postaci na żywo, ale również do wspólnego świętowania niedawnego oficjalnego otwarcia Kina w Kasynie Oficerskim. Pożegnani brawami, Weronika Bochat-Piotrowska i Tomasz Steciuk pozostawili po sobie uśmiechy na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 • autor: Maja Zakaszewska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.
 • Największe przeboje animacji w Kasynie Oficerskim.

A u nas piłka lekarska

Zmagań sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ciąg dalszy. Tym razem do rywalizacji przystąpili miłośnicy piłki lekarskiej. Zawody były rozgrywane w grupach wiekowych. Każdy z uczestników chciał wypaść jak najlepiej więc walka na parkiecie trwała do ostatniego rzutu. A oto wyniki zawodów: Chłopcy klasy IV – VI: I miejsce – Przygódzki Antoni, II miejsce – Fedorów Franciszek, III miejsce – Trybuch – Bakinowski, Mikołaj; Dziewczęta klas VII – VIII: I miejsce – Krzeczkowska Agata, II miejsce – Łepkowska Nikola, III miejsce – Śliwińska Kamila.

Chłopcy klas VII – VIII: I miejsce – Milewski Maksymilian, II miejsce – Napiórkowski Wiktor, III miejsce – Akseniuk Sasza.

Na zakończenie zawodów najlepszym wręczono nagrody ufundowane przez UKS „ Reduta”.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.
 • A u nas piłka lekarska.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed oblodzeniem, które może wystąpić od godz. 15:00 dnia 24.11.2023 r. do godz. 9:00 dnia 25.11.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

 • autor: IMGW-PIB

Dobre Duchy

 • autor: Małgorzata Pawluk
 • Kobieta w białej koszuli z długimi rękawami i w krótkich spodenkach dżinsowych stoi na tle ściany z cegieł. Nad kobietą i...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić od godz. 11:00 dnia 23.11.2023 r. do godz. 2:00 dnia 24.11.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

 • autor: IMGW-PIB

Wernisaż rzeźby Dominique Albinski

 • autor: Małgorzata Pawluk
 • Rzeźba z brązu z postacią nagiej kobiety na drewnianym sześcianie.

Więcej Pań skorzysta z bezpłatnej mammografii

Od 1 listopada 2023 roku więcej Polek będzie miało możliwość skorzystania z mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Przedział wiekowy Pań uprawnionych do badania w programie został poszerzony o 10 lat. Panie mogą nadal wykonać bezpłatną mammografię w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

W bezpłatnym badaniu w ramach programu NFZ mogą wziąć udział Panie od 45 do 74 roku życia, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

 • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

LUX MED zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej: Nowy Dwór Mazowiecki – 11 grudnia w godzinach od 11.00 do 17.00 w parku Miejskim im. Józefa Wybickiego, ul. Wybickiego.

Badajmy się regularnie i dbajmy o swoje zdrowie.

Szczególnie zapraszamy nowe roczniki Pań urodzonych w latach 1974 - 1978, które nie mogły dotychczas korzystać z badań oraz Panie urodzone w latach 1949 - 1953, które mogą powrócić do programu.

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, a dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 22 880 90 80 (*3)

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii, Programu Profilaktyki Raka Piersi i innych badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej na stronie znajdziecie Państwo na stronie www.luxmed-diagnostyka.pl.

 • autor: Anna Niemirska

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.11.2023 do godz. 07:30 dnia 22.11.2023.

W dzień zachmurzenie całkowite, na północy, późnym popołudniem i wieczorem, możliwe przejaśnienia. Opady śniegu, w południowej połowie województwa początkowo także deszczu i deszczu ze śniegiem. Przejściowo możliwe również opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie województwa, około 0°C w centrum, do 4°C na krańcach południowych regionu. Wiatr na ogół umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite z postępującymi od północy regionu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej połowie województwa miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C na północy, około -5°C w centrum, do -3°C na krańcach południowych regionu. Przy dłuższych rozpogodzeniach możliwy lokalny spadek temperatury do około -10°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 22.11.2023  do godz. 07:30 dnia 23.11.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, głównie na południu, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, po południu, od północy regionu, skręcający na południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego. Nad ranem, na północnym zachodzie, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a przejściowo niewykluczone także opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C. Wiatr słaby umiarkowany, w ciągu nocy wzmagający się chwilami do dość silnego i porywistego, na północy i zachodzie regionu w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Infoseminarium - osteoporoza i prewencjia złamań

Zapraszamy Panie, w szczególności w wieku 50-70 lat, na bezpłatne infoseminarium, podczas którego uczestniczki zostaną przeszkolone w zakresie wiedzy nt. osteoporozy i prewencji złamań a także objęte zostaną badaniami przesiewowymi.
Odbędzie się ono 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. I. Paderewskiego 1B.
Celem prowadzonych działań jest:
1.    zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa na temat osteoporozy;
2.    edukowanie pacjentów na temat profilaktyki, czynników ryzyka choroby, leczenia osteoporozy zgodnie z założeniami Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych.
Tematyka:
1.    podnoszenie wiedzy nt. osteoporozy i sposobu ograniczania czynników ryzyka osteoporozy,
2.    stosowanie właściwej diety (bogatej w wapń i witaminę D),
3.    uprawianie odpowiedniego wysiłku fizycznego,
4.    unikanie używek: kofeina, alkohol, papierosy,
5.    przykładowy jadłospis.
Spotkanie potrwa około 3-4 godziny z przerwą kawową. Podczas spotkania przeprowadzane będą badania przesiewowe dla chętnych osób (kobiety 50-70), w wyniku których pacjentka zostanie objęta programem i w przypadku wyniku wysokiego ryzyka osteoporozy, otrzyma skierowanie do Instytutu na dalszą, szczegółową diagnozę. Wizyty w Instytucie odbywają się nawet następnego dnia!
Liczba miejsc ograniczona! Zapisy pod numerem telefonu: 22 765 32 09, 22 765 32 04 w piątek w godzinach 8-15 oraz w poniedziałek w godzinach 8-17 oraz e-mailowo pod adresem: p.lempicka@nowodworski.pl.

 • PROGRAM-PROFILAKTYKI-OSTEOPOROZY-A3

Otworzyliśmy Kino w Kasynie Oficerskim!

W sobotę, 11 listopada 2023r. wspólnie tworzyliśmy nową historię Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin! Tego dnia oficjalnie otworzyliśmy Kino!

To było popołudnie i wieczór pełne wzruszeń.

Otwarcie Kina rozpoczęliśmy koncertem „Hity Polskiej Muzyki Filmowej”. Usłyszeliśmy utwory znane z dużego i małego ekranu. Zniewalający głos wokalistki, Adrianny Noszczyk wprowadził wszystkich w niezwykły klimat wieczoru.

Wielu wzruszeń dostarczył pokaz tańca filmowego. Zaproszeni tancerze zaprezentowali przepiękne układy do muzyki z filmów „Noce i dnie” oraz „Zapach kobiety”. Zaprosili również do tańca uczestników wydarzenia, co u wielu przywołało piękne wspomnienia. Sala balowa dawno nie widziała tak cudownych tańczących par!

Ciekawą atrakcją, głównie dla pań, był również pokaz makijażu filmowego, który był okazją do rozmów na lubiany temat kosmetyków.

Momentem kulminacyjnym wieczoru była pierwsza projekcja filmowa w zrewitalizowanym Kasynie Oficerskim. O godzinie 18:00 wyświetlony został niesamowity pod wieloma względami, nominowany do Oscara film „Chłopi”. Projekcję uruchomił osobiście Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na kolejne seanse i wydarzenia, zarówno w Kasynie, jak i siedzibie przy ul. Paderewskiego 1A.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Maja Zakaszewska
wyświetl galerię w Cooliris
 • _DSC7643
 • _DSC7652
 • _DSC7659
 • 1
 • 2 (2)
 • _DSC7722
 • _DSC7727
 • _DSC7749
 • 4 (2)
 • 5
 • 6
 • 7
 • 3 (2)

Zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z przewodnikiem

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zwiedzić Kasyna Oficerskiego, poznać jego bogatej historii, a także dowiedzieć się szczegółów dotyczących tej jakże wspaniałej rewitalizacji, to już niebawem będziecie mieli okazję nadrobić zaległości!

Zapraszamy na zwiedzanie Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin z przewodnikiem.

Kiedy?

18 listopada, godz. 14:00

25 listopada, godz. 14:15

26 listopada, godz. 14:15

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK (ul. Paderewskiego 1a), w biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160- płatność wyłącznie kartą) i przez biletyna.pl.

Kasyno Oficerskie, o wyjątkowym charakterze pałacowym, powstało na przełomie XIX i XX wieku, zaprojektowane być może przez architekta rosyjskiego, ale nie wyklucza się współudziału polskiego architekta Piotra Leona Krasińskiego. Przez długie lata pełniło ono ważną rolę w życiu Twierdzy Modlin, służąc wojsku oraz stając się miejscem spotkań najważniejszych osobistości państwowych i kulturalnym centrum regionu. Po długim okresie przerwy, Kasyno Oficerskie powraca do życia jako centrum kulturalne, turystyczne i miejsce spotkań.

Kasyno Oficerskie mieści się w dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego – Modlinie Twierdzy, przy ul. Ledóchowskiego 160.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Ozdobne żyrandole i elementy roślinne sufitu w Kasynie Oficerskim.

Mama z kulturką „Z bobasem w kinie”

W ramach cyklu spotkań kulturalno-integracyjnych „Mama z kulturką” zapraszamy mamy z małymi dziećmi na projekcje filmów. Na sali nie włączymy klimatyzacji, filmy wyświetlamy przy lekko przygaszonym świetle i ściszonych głośnikach - dla komfortu dzieci.

21.11.2023 r., godz. 11:00, wstęp wolny.

Drogie mamy maluszków, wyjdźcie z domu i spędźcie czas w miłej atmosferze, nadrabiając filmowe zaległości. Pamiętajcie, żeby wziąć ulubione zabawki Waszych pociech, kocyki itp.

Zapraszamy!

Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kobieta trzymająca w górze małe dziecko. Poniżej raczkująca dziewczynka.

Miłosna pułapka - spektakl w Kasynie Oficerskim

Wpadnijcie w pułapkę! Miłosną pułapkę! Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa miłość. A Ty, co byś zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa miłość?

7 grudnia 2023, godz. 19:00

Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy (Nowodworski Ośrodek Kultury), ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety w cenie 100 zł do nabycia w kasie NOK (ul. Paderewskiego 1a), w biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160- płatność wyłącznie kartą) i przez biletyna.pl pod linkiem: https://biletyna.pl/spektakl/Milosna-pulapka/Nowy-Dwor-Mazowiecki

Miłosna pułapka - więcej informacji.

Joanna Galewicz jest piękną, utalentowaną aktorką u szczytu kariery. Zmęczona natłokiem obowiązków decyduje się przyjąć zaproszenie do jury w amatorskim przeglądzie teatralnym, który odbywa się nad morzem. 40-letni przystojny architekt, Paweł, zaprasza Joannę na kolację do domu, podczas której mają omówić szczegóły uczestnictwa w jury festiwalu. Joanna jest pod wrażeniem pięknej willi z widokiem na morze, oraz gościnności gospodarza. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy Joanna zamierza wyjść na galę otwarcia przeglądu teatralnego. Paweł przyznaje, że tego dnia ma urodziny, a na prezent sprawił sobie towarzystwo uwielbianej aktorki. Przyznaje również, że festiwal i uczestnictwo w jury były podstępem i mistyfikacją. Początkowo aktorka nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Zaczyna się bać w chwili, kiedy orientuje się, że w całym domu nie ma klamek. Paweł jest pedantem, co bardzo utrudnia mu życie. Od lat chodzi na terapię prowadzoną przez wybitnego psychiatrę. Charyzmatyczny doktor robi wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc pacjentowi. Jest fanem geniuszu Alberta Einsteina i postawił sobie za punkt honoru, żeby dorównać mistrzowi. Poświęca się pracy również z innego powodu - chce zapomnieć o kobiecie, która przed laty zostawiła go, będąc z nim w ciąży. Kiedy mija pierwszy szok związany z uwięzieniem, Joanna zaczyna inaczej postrzegać sytuację, w której się znalazła. Dostrzega szansę na zmianę życia. Jak to by było mieć u boku kochającego mężczyznę, cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą? Jak to by było odczuwać własne emocje, a nie tylko odtwarzać te zapisane w scenariuszach? Przystojny architekt to szansa na miłość. Może to on jest mężczyzną jej życia? Napięcie rośnie, kiedy z wizytą zapowiada się matka Pawła, Stefania. Ta zaborcza i silna kobieta nie akceptuje żadnej kandydatki na żonę jedynego syna. Paweł kocha matkę i boi się stawić jej opór. Błaga Joannę, by ta jak najszybciej wyjechała. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Czy na pewno wszystko jest takie, jak nam się wydaje? Kto w końcu jest porywaczem, a kto porwanym? Wartka akcja, ekspresyjne, barwne postaci, które bawią i wzruszają. Do tego cudowna gra aktorska... Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa miłość. Kim byśmy byli, gdyby nie ona? Tak jak w życiu, podobnie między głównymi bohaterami relacje ewaluują wywołując coraz silniejsze emocje. Czy pokonają strach przed bliskością? Czy zdadzą się na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać to, czego pragną? A Ty, co byś zrobił, gdyby dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

*Obsada wymienna

Jamróz / Biedrzyńska

Mrozińska/Robakiewicz/Kwiatkowska

Rozenek/ Dziurman wymiennie

Lesień-Głowacki / Ciachorowski/Radel/Stanio

Sandra Żuk

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych,w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

 • autor: Paulina Łucarz
 • Twarze i sylwetki 7 kobiet i 6 mężczyzn w białych ramkach zespolonych ze sobą z różnych stron.

15.11.2023 r. szkolenie w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniu 15.11.2023 r. w godzinach 9:00-10:30 pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Natalia Kozań

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim planuje przystąpić do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
 3. poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim pod nr telefonu: 603-092-579 lub na adres email j.michalowska@opsndm.pl w terminie do dnia 14.11.2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia skali zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i do aplikowania o środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Więcej informacji na temat programu "Opieka wytchnieniowa".

 

 • autor: Martyna Sobieszek

Bezpłatne badania wzroku i skóry

W trosce o większą dostępność badań profilaktycznych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na kolejne bezpłatne badania wzroku i skóry.

Dnia 18 listopada 2023r. - sobota w godzinach 10.00-16.00.

Parking przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej , ul. Partyzantów 7.

Bez wcześniejszej rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Kobieta w białym fartuchu wskazuje wskaźnikiem na tablicę z literami. Niebieska samochód z krzyżem o białych krawędziach...

VI Bieg Obrońcow Modlina

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór oraz Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza zapraszają na VI BIEG OBROŃCÓW MODLINA organizowany pod patronatami honorowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Nowodworskiego oraz Burmistrza Miasta Nowy Dwór Maz.

Wydarzeniu przyświeca idea uczczenia pamięci o bohaterskiej obronie Modlina podczas Kampanii Wrześniowej w 1939 r.

START: 18 listopada 2023 r. przy Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, ul. Baśki Murmańskiej 164,  Twierdza Modlin.

12:00 BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – młodzi biegacze startują dla Lenki !

13:30 BIEG GŁÓWNY - 10 km, (również Nordic Walking oraz bieg z wózkiem).

Zwiedzanie Muzeum oraz konkurs historyczny.

Zapisy na stronie: www.chronotex.pl.

Logotypy: Herb Marszałka, Herb Powiatu, Logo Szczęśliwego Nowego Dworu, 25 Lat Mazowsze Serce Polski, Muzeum Kampanii Wrześniowej

Twierdza Modlin, Reckitt, PRL, Nosir, Pemes, Basilur, Sempławski Ubezpieczenia, Leksus, La Lorraine, MODEL, Lukullus, ZWIK, Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, OSP Nowy Dwór Mazowiecki, Nowodworskie WOPR.

 • autor: Karol Bielec
 • Biegnące cienie dwóch kobiet i żołnierza w hełmie z karabinem.

„Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1939” – nowa książka Alfreda Kabaty

W październiku 2023 r., ukazała się nowa książka Alfreda Kabaty, zatytułowana  „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1939”.

Publikacja wydana w październiku 2023 r., w Częstochowie, jest zarysem historii jednego z największych związków kombatanckich w okresie międzywojennym.

Z książki autorstwa Alfreda Kabaty możemy się dowiedzieć m.in., że genezą utworzenia Związku Oficerów Rezerwy RP była demobilizacja, po zakończonej wojnie polsko – bolszewickiej i trudna sytuacja materialna, w jakiej znaleźli się zwalniani z szeregów armii oficerowie, podoficerowie i szeregowi.

Jako jednolita ogólnopolska organizacja Związek został utworzony w 1922 r. Statut Związku został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych 16 czerwca 1922 r.

Organizacja miała być łącznikiem między wojskiem, a społeczeństwem, a główny wysiłek należało koncentrować na zdemobilizowanych oficerach i wzajemnej braterskiej pomocy.

ZOR RP należał do największych organizacji kombatanckich okresu międzywojennego, a jego znaczenie społeczno-polityczne wynikało z celów działania, wśród których do najważniejszych należało współdziałanie z władzami państwowymi na rzecz wzmacniania sił obronnych państwa. W porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych, Związek szkolił oficerów rezerwy na poziomie dowódców drużyn, plutonów, kompanii oraz prowadził szkolenia z ludnością w zakresie obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej. Współpracował też z innymi organizacjami, m.in. z ZHP i PCK w zakresie wyszkolenia wojskowego i wychowania fizycznego społeczeństwa.

Działalność Związku cieszyła się uznaniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W swoim działaniu ideowym Związek kierował się hasłem „Dobro Państwa prawem naczelnym i Wszystko dla Państwa - Państwo ponad wszystko”.

Warto podkreślić, że wielu członków ZOR RP pełniło wysokie funkcje w administracji państwowej, samorządowej i w szkolnictwie. Oficerowie byli: wojewodami, starostami, burmistrzami i wójtami. Członkami Związku byli m.in.: premier gen. dyw. Felicjan Sławoj-Składkowski i minister spraw zagranicznych płk Józef Beck. Prezes ZG ZOR RP w latach 1929-1931 ppor. rez. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem rządu RP, a ostatni prezes Związku w latach 1932 -1939 gen. bryg. Roman Górecki – ministrem handlu.

Rozkwit Związku nastąpił zwłaszcza od 1932 roku, kiedy prezesem Zarządu Głównego Związku został gen. bryg. dr Roman Górecki, którą to funkcję pełnił aż do wybuchu II wojny światowej.

Związek w latach trzydziestych opowiadał się za wprowadzeniem obowiązkowego udziału w szkoleniach oficerów rezerwy – członków Związku. Głoszono także tezę, że każdy Polak – oficer rezerwy powinien być członkiem ZOR RP.

II wojna światowa była surowym egzaminem dla Związku. W czasie okupacji jego członkowie tworzyli organizacje wojskowe, niepodległościowe, byli organizatorami podziemnych podchorążówek oraz dowódcami formacji partyzanckich, a także walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich zginęło w Katyniu i Charkowie.

Z początkiem 1947 r. ówczesne władze państwowe podjęły decyzję o formalnej likwidacji i wykreśleniu Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i tworzących ją organizacji, z rejestru stowarzyszeń i związków. Tym samym wchodzący w jej skład Związek Oficerów Rezerwy RP przestał istnieć.

Pan Alfred Kabata jest magistrem historii, płk. rez., prezesem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem wydanego w 1994 r. zeszytu historycznego zatytułowanego „Batalion Elektrotechniczny” oraz książki wydanej w kwietniu 2010 r. przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zatytułowanej „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”. Drugie wydanie tej książki ukazało się w 2011 r.

Pan Alfred Kabata jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu historii wojskowości, które opublikowane zostały w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym”, „Polsce Zbrojnej” i w prasie lokalnej.

Na łamach „Polski Zbrojnej” i „Wojskowego Przeglądu Historycznego” opublikował również artykuły biograficzne dotyczące generałów: Jana Skrzyneckiego, Leona Berbeckiego, Jerzego Przemysława Morawicza.

 • autor: Marcin Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kilkudziesięciu oficerów w długich płaszczach i w rogatywkach na głowach stoi za wieńcem z krzyżem, mieczami i orłem w...
  Okładka książki.
 • Żołnierz w galowym mundurze z odznaczeniami.
  płk rez. Alfred Kabata

Poranek z teatrem - Halo! Halo! Mikołaju!

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na mikołajkowy spektakl dla dzieci pt. „Halo! Halo! Mikołaju!”.

2.12.2023 r., godz. 11.00.

Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy - Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Gen. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapraszamy na spektakl o zbliżających się świętach na które wszystkie dzieci na całym świecie czekają z niecierpliwością. Jest to opowieść o Świętym Mikołaju, który co roku o tej samej porze obdarowuje najgrzeczniejszych wspaniałymi prezentami. Niestety tym razem nie będzie to takie proste. Okazuje się bowiem, że Mikołaj został uwięziony przez Królową Śniegu z lodowym sercem, która chce zepsuć dzieciom najpiękniejszy dzień w roku. Śnieżynka, Bałwanek i Pajacyk spróbują z pomocą dzieci odnaleźć i uwolnić Świętego Mikołaja. Królowa Śniegu przygotowała trudne zadania do wykonania. Aby dostać prezenty i spotkać się z Mikołajem, trzeba będzie wykazać się wiedzą, umiejętnościami muzycznymi i umiejętnością współpracy w grupie.

Czy im się uda? Czy Mikołaj zostanie uwolniony, a Królowa pokonana? Czy dzieci dostaną prezenty?

Dla dzieci od 3 r. ż..

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury, na biletyna.pl i w biletomacie (płatność tylko kartą płatniczą) w Kasynie Oficerskim w Modlinie Twierdzy, ul. Gen. Ledóchowskiego 160

 • Bilety ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i Nowodworską Kartę Senior do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury (ul. Paderewskiego 1A) za okazaniem karty;
 • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kobieta z długimi jasnymi włosami w białej sukni. Mikołaj ze śnieżynką w czerwonych strojach i czapkach. Aktor w stroju...

Wielcy Nieobecni - koncert Alicji Borkowskiej z córką Vesną

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Alicji Borkowskiej z córką Vesną Leszczyńską pt. "Wielcy Nieobecni".

Kilka słów od Alicji:

"Z pewną nieśmiałością pragnę Państwa zaprosić na mój koncert. Jestem bardzo wzruszona tym, że dla Was zaśpiewam tu, w pięknym klubie garnizonowym w Twierdzy, bo tu są moje artystyczne korzenie, tu się wychowałam i na tej scenie stawiałam swoje pierwsze kroki. Dziś, po wielu latach znowu tu wystąpię! Zaśpiewam dla Was najpiękniejsze piosenki tych, których już nie ma wśród nas, ale dzięki swojemu talentowi stali się nieśmiertelni. Zagrają ze mną moi przyjaciele - Piotr Rodowicz na kontrabasie i Piotr Malicki na gitarach, a swoim pięknym głosem wesprze nas moja córka Vesna, którą też znacie, bo tu się wychowała.

Zapraszam zatem w podróż sentymentalną, w świat pięknych melodii i wzruszających słów. Na koncert piosenek dobrze Wam znanych, ale i też takich, które być może usłyszycie pierwszy raz w życiu. Do zobaczenia".

30 listopada 2023 r., godz. 19:00.

Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim w Modlinie Twierdzy (ul. Ledóchowskiego 160 - płatność tylko kartą płatniczą).

 • Bilety ze zniżką na Nowodworską Kartę Seniora i Nowodworska Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych,w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Brunetka w jasnej połyskującej sukience i białym płaszczu.

Spotkanie z poezją śpiewaną – Radek Partyka z zespołem Zielony Szlak

Spotkanie z poezją śpiewaną – Radek Partyka z zespołem Zielony Szlak.

11 listopada 2023 r. g. 17:30.

Miejsce: Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Paderewskiego 1a, Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety: Wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 508 428 850.

Organizatorzy: Danmed, Hreit, Wicestarosta Paweł Calak, Nowodworski Ośrodek Kultury.

Patronat honorowy: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski.

Patronat medialny: Gazeta Nowodworska.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Trzy kobiety stojące za siedzącym mężczyzną z gitarą. Jedna ze skrzypcami, druga z klarnetem, trzecia z gitarą.

Koncert: NAJWIĘKSZE PRZEBOJE ANIMACJI - spotkanie z dubbingiem

Zapraszamy na magiczny koncert przebojów z bajek dla całej rodziny!

Spędźcie z nami niezapomniany czas w towarzystwie ulubionych bohaterów z kultowych bajek takich jak "Mała Syrenka", "Mulan", "Król Lew", "Anastazja", "Shrek", "Toy Story", "Księga Dżungli", "Zaplątani", "Aladyn", "Vaiana" i wiele innych!

To wyjątkowa okazja, by razem z rodziną wyruszyć w niesamowitą podróż przez świat muzyki i magii filmowej. Na scenie pojawią się niezrównani aktorzy dubbingowi, którzy przypomną nam naszych ulubionych bohaterów:

Tomasz Steciuk - głos Szeregowego z "Pingwiny z Madagaskaru," Prosiaczka z "Kubusia Puchatka," Theodora z "Alwin i wiewiórki" i wielu innych!

Weronika Bochat-Piotrowska - nie tylko tytułowa Vaiana, ale także Kopciuszek z disneyowskich hitów.

19 listopada 2023 r., godz. 13:30

Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Gen. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia na biletyna.pl, a także w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a) i w biletomacie w Kasynie Oficerskim w Modlinie Twierdzy (ul. Ledóchowskiego 160-płatność tylko kartą płatniczą).

 • Bilety ze zniżką na Nowodworską Kartę Seniora i Nowodworska Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020.

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne”.

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Na niebieskim tle białe gwiazdy, różowe obłoki i klucze ptaków.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem, która może wystąpić od godz. 21:00 dnia 3.11.2023 r. do godz. 6:00 dnia 4.11.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.

 • autor: IMGW-PIB

105. rocznica Odzyskania Niepodległości

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów zapraszają na uroczyste obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

10 listopada godz. 15:00 – Msza Św. w kościele pw. Św. Barbary i przemarsz na Cmentarz Wojenny w Modlinie Twierdzy, Apel Poległych, salwa honorowa.

11 listopada godz. 10:00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Michała Archanioła.

Godz. 11:00 – Marsz Niepodległości pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 listopada 2023 - darmowy wstęp do Muzeum Dziejów Miasta i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

Godz. 10:00 i godz. 12:00 „Mistrz szyfrów”- patriotycznie, zagadkowo, rodzinnie w Muzeum Miasta oraz zwiedzanie wystawy (MiPBP - ul. Paderewskiego 22).

Godz. 13:00 Muzeum Miasta - Maria Możdżyńska oprowadzi po wystawie „Pomiędzy Nurtami” (MiPBP - ul. Paderewskiego 22).

Godz. 10:00-17:00 - Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin (ul. Baśki Murmańskiej 164).

 • autor: Adam Szabłowski
 • Twarz Marszałka Józefa Piłsudskiego na biało-czerwonym tle.

Zmieniamy rozkład jazdy miejskich autobusów

Główna zmiana polega na wprowadzeniu nowej linii - NDM4, która pojedzie przez os. Dębowa i Jarzębinowa. Z uwagi na znikome obłożenie połączeń wieczornych likwidujemy po dwa ostatnie kursy z linii NDM1 i NDM2 (obie linie zakończą kursowanie o 20.00).

Szczegóły dotyczące nowych rozkładów.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Koncert Marzycieli z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pieśni patriotycznych pt. „Żołnierz drogą maszerował” w wykonaniu zespołu Marzyciele pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Prusika.

10.11.2023 r., godz. 18:30, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Flaga biało-czerwona na niebieskim tle.

Monodram w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na monodram Seks, prochy i rock & roll.

Spektakl dla widzów dorosłych.

23.11.2023r., godz. 19.00.

karta wstępu 50 zł.

Hubert Jarczak:

„To będzie jazda bez trzymanki. Wspólny spacer po linie rozciągniętej pomiędzy dwiema wieżami WTC, niczym Philippe Petit. Emocje gwarantowane!

Jestem pewien, że będziecie Państwo długo wspominali wieczór spędzony z Ericiem Bogosianem i ze mną”.

autor: Eric Bogosian

obsada: Hubert Jarczak

oprawa graficzna: Marzena Wojtczuk

scenografia i kostiumy: Marzena Wojtczuk

reżyseria: Hubert Jarczak

przekład: Sławomir Michał Chwastowski

czas trwania: 1h20m

„Seks, prochy i rock & roll" Erica Bogosiana w przekładzie Sławomira Michała Chwastowskiego. To głośny i mocny tekst, wielokrotnie nagradzany na światowych festiwalach, o który można powiedzieć „

kultowy”. Czasem zabawny, czasem ironiczny, piętnujący szaleństwo rzeczywistości. Będzie śmiesznie, ale będzie i refleksyjnie, a na scenie zobaczycie niezrównanego Huberta Jarczaka wcielającego się role pięciu mężczyzn z różnym doświadczeniem życiowym i perspektywą. Autor E. Bogosian w ironiczny sposób portretuje ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym, a jego bohaterowie to żałośni frustraci, momentami odrażający, to znów budzący współczucie. Szukają własnego miejsca w brutalnej rzeczywistości, którą sami współtworzą. Czyniąc z pieniędzy, seksu, narkotyków współczesne fetysze, wpadają w sidła zastawione przez samych siebie.

Hubert Jarczak ur. 22.08.1984 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Studia ukończył w 2009 roku. Debiutował w Teatrze Polonia w Warszawie w spektaklu „Bagdad Cafe” w reżyserii Krystyny Jandy. Aktualnie Huberta można zobaczyć na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Zagrał w filmach takich jak: „Afonia i pszczoły”, „Wenecja” Jana Jakuba Kolskiego czy „Łóżko” Carlosa Kasuskiego. W serialu „Pierwsza miłość'' wcielał się w postać Aleksa.

Obecnie znany jest z roli doktora Beniamina Vicka w cieszącym się dużą popularnością serialu „Na sygnale”.

Bilety do nabycia w kasie ośrodka kultury, na www.biletyna.pl i biletomacie (płatność tylko kartą płatniczą) w Kasynie Oficerskim Modlin Twierdza, ul. Gen. Ledóchowskiego 160.

 • autor: Bartosz Kłosowski
 • Półnagi mężczyzna w fartuszku z nadrukowanymi mięśniami nóg i torsu, w czerwonej opasce na głowie trzymający w ręku widelec...

Wernisaż w NOK-u

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Malarstwo 1983-2023” Jerzego Ratowskiego.

10 listopada 2023 r., godz. 18:00, Galeria Łącznik, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Wystawę będzie można oglądać do 5 grudnia.

O artyście: Jerzy Ratowski - urodzony w 1956 roku w Zawadach. Zawodowo - grafik reklamowy. Fotograf - kamerzysta. Na stałe mieszkający w Gołyminie - Ośrodku.

W latach 80. XX wieku pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Gołyminie. W latach 1990 - 2010 prowadził firmę usług reklamowych i wideofonicznych.

Ostatnie 10 lat pracował w Powiatowym Centrum kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie zajmował się grafiką, poligrafią, scenografią, dokumentacją audiowizualną. Obecnie na emeryturze.

Malarstwem „amatorsko” zajmuje się od końca lat 70-tych XX wieku. Od początku lat 80-tych związany z ciechanowskim środowiskiem twórczym przy ówczesnym WDK, Klub Pracy Twórczej, Stowarzyszenie Pracy Twórczej. Następnie Stowarzyszenie Autorów Polskich, a także członek Mazowieckiego Związku Autorów Sztuk Pięknych.

Posiada w swoim dorobku kilkaset prac olejnych, rysunków, pasteli i karykatur. Jest uczestnikiem kilkudziesięciu plenerów malarskich i podróży artystycznych. Uczestnik licznych wystaw i przeglądów.

Autor okładek do tomików poetyckich.

Zwiedził wszystkie muzea z malarstwem w Polsce, ale także te najsłynniejsze w Paryżu i Rzymie. Oglądał malarstwo w galerii Uffizi we Florencji, oraz w Muzeum Picassa w Barcelonie.

W 2014 roku przejechał pociągiem transsyberyjskim z Moskwy do Pekinu, poznając uroki gór Uralu, płaskie krajobrazy syberii, zabytkową architekturę Irkucka. Był na wyspie Olcholn gdzie kompał się w Bajkale.

Spał w mongolskiej jurcie w Parku Narodowym Gorchi-Tereldz oraz w skromnym meteliku na pekińskich „Hutongach” w pobliżu Zakazanego Miasta.

Od kilku lat stał się miłośnikiem podróży motocyklowych w poszukiwaniu ciekawych miejsc i krajobrazów.

Najbardziej do niego przemawiają obrazy monachyjskich realistów, od Józefa Chełmońskiego zaczynając, oraz francuskich impresjonistów.

Sztukę współczesną docenia, ale z dystansem.

Uważa, że sztuka jest czymś co pozwala pozostawić po sobie ślad na dłużej niż jedno życie.

 • autor: Bartosz Kłosowski
 • Drzewa z pniami pomalowanymi na biało.

Otwieramy Kino w Kasynie

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i Nowodworski Ośrodek Kultury zapraszają na Galę Otwarcia Kina w Kasynie Oficerskim, która odbędzie się 11 listopada 2023 r. o godz. 16:00.

W programie:

 • 16:00 - Koncert „Hity Polskiej Muzyki Filmowej” - nowe aranżacje wielkich, kinowych hitów;
 • 17:15 - Pokazy taneczne prosto z ekranu, pokaz makijażu filmowego;
 • 18:00 - Pierwsza projekcja kinowa!

Zobaczymy niezwykłą ekranizację uhonorowanej Literacką Nagrodą Nobla powieści Władysława Reymonta „Chłopi” w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana.

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim w Modlinie Twierdzy (ul. Ledóchowskiego 160 - płatność tylko kartą płatniczą).

 • Bilety ze zniżką na Nowodworską Kartę Seniora i Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy (Nowodworski Ośrodek Kultury), ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

 • autor: Maja Zakaszewska
 • Kamera na statywie. Kobieta śpiewająca do mikrofonu, tańcząca młoda para, kobieta i mężczyzna w tańcu.

Czyste powietrze - Nasza odpowiedzialność

30 października rusza remont ul. Sportowej

W poniedziałek, 30 października planowo zacznie się remont ul. Sportowej (od wiaduktu do wiaduktu). Roboty drogowe, szczególnie podczas frezowania i wylewania nowej nawierzchni, będą wiązać się z utrudnieniami dla ruchu kołowego (chodnik będzie dostępny). Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył mieszkańców. Zalecany wstęp na obiekty sportowe - od ul. Śniadeckich. Prace mają potrwać do 5 listopada.

Prosimy o ostrożność i cierpliwość. Za kilka dni będziemy mogli cieszyć się płynną jazdą po nowej nawierzchni.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Wszystkich Świętych - okolice cmentarza w centrum - zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 • na drogach gminnych: ul. Partyzantów i ul. Słowackiego w m. Nowy Dwór Mazowiecki;
 • zmiana dotyczy: zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka ul. Słowackiego od ul. Partyzantów do cmentarza (dojazd tylko dla mieszkańców posesji, sprzedających oraz służb porządkowych), wprowadzenie zmiany kierunku jazdy ul. Partyzantów na jednokierunkowy w związku ze świętem Wszystkich Świętych i koniecznością ograniczenia ruchu w obrębie cmentarza, tzn.:
  odcinek ul. Słowackiego od ul. Modlińskiej do ul. Partyzantów będzie drogą jednokierunkową (w stronę cmentarza). Odcinek ul. Słowackiego od ul. Partyzantów do bramy cmentarza obowiązuje zakaz wjazdu (nie dotyczy mieszkańców posesji, sprzedawców, służb porządkowych). Odcinek ul. Partyzantów od ul. Paderewskiego do ul. Nałęcza obowiązuje ruch jednokierunkowy od ul. Paderewskiego.
 • czas obowiązywania organizacji: od 30.10.2023r. tj. poniedziałek (od godz. 6.00) do 02.11.2023r. tj. czwartek (do godz. 20.00).
 • autor: Agnieszka Grzelak

Warcaby w Twierdzy

Na początku każdego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przeszkolnym nr 4 królują warcaby. W naszej szkole ta dyscyplina jest bardzo popularna, do zawodów przystąpiło 36 uczniów. Rywalizacja odbyła się w trzech etapach. Dwa pierwsze rozegrano systemem pucharowym, ostatni , finałowy systemem „każdy z każdym”. A oto wyniki zmagań finałowych: I miejsce – Pilaciński Jan, II miejsce – Maria Kilian, III miejsce – Krzysztof Pracz.

Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane przez UKS ”Reduta” wręczyła najlepszym dyrektor Emilia Napiórkowska która pogratulowała najlepszym sukcesów a wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Agata Krzeczkowska w półfinale.
 • Eliminacje.
 • Finał Maria Kilian - Hanna Chmielewska.
 • I miejsce - Jan Pilaciński, II miejsce - Maria Kilian, III miejsce - Krzysztof Pracz.
 • Na stoliku stoją trzy puchary oraz leża trzy dyplomy i trzy medale.
 • Tryumfatorzy turnieju z dyrekcją.
 • Wiktor Napiórkowski w półfinale.
 • Wręczanie nagród.
 • Wręczanie nagród.

Upiorne Kasyno – zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z przewodnikiem i… duchami!

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na niecodzienne zwiedzanie budynku Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

2, 3 i 4 listopada uczestnicy wycieczek będą mogli zobaczyć zakamarki Kasyna, które do tej pory nie były udostępniane zwiedzającym. Przewodnicy poprowadzą przez najpiękniejsze i najciekawsze pomieszczenia oraz przybliżą ich historię. Wycieczkę urozmaicą na pewno tutejsze zjawy, które na tą okoliczność dadzą znać o swojej obecności…

Czekają niesamowite wnętrza, historie i... strrraszne dekoracje przygotowane przez Imago Art.

Zwiedzanie w czwartek (2.11.2023r.): I tura: godz.: 17:00, II tura: godz.: 19:00.

Zwiedzanie w piątek (3.11.2023r.): I tura: godz.: 17:00, II tura: godz.: 19:00.

Zwiedzanie w sobotę (4.11.2023r.): I tura: godz.: 11:00, II tura: godz.: 13:00.

Kasyno Oficerskie, ul. Ledóchowskiego 160, Modlin Twierdza.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK (ul. Paderewskiego 1a, w październiku czynna w środy i czwartki w godz. 11:30-18:30.), przez portal biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160, czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00).

Zapraszamy!

 • autor: Maja Zakaszewska
 • W oknie budynku Kasyna Oficerskiego biały duch i upiorna postać.

Senior na drodze… do bezpieczeństwa

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w miesiącach wrzesień – listopad 2023 r., realizuje ogólnopolskie warsztaty dla osób 60+ „Senior na drodze… do bezpieczeństwa”.

Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze w każdym województwie.

W województwie mazowieckim wytypowano do udziału w wydarzeniach trzy miejscowości. Jedną z nich jest Nowy Dwór Mazowiecki.

Będzie nam bardzo miło spotkać się z seniorami w niedzielę 5 listopada 2023 r. w godz. 11.00-14.00  w Sali konferencyjnej przy Pływalni Miejskiej (ul. Sportowa 66, Nowy Dwór Mazowiecki).

W programie wydarzenia:

 1. Spotkanie z ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, który porozmawia z seniorami na temat najczęstszych niebezpieczeństw występujących na drodze;
 2. Spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego z Nowego Dworu Mazowieckiego, który na podstawie konkretnych miejsc i wydarzeń, wskaże seniorom bezpieczne rozwiązania;
 3. Bezpłatny warsztat rowerowy – Seniorzy, którzy na spotkanie przyjadą swoim rowerem, będą mogli bezpłatnie skontrolować jego podstawowe elementy w serwisie rowerowym. Bezpłatnie doposażymy te rowery w obowiązkowe oświetlenie.
 4. Symulator bezpiecznej jazdy – Seniorzy, którzy na co dzień kierują autem, będą mogli bezpłatnie skorzystać z symulatora jazdy. Nasz instruktor sprawdzi jak jeżdżą, z czym mają problem i podpowie najlepsze rozwiązania.

Seniorzy biorący udział w warsztatach będą mogli zdobyć jeden z 20 zegarków typu smartwatch marki XIAOMI Mi Band 7 o wartości 249 zł każdy, monitorujących aktywność fizyczną, tętno oraz kroki.

Dla organizacji zrzeszających seniorów, które skierują na warsztaty największą liczbę uczestników przewidziane są nagrody o wartości 5000 zł, 3000 zł i 1000 zł, w postaci sprzętu elektronicznego.

 • autor: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Starsza kobieta i starszy mężczyzna oparci o słupek ze znakiem ostrzegawczym z napisem 60+.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed gęstą mgłą, która może wystąpić od godz. 21:00 dnia 23.10.2023 r. do godz. 9:00 dnia 24.10.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.

 • autor: IMGW-PIB

„Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u

Pod koniec września do Nowodworskiego Ośrodka Kultury zawitały najsłynniejsze kobiety związane z Mazowszem – m.in. Agnieszka Osiecka, Irena Sendlerowa czy Maria Skłodowska-Curie... w postaci lalek artystycznych! Wszystko za sprawą wystawy „Mazowsze w spódnicy” przygotowanej przez Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek z Warszawy.

Wystawa lalek artystycznych „Mazowsze w spódnicy” to postaci piętnastu kobiet, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii regionu dzięki swoim niezwykłym, często pionierskim osiągnięciom w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki i działalności społecznej.

Lalki zostały wykonane przez 15 cenionych polskich artystek w różnych technikach plastycznych.

Wszystkie zostały odwzorowane w skali około 1:3, a każda z nich zasiadła na specjalnie dla niej zaprojektowanym siedzisku, których większość wykonał stolarz-miniaturzysta Maciej Sztolcman.

Jakie postaci odwzorowano? Grażynę Bacewicz, Michalinę Chełmońską-Szczepankowską, Wandę Gertz, Halinę Konopacką, Marię Kownacką, Marię Koźniewską-Kalinowską, Agnieszkę Osiecką, Helenę Rasiową, Irenę Sendlerową, Halinę Skibniewską, Marię Skłodowską-Curie, Zuzannę Stromenger, Annę Tomaszewicz-Dobrską, Xymenę Zaniewską oraz Mirę Zimińską-Sygietyńską.

Wystawa w Galerii Łącznik Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a) potrwa do 4 listopada 2023 r.

Wstęp wolny, zapraszamy!

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.
 • „Mazowsze w spódnicy” - wystawa lalek artystycznych w NOK-u.

Spektakl "8 Kobiet" w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl "8 Kobiet" Roberta Thomasa - komedię kryminalną w jednym akcie.

27.10.2023 r., godz. 19:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Osiem kobiet zamkniętych w jednym domu i każda z nich podejrzana o morderstwo, każda ma motyw i wszystkie kłamią.

Czy to klasyczny kryminał , czy opowieść o kobiecości w jej różnych odsłonach, wymiarach, temperamentach i tajemnicach?

Żeby się przekonać, trzeba zobaczyć w nowej odsłonie i w nowej obsadzie.

Reżyseria: Marcin Turek.

Obsada: Augusta - Agnieszka Bielecka, Chanel - Marzena Wandachowicz, Gaby - Agnieszka Magier, Katarzyna - Alicja Przytulska, Luiza - Agnieszka Chowaniec, Pierette - Katarzyna Kowalczyk, Starsza Pani - Grażyna Rostkowska, Suzon - Katarzyna Rogulska-Ciura.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Cień kobiety w sukience na tle białego telefonu z tarczą obrotową i czarnego rewolweru.

Miłość nie z tej ziemi

W listopadzie Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejny spektakl do Kasyna Oficerskiego w Modlinie Twierdzy.

Tym razem zobaczymy MIŁOŚĆ NIE Z TEJ ZIEMI.

A gdybyście pewnego dnia znaleźli we własnej szafie bardzo atrakcyjną, tajemniczą kobietę?

A jeśli dodamy do tego samotnego mężczyznę po ...- stce, zatwardziałego kawalera bez zasad, to co?

Myślicie, że będzie z tego uczucie, które pokona dzielące ich różnice?

Odpowiedź na te pytania odnajdziecie w premierowej, muzycznej komedii romantycznej autorstwa Tadeusza Rossa.

Przekonajcie się, czy nasi bohaterowie przeżyją miłość nie z tej ziemi!

16.11.2023 r., godz. 19:00, Kasyno Oficerskie w Modlinie Twierdzy, ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety w cenie 80 zł do nabycia w kasie NOK (ul. I. Paderewskiego 1a) w Biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160) i przez portal biletyna.pl.

Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020.

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”.

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Trzy twarze kobiet wpisane w trzy koła, poniżej trzech mężczyzn, przed którymi znajduje się fragment kuli ziemskiej.

Modlin Stary: zmiana organizacji ruchu

25 października w związku z licznymi zdarzeniami na skrzyżowaniach w okolicy stacji kolejowej zmieniamy organizację ruchu na odcinku Kolejowej. Od Prusa do Dworcowej będzie jednokierunkowa, zgodnie z załączonym schematem. Apelujemy, aby nie jeździć na pamięć na tym odcinku.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Plan ze schematem ulic. Na ulicy Kolejowej dwie czerwone strzałki skierowane w lewy dół.

Muzyczna Uczta na Ludowo - Koncert zespołu TUMIGRAJ

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu Tumigraj pt. „Muzyczna uczta na ludowo”.

Przed nami jesienny wieczór pełen polskich ludowych pieśni. Usłyszycie 12 najpiękniejszych utworów z różnych regionów Polski. Będzie nastrojowo, mistyczne i skocznie „z przytupem"!

Zespół Tumigraj tworzy pięć osób – przyjaciół, a zarazem profesjonalnych muzyków, których połączyło zamiłowanie do folkloru. Ich aranżacje stanowią autorskie interpretacje tradycyjnych pieśni, w których zaklęta została etniczna prostota, swojskie piękno i emocjonalna szczerość.

Członkowie zespołu: Kaśka Górska, Justyna Winczewska, Maria Skarbek-Kiełłczewska, Michał Bator, Janek Strojewski.

21.10.2023, godz. 17:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie NOK (ul. Paderewskiego 1a), przez portal biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim (ul. Ledóchowskiego 160).

 • autor: Maja Zakaszewska
 • Trzy kobiety stojące obok siebie ubrane w czarne topy i kolorowe spódnice. Dwóch mężczyzn w czarnych koszulach stojących z...

Teatrzyk - Przygody zazdrosnego Liliputka

Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają na spektakl z przesłaniem pt. „Przygody zazdrosnego Liliputka”.

To sympatyczne i pełne wesołych scen przedstawienie w wykonaniu Teatru KRÓL z Łodzi. Jego bohaterami są mieszkańcy pewnego Czarodziejskiego lasu. Świerszcz Liliputek – To on jest naszym głównym bohaterem. Zarozumiały i egoistyczny lekkoduch, zapatrzony w ekran telefonu. Przynajmniej na początku... Wyruszy w podróż, której celem ma być znalezienie domu na zimę. Podczas barwnych przygód pozna prawdziwych przyjaciół, nauczy się czym są odpowiedzialność i dobre maniery. Dzięki spektaklowi dzieci poszerzą wiedze z ekologii i dowiedzą się o skutkach płynących z lekkomyślnego korzystania z Internetu.

21.10.2023 r., godz. 10.00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1A.

Wstęp wolny.

 • autor: Maja Zakaszewska
 • W górnym lewym rogu pszczółka, w prawym pajęczyna. Na dole w trawie konik polny z mrówką.

Komunikat dotyczący przewodów: dymowych, spalinowych, dymowych

Właściciele / Zarządcy obiektów budowlanych na terenie powiatu nowodworskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim z uwagi na  zbliżający się okres zimowy (w tym grzewczy), a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, a także bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury oraz o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać  osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności co najmniej raz w roku. Zalecam taże w celu własnego bezpieczeństwa - zaopatrzenia się w czujkę czadu informującą o podwyższeniu stężenia tlenku węgla (w przypadku ogrzewaia budynku paliwem stałym).

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Artykuł 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg.

Pomimo braku wymogu odpowiednich kwalifikacji do odśnieżanie dachu, należy posiadać aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokościach, ponieważ ośnieżone połacie mogą być bardzo śliskie. Aby uniknąć upadku z wysoka, w myśl przepisów BHP,  osoba wykonująca pracę powinna być poinformowana o niebezpieczeństwie i należycie zabezpieczona. Za pracę na wysokościach nie uważa się odśnieżania dachów, na których na stałe zamontowanie są konstrukcje i urządzenia chroniące przed upadkiem, takie jak: barierki, wysokie murki i balustrady.

W zakres czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi również usuwanie brył lodu na elewacjach, lodu z rynien i rur, zwisających sopli, nawisów śnieżnych i lodowych oraz odśnieżanie ciągów pieszych i jezdnych.

Kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

O wszelkich nieprawidłowościach prosimy informować tutejszą jednostkę na adres korespondencyjny: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, adres mail: pinb@nowodworski.pl, lub pod numerem telefonu 22 775 00 79.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ inż. Maria Matuszewska

Stand-up Tomasza Kołeckiego w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na stand-up Tomasza Kołeckiego.

20.10.2023 r., godz. 19:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Bilety dostępne przez portal kupbilecik.pl.

O wydarzeniu: Tomek Kołecki (czyli ja) zaprasza na swój szósty solowy materiał, o wdzięcznej nazwie "Komplementariusz". Tak jest, mam 26 lat i napisałem szóstą godzinę żartów. O czym? No przecież nie będę Ci tu zdradzał wszystkiego. Będzie śmiesznie, będą żarty, zrobię jakieś przekąski, napoje we własnym zakresie. Bilet upoważnia do dobrej zabawy na relaksie. Widzimy się na miejscu, do zobaczenia!

Na supporcie wystąpi jedyny i niepowtarzalny Kuba Wu.

 • Zakaz nagrywania występów.
 • Występ dla osób powyżej 16. roku życia.
 • Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za biletów.
 • autor: Maja Zakaszewska
 • Zdjęcia czterech mężczyzn wpisane w cztery oddzielne koła.

19 i 24.10. utrudnienia w obsłudze Interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniu 19.10.2023 r. (czwartek) w godzinach 9:30-14:00 pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w szkoleniu.

W pokoju 228 w sprawach pilnych będzie prowadzona obsługa dowodów osobistych oraz spraw meldunkowych.

W dniu 24.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 9:00-15:00 pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w szkoleniu. Załatwiane będą wyłącznie sprawy pilne (zaświadczenia i dowody osobiste).

Uprzejmie informujemy, że sprawy z zakresu CEIDG i nadania numeru PESEL można załatwiać w dowolnym Urzędzie.

Najbliższe urzędy to: Urząd Gminy w Czosnowie, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Miejski w Zakroczymiu, Urząd Gminy w Jabłonnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Natalia Kozań

Więcej Pań skorzysta z bezpłatnej mammografii

Od 1 listopada 2023 roku więcej Polek będzie miało możliwość skorzystania z mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Przedział wiekowy Pań uprawnionych do badania w programie został poszerzony o 10 lat. Panie mogą nadal wykonać bezpłatną mammografię w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

W bezpłatnym badaniu w ramach programu NFZ mogą wziąć udział Panie od 45 do 74 roku życia, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

 • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

LUX MED zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej:

Nowy Dwór Mazowiecki – 6 listopada w godzinach od 11.00 do 17.00 w parku Miejskim im. Józefa Wybickiego, ul. Wybickiego

Badajmy się regularnie i dbajmy o swoje zdrowie

Szczególnie zapraszamy nowe roczniki Pań urodzonych w latach 1974 - 1978, które nie mogły dotychczas korzystać z badań oraz Panie urodzone w latach 1949 - 1953, które mogą powrócić do programu.

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, a dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 22 880 90 80 (*3).

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii, Programu Profilaktyki Raka Piersi i innych badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej na stronie znajdziecie Państwo na stronie www.luxmed-diagnostyka.pl

Informacje jak skorzystać z mammografii umieszczone są także na stronie www.pacjent.gov.pl.

 • autor: Joanna Dudzińska

Cross Złotych Liści 2023

4 listopada br. (sobota) zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Crossie Złotych Liści.

Zapisy online do 4 listopada 2023 r.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Różnokolorowe liście. Biegaczka w czerwonej bluzie dresowej i czarnych spodniach.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.10.2023 do godz. 07:30 dnia 18.10.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, na północny i wschodzie województwa umiarkowane. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie przy gruncie spadki temperatury do -2°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 18.10.2023 do godz. 07:30 dnia 19.10.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie województwa okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C, lokalnie przy gruncie spadki temperatury do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich skręcający na wschodni.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Od poniedziałku remonty dróg w Twierdzy i Centrum

W poniedziałek, 16 października o godz. 7.00 planowo zaczną się prace na jezdniach ul. Ledóchowskiego, Chłodnia i Warszawskiej (od ronda przy targowisku do Mazowieckiej). Wykonawca będzie dokładał starań, aby przeprowadzić frezowanie i wymianę nawierzchni możliwie sprawnie. Ruch będzie się odbywał wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną. Po tymczasowych utrudnieniach kierowcy będą mogli się cieszyć się nowym asfaltem.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim

Twierdza Modlin zdobyta na rowerach górskich! Blisko 500 miłośników dwóch kółek wzięło udział w wyścigach LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim, organizowanych przez Grzegorza Wajsa. Potężny peleton! Kolarskie miasteczko ze startem i metą znajdowało się w Twierdzy Modlin, a Nowy Dwór Mazowiecki na mapie Poland Bike znalazł się już piętnasty raz w historii. Kultowe miejsce!

- To teren, który co roku przyciąga amatorów MTB - mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. - Za każdym razem szukamy tu nowych rozwiązań. Tym razem naszą bazę w legendarnej fortecy zbudowaliśmy wzdłuż słynnego „koszarowca”, czyli dawnych koszarów wojskowych.

Na dystansie MAX (45 km) nie było mocnych na Kamila Kuszmidra (KK Załuski Team), za nim finiszowali Adam Andrzejczuk (iFon KolarzKlub MTB) i Ernest Kurowski (Józefów). Wśród kobiet wygrała Krystyna Żyżyńska-Galeńska, przed Magdaleną Kosko (obie z Damovo Bike Team) i Katarzyną Paszczyk (PT Mazury Team Ełk).

Trasę MINI (26 km) najszybciej pokonali Filip Surdyk i Jakub Brutkowski (obaj z Warszawskiego Klubu Kolarskiego), a na trzeciej pozycji zameldował się Dawid Bojarczak (Beko Team). W gronie kobiet triumfowała Urszula Lewandowska (Damovo Bike Team), przed Malwiną Krzyczkowską (KS Luboń Skomielna Biała) i Alicją Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team).

Uczniowie i uczennice szkół podstawowych ścigali się na dystansie FAN (9,5 km). Zwyciężył Hieronim Kwartnik (UKK Huragan Wołomin), przed Dawidem Kaszewskim (Warszawski Klub Kolarski) i Fabianem Kocem (Kamyk Radzymin MTB Team), a w rywalizacji dziewcząt najlepsza była Zuzanna Błazucka (CNC Warszawa Blaze Technology), przed Sandrą Nygą (Serock) i Patrycją Koc (Kamyk Radzymin MTB Team).

W klasyfikacji drużynowej OPEN TEAM wygrał Damovo Bike Team, przed 3S Ciechanów Bike Team i Marceli-Rower.Biz, natomiast w punktacji MINI TEAM triumfował Warszawski Klub Kolarski, przed Kamyk Radzymin MTB Team i Rafbike Cycling Team. W młodzieżowej klasyfikacji FAN TEAM zwyciężył UKS Kolarz Nadarzyn, przed Warszawskim Klubem Kolarskim i CSS Kurpie, a w punktacji rodzinnej wygrali Surdykowie, przed Kołaczami i Mucharskimi.

W Twierdzy Modlin szczególnie uhonorowany został twórca Poland Bike Grzegorz Wajs. Organizator LOTTO Poland Bike Marathon otrzymał medal „Pro Masovia”, najwyższe odznaczenie Mazowsza, przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- To wyróżnienie dla mnie jest olbrzymim zaszczytem – podkreślił Grzegorz Wajs. - To jednocześnie nagroda dla całej ekipy Poland Bike, z którą od 15 lat z dużą starannością i zaangażowaniem organizujemy imprezy rowerowe, przede wszystkim na Mazowszu.

LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Twierdzą Modlin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Lasami Państwowymi. Patronat honorowy sprawowali Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Marszałek Województwa Mazowieckiego, a partnerami imprezy były Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon 2023 pozostaje na Mazowszu i szykuje się na finisz sezonu. W niedzielę 15 października w warszawskim Wawrze odbędzie się 15. finałowy etap cyklu LOTTO Poland Bike Marathon 2023. Zapraszamy!

 • autor: Media Poland Bike, fot. Poland Bike
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kilkuset rowerzystów w kaskach na głowach na rowerach.
 • Kilkudziesięciu rowerzystów w kaskach na głowach na rowerach.
 • Kilkunastu rowerzystów w kaskach na głowach podjeżdżających pod stromą górę na rowerach.
 • Trzech młodych kolarzy na podium. Poniżej przedstawiciele organizatorów LOTTO Poland Bike Marathon.
 • Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wręczają Grzegorzowi Wajsowi medal „Pro Masovia”.

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy

7 października 2023 r., Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, zorganizował w Częstochowie, ogólnopolskie obchody Święta Żołnierzy Rezerwy, które przypada na 10 października i ustanowione zostało przez MON w 2019 r. Święto poprzedzone było pielgrzymką związkową na Jasną Górę, zwieńczoną Apelem Jasnogórskim, który odbył się 6 października 2023 r.

W obchodach i pielgrzymce brała udział liczna grupa członków Związku, ich rodzin i sympatyków z Nowego Dworu i Powiatu Nowodworskiego.

Obchody odbywały się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa IPN i Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerem wspierającym był Prezydent Miasta Częstochowy.

W obchodach Szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował gen. bryg. Cezary Janowski, a Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. bryg. Kazimierz Dyński.

Przybyłych gości i uczestników uroczystości powitał płk rez. Alfred Kabata, który wygłosił również wystąpienie okolicznościowe.

Obchody były okazją do wręczenia rezerwistom medali nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, Biskupa Polowego WP i współpracujące ze Związkiem organizacje społeczne.

Uczestnicy uroczystości zapoznani zostali ze 100-letnia historią Związku Oficerów Rezerwy RP i jego współczesnymi osiągnięciami.

Zaprezentowano nową książkę autorstwa płk rez. Alfreda Kabaty zatytułowaną „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach1922 – 1939”.

Listy okolicznościowe do biorących udział w obchodach Święta Żołnierzy Rezerwy skierowali: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa, ambasador RP w Rzymie (matka chrzestna sztandaru i członek honorowy Związku), Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski.

Oprawę ceremonialną zapewnił 5 pułk chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich i Orkiestra Wojskowa w Bytomiu.

W obchodach uczestniczyło ok. 200 uczniów klas mundurowych.

W ramach uroczystości zaprezentowano sprzęt wojskowy oraz sprzęt innych służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń, z którym mogli się zapoznać mieszkańcy miasta i uczniowie częstochowskich szkół, w tym klas mundurowych.

 • autor: (ak); foto: Marcin Łada, Artur Kucharski, Wiesława Karczmarczyk
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Gen. bryg. C. Janowski odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Warszawskiego Stowwarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.
 • Gen. bryg. K. Dyski (w środku) odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP.
 • Członkowie ZOR RP na Apelu Jasnogórskim.
 • Płk A. Kabata odznacza o. Eustachego Rakoczego Krzyżem Zasługi ZOR RP.
 • W środku gen. bryg. K. Dyski i gen. bryg. C. Janowski.
 • Uczestnicy III Pielgrzymki ZOR RP na Jasną Górę.
 • Od lewej: K. Smela - Starosta Częstochowski, K. Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy, płk A. Kabata, Stanisław Gmitruk -...
 • Gen. bryg. C. Janowski odznacza Złotym Medalem ZZDOK kpt. R. Gądka.
 • Ppor. A. Duniak i M. Łada odznaczeni medalami Ordynariatu Polowego. Pierwszy z prawej płk A. Kabata, ostatni z lewej ppłk...
 • Harcerze podczas uroczystości przy Pomniku Grobu Nieznanego Żonierza.
 • Płk A. Kabata udziela wywiadu częstochowskiej telewizji Orion.
 • Mjr G. Klose złożył meldunek gen. bryg. C. Janowskiemu.
 • Składanie kwiatów pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny.
 • Płk A. Kabata składa kwiaty przy pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza.
 • Wystąpienie płk. A. Kabaty.
 • Wystąpienie gen. bryg. C. Janowskiego.
 • Składanie kwiatów pod pomniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uczniowie z gen. K. Dyskim i płk. A. Kabatą.
 • Defilada klas mundurowych.
 • Ppłk K. Tomaszewski składa meldunek płk. A. Kabacie o rozpoczęciu III Pielgrzymki ZOR RP.
 • Członkowie Związku z arcybiskupem W. Depo.
 • Nowo przyjęci do ZOR RP wraz z płk. A. Kabatą i ppłk. K. Tomaszewskim.
 • Odznaczeni Krzyżami 160 lat Powstania Styczniowego z płk. A. Kabata i ppłk. K. Tomaszewski.
 • Orkiestra Wojskowa z Bytomia.
 • Płk A. Kabata udziela wywiadu Radiu Fiat.
 • Płk A. Kabata uhonorowany ryngrafem przez ppłk. M. Baszczyka z WCR Kraków.
 • 27 Uczestnicy uroczystoci w Ratuszu Miejskim
 • Członkinie Związku z gen. bryg. Cezarym Janowskim.
 • O. E. Rakoczy z członkami Związku.
 • Wykonawcy pieśni patriotycznych.
 • Wykonawczynie pieśni patriotycznych.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed gęstą mgłą, który może wystąpić od godz. 21:00 dnia 9.10.2023 r. do godz. 9:30 dnia 10.10.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się gęstą mgłę miejscami ograniczającą widzialność od 100 m do 200 m.

 • autor: IMGW-PIB

IX Rodzinne zawody w pływaniu

22 października odbędzie się IV etap IX Rodzinnych Zawodów w pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapisy do 16 października poprzez formularz on-line oraz stacjonarnie w kasie pływalni.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Czterech uczestników zawodów w strojach kąpielowych skaczących do basenu.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić od godz. 6:00 do godz. 17:00 dnia 7.10.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.10.2023 do godz. 07:30 dnia 07.10.2023

W dzień  zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy możliwe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, po południu stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, a na północy także porywistego, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Zwłaszcza na północy opady deszczu.
Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, wzmagający się po północy do dość silnego, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.10.2023 do godz. 07:30 dnia 08.10.2023
W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, pod wieczór słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi stopniowo od północy większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu przelotne opady deszczu. Suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 3°C na północy do 7°C na południu.

Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, później przeważnie
umiarkowany, północno-zachodni.

 • autor: Michał Kowalczuk

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić od godz. 22:00 dnia 3.10.2023 r. do godz. 5:00 dnia 4.10.2023r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich.

 • autor: IMGW-PIB

8 października. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Twierdzy Modlin

Peleton LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W niedzielę 8 października 2023 cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza Wajsa, już piętnasty raz z rzędu zawita do Nowego Dworu Mazowieckiego. Kolarskie Miasteczko, Biuro Zawodów oraz start i meta wyścigów w Twierdzy Modlin znajdą się przy słynnym „koszarowcu”, czyli dawnych koszarach wojskowych. To reprezentacyjne i niezwykle atrakcyjne miejsce na terenie historycznej fortecy, najdłuższy w Europie budynek liczący 2250 metrów długości. Te mury robią niesamowite wrażenie!

- Nowy Dwór Mazowiecki z Twierdzą Modlin, jako jedna z nielicznych miejscowości, są na mapie Poland Bike od samego początku - mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz Wajs. - To teren znany i lubiany przez kolarzy. Co roku przyciąga amatorów MTB, tak będzie i teraz, spodziewamy się potężnego peletonu, zapraszam do Twierdzy Modlin!

Na nowodworskiej trasie LOTTO Poland Bike Marathon do pokonania będzie wymagający podjazd zwany przez kolarzy "WajsGórą", a także m.in. malownicze wąwozy w pobliżu Zakroczymia. Dużą atrakcją będą też przejazdy przy historycznych fortyfikacjach Twierdzy Modlin.

Rywalizacja odbędzie się na dystansach: MAX (46 km), MINI (29 km) oraz FAN (8,5 km – dla uczniów szkół podstawowych). Swoje wyścigi Mini Cross będą miały też przedszkolaki.

BIURO ZAWODÓW

Kolarskie Miasteczko (Nowy Dwór Mazowiecki - Twierdza Modlin, ul. Przewodników) – 7 października (sobota) godz. 14.00-17.30 i 8 października (niedziela) od godz. 8.30

PROGRAM ZAWODÓW

godz. 10.00 - start wyścigów Mini Cross, sektory z podziałem na roczniki: I (2019-2021) oraz II (2017-2018)

godz. 10.30 - dekoracja Mini Cross

godz. 11.15 - start dystansu FAN, sektory z podziałem na roczniki: I (2009-2010), II (2011-2012), III (2013-2014) oraz IV (2015-2016)

godz. 12.00 - dekoracja dystansu FAN

godz. 12.30 - start dystansów MINI i MAX, sektory (I-X)

godz. 14.45 - dekoracja dystansu MINI

godz. 15.15 - dekoracja dystansu MAX

LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim jest organizowany przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Twierdzą Modlin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Lasami Państwowymi. Patronat honorowy sprawują Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Marszałek Województwa Mazowieckiego, a partnerami imprezy są Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Więcej na temat LOTTO Poland Bike Marathon.

Więcej o LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim (Twierdzy Modlin).

 • autor: Media Poland Bike
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rowerzyści w kaskach na rowerach.
 • Rowerzyści w kaskach na rowerach.
 • Rowerzyści w kaskach na rowerach.
 • Plakat na LOTTO Poland Bike Marathon 8.10.2023 r. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Europejski Dzień Seniora

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworski Ośrodek Kultury zapraszają serdecznie Nowodworskich Seniorów na koncert zespołu WINYL BAND pt. „Cóż bez miłości wart byłby świat”.

Usłyszymy najpiękniejsze polskie piosenki o miłości z okresu XX-lecia.

28.10.2023 r., godz.16.00, Nowodworski Ośrodek Kultury – Kasyno Oficerskie, Modlin Twierdza, ul. Gen. Ledóchowskiego 160.

Biletu Wstępu w promocyjnej cenie 10 zł do nabycia w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a) i na stronie biletyna.pl.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kobieta w białej bluzce i spódnicy z czarnymi elementami, mężczyzna z czapką w ręku oraz trzech mężczyzn w kapeluszach:...

Gminne zawody przełajowe w Twierdzy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 wraz z UKS „Reduta” zorganizował 26 września gminne zawody w biegach przełajowych szkół podstawowych. Rewelacyjna była frekwencja na zawodach. W zawodach wystartowały wszystkie szkoły Nowego Dworu Mazowieckiego, walczyło 181 uczniów. Brawo!!!. Dziewczęta i chłopcy wystartowały w czterech grupach wiekowych, walczyły roczniki 2012, 2011, 2010, 2009. We wszystkich biegach rywalizacja była niezwykle wyrównana , walczono do ostatnich metrów tym bardziej , że nagrodą była rywalizacja do zawodów powiatowych. A oto wyniki w poszczególnych grupach:

klasy V – dziewczęta: 1. Waliszkiewicz Zuzanna - SP 7, 2.Borkowska Klaudia - SP 7, 3.Tomaszewska Małgorzata - SP 7; klasy V – chłopcy: 1. Jaskólski Wojciech - SP 3, 2. Kozłowski Jakub - ZSP 1, 3. Grzesiak Filip - ZSP 1; klasy VI – dziewczęta: 1. Szczęsnowicz Małgorzata - SP 7, 2. Urbańczyk Wiktoria - SP 3, 3. Mrozik Amelia - SP 7; klasy VI – chłopcy: 1.Zieliński Mateusz - ZSP 1, 2.Sychulec Julian - SP 5, 3. Gwardys Jakub - ZSP 4; klasy VII – dziewczęta: 1. Biernacka Łucja - SP 7, 2. Batko Anna - SP 7, 3. Nadolna Jagoda - SP 7; klasy VII – chłopcy: 1. Biernacki Wojciech - ZSP 1, 2. Drogosz Dawid - ZSP 1, 3. Kubiak Robert - ZSP 1; klasy VIII – dziewczęta: 1. Mariańska Zuzanna - SP 7, 2. Łepkowska Nikola - ZSP 4, 3. Szmyt Blanka - SP 7; klasy VIII – chłopcy: 1. Ostałkiewicz Filip - ZSP 1, 2. Sosnowski Szymon - SP 3, 3. Milewski Maksymilian - ZSP 4.

Na zakończenie zawodów nagrody najlepszym wręczyła dyrektor ZSP 4 Emilia Napiórkowska która pogratulowała najlepszym osiągnięcia tak doskonałych wyników i wspaniałej zabawy.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC07168
 • DSC07193
 • DSC07205
 • DSC07214
 • DSC07234
 • DSC07238
 • DSC07255
 • DSC07258
 • DSC07259
 • DSC07261
 • DSC07263
 • DSC07266
 • DSC07267
 • DSC07270
 • DSC07271
 • DSC07275
 • DSC07278
 • DSC07280
 • DSC07282
 • DSC07283
 • DSC07286
 • DSC07288
 • DSC07289
 • DSC07290
 • DSC07292

Zapraszamy na spacer po Wystawie Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza na spacer po Wystawie Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Data: 30 września i 1 października 2023 r.
- sobota w godz. 9.00 – 13.00
- niedziela w godz. 10.00 – 13.00

Oprowadzanie rozpoczynamy o pełnych godzinach.

Ceny biletów:

Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 5 zł


Inwestycja dofinansowania z RPO WM 2014- 2020: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze Serce Polski, Unia Europejska.

 • autor: Joanna Warakomska
 • Plakat na spacer po Wystawie Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 30 września i 1 października 2023 r.
 • Pałac Kultury i Nauki oraz inne wieżowce w Warszawie.

Poznajemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców metropolii warszawskiej ankieterzy rozpoczynają badania terenowe

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A.

Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z podniesieniem jakości ich życia w metropolii warszawskiej oraz dotyczące rozwoju metropolii warszawskiej w skali krajowej i europejskiej. Ważnym aspektem będzie także opinia mieszkańców o obecnych i przyszłych kierunkach współpracy metropolitalnej. Na podstawie wyników badania przeanalizujemy rozpoznawalność wśród mieszkańców zakresu i form współpracy metropolitalnej.

Jeśli odpowiedzi Państwa ankieter, zachęcamy do udziału w badaniu i podzielenia się swoimi opiniami. Badanie jest anonimowe, a wyniki będą analizowane w zestawieniach zbiorczych.

Badanie w formie wywiadów bezpośrednich, opartych na specjalnie zaprojektowanym kwestionariuszu, zostanie przeprowadzone od października do listopada 2023 r. przez przeszkolonych ankieterów.

 • autor: Edyta Pietr

Mistrzostwa Mazowsza w sprinterskim Biegu na Orientację

Klub Orientacji Sportowej zaprasza 30.09.2023r. na Mistrzostwa Mazowsza w sprinterskim Biegu na Orientację.

ORGANIZATOR:

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:

 • KZ - Józef Kmieciński
 • SG - Józef Kmieciński
 • KS - Roman Morańda
 • SS - Genowefa Morańda, Magdalena Wańczyk.
 • BT - Karol Galicz
 • Stras - Wojciech Dudek, Zuzanna Szrama, Natalia Filipczak, Sławomir Gos, Michał Sadownik,
 • - Jagoda Filipczak
 • Obsługa Si - Przemysław Patejko
 • SM - Stanisław Wasilewski

TERMIN

 • Start - 30.09.2023, godz. 10.00.

MAPA:

 • mapa w skali 1:4000 „Chemików” aktualizacja wrzesień 2023, autor Karol Galicz

MIEJSCE:

 • Parking przy NOSiR. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Sportowa.

ZGŁOSZENIA:

KATEGORIE:

 • K12, K14, K16/18, K21, K35/40, K45/50, K55/60, K65,K70.
 • KM10, M12, M14, M16/18, M21, M35/40, M45/50, M55/60, M65/70, M75+.

WPISOWE:

 • KM35/40,45/50,55/60,65/70,75+, 25,00 zł.
 • KM 10, 12, 14, 16/18, 15,00 zł.
 • Mieszkańcy Nowego Dworu Maz. Start bezpłatny
 • Zawodnicy kategorii KM10,12,14,16/18 z opłaconą składką w WMZOS zwolnieni z opłat wpisowego

START 30.09.2023 - godz. 10.00.

 • Strefa startu od godz. 9.40.
 • Dojście do strefy startu 50 m.

PARAMETRY

Kategoria Dystans Punkty Kategoria Dystans Punkty
KM10 1,4 13 M12 2,33 16
K12 2,14 16 M14 2,78 20
K14 2,63 20 M16/18 3,100 23
K16/18 2,85 20 M21 3,53 25
K21 3,26 26 M35/40 3,26 26
K35/40 2,85 20 M45/50 3,100 23
K45/50 2,77 19 M55/60 2,77 19
K55/60 2,55 19 M62/70 2,55 19
K65/70 2,22 18 M75+ 2,22 18

NAGRODY:

 • Medale i dyplomy za miejsca I-III.

UWAGI:

 • Ceremonia zakończenia w dniu 30.09.2023 około godz. 11.40,
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Organizator jest ubezpieczony,
 • Organizator zapewni opiekę medyczną,
 • Napój na mecie.
 • autor: Józef Kmieciński
 • Różnokolorowe loga i logotypy.

Zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego

Informujemy, że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Powyższe zmiany obowiązują od 1 października 2023 r.

Uroczyste otwarcie Skweru Modlińskich Lotników

Krzysztof Bisialski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Oddział Modliński Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zapraszają całą społeczność lotniczą, ich Rodziny i Bliskich oraz wszystkich Mieszkańców 5 października br. o godz. 11.00 na uroczyste otwarcie Skweru Modlińskich Lotników.

Tego dnia odsłonimy wspólnie im poświęcony pomnik na nowym skwerze w Modlinie Twierdzy u zbiegu ul. Bema i 29 Listopada.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Brązowa stojąca ławka przy chodniku i brązowa huśtawka formie ławki zawieszona pod zadaszeniem. Wokół drzewa i trawniki.

Święto hulajnogi w Twierdzy

Realizując aktywny udział w Europejskim Tygodniu Sportu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Reduta”, zorganizował zawody w bardzo nietypowej konkurencji. W związku z tym, że wśród dzieci i młodzieży bardzo popularnym sportowym sprzętem stała się hulajnoga postanowiliśmy zorganizować mistrzostwa szkoły w tej konkurencji czyli wyścigi na hulajnogach. Zawody przeprowadzono w grupach wiekowych czyli startowały dziewczęta i chłopcy klas III, IV ,V i VI. Ku uciesze organizatorów/ kadra wychowania fizycznego szkoły (p. J. Wilde, p. A. Biegaj, S. Krzeczkowski), dopisało wszystko : frekwencja, wspaniała pogoda oraz kibice – rodzice, którzy przyszli oglądać swoich pupilów. Walka na trasach poszczególnych biegów była bardzo zacięta, ale liczyła się przede wszystkim wspaniała zabawa, której nie zabrakło. A oto wyniki w poszczególnych grupach:

Klasy III-IV dziewczęta: I miejsce – Oliwia Boczula, II miejsce – Lena Rojek, III miejsce – Liliana Sala;

Klasy V-VI: I miejsce – Emilia Marchlewska, II miejsce – Maria Kilian, III miejsce – Joanna Frąckiewicz;

Chłopcy klasy III-IV: I miejsce – Natan Kraśniewski, II miejsce – Adrian Czyżyk, III miejsce – Stanisław Grzybowski.

Jedynym uczestnikiem zawodów z klas starszych (V, VI) był Krzysztof Sekutowicz, który samotnie i szybko pokonał trasę wyścigu. Na zakończenie zawodów najlepszym wręczono nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”. Do zobaczenia za rok!

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Cztery dziewczynki w kaskach na głowach stoją na hulajnogach.
 • Dziewczynka w fioletowym kasku nagłowie jedzie na hulajnodze.
 • Siedmiu chłopców w kaskach na głowach stoją na hulajnogach.
 • Dwóch chłopców w kaskach na głowach jedzie na hulajnogach.
 • Dwóch chłopców w kaskach na głowach jedzie na hulajnogach.
 • Chłopiec w kasku na głowie jedzie na hulajnodze.
 • Pięć dziewczynek w kaskach na głowach stoi na hulajnogach.
 • Dwie dziewczynki w kaskach na głowach jadą na hulajnogach.
 • Trzy dziewczynki z dyplomami w rękach stoją na podium.
 • Trzy dziewczynki z dyplomami w rękach stoją na podium.
 • Dwóch chłopców stoi na podium. Jeden z pucharem i dyplomem, drugi z medalem i dyplomem.
 • Chłopiec z pucharem, medalem i dyplomem stoi na podium.

Koncert Macieja Tachera w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert MACIEJA TACHERA.

TACHER (Maciej Tacher )- artysta solowy, były frontman w zespole Manchester.

29 września 2023 r. , godz. 19:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

O artyście:

Wraz z zespołem wydał trzy płyty, zagrał mnóstwo koncertów i festiwali (od Jarocina po Opole), wygrał m.in sopocki festiwal TopTrendy, był nominowany do Fryderyków, supportował Roda Stewarta. Śpiewał i współtworzył takie przeboje zespołu, jak „Lubię twoje włosy”, „Dziewczyna Gangstera”, „Tajemnica”, „Ostatni raz z moją klasą”, czy „Lawendowy”.

Z początkiem 2019 roku Tacher opuścił zespół by podążać swoją autorską muzyczną drogą.

Do tej pory wydał dwie folk rockowe płyty sygnowane własnym nazwiskiem i kilka niezależnych rockowych singli. Współtworzy, śpiewa i gra również w avant-popowym duecie Ljos. Jest także autorem tekstów piosenek innych artystów, m.in. przeboju "O Pani!" i „Noc i dzień” Grzegorza Hyżego.

Wielokrotnie interpretował piosenki Republiki i Obywatela GC, występując w ramach toruńskich Dni Białej Flagi, na koncertach pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w trójkowym studiu im. Agnieszki Osieckiej, czy w specjalnym odcinku “Szansy Na Sukces” poświęconym Republice. Jako artysta solowy Tacher grał już na jednej scenie z Mariuszem Lubomskim i Adamem Nowakiem z Raz, Dwa, Trzy, supportował Smolika/Keva Foxa i Darię Zawiałow. Śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze, wykorzystując looper do bogatego aranżowania piosenek na żywo. Muzycznie porusza się między folk rockiem, americaną i piosenką poetycką. Choć niektórzy nazywają jego muzykę romantycznym folkiem, Tacher pozostaje otwarty na gatunki, sięgając czasem po motywy jazzowe, innym razem po mocniejsze gitarowe brzmienia. Pomiędzy autorskimi piosenkami, na koncertach Maćka usłyszeć można również utwory jego ulubionych artystów, np: Simona & Garfunkela, Nirvany, Damiena Rice’a, Radiohead czy Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. "To artysta o bogatym doświadczeniu scenicznym i jeszcze większej wrażliwości." (z opisu My Name Is New Festiwal).

Karty wstępu w cenie 40 zł do nabycia w kasie NOK i przez biletyna.pl.

 • Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i Nowodworską Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.
 • Mężczyzna z czarnymi, długimi włosami, bródką i wąsami w granatowej marynarce.
  Maciej Tacher

Jak to robią na Litwie

W ramach projektu InterRevita odbyła się wizyta studyjna w litewskim Silute. Przedstawiciele wszystkich partnerów mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda realizacja obiektów takich jak: centrum kulturalne, sportowe, miejsce integracji społecznej. Za naszą wschodnią granicą dużym wyzwaniem jest rewitalizacja postsowieckich przestrzeni publicznych.

Centrum kulturalne w Silute powstało w zrewitalizowanym budynku postsowieckim, który przebudowano i dostosowano do dzisiejszych czasów, pozostawiając jedynie oryginalne żyrandole. W obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz wynajem pomieszczeń, dzięki czemu na zasadach komercyjnych w budynku dostępna jest szeroka oferta zajęć dla mieszkańców. Podobnie zorganizowano działalność w otwartym ostatnio wielofunkcyjnym centrum sportowym. Będziemy mogli  kontynuować współpracuję z zaprzyjaźnionym miastem oraz czerpać wiedzę i inspirację z tych działalności, szczególnie w kontekście udostępnienia dla mieszkańców i turystów Kasyna Oficerskiego.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przed kobietą siedząca na krześle przy ozdobnym stole siedzi kilka osób na krzesłach. Za kobietą na ekranie zdjęcie...
  Uczestnicy projektu InterRevita podczas spotkania branżowego.
 • Duży, nowoczesny żyrandol sufitowy na srebrnych łańcuchach ze złotymi, rurkowatymi zdobieniami.
  Centrum kulturalne w Silute z zachowanym żyrandolem.
 • Kilkanaście osób w jasnym przestrzennym pomieszczeniu za białymi, kwadratowymi filarami i belkami.
  Uczestnicy projektu InterRevita zwiedzają centrum sportowe.

NOK N`ROLL

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na NOK N`ROLL czyli przegląd kapel z powiatu nowodworskiego.

Już w ten piątek 22 września na scenie zaprezentują się:

 • 17:00 - SINCE WE MET,
 • 18:00 - NO CHANGE,
 • 19:00 - GRUPA PASERA .

Wstęp wolny.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Gitarzysta grający na gitarze.

Weekend otwarcia Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Weekend otwarcia Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Zapraszamy Mieszkańców!

Długo oczekiwany moment nadszedł!

Zapraszamy na WEEKEND OTWARCIA KASYNA OFICERSKIEGO W TWIERDZY MODLIN.

Szczegóły na plakacie.

Bezpłatne wejściówki na koncert Zespołu Mazowsze do odbioru w dniu 4.10 w godz. 18.00 – 20.00 w Kasynie Oficerskim. Jedna osoba może odebrać dwa zaproszenia.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Czerwone fotele w sali kinowo-teatralnej, brązowo-beżowe ozdobne ściany, sufit i żyrandole w sali balowej oraz główne...

Zapraszamy na pokazy świetlno-dźwiękowe!

Od piątku 22 września fontanna w Parku Wybickiego będzie mieć nową funkcjonalność.

Zapraszamy na pokazy świetlno-dźwiękowe!

Pokaz trwa ok. 15 minut. Usłyszycie Państwo 4 utwory w tym m.in.: polonez Chopina, walc z "Nocy i dni" i utwór z filmu "Piraci z Karaibów".

Harmonogram pokazów:

2023 r. (do końca października)

Piątek, sobota i niedziela o godz. 20.00.

2024

Piątek, sobota, niedziela.

Maj, czerwiec – o godz. 20.00.

Lipiec, sierpień – o godz. 21.00.

Wrzesień, październik – godz. 20.00.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Podświetlona fontanna w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego.

Zawody na torze pumptrack - Hulaj z NOSiR-em

Już w najbliższą sobotę, 23 września zapraszamy wszystkich amatorów hulajnóg na zawody na torze pumptrack na terenie NOSIR.

Więcej informacji na temat zawodów na torze pumptrack.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Cień dziecka z hulajnogą. W prawym dolnym rogu ślad bieżnika po oponie.

3. Nowodworski Turniej Siatkówki 23-24.09.2023 r.

W dniach 24-25 września odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 66, 3. Nowodworski Turniej Siatkówki, na który serdecznie zapraszamy! W turnieju wezmą udział 4 żeńskie drużyny Tauron Ligi oraz 1. Ligi Siatkówki Kobiet oraz goście z Niemiec:

 • Grupa Azoty Chemik Police - zdobywca Pucharu Polski 2023, finalista Ligi Mistrzyń CEV
 • MOYA Radomka Lotnisko Radom - zespół Tauron Ligi
 • SC Postdam - zespół 1. Bundesliga, zdobywca Sprada-Bank Supercup w sezonie 2022
 • Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - wicemistrz 1. Ligi

Więcej o 3. Nowodworskim Turnieju Siatkówki.

Bilety na I dzień.

Bilety na II dzień.

Bilety dwudniowe.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐖𝐲𝐝𝐚𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Starostwo Powiatu Nowodworskiego
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • autor: Ewa Gruszka
 • Trzy nowodworskie siatkarki. Loga: Grupy Azoty Chemik Police, MOYA Radomka Lotnisko Radom, SC Postdam, Eco Harpoon LOS Nowy...

Konsultacje społeczne do „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2028”

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do udziału w konsultacjach społecznych Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2028”, zwanego dalej Programem.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Programie i zaplanowanych do realizacji w oparciu o wielopodmiotową współpracę w latach 2023 - 2028.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 18.09.2023 r. do dnia 02.10.2023 r.

Wszelkie uwagi, sugestie i proponowane zmiany prosimy odsyłać do dnia 2 października 2023 r., pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@opsndm.pl wyłącznie na zamieszczonym w załączniku Formularzu konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

 • autor: Martyna Sobieszek

„Detektyw Bruno” w kinie leżakowym

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór oraz Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza zapraszają na kino leżakowe.

Skwer przy fontannie na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim.

22 września 2023 r. godz. 18:30.

„Detektyw Bruno”

Reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej.

W roli głównej: Iwo Rajski, Piotr Głowacki.

Wstęp wolny.

Patronat: Starostwo Nowodworskie, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Sponsor: RECKITT.

Patronat medialny: Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór.

 • autor: Karol Bielec
 • Czarna kamera na statywie, popcorn i klisza filmowa w kubku, w biało-czerwone pasy, drewniany leżak w biało-czerwone pasy.

III tura weryfikacji deklaracji odpadowych aplikacją

Kontynuujemy kontrolę deklaracji śmieciowych specjalnym systemem informatycznym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa.

Niestety wciąż zbyt wiele osób w mieście nie płaci za śmieci i obciąża tym obowiązkiem innych mieszkańców.

Sprawdź aktualność swojej deklaracji śmieciowej!

W przypadku wykrycia nieprawidłowości samorząd może nałożyć opłatę do 3 lat wstecz.

 • autor: Marta Sotowicz
 • Ręka trzymająca worek ze śmieciami przy kontenerach ze śmieciami.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 17:00 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z Nowego Dworu Mazowieckiego na bezpłatne grupowe zajęcia psychologiczne realizowane w ramach projektu „Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” przez Fundację Przemiana we współpracy z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju SENS. Zajęcia są współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W ramach projektu zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat oraz młodzież w wieku 13-16 lat mieszkające w Nowym Dworze Mazowieckim do udziału w BEZPŁATNYCH grupowych zajęciach psychologicznych ukierunkowanych na ćwiczenie umiejętności psychospołecznych.

Jeśli Wasze dziecko ma problem m.in.:

 • z adaptacją wśród rówieśników
 • konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami i stresem
 • ma obniżone poczucie własnej wartości
 • trudności z przestrzeganiem zasad grupowych

Zapraszamy do udziału w grupie - zapisy i kwalifikacja do grup już trwa - liczba miejsc ograniczona. Zajęcia ruszają już od października.

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.sens-pracownia.pl  oraz telefonicznie do naszej rejestracji: +48 576 12 15 15.

 • autor: Joanna Dudzińska
 • Dziewczyna i chłopiec słuchają kobiety mówiącej do nich.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed upałami, które mogą wystąpić od godz. 14:00 dnia 11.09.2023 r. do godz. 18:00 dnia 13.09.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.

 • autor: IMGW-PIB

Dni otwarte Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim serdecznie zapraszają na dni otwarte Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Data: 16 i 17 września 2023 r. w godzinach 10.00-14.00 (grupy wchodzą o pełnych godzinach).

Zapisy przyjmujemy w Bibliotece (przy ul. I.J. Paderewskiego 22) od 11 września 2023 r. od godz. 10.00 osobiście bądź telefonicznie.

Jedna osoba może zarezerwować 2 wejściówki.

Partner Wydarzenia: 25 lat. Mazowsza.

Inwestycje dofinansowania z RPO WM 2014- 2020: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze Serce Polski, Unia Europejska.

 • autor: Ewa Borkowska
 • Plakat na dni otwarte Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

84. rocznicy Bohaterskiej Obrony Modlina

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego - JACEK KOWALSKI oraz DOWÓDCA 2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW zapraszają na uroczystości 84. rocznicy Bohaterskiej Obrony Modlina oraz Piknik Militarny.

Data: 16 września 2023 r.

W programie:

godz. 10:00 uroczystości pod kotwicą - tablicą i portu marynarki wojennej z udziałem przedstawicieli ligi morskiej i rzecznej.

godz. 11:00 Msza Św. w kościele pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy

w intencji Obrońców Modlina, następnie przemarsz pod pomnik Obrońców Modlina, apel i salwa honorowa, złożenie kwiatów.

godz. 13:00 - 17:00 | Piknik historyczny w Parku Trzech Kultur:

 • EKSPOZYCJA SPRZĘTU WOJSKOWEGO Z EPOKI
 • KASYNO OFICERSKIE Z GRAMI KARCIANYMI I RULETKĄ
 • STANOWISKA CKM I ARTYLERII
 • NAMIOT ZAGADEK
 • FOTOBUDKA RETRO
 • PRZEDWOJENNA POTAŃCÓWKA
 • EKPOZYCJA POJAZDU OPANCERZONEGO Z EPOKI
 • Pokaz kawalerii I WIELE INNYCH!

Organizatorzy: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 2. Mazowieckim Pułk Saperów, Liga Morska i Rzeczna, Parafia pw. Św. Barbary w Modlinie Twierdzy.

Partnerzy: Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, Zbrojownia Modlin, Modlin Twierdza, Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim, Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Twierdzy).

Partnerzy medialni: Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór, Tygodnik Nowodworski.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Na czarno-białej fotografii biało-czerwona flaga.

Ekologiczny piknik

Ekologiczną zabawą rozpoczął się wrzesień w naszym mieście. 1 września na terenie ZSP1 odbył się „Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowany z WFOŚiGW.  Można było posadzić kwiaty w pięknie, własnoręcznie ozdobionej doniczce, ulepić bombę nasienną, która rzucona na glebę rozsieje się w łąkowe kwiaty.

Uczestnicy uczyli się jak można wykorzystać energię odnawialną i prawidłowo segregować śmieci. Wiele przyjemności dała też możliwość wykonania własnej biżuterii.

Pokój zagadek, loteria oraz ekologiczny wirtualny świat w goglach pokazały jak nowe technologie współdziałają z ekologią.

Po takich wrażeniach uczestnicy częstowali się ekologicznymi ciasteczkami oraz pysznym sokiem i wodą.

Popatrzcie, jak było niesamowicie, zwłaszcza, że pogoda dopisała.

Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000 zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczestnicy Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...
 • Uczestnicy Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...
 • Uczestnicy Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...
 • Uczestnicy Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...
 • Uczestnicy Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...
 • Plakat przedstawia program Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 września 2023 roku, na terenie Zespołu...

Ekologiczny Piknik Rodzinny

Ekologiczny Piknik Rodzinny – 1 września 2023 r. godz. 10:00-14:00.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 3, Nowy Dwór Mazowiecki.

W programie:

 • koło fortuny z nagrodami,
 • stanowiska sadzenia roślin antysmogowych,
 • eko pokój zagadek,
 • bomby nasienne,
 • stanowiska eksperckie o ekologii,
 • i wiele innych atrakcji.

Patronat honorowy: Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa.

Patronat honorowy: Jacek Kowalski Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Partnerzy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Dłonie sadzące roślinkę w doniczce. Dwie nastolatki przy kolorowym kole obrotowym. Dziewczynki przy ekologicznych...

Koncert TRE VOCI w Kasynie Oficerskim

Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski -Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Alicja Węgorzewska Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej serdecznie zapraszają na pierwszy po remoncie koncert w Kasynie Oficerskim!

Wystąpią dla Państwa TRE VOCI.

3 września 2023 godz. 18:00.

Kasyno Oficerskie, ul. Ledóchowskiego 160, Modlin Twierdza.

Darmowe wejściówki na koncert do odbioru w Nowodworskim Ośrodku Kultury w dn. 30.08-01.09 w godz. 10:00 – 16:00. Ilość wejściówek ograniczona.

Zapraszamy!

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak
 • Trzech mężczyzn w czarnych smokingach.

„Wojna z dziadkiem” w kinie leżakowym

STOWARZYSZENIE ROZBIEGAMY NOWY DWÓR ORAZ STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA MAZOWSZA ZAPRASZAJĄ  NA KINO LEŻAKOWE.

MODLIN TWIERDZA, PARK TRZECH KULTUR.

1 WRZEŚNIA 2023 R. GODZ. 19:30 SEANS FAMILIJNY „WOJNA Z DZIADKIEM”, REŻ. TIM HILL, W ROLI GŁÓWNEJ: ROBERT DE NIRO.

Wstęp wolny.

PATRONAT: STAROSTWO NOWODWORSKIE, MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI.

SPONSOR: RECKITT.

 • autor: Karol Bielec
 • Dwie czarne kamery na statywach zwróconych o siebie obiektywami, popcorn, bilety kinowe i drewniany leżak w biało-czerwone...

Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „New Wave 2023”

W dniach 5-8 września 2023 roku na terenie powiatu nowodworskiego (miejscowości: Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Secymin, Nowe Grochale) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „New Wave 2023”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademia Pożarnicza, będące częścią międzynarodowego konsorcjum APELL, którego zadaniem jest organizacja ćwiczeń dla modułów ratowniczych wchodzących w skład Europejskiej Puli Zasobów Ratowniczych.

Tematyka ćwiczeń dotyczy zagrożeń powodziowych. Grupy międzynarodowe będą dysponowały pompami wysokich wydajności, łodziami do ewakuacji z zalanych terenów oraz wyposażeniem umożliwiającym podniesienie wysokości wałów. Z uwagi na fakt, że są one realizowane w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności swój udział zapowiedział także Dyrektor Generalny ds. Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Unii Europejskiej Pan Maciej Popowski. Udział w ćwiczeniach wezmą grupy ratownicze z: Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii, Chorwacji.

Scenariusz ćwiczeń obejmuje wystąpienie zagrożeń powodziowych wzdłuż rzek Narwi i Wisły, a część epizodów związana będzie m.in. z ewakuacją ludności przy użyciu łodzi ratowniczych, pompowaniem wody z terenów zalanych, dostarczaniem żywności do miejsc odciętych czy podwyższaniem wałów przeciwpowodziowych. Działania będą prowadzone przez dwie doby – również w nocy. Baza operacji będzie znajdowała się w Twierdzy Modlin, gdzie grupy utworzą obozowisko. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy modułami z różnych krajów, które są gotowe udzielić pomocy w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

W związku z powyższym w lokalizacjach, w których zaplanowano ćwiczenia, będzie można zauważyć zwiększony ruch pojazdów strażackich.

 • autor: mł. kpt. Paweł Plagowski

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić do godz. 15:00 do godz. 24:00 dnia 29.08.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić do godz. 00:00 do godz. 12:00 dnia 29.08.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Ogólnopolski Turniej tenisa stołowego KTS Open 2023

KTS Nowy Dwór Mazowiecki wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ma przyjemność zaprosić do udziału w turnieju „KTS OPEN 2023”, którym zainaugurowany zostanie kolejny sezon sportowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Turniej został objęty patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Będzie to druga edycja tych zawodów. Tym razem zmagania rozłożone zostaną na dwa dni i rozegrane będą w terminie 2-3 września 2023 roku.

Uczestnicy będą mieli możliwość wystartować w następujących kategoriach:

 • Młodzik i młodsi (roczniki 2011 i młodsi) z podziałem na płeć (oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczęta),
 • Kadet+Junior (roczniki 2005-2010) z podziałem na płeć (oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczęta),
 • Open (wszyscy chętni).

Więcej na temat KTS OPEN 2023.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Sześciu tenisistów stołowych w niebieskich koszulkach polo i czarnych spodenkach dotykających się swoimi dłońmi w jednym...

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 775 27 30 wew. 118.

Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do 01.09.2023r.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

 • autor: Martyna Sobieszek

Piąteczka dla każdego

STOWARZYSZENIE ROZBIEGAMY NOWY DWÓR I STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA MAZOWSZA

26 SIERPNIA 2023

PARK IM. J. WYBICKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZAPRASZAMY PO RAZ VII NA BIEGOWE ŚWIĘTO W MIEŚCIE

EMOCJONUJĄCE SPORTOWE ZMAGANIA NA TRASIE Z ATESTEM PZLA

14:30 UROCZYSTE PRZEKAZANIE KARETKI I SKUTERA DLA NOWODWORSKIEGO WOPR

15:00 BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – CZTERY GRUPY WIEKOWE

16:00 BIEG PIĄTECZKA DLA KAŻDEGO

CAŁY DOCHÓD Z PAKIETÓW DZIECIĘCYCH PRZEKAZUJEMY NA WSPARCIE LECZENIA SEBKA

ZAPISY: WWW.CHRONOTEX.PL

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostwo Nowodworskie, Szczęśliwego NDM – Nowy Dwór Mazowiecki.

PARTNERZY I SPONSORZY: MAZOWSZE SERCE POLSKI (Współfinansowanie), RECKITT, PRL, LA LORRAINE, MODEL, Sempławski, Lexus, Basilur, NOSiR, VITAL MEDICA, ZWIK, PEMES, Moodo.

Patronaty medialne: Fakty Nowodworskie, Tygodnik Nowodworski.

Zabezpieczenie: Straż Miejska, OSP NDM, OSP RW, Policja.

 • autor: Anna Jaworek
 • Czerwona odciśnięta dłoń człowieka. Chłopiec z jasnymi włosami w czerwonej bluzce.

Piknik Pożegnanie Lata

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na Piknik Pożegnanie Lata.

Data: 26 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.

Miejsce: Modlin Stary ul. Mieszka (przy boisku).

W programie:

 • od 16:00 strefa gier, zabaw, dmuchańców, strefa gastronomiczna,
 • od 19:00 koncert zespoły Explozja.
 • autor: Adam Szabłowski
 • Mężczyzna z czarną broda w czarnym T-shirtcie i dżinsowej koszuli. Dzieci na zjeżdżalni i trampolinie.

43. rocznica powstania NSZZ Solidarność

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na obchody 43. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Data: 29 sierpnia 2023 r. godz. 10:00.

Miejsce: Skwer Solidarności (zbieg ulic Warszawskiej i Mazowieckiej) w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Wiązanki biało-czerwonych kwiatów, z biało-czerwonymi wstęgami pod obeliskiem - Skwer NSZZ Solidarność.

Przedłużone zamknięcie przejazdu kolejowo – drogowego w Modlinie

PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Zakład Linii  Kolejowych w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością naprawy awaryjnej przejazdu kolejowo – drogowego w km 43,622 linii kolejowej nr 9 w ciągu drogi 240497W w m. Modlin zamknięcie przejazdu wydłuży się do dnia 25.08.2023r do godziny 12.00. Na czas zamknięć zostaną poprowadzone objazdy.

 • autor: Karolina Rostkowska

Ograniczona obsługa Interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich

Szanowni Państwo,

W dniu 22 sierpnia br. (wtorek) w Wydziale Spraw Obywatelskich w godzinach 10-14, odbędzie się szkolenie obowiązkowe z Centralnego Rejestru Wyborców.

Przypominamy Państwu, że wiele spraw z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić przez Internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Są to m.in:

1. Sprawy dot. dowodów osobistych dla dzieci do 12 roku życia

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

2. Sprawy meldunkowe

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Wymelduj się z pobytu stałego

Wymelduj się z pobytu czasowego

3. Sprawy dot. wniosków do CEIDG

Infolinia CEIDG nr tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32

Wnioski do CEIDG o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu można złożyć w późniejszym terminie (jako datę skuteczności żądania można wskazać datę wsteczną). Wnioski do CEIDG można składać w dowolnym Urzędzie.

4. Sprawy dot. nadania numeru PESEL dla cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) można załatwiać w terminie późniejszym lub w dowolnym Urzędzie.

Najbliższe urzędy w których można złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL oraz o wpis do CEIDG to: Urząd Gminy w Czosnowie, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Miejski w Zakroczymiu, Urząd Gminy w Jabłonnie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych.

Obsługa Interesantów odbywa się w poniedziałki w godz. 9-16, od wtorku do piątku w godz. 8-15.

Przepraszamy za utrudnienia.

 • autor: Anna Serwatka

Turniej piłkarski w Twierdzy z okazji święta Wojska Polskiego

Co roku, tradycyjnie, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”, działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 organizuje , z okazji święta Wojska Polskiego, turniej piłkarski amatorów. Dlatego 20 sierpnia przeprowadzono zawody które swoim patronatem objął Burmistrz miasta Jacek Kowalski. W rywalizacji uczestniczyło pięć drużyn które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”.

Tradycją już w Twierdzy jest , że zmagania stoją na bardzo wysokim poziomie. Na boisku toczyła się zacięta walka ale fair. Zawody rzetelnie i profesjonalnie poprowadził sędzia Artur Radziszewski. A oto wyniki poszczególnych meczów: Delta – Reduta  0:3, Fc Mrija – Jeziorak 2:2

Twierdza Świata – Reduta 1:4, Delta – Fc Mija 2:1, Twierdza Świata – Jeziorak 3:1, Fc Mrija – Reduta 0:3, Twierdza Świata – Delta 1:2, Jeziorak – Reduta 0:1, Twierdza Świata – Fc Mija 1:1, Delta – Jeziorak 5:1.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Reduta 12 pkt, II miejsce – Delta 9 pkt, III miejsce – Twierdza Świata 4 pkt.

Zwycięska drużyna Reduty wystąpiła w składzie: Oskar Dąbrowski /GK/, Marcin Bocheński, Mateusz Biniek, Patryk Młynarek, Wiktor Bułka, Daniel Hejko, Tomasz Michalak, Łukasz Łuszczyński.

Na zakończenie zawodów wręczono nagrody najlepszym , które ufundował Burmistrz miasta Jacek Kowalski. Nagrody, w imieniu Burmistrza miasta, wręczała radna miasta Justyna Paszkiewicz. Najlepszym bramkarzem turnieju został Oskar Dąbrowski z Reduty. Tytuł króla strzelców zdobył Adrian Budek z Delty który zdobył w turnieju 3 bramki. Wybrano też najlepszego zawodnika turnieju. Został nim Łukasz Kurpiewski z Delty. Wszystkim uczestnikom turnieju podziękowano za udział w zawodach i do zobaczenia za rok!!!!

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Piłkarze w żółtych koszulkach grają z piłkarzami w zielonych koszulkach.
 • Piłkarze w żółtych koszulkach grają z piłkarzami w zielonych koszulkach.
 • Piłkarze w niebieskich koszulkach grają z piłkarzami w różowych koszulkach.
 • Piłkarze z żółtych koszulkach grają z piłkarzami w niebieskich koszulkach.
 • Piłkarze z żółtych koszulkach grają z piłkarzami w różowych koszulkach.
 • Puchary i statuetki sportowe.
 • Mężczyzna w białej koszulce i czerwonych spodenkach sportowych z pucharem w ręku obok kobiety w zielonej sukience.
 • Mężczyzna w czarnej czpce z daszkiem, koszulce, spodniach i spodenkach z piłką i statuetką w rękach. Obok kobieta w...
 • Mężczyzna w czarnych spodenkach i zielonej koszulce z piłką i statuetką w rękach. Obok kobieta w zielonej sukience i...
 • Mężczyzna w czarnych spodenkach i różowej koszulce z pucharem w ręku. Obok mężczyna ubrany na biało.
 • Mężczyzna w czarnych spodenkach i zielonej koszulce z pucharem w ręku. Obok mężczyna ubrany na biało.
 • Mężczyzna w czarnych spodenkach i żółtej koszulce z pucharem w rękach. Obok mężczyna ubrany na biało i kobieta w zielonej...
 • Drużyna piłkarska w żółtych koszulkach z napisem UKS Reduta stojąca w bramce.
 • Drużyna piłkarska w różowych koszulkach i czarnych spodenkach stojąca w bramce.

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ul. Jana Nałęcza

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie w związku z koniecznością naprawy awaryjnej przejazdu kolejowo – drogowego w km 41,258 linii kolejowej nr 9 w ciągu drogi nr 240420W (ul. Jana Nałęcza) informuje, że przejazd zostanie awaryjnie zamknięty od dnia 18.08.2023r od godziny 20.00 do dnia 19.08.2023r do godziny 04.00. 
Na czas zamknięć zostaną poprowadzone objazdy.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić do godz. 13:00 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Promocja aplikacji mobilnej KM – bilety okresowe tańsze o 10%

Aplikacja mobilna KM to nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji będący w zasięgu ręki o każdej porze. A już od 1 września 2023 r. kupując bilet okresowy w aplikacji mobilnej KM Podróżni mogą liczyć na 10% rabat. Promocja obowiązuje do końca listopada i nie dotyczy biletów wg ofert specjalnych.

Więcej na temat apilkacji mobilnej KM.

 • autor: "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
 • Pociąg Kolei Mazowieckich, smartfon, dwóch mężczyzn w niebieskich garniturach.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed upałami, które mogą wystąpić do godz. 19:00 dnia 20.08.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

 • autor: IMGW-PIB

Mistrzostwa Polski w Kryterium Ulicznym

 • autor: W. Pietrzak
 • Kolarze na rowerach. W tle kawalerzyści na koniach.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.08.2023 do godz. 07:30 dnia 17.08.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 31°C do 33°C. Wiatr słaby, początkowo południowy, po południu zmienny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie i południu województwa, na krańcach zachodnich możliwe także burze. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, na północy i zachodzie przeważnie z kierunków północnych, na pozostałym obszarze zmienny. W trakcie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.08.2023 do godz. 07:30 dnia 18.08.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W trakcie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

14-19.08.2023 r. zamknięty przejazd kolejowy w Modlinie

PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością naprawy awaryjnej przejazdu kolejowo - drogowego w km 43,622 linii kolejowej nr 9 w ciągu drogi nr 240497W w Modlinie, ww. przejazd zostanie awaryjnie zamknięty dla ruchu drogowego od godziny 5.00 dnia 14.08.2023 r. do godziny 12.00 dnia 19.08.2023 r. Na czas zamknięć zostaną poprowadzone objazdy.

 • autor: Marta Świderska

Ekologiczny piknik rodzinny w naszym mieście

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW na organizację „Ekologicznego Pikniku Rodzinnego” w wysokości 30 000 zł. Piknik odbędzie się 1 września 2023 roku na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na świetną zabawę!

Dokładną informację o godzinie i atrakcjach podamy w późniejszym terminie!

Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000 zł.

 • autor: Mariusz Ziółkowski
 • Symboliczny czek przekazany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki...

Prace na drodze gminnej ul. Warszawskiej

Do 30.08.2023 r. (środa) będą realizowane prace na drodze gminnej ul. Warszawskiej (odcinek na wysokości nowopowstałej inwestycji usługowo – mieszkaniowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zakroczymską, a Rondem 2. Mazowieckiego Pułku Saperów im. gen. dyw. Tadeusza Kossakowskiego ps. „Krystynek” u zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Modlińskiej) polegające na przebudowie drogi i chodnika na potrzeby utworzenia dodatkowej zatoki parkingowej. Prace mają na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 14.08.2023 do godz. 07:30 dnia 15.08.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz zachodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 55 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 15.08.2023 do godz. 07:30 dnia 16.08.2023.

W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 32°C do 34°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

11-14.08.2023 r. zamknięty przejazd kolejowy w Modlinie

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie w związku z koniecznością naprawy awaryjnej przejazdu kolejowo - drogowego w km 43,622 linii kolejowej nr 9 w ciągu drogi nr 240497W w m. Modlin informujemy, że przejazd zostanie awaryjnie zamknięty dla ruchu drogowego od godziny 19.00 dnia 11.08.2023r do godziny 05.00 dnia 14.08.2023r. Na czas zamknięć zostaną poprowadzone objazdy.

 • autor: Rostkowska Karolina

16 sierpnia rozpocznie się rewitalizacja Placu Solnego

Informujemy, że 16 sierpnia o godzinie 7:00 rozpoczną się prace rewitalizacyjne Placu Solnego. W wyniku inwestycji obszar placu przekształci się w atrakcyjną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową i parkingową, wzbogaconą o elementy zieleni oraz starannie dobraną architekturę.

W czasie prac nie będzie możliwości parkowania pojazdów na Placu Solnym. W związku z tym zachęcamy do korzystania z pobliskich ulic oraz parkingu zewnętrznego przy Targowisku Miejskim.

Ze względu na złożoność prac i ich realizację na obszarze objętym ochroną konserwatorską, zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

Wszystkich właścicieli pojazdów uprzejmie prosimy o ich usunięcie z terenu Placu Solnego do dnia 16 sierpnia 2023 roku, do godziny 7:00 rano.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy.

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak

Utrudnienia w obsłudze interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniu 11.08.2023r. w godzinach 9:00-14:00 pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą uczestniczyć w szkoleniu.

W pokoju 228 w sprawach pilnych będzie prowadzona obsługa dowodów osobistych oraz spraw meldunkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Anna Markiewicz

Chill Party na Plaży Miejskiej

Zapraszamy w najbliższy piątek 11 sierpnia 2023 r. na wieczorne CHILL PARTY!

Od 18:00 do 21:00 na Plaży Miejskiej przy Targowisku otworzymy dłuuugi weekend!

W programie:

 • Strefa Gastro, Strefa dla dzieci (dmuchańce DL Events), Strefa chill, ognisko i Bachata dla każdego z Gosią Stecką!
 • Czas w muzycznych rytmach umili DJ Skorup!

Patronat medialny: Wirtualny Nowy Dwór, Gazeta Nowodworska, Tygodnik Nowodworski.

 • autor: Adam Szabłowski
 • DJ Skorup w czarnej koszulce z czarnymi słuchawkami na głowie i czarnym zegarku na prawej ręce obsługuje stół mikserski...

Święto Wojska Polskiego, 103. rocznica Bitwy Warszawskiej

Święto Wojska Polskiego, 103. rocznica Bitwy Warszawskiej.

15 sierpnia 2023 r.

10:00 - msza św. w kościele parafii p.w. Św. Michała Archanioła (centrum), następnie przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów.

18:00 - msza św. w kościele parafii p.w. Św. Barbary (Modlin Twierdza), przemarsz na cmentarz wojenny, złożenie kwiatów na kwaterach poległych w 1920 roku.

Proboszcz Parafii św. Barbary zachęca do wzięcia udziału w akcji "Podaruj znicz Bohaterowi". Mile widziane zapalenie zniczy na cmentarzu wojennym 15 sierpnia po mszy św. o godz. 12:00.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Na biało-czerwonej fladze szary wizerunek żołnierza w czapce trzymającego karabin.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 04.08.2023 do godz. 07:30 dnia 05.08.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie na południu i krańcach północno zachodnich niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, od południa wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy na południu, wschodzie i w centrum opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 20 mm na południu. W strefie opadów możliwe również burze. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, zmienny, lokalnie północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.08.2023 do godz. 07:30 dnia 06.08.2023.

W dzień zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Suma opadów do 25 mm na południu. We wschodniej połowie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19°C na zachodzie do 26°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na wschodzie gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 25 mm w zachodniej połowie regionu. Miejscami możliwe również burze. Temperatura minimalna od 14°C na zachodzie do 18°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo z kierunków północnych, później z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

 • autor: Dorota Pacocha
 • Obiekt zabytkowy.

Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zgodnie z ogłoszoną II edycją konkursu (szczegóły konkursu) trwa nabór w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

 • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;
 • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach możliwych do złożenia 10 wniosków o dofinansowanie na zabytki, miasto Nowy Dwór Mazowiecki może złożyć projekty także na obiekty niebędące w jego zasobie.

Tym samym zachęcamy do zgłaszania propozycji, które będą mogły być wzięte pod uwagę w ramach konkursu.

Zabytki muszą znajdować się w granicach miasta Nowy Dwór Mazowiecki i być znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, Społeczności Nowodworskiej oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, których zachowanie leży w interesie społecznym, ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Zgłoszenia można składać do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w formie elektronicznej mailem na adres: sekretariat@nowydwormaz.pl, do dnia 10 sierpnia br., wraz z wyczerpującą treścią umożliwiającą złożenie wniosku.

 • autor: Bartosz Rogiński

Nowodworski Ośrodek Kultury. Zapowiedź wrzesień 2023 r.

Informator kulturalny NOK na wrzesień

Choć oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi później, to Nowodworski Ośrodek Kultury sezon artystyczny 2023/2024 zaczyna zgodnie z planem – 1 września. Tego dnia na sali widowiskowej odbędzie się koncert (prawie wszystkich) instruktorów, którzy prowadzą zajęcia w ośrodku. Po występie będzie możliwość porozmawiania i zapoznania się z instruktorami.

Na co jeszcze, między innymi, będzie można jesienią i zimą?

Następnego dnia, 2 września o godz. 11.00 odbędzie się teatrzyk z przesłaniem edukacyjnym. Spektakle te NOK organizuje wspólne z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wstęp wolny, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Jaką tematykę porusza spektakl?

"O TYM JAK PSZCZÓŁKA MAJA POZNAŁA CYBERWIEDŹMĘ" - spektakl z zakresu przeciwdziałania uzależnień od mediów cyfrowych. Sztuka przekazuje, jak należy bezpiecznie i z umiarem korzystać z Internetu. W bardzo prosty i klarowny sposób pokazujemy, jak można bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych oraz odnaleźć radość w aktywności fizycznej z rówieśnikami. Znane i lubiane postacie Pszczółka Maja i Filip spotykają bardzo uroczą Cyber Wiedźmę, która namawia do korzystania z mediów cyfrowych . Bohaterowie widząc negatywne działania przestrzegają wiedźmę przed uzależnieniem. Pokazują, jak tańczyć i bawić się na świeżym powietrzu oraz jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie oraz pozytywne relacje z rówieśnikami. Spektakl jest interakcją z publicznością

NOWOŚĆ! „Mama z kulturką” - We wtorek, 5 września rozpoczynamy nowy cykl, skierowany do mam małych dzieci, które całe dnie spędzają nad opieką nad maluszkami. Chcemy, aby wyszły z domu i w sposób wartościowy mogły spędzić czas. Spotkania „Mama z Kulturką” rozpoczniemy od projekcji seansów kinowych. Mamy, będą mogły nadrobić zaległości filmowe, spotkać się z innymi mamami, jednocześnie nie martwiąc się o opiekę nad maluchami. Z myślą o nich – filmy będą wyświetlane ciszej, przy stonowanym (nie całkowicie wygaszonym świetle). Dzieci mogą przebywać przy swoich mamach w wózkach, nosidełkach, czy na ulubionych kocykach. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 września. Wstęp wolny!

Wszystkich, którzy lubią się śmiać, zapraszamy na cykl występów stand-upów. Pierwszy na jesiennej scenie zaprezentuje się Czarek Sikora, młody komik z Gdańska. Uwielbia kontakt z widownią, a widownia uwielbia jego. Musicie go poznać!

Bilety na występ Czarka Sikory są już dostępne w sprzedaży.

Na naszej scenie zaprezentuje się też zespół „Krąg” Uniwersytetu III Wieku, z koncertem nawiązującym do Powstania Warszawskiego pt. „Sierpniowa Ballada”. Zapraszamy już w czwartek, 14 września o godz. 18.00. Wstęp wolny, zapraszamy!

20 września o godz. 17.00 zapraszamy nie tylko seniorów, na wspomnienie o Mieczysławie Foggu pt. "Wspomnienie o Mieczysławie Foggu". Spotkanie poprowadzi Michał Fogg, prywatnie prawnuk nestora polskiej piosenki.

W trakcie spotkania z prawnukiem artysty Michałem Foggiem prezentowane zostaną prywatne zdjęcia artysty, okraszone opowieściami przekazywanymi w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jakim był człowiekiem, prywatnie i zawodowo? Jak wyglądała jego kariera i czy wszystkie legendy dotyczące Mieczysława Fogga są zgodne z prawdą? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeć będzie można ze źródła, bez domysłów i przypuszczeń. Legenda Mieczysława Fogga w zderzeniu z rzeczywistością a wszystko to przeplatane utworami z repertuaru bohatera, do których wspólnego śpiewania zapraszamy.

„Foggorama", „Leć Piosenko”, „Poletko Pana Fogga", „Z piosenką przez świat” czy „Fogg and Rock" to tylko niektóre tytuły jakże licznych programów estradowych Mieczysława Fogga, który na przestrzeni sześciu dekad dał szesnaście tysięcy koncertów w Polsce i w ponad trzydziestu innych krajach.

W piętek, 22 września, zapraszamy na „Przegląd nowodworskich kapel”. Harmonogram występów zostanie ustalony po zgłoszeniu się zespołów. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia. Zapraszamy!

Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego.

Wrzesień zakończymy z przytupem, koncertem Macieja Tachera, byłego frontmana w zespole Manchester. Koncert odbędzie się 29 września, w piątek o godz. 19.00.

Bilety w cenie 40 zł można kupić w kasie NOK lub za pośrednictwem biletyny:

Maciej Tacher - wraz z zespołem wydał trzy płyty, zagrał mnóstwo koncertów i festiwali (od Jarocina po Opole),wygrał m.in sopocki festiwal TOPtrendy, był nominowany do Fryderyków, supportował Roda Stewarta. Śpiewał i współtworzył takie przeboje zespołu, jak „Lubię twoje włosy”, „Dziewczyna Gangstera”, ”Tajemnica”, „Ostatni raz z moją klasą”, czy “Lawendowy”.

Z początkiem 2019 roku Tacher opuścił zespół, by podążać swoją autorską muzyczną drogą. Do tej pory wydał dwie folk rockowe płyty sygnowane własnym nazwiskiem i kilka niezależnych, rockowych singli. Współtworzy, śpiewa i gra również w avant - popowym duecie Ljos. Jest także autorem tekstów piosenek innych artystów, m.in. przeboju "O Pani!" i „Noc i dzień” Grzegorza Hyżego.

Wielokrotnie interpretował piosenki Republiki i Obywatela GC, występując w ramach toruńskich Dni Białej Flagi, na koncertach pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w trójkowym studiu im. Agnieszki Osieckiej, czy w specjalnym odcinku “Szansy Na Sukces”, poświęconym Republice. Jako artysta solowy Tacher grał już na jednej scenie z Mariuszem Lubomskim i Adamem Nowakiem z Raz, Dwa, Trzy, supportował Smolika / Keva Foxa i Darię Zawiałow. Śpiewa i akompaniuje sobie na gitarze, wykorzystując looper do bogatego aranżowania piosenek na żywo. Muzycznie porusza się między folk rockiem, americaną i piosenką poetycką. Choć niektórzy nazywają jego muzykę romantycznym folkiem, Tacher pozostaje otwarty na gatunki, sięgając czasem po motywy jazzowe, innym razem pomocniejsze gitarowe brzmienia. Pomiędzy autorskimi piosenkami, na koncertach Maćka usłyszeć można również utwory jego ulubionych artystów, np: Simona & Garfunkela, Nirvany, Damiena Rice’a, Radiohead czy Grzegorza Ciechowskiego i Republiki.

Zapraszamy na koncert! Bilety w cenie 40 zł

Zapraszamy do Galerii Łącznik na następujące wystawy:

Ludzie z Pasją od 8.09 (wystawa prac mieszkańców Nowego Dworu Maz. i okolic).

Wernisaż 8 września o godz. 18.00. Zapraszamy!

Mazowsze w spódnicy od 27.09, otwarcie wystawy o godz. 14.00

Wystawa MAZOWSZE W SPÓDNICY prezentuje sylwetki wybranych kobiet, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii Mazowsza dzięki swoim niezwykłym, często pionierskim osiągnięciom w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki i działalności społecznej. Wizerunki bohaterek przedstawiono w postaci lalek artystycznych wykonanych w różnych technikach plastycznych przez 15 cenionych artystek. Ekspozycja stanowi upamiętnienie wybitnych kobiet, mających odwagę wyprzedzić swoją epokę, by czynić świat piękniejszym i lepszym.

Wystawa lalek to żywa lekcji historii. Wstęp wolny, zapraszamy!

Informacje o zajęciach stałych i warsztatach w sezonie 2023 / 2024 podamy na początku września.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony nok.nowydwormaz.pl oraz fanpage na FB.

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas imprezach.

 • autor: Agnieszka Kubiak-Falęcka
 • Harmonogram wydarzeń kulturalnych we wrześniu w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
wyświetl galerię w Cooliris
 • W lewym dolnym rogu mikrofon, pianino i skrzypce w prawym perkusja.
 • W lewym górnym rogu Ryś Krzyś i Żubr Bajko. W środku i w górnym prawym rogu Pszczółka Maja i Filip. Poniżej cztery latające...
 • W środku mama trzymająca niemowlę. W dolnym lewym rogu raczkujące niemowle. W dolnym prawym rogu czarna kamera filmowa.
 • Czarek Sikora, Tomek Kołecki, Bartosz Zalewski, Jakub Poczęty.
 • Pięć uczestniczek Powstania Warszawskiego w mundurach i furażerkach.
 • Mieczysław Fogg
 • Ręce gitarzysty grającego na gitarze.
 • Maciej Tacher
 • Wielobarwny kwiat na różowym tle.
 • Siedząca na krześle lalka w stroju pielęgniarki trzyma w rękach metalową klatkę z białymi, papierowymi samolocikami..

Mamy Mistrza Europy i Polski w Oyama Karate

Wielki sukces nowodworskiego Kluby Sportowego Akademia Mistrzów.

18.06.2023 w Białymstoku odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Europy organizacji IKO NAKAMURA. Karatecy startowali w konkurencji Kumite-walki.

Jakub Wrzosek po dwóch walkach, w których zdominował swoich przeciwników został Mistrzem Europy w kat.U-14 do 60 kg.

Yanuo Yang po mocnej wyrównanej walce w eliminacjach tym razem musiał uznać wyższość rywala.

Więcej o zawodach.

 

22-23.04 w Wieliczce odbyły się XXVIII Mistrzostwa Polski w Kumite - walkach.

Po wielu wyczerpujących oraz emocjonujących walkach karatecy zdobyli:

 • Robert Kubiak - Mistrza Polski kat.U-14,
 • Szymon Kurpiewski - Vice Mistrza Polski kat.U-12,
 • Ignacy Kaczmarek - III miejsce kat. U-12,
 • Adam Pięta - III miejsce kat.U-14.

Jakub Wrzosek ,Yanuo Yang oraz Juliusz Przybylski po wyrównanych walkach muszą uznać wyższość rywali i tym razem meldują się poza podium.

Więcej o zawodach.

Za sukcesem swoich zawodników stoi Sensei Daniel Maciejko 3 DAN - szef ośrodka oraz główny trener w klubie. Nie ukrywa, że zawodnicy prezentują wysoki poziom szkoleniowy, który pozwala brać udział w tak wysokich rangach zawodów walcząc o najwyższe cele.

Marzą się zawodnikom i trenerowi medale Mistrzostwa Świata, do którego dążą na każdym treningu.

Zawody zostały współfinansowane przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim za co zarząd klubu serdecznie dziękuje.

Dziękujemy za wsparcie młodych sportowców.

Gratulujemy tak wysokich wyników sportowych oraz życzymy powodzenia w kolejnym sezonie.

 • autor: Daniel Maciejko - Prezes Klubu Akademia Mistrzów
wyświetl galerię w Cooliris
 • Trzech chłopców w kimonach trzymających puchary i dyplomy.
 • Trener Daniel Maciejko z zawodnikami na Mistrzostwach Europy.
 • Robert Kubiak I miejsce oraz Adam Pięta III miejsce na Mistrzostrwach Polski.
 • Szymon Kurpiewski II miejsce i Ignacy Kaczmarek III miejsce na Mistrzostwach Polski.
 • Medaliści Mistrzostw Polski z trenerem Danielem Maciejko.

Teściowa Śpiewa w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert: TEŚCIOWA ŚPIEWA czyli nieoczywistego i charakternego duetu złożonego z najprawdziwszej teściowej i zięcia.

Oprócz więzów rodzinnych łączy ich podobne poczucie humoru i miłość do muzyki i do Warszawy z jej kulturą i folkową tradycją. Inspirując się „warsiaskim” miejskim folklorem oraz gwarą dla przyjemności zaczęli pisać autorskie, opisujące współczesność piosenki.

Przez osiem lata istnienia zespół koncertował intensywnie na warszawskich i polskich scenach takich jak: Pokój na Lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego, Festiwal Grzesiuka, Warszawska Majówka, Festiwal Dwa Brzegi, Kazimiernikejszyn, Zacieralia i wielu innych. 5 lata temu zespół wygrał II Turniej o Laur Wiecha w kategorii – piosenka oraz zdobył nagrodę publiczności.

Lubią bawić ludzi i w tym celu nie wahają się użyć ironii, autoironii a nawet kpiny. Uważają, że bez dystansu do siebie i do świata oraz bez poczucia humoru życie jest nieznośne.

W 2022 r. zespół wydał debiutancką płytę " POZYTYWNE MYŚLENIE".

26 sierpnia 2023, godz. 18:00

Dziedziniec Nowodworskiego Ośrodka Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do Sali Widowiskowej NOK.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Mężczyzna w okularach z gitarą w prawym ręku oparty lewym przedramieniem o budkę telefoniczną, w której stoi kobieta w...

Wieczorek z piosenką wojskową w Twierdzy

Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na wieczorek z piosenką wojskową.

5.08.2023 r w godzinach 17:00 - 20:00, Park Trzech Kultur w Twierdzy Modlin.

Podczas wydarzenia m.in:

 • Wystawa eksponatów z Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.
 • Tradycyjna wojskowa grochówka.
 • Ognisko z kiełbaskami.
 • Słodki poczęstunek przygotowany przez seniorki ze Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "SUBSIDIUM" Uniwersytet Trzeciego Wieku z Twierdzy Modlin.
 • Gry i konkursy.
 • Dla najmłodszych dmuchaniec i wata cukrowa.
 • Taniec i dobra zabawa!

Zadanie pn. "Letnie wieczorki tematyczne dla seniorów" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Polscy żołnierze w mundurach polowych. Tańczą dwaj mężczyźni, jedna kobieta i jedna dziewczynka. W lewym dolnym rogu armata...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.08.2023 do godz. 07:30 dnia 03.08.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami niewykluczone słabe opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, głównie na północy i zachodzie regionu. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.08.2023 do godz. 07:30 dnia 04.08.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Zapraszamy na handel ptactwem

W związku z uchyleniem zakazu handlu wszelkiego rodzaju ptactwem z dniem 5.08.2023 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targowisko Miejskie.

 • autor: Robert Smal
 • Nowodworski Rower Miejski - NDMka przed wieżą czerwoną w Modlinie Twierdzy.

Czysta gra o hulajnogę elektryczną

Do 29 września trwa konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Należy stworzyć prototyp gry planszowej o tematyce ekologicznej, a w zamian można zgarnąć hulajnogę elektryczną. Cztery osoby mają szanse przesiąść się na nowy pojazd.

Gra planszowa wraz z instrukcją powinna powstać w oparciu o mazowiecką uchwałę antysmogową i zawierać elementy edukacyjne z zakresu wiedzy o jakości powietrza, roślin oczyszczających, rodzajów paliw dopuszczonych do opalania domów oraz zakazie spalania śmieci. Głównym celem gry ma być przekazywanie treści dotyczących stosowania dobrych praktyk w celu poprawy jakości powietrza. Prace należy przygotować indywidualnie i dostarczyć do Urzędu Miejskiego wraz z kartą zgłoszenia.

Karta i regulamin są opublikowane na www.nowydwormaz.pl.

Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza, Jacka Kowalskiego i organizowany jest w ramach programu „MAZOWSZE dla czystego powietrza 2023” finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 31.07.2023 do godz. 07:30 dnia 01.08.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu, zwłaszcza pod wieczór, na zachodzie i północy regionu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.08.2023 do godz. 07:30 dnia 02.08.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm, zwłaszcza na północnym zachodzie regionu. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, lokalnie 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże, gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Opady deszczu oraz lokalnie niewykluczone burze. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza we wschodniej połowie regionu, do około 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

 • autor: Dorota Pacocha

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 11:00 dnia 28.07.2023 do godz. 20:00 dnia 28.07.2023 na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

 

 • autor: IMGW-PIB

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

17:00 Godzina „W” – rondo przy CECH-u

17:15 Koncert piosenek powstańczych w wykonaniu sekcji wokalnej Nowodworskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Pauliny Serwatki

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dodaj nagłówek (7)

Ograniczenia w pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w dniach 25 - 31 lipca 2023r. będzie pracował w ograniczonym zakresie .

Załatwiane będą sprawy związane ze sporządzaniem aktów urodzeń oraz aktów zgonu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przebiegnij, przemaszeruj - 1 sierpnia 2023, godzina W

 • infografika

DMUCHANY TOR PRZESZKÓD

 • DMUCHANY TOR PRZESZKÓD

Ograniczona obsługa Interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniach od 20.07.br. do 31.07.br.  w Wydziale Spraw Obywatelskich  obsługa Interesantów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie, według następujących zasad:

W pierwszej kolejności prowadzona będzie obsługa dowodów osobistych i spraw meldunkowych.       

W następnej kolejności  obsługa cudzoziemców ( w tym obywateli Ukrainy) w zakresie nadania numeru PESEL oraz obsługa przedsiębiorców.

Przypominamy Państwu, że wiele spraw z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić przez Internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Są to m.in:

 

 1. Sprawy dot. dowodów osobistych dla dzieci do 12 roku życia

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod

 

 1. Sprawy meldunkowe

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace,

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego,

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego

 

 1. Sprawy dot. wniosków do CEIDG

https://www.biznes.gov.pl/

Infolinia CEIDG nr tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32

Wnioski do CEIDG o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu można   złożyć w późniejszym terminie (jako datę skuteczności żądania można wskazać datę wsteczną). Wnioski do CEIDG można składać w dowolnym Urzędzie.

 1. Sprawy dot. nadania numeru PESEL dla cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy)

można załatwiać w terminie późniejszym lub w dowolnym Urzędzie.

 

Najbliższe urzędy w których można złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL oraz o wpis do CEIDG to: Urząd Gminy w Czosnowie, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Miejski w Zakroczymiu, Urząd Gminy w Jabłonnie.

 

Obsługa Interesantów odbywa się w poniedziałki w godz. 9-16, od wtorku do piątku w godz. 8-15.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

19 lipca zacznie się remont ul. Ledóchowskiego (z chodnikiem)

19 lipca o godz. 7.00 zacznie się remont ul. Ledóchowskiego (z chodnikiem)

Prace będą wiązać się z czasowymi utrudnieniami dla użytkowników drogi (zwężenie jednej jezdni, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną). Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przebudowa zakończyła się możliwie jak najszybciej.

19  lipca (w ramach kontynuacji dotychczasowych prac) przeniesie roboty w okolice skrzyżowania ul. Dębowej z Leśną

25  lipca rozpocznie się remont ulic Sempołowskiej i Lotników

Ulica S. Sempołowskiej będzie remontowana na odcinku od ul. Boh. Modlina do posesji nr 2, zaś ul. Lotników na odcinku jednokierunkowym od ul. Wybickiego do ul. Spacerowej. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia obu ulic, położona będzie nowa nakładka asfaltowa i odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Prace będą wiązać się z czasowymi utrudnieniami dla użytkowników drogi oraz sąsiednich posesji – zapylenie, hałas, ruch pracowników i pojazdów wykonawcy.

W związku z dużym zakresem prac i ich  charakterystyką  będzie znacznie ograniczony dostęp do przyległych posesji (utrudnienia  przejeździe i okresowe zamknięcia), w tym  czasowo  całkowicie  niemożliwy (okres wykonania nakładki asfaltowej)

Niemożliwe będzie także parkowanie w obrębie ww. ulic

Otrzymaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że będzie dokładał wszelkich starań, aby remont zakończył się możliwie jak najszybciej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 12:35 dnia do godz. 17:00 dnia 13.07.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

 • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2023 roku. Jest on dostępny na stronie > Program współpracy - www.dialog.mazovia.pl.
 • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
 • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do 25 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Program współpracy 2024”.

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 12.07.2023 do godz. 07:30 dnia 13.07.2023.

W dzień zachmurzenie początkowo małe, stopniowo od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Przemieszczająca się z zachodu na wschód strefa przelotnych opadów deszczu i burz z możliwym gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 29°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, pod wieczór skręcający na zachodni. W trakcie burz porywy do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, północno-zachodni. W trakcie burz porywy do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.07.2023 do godz. 07:30 dnia 14.07.2023.

W dzień zachmurzenie początkowo małe, stopniowo wzrastające od południowego zachodu do umiarkowanego i dużego. Słabe przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W trakcie burz możliwe porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu województwa zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zachodni.

 • autor: Mariusz Cebula

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 11:00 do godz. 22:00 dnia 12.07.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.07.2023 do godz. 07:30 dnia 11.07.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C na wschodzie do 29°C na zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.07.2023 do godz. 07:30 dnia 12.07.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Temperatura minimalna od 23°C na wschodzie do 28°C na zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie zmienny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

 • autor: Kamil Walczak

Od 10 lipca zamknięte przejazdy wałowe przy Kościuszki i Nadrzecznej

Szanowni Państwo, informujemy, że od 10 lipca br. nastąpi całkowite zamknięcie przejazdów wałowych przy ul. Kościuszki oraz ul. Nadrzecznej ze względu na prowadzone przy nich prace budowlane.

Oznacza to, że przejazd oraz przejście w wyznaczonych miejscach będą całkowicie czasowo wyłączone z użytkowania. Przepraszamy za utrudnienia!

 • autor: ASZ
 • Część Nowego Dworu Mazowieckiego z lotu ptaka z wałem przeciwpowodziowym przy Narwi i z zaznaczonymi miejscami zamknięcie...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 20:00 do godz. 24:00 dnia 5.07.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.07.2023 do godz. 07:30 dnia 06.07.2023.

W dzień zachmurzenie rano małe, potem umiarkowane i duże. Po południu, w zachodniej połowie regionu, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów w burzach do 15 mm, a na zachodzie regionu lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h, na zachodzie możliwe porywy do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, w drugiej połowie nocy stopniowo zanikające. Suma opadów w burzach lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, zmienny, lokalnie zachodni. W burzach porywy wiatru początkowo do 90 km/h, później do 70 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.07.2023 do godz. 07:30 dnia 07.07.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu i zachodzie regionu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny.

 • autor: Michał Folwarski

Wieczorek Hawajski – taniec i zabawa

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski zaprasza na Wieczorek Hawajski – taniec i zabawa.

Data: 8 lipca 2023 r. (sobota).

Miejsce: Plac zabaw – fontanna, ul. Młodzieżowa (Osiedle Młodych) Nowy Dwór Mazowiecki.

Organizatorzy i partnerzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Senior + w Nowym Dworze Mazowieckim, Miejski Zakład Oczyszczania Nowy Dwór Mazowiecki, Straż Miejsca w Nowym Dworze Mazowieckim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim, DL Events – fabryka pozytywnych emocji.

 • Kolorowa papuga siedzi na kwiatach. Pięć osób w różnym wieku tańczy na plaży przy morzu.

Wesołe Niedziele – atrakcje i animacje dla dzieci

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski zaprasza na Wesołe Niedziele – atrakcje i animacje dla dzieci.

W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2023 r. w godz. 15:00-19:00 w Parku Miejskim im. J. Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Organizator: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Patronat medialny: Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Dziewczynka w czerwonych słuchawkach śpiewa do grzebienia. Druga dziewczynka gra na gitarze, a trzecia układa żółte...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.06.2023 do godz. 07:30 dnia 30.06.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, na wschodzie słabe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, początkowo umiarkowane i miejscami duże. Na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu i słabe burze. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.06.2023 do godz. 07:30 dnia 01.07.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie też duże. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy  zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i początkowo miejscami burze. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

 • autor: Ilona Śmigrocka

Remont ul. Ledóchowskiego

Drodzy Mieszkańcy!

Wykorzystując okres wakacyjny, kiedy ruch na drogach lokalnych jest mniejszy, w połowie lipca wykonawca zacznie oczekiwany przez Was remont ul. Ledóchowskiego. Prace planowo mają potrwać do końca wakacji (ok. 2 miesięcy). W tym czasie jazda tą ulicą będzie odbywała się wahadłowo - sterowana sygnalizacją świetlną lub ręcznie.

Dokładny termin rozpoczęcia robót poznamy, gdy tylko Starostwo zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu.

Wraz z przebudową jezdni odbywać się będzie przebudowa chodnika.

Po okresie utrudnień, które są nieodłączną częścią remontów – szczególnie w takiej lokalizacji, będziemy mogli cieszyć się płynną jazdą i komfortowymi warunkami dla pieszych.

Wykonawca dołoży starań, aby prace przeprowadzić możliwie sprawnie.

O dacie wejścia na budowę poinformuję Państwa niezwłocznie.

Ulica Chłodnia będzie remontowana po uzgodnieniu projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta

 • Ulica Ledóchowskiego w Modlinie Twierdzy.
  Ulica Ledóchowskiego w Modlinie Twierdzy.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.06.2023 do godz. 07:30 dnia 28.06.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 15 mm, na północy i wschodzie punktowo do około 25 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h, a na wschodzie i północy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

W pierwszej połowie nocy zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.06.2023 do godz. 07:30 dnia 29.06.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, na ogół zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W pierwszej połowie nocy miejscami zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Rady na odpady

Przez ostatnie tygodnie publikowaliśmy #radynaodpady. Mamy nadzieję, że przez ten czas zwiększyła się Wasza wiedza na temat odpadów. To już ostatnia rada w naszym cyklu.

Drodzy właściciele piesków! Rozwiewamy Wasze wątpliwości. Psie kupy można wyrzucić do zwykłego ulicznego kosza na śmieci – w DOWOLNEJ torebce, czy to papierowej, czy foliowej. To nie ma znaczenia. Nie są też potrzebne specjalne kosze.

Odchody są traktowane jako odpad zmieszany, takie jak te w koszach ulicznych, które opróżniane są codziennie.

Sprzątajcie po swoich pieskach.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Z lewej strony szary kosz obok go stoi brązowy piesek i jego kupa. Z prawej strony na granatowym tle biała sylwetka...

Polska U21 vs. Holandia U21

W najbliższą niedzielę, 2 lipca o godz. 12:00, rozgrany zostanie towarzyski mecz siatkarskich reprezentacji Polski U21 i reprezentacji Holandii U21. Zapraszamy wszystkich kibiców do hali przy ul. Sportowej 66, by kibicować naszym reprezentantom. Wstęp wolny.

Kadrowicze w Nowym Dworze Mazowieckim będą przygotowywać się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Bahrajnie w dniach 7-16 lipca 2023 r.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Czterech siatkarzy w czerwonym kole, które jest umieszczone na białym tle w zarysy piłek do siatkówki. Flagi Polski i...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 1:00 dnia do godz. 8:00 dnia 27.06.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 8:00 do godz. 16:00 dnia 23.06.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 17 i 18 czerwca 2023 r.

Cudowna pogoda i różnorodność atrakcji przygotowana przez Władze Samorządowe i Nowodworski Ośrodek Kultury zachęciła tłumy naszych mieszkańców do wspólnego świętowania na imprezach w Parku Miejskim.

Dzień pierwszy-  Piknik Rodzinny

W sobotę (17 czerwca) bawiliśmy się na Pikniku Rodzinnym. Na przywitanie rozśmieszał i zabawiał wszystkich Bill Bombadill w swym cyrkowym show. Obejrzeliśmy też wyjątkowy pokaz cheerleaders „Baśki” z MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

Ciekawym punktem programu był niezwykły pokaz elegancji samochodów zabytkowych. Oldtimery i ich pasażerowie urzekły wszystkich i wzbudziły niekryty zachwyt.

Kolejnych propozycji było mnóstwo: pokazy naukowe od robotyki po wirtualną rzeczywistość; dmuchańce dla maluszków i starszaków; cyrkowe miasteczko z całą gamą atrakcji oraz nietuzinkowy drewniany plac zabaw.

Również nowodworskie instytucje i firmy zaprezentowały swoje stoiska promocyjne.

Tak intensywny pierwszy dzień zakończyliśmy występem zespołu „Pomruki Galaktyki” i to wcale nie były „pomruki” tylko świetne aranżacje największych przebojów zarówno polskich jaki zagranicznych od starych klasyków po nowe kawałki.  Olbrzymie brawa dla zespołu i wspaniałych wokalistek.

Różnorodność atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie.

Dziękujemy za tak liczny udział w naszym Pikniku!

Dodatkowe wydarzenia toczyły się od samego rana.

O godzinie 9.00 na Stadionie Miejskim rozpoczął się Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta, a o godzinie 10.00 ruszył spacer historyczny "Dwie religie, trzy wyznania - Nowy Dwór się modli", prowadzony przez historyka z pasją Marię Możdżyńską.

Niedziela 18 czerwca 2023 r. to drugi dzień XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

Tego dnia zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom różne gatunki muzyki, aby każdy mógł wybrać „coś” dla siebie. Pierwszy koncert należał do #TeamSkolim, czyli Skolim i WonerS z Anastasiią Zakhandrevych. To idole młodego pokolenia i taka publiczność w większości dominowała w całym amfiteatrze. Żywiołowa zabawa i młodzieżowa energia wypełniła całą przestrzeń.

Kolejny wykonawca to zespół legenda - 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗖𝗮𝗳𝗲, od 25 lat na scenie. Wielbiciele zespołu to pokoleniowy przekrój, od dzieci do seniorów. Zespół wspólnie z fanami odbył muzyczną podróż prezentując swoje największe przeboje. Publiczność odwdzięczyła się burzliwymi oklaskami i wspólnym śpiewaniem.

Na zakończenie wystąpił 𝗚𝗥𝗢𝗠𝗘𝗘 – producent muzyczny i DJ tworzący głównie muzykę dance, pop, house i EDMNa. Mistrz remixów i nowych elektronicznych aranżacji. Gościem koncertu była Marta Gałuszewska zwyciężczyni ósmej edycji programu The Voice of Poland. Muzyka płynąca ze sceny zelektryzowała nowodworską publiczność i udowodniła, że jesteśmy otwarci na nowe brzmienia.

Było super. Duże podziękowania dla dziennikarza radiowego Marcina Łukasika, który z lekkością i swobodą poprowadził naszą imprezę.

Miłych wspomnień i do zobaczenia za rok.

 

Dziękujemy sponsorom i partnerom wydarzenia:

Reckitt

Mostostal

Piekarnia La Lorraine (la lorejn)

BDC Development

Lotnisko Modlin

Rosiński

Przychodnia Życie

Firma Anetka

Pollena Aroma

Carl Villa

Lukullus

Siłownia Holi

Out in – Architektura

Nova Color

Transport Towarów Ziemiecki Krzysztof

Zbrojownia Modlin

Tor Modlin

Miejski Zakład Oczyszczania

Straż Miejska

MKS Świt

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne

 

Patroni Medialni:

Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Fakty Nowodworskie, Wirtualny Nowy Dwór Maz.

 • autor: Nowodworski Ośrodek Kultury
wyświetl galerię w Cooliris
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wianki na plaży – taniec i zabawa

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski zaprasza na: Wianki na plaży – taniec i zabawa.

Data: 24 czerwca 2023 r. od 17:00 do 20:00.

Miejsce: Plaża Modlin, ul. Mieszka I 6a, Nowy Dwór Mazowiecki.

Zadanie pn. „Letnie wieczorki tematyczne dla seniorów” jest finansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Partnerzy: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin Twierdza, Senior +, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim, Straż Miejska, Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim, Kajaki Dylewski, OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki, WOPR Nowy Dwór Mazowiecki, DL Events Fabryka Pozytywnych Emocji.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Dziewczynka, młoda kobieta i młody mężczyzna tańczący oddzielnie oraz starsza pani i pan tańczący w parze. Z lewej strony...

Sprzątanie świata

24 czerwca 2023 r. zapraszamy na kolejne sprzątanie nabrzeży narwianych organizowane we współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Fundacji Leroy Merlin oraz Leroy Merlin Polska.

Nowy Dwór Mazowiecki, ul Sukienna 14 – siedziba WOPR od godziny 10:00.

Przyjdź i odbierz bukszpan za elektrośmieci.

 • autor: Magdalena Gawrońska
 • Dłoń w białej bawełnianej rękawiczce dotyka plastikową, przezroczystą butelkę z niebieskim korkiem.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 16:00 dnia 21.06.2023 r. do godz. 2:00 dnia 22.06.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Podziękowania dla sponsorów i partnerów

Dziękujemy sponsorom i partnerom wydarzenia:

Reckitt

Mostostal

Piekarnia La Lorraine

BDC Development

Lotnisko Modlin

Rosiński

Przychodnia Życie

Firma Anetka

Pollena Aroma

Carl Villa

Lukullus

Siłownia Holi

Out in – Architektura

Nova Color

Transport Towarów Ziemiecki Krzysztof

Zbrojownia Modlin

Tor Modlin

Miejski Zakład Oczyszczania

Straż Miejska

MKS Świt

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne

 

Patroni Medialni:

Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Fakty Nowodworskie, Wirtualny Nowy Dwór Maz.

 • autor: Agnieszka Kubiak-Falęcka
 • Loga sponsorów i partnerów XXIV Dni Nowego Dworu MAzowieckiego. Most im. por. F. Pancera nad rzeką Narew.

Obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy RP

17 czerwca 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których uhonorowano odznaczeniami, ryngrafami, dyplomami członków Związku i osoby z nim współpracujące.

Przybyłych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in.: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka województwa Mazowieckiego, gen. bryg. Kazimierz Dyński - reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. por. Arnold Zimnicki – delegat Biskupa Polowego WP, Magdalena Sawka – reprezentująca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sławomir Frątczak – dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie, 99 – letni kombatant Roman Kaczorowski - najstarszy członek Związku i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem w pierwszym półroczu 2023 r. był ogólnopolski konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowany „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Podkreślił, że w tym czasie członkowie Związku zorganizowali lub współorganizowali około 140 przedsięwzięć. Dodał, że 6-7 października 2023 r. Związek będzie organizatorem III Pielgrzymki Członków Związku na Jasną Górę i obchodów Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie.

Wyraził również nadzieję, że planowane na grudzień spotkanie ZOR RP odbędzie się w wyremontowanym kasynie w Twierdzy Modlin.

Dla nas jest to też ważne dlatego, że jak ujęto we wniosku o rewitalizację, a o czym informuje na swojej stronie internetowej Urząd Województwa Mazowieckiego: Nowa przestrzeń zostanie udostępniona na potrzeby lokalnej społeczności. Obiekt będzie pełnił funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym. Obiekt kasyna będzie też siedzibą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającego i aktywizującego środowiska byłych oficerów wojskowych - zakończył swoje wystąpienie płk. rez. Alfred Kabata.

Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków, wręczono odznaczenia, ryngrafy, i dyplomy.

Tytuł „Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” nadano ppłk. SG w st. spocz. Markowi Krystyniakowi – Prezesowi Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Wśród odznaczonych osób był płk rez. Alfred Kabata, który został uhonorowany – Medalem „Milito Pro Christo” nadanym przez Biskupa Polowego WP.

Medalami nadanymi przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczeni zostali: „Pro Bono Poloniae”: Teresa Stroińska-Macińska, kpt. rez. Radosław Gądek, Lech Marczak; „Pro Patria”: kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki i por. rez. dr Andrzej Gumieniczek.

Na wniosek płk rez. Alfreda Kabaty, okolicznościowymi „Guzikami Katyńskimi”, wzorowanymi na przedwojennym guziku żołnierskim, Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, w dowód uznania za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz upamiętniania Ofiar Zbrodni Katyńskiej i popularyzowanie wiedzy o tej zbrodni, uhonorował Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Ewę Malasiewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i st. chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego.

Dyplomy, w dowód podziękowania za udział w uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Edukacyjnych, którego Związek był jednym z darczyńców, otrzymali: płk rez. Alfred Kabata, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska-Macińska i Wiesława Karczmarczyk.

Wręczono również medale nadane przez Związek Oficerów Rezerwy RP i organizacje społeczne, z którymi Związek współpracuje. Otrzymali je m.in.: gen. bryg. Kazimierz Dyński, płk w st. spocz. Henryk Łazarski, ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, ppłk Jerzy Białoskórski, mjr Piotr Szczepaniak, mjr Rafał Magoń, ks. por. Arnold Zimnicki, por. rez. dr Andrzej Gumieniczek, Henryk Ruszczyk, Jadwiga Kaczorowska, Roman Kaczorowski, Wiesława Karczmarczyk, Dariusz Sil, Dariusz Makowski, Beata Kisiel, Sebastian Sosiński, Stanisław Wykowski, Michał K. Wykowski, Lech Marczak, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, plut. rez. Damian Liszczyk, Krzysztof Pąk, Barbara Oleksiewicz, Dorota Bargieł – Kurowska, Anna Pojedyniec, Jarosław Olbrychowski, Sławomir Frątczak, Mariusz Świeca.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska, córka gen. Władysława Andersa - Anna Maria Anders – Ambasador RP w Rzymie, która jest Członkiem Honorowym Związku i matką chrzestną jego sztandaru, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, płk Bogusław Marek – dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach.

 • autor: (k) Foto: Marcin Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Odznaczeni Okolicznościowym Guzikiem Katyńskim.
 • Gen. bryg. Kazimierz Dyński i płk rez. Alfred Kabata.
 • Odznaczeni Medalami Pro Bono Poloniae.
 • Uczestnicy Święta ZOR RP.
 • Ks. por. Arnold Zimnicki - delegat Biskupa Polowego WP odznacza płk. Alfreda Kabatę Medalem Milito Pro Christo.
 • Płk Alfred Kabata odznacza 99-letniego kombatanta Romana Kaczorowskiego.
 • Poczet sztandarowy Związku.
 • Uczestnicy Święta ZOR RP.
 • Płk Alfred Kabata i ks. por. Arnold Zimnicki.
 • Odznaczeni Medalami Pro Patria.
 • Odznaczeni Medalami Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.
 • Przyjęcie do ZOR RP Michała Zygmunta z Warszawy.
 • Odznaczeni Medalami Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.
 • Odznaczeni Medalami Rodziny Policyjnej 1939 roku w Łodzi.
 • Odznaczeni Medalami Pamiątkowymi 100. Lat Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie.
 • Odznaczeni Medalami Prawda i Pamięć Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.
 • Odznaczeni Medalami WOPR.
 • Wyróżnieni dyplomami przez dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych.
 • Płk Alfred Kabata z pamiątkowym aniołem przekazanym przez dyrekcję SP w Cygance k. Mińska Maz.
 • Od lewej: gen. bryg. Kazimierz Dyński, Małgorzata Wachowicz, płk Alfed Kabata, Danuta Piotrkowicz.
 • Od lewej: gen. bryg. Kazimierz Dyński, Krzysztof Pąk, płk Alfred Kabata, Mariusz Świeca.
 • W środku Wiesława Karczmarczyk.
 • Kpt. Jacek Bednarz wyróżniony ryngrafem ZOR RP.
 • Ryngraf od dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej dla pk. Alfreda Kabaty przekazał ppłk Piotr Żebrowski.
 • Od lewej: mjr Dariusz Półtorak, płk Alfred Kabata, mjr Piotr Szczepaniak.
 • Pamiątkowy obraz wręczony płk. Alfredowi Kabacie przez Dorotę Bargieł-Kurowską i Annę Pojedyniec z Tarnowa.
 • Od lewej: mjr Dariusz Piotrak, płk Alfred Kabata, mjr Piotr Szczepaniak.
 • Od lewej: Michał K. Wykowski, kpr rez. Stanisław Wykowski, Michał Zygmunt.
 • 29 Uczestnicy Święta ZOR RP

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.06.2023 do godz. 07:30 dnia 21.06.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze i tam suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C na wschodzie do 30°C na zachodzie. Wiatr słaby, na ogół zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.06.2023 do godz. 07:30 dnia 22.06.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i na zachodzie burze. Możliwy grad. Suma opadów w burzach do około 25 mm. Temperatura maksymalna od 27°C na wschodzie do 31°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą południowego. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty.

 • autor: Ilona Bazyluk

Wernisaż Pracowni 105

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na uroczysty wernisaż malarstwa, rysunku, batiku i ceramiki podsumowujący roczną pracę uczestników „Pracowni 105” pod kierunkiem Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk i Barbary Swatek (ceramika).

23.06.2023 r., godz. 18:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Swoje prace zaprezentują: Małgorzata Bartel, Julia Bieńkowska, Adrianna Cholewa, Edyta Cybula, Aleksandra Duda, Gabriela Duda, Dagmara Kalitowska, Teresa Kołodziejczyk, Cecylia Kuczkowska, Agata Kurczak, Małgorzata Łapko, Anna Mieszkian, Julia Mitak, Elżbieta Murawska, Wiktoria Osińska, Magdalena Powroźnik, Helena Romaniuk, Wanda Rybak-Słomkowska, Weronika Sidor, Sylwia Sitek, Bogumiła Siwek, Oskar Stachyra, Katarzyna Szulczewska, Mika Wichmann, Martyna Wiśniowska, Ala Witkowska, Monika Wolska.

Wystawa potrwa do 6 września 2023 r.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Fioletowo-niebiesko-zielone kwiaty z zielonymi łodygami na ciemno niebieskim tle.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 11:30 do godz. 21:00 dnia 15.06.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Lato z NOKiem

 • autor: Paulina Łucarz
 • Szary zamek z czerwonymi stożkami na trzech wieżach. Z lewej strony różowy smok, na zamku księżniczka z jasnymi włosami w...

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13.06.2023r.

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwała nr 2/23 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządziła na dzień 24 września 2023r. wybory do izb rolniczych, w tym do Mazowiecki Izby Rolniczej.

W załączeniu Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Dnia 22.05.2023 r. Uchwałą NR 861/2023 z dnia 09.05.2023r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 1659/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 1 079,00 zł. na realizację projektu pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022r. wyniesie do 32,45 % kosztu kwalifikowanego brutto.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 3 324,62 zł. Obecny projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2011r. W roku 2022r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2023r. zadeklarowało troje właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi.

Prace zostaną przeprowadzone przez firmę specjalistyczną PHU PIOTR Jaczyński PIOTR ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno wybraną zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto. Uzyskanie efektu ekologicznego przewidziano na 29.09.2023r.

Na składowisko odpadów niebezpiecznych trafi 5,597 MG azbestu.

 • autor: Małgorzata Kiełbasińska
 • Loga: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Miłość Ci wszystko wybaczy

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert największych przebojów 20-lecia międzywojennego pt. "Miłość Ci wszystko wybaczy" w wykonaniu zespołu śpiewaczego seniorów Marzyciele pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Prusika.

27.06.2023 r., godz. 18:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a, Nowy Dwór Mazowiecki.

Wstęp wolny.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Kobieta na scenie w białym czepku, białej sukience w stylu lat 20-tych i z białym wachlarzem z piór.

Koncert Lata '80 - pokaz sekcji wokalnej NOK

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert sekcji wokalnej pod kierownictwem Pauliny Serwatki.

22 czerwca 2023 r., godz. 17:30, Nowodworski Ośrodek Kultury, uI. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Wystąpią: Viktoria Aksentiuk, Antoni Białowąs, Paulina Czajkowska, Viktoria Finokiet, Małgorzata Grzechnik, Alan Grześnikowski, Alicja Kraśniewicz, Karolina Krauze, Gabriela Nadolna, Urszula Nowacka, Iza Piotrowska, Kornelia Rachoń, Julia Sawicka, Łucja Swatek, Gabriela Wrzesińska, Karolina Zjawińska.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Na szarym tle przechylona w prawo, wielokolorowa piramida o podstawie trójkąta.

XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, wraz z władzami samorządowymi i Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, zapraszają na XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego! Wydarzenie odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca 2023 roku.

Przez dwa dni mieszkańcy i goście będą mieli okazję skorzystać z bogatego programu atrakcji.

𝗢𝘁𝗼 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗼𝘁𝗲̨ 𝟭𝟳 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮:
9:00 - Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta na Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 66 (Boisko B).

10:00 - Spacer historyczny "Dwie religie, trzy wyznania - Nowy Dwór się modli", prowadzenie: Maria Możdżyńska. Startujemy z Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ul. I. Paderewskiego 1a).

𝟭𝟰:𝟬𝟬-𝟭𝟵:𝟬𝟬 – 𝗣𝗶𝗸𝗻𝗶𝗸 𝗥𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗻𝘆 𝘄 𝗣𝗮𝗿𝗸𝘂 𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗶𝗺. 𝗝𝗼́𝘇𝗲𝗳𝗮 𝗪𝘆𝗯𝗶𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼.

14:00 Show Bill Bombabil. Przygotujcie się na niezwykły pokaz cyrkowy i poznanie magicznego świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy oraz oryginalnych gagów. 

Piknik Naukowy Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni z Ciechanowa.

Wiele pokazów naukowych i stanowisk, m.in.:

 • Robotyka i programowanie
 • Skanowanie i druk 3D
 • Batik, witraże i kolory - festiwal łączenia kolorów
 • Chemia - różnorodność reakcji chemicznych
 • Odnawialne źródła energii
 • Dźwięk - eksperymentujemy z falami dźwiękowymi
 • Modelarstwo - po co tworzy się modele profesjonalne i do czego służą skale
 • Wirtualna rzeczywistość

Miasteczko Cyrkowe:

Warsztaty cyrkowe i animatorzy.

Drewniany plac zabaw z wieloma atrakcjami, m.in. zjeżdżalnie, warsztaty chodzenia po linie, gigantyczne bańki mydlane, warsztaty żonglerskie, plansze z grami zręcznościowymi, labirynt animacyjny, strzelnica, rowerki Pedallo, szczudełka do nauki, równoważnia Rola Bola, narty do chodzenia w duecie, panele do minigolfa i tor do gry w mini kręgle.

15:00-16:00 - Pokaz Elegancji Samochodów Zabytkowych. Podziwiajcie piękne oldtimery!

18:00 - W rytmie najlepszych przebojów zapraszamy Was na potańcówkę miejską! 

Ponadto czekać będzie wspaniały dmuchany plac zabaw dla wszystkich najmłodszych oraz liczne stoiska promocyjne i gastronomiczne!

𝗡𝗮𝘁𝗼𝗺𝗶𝗮𝘀𝘁 𝘄 𝗻𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗲̨ 𝟭𝟴 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗻𝗮 𝗻𝗶𝗲𝘀𝗮𝗺𝗼𝘄𝗶𝘁𝗮̨ 𝗺𝘂𝘇𝘆𝗰𝘇𝗻𝗮̨ 𝘂𝗰𝘇𝘁𝗲̨ 𝘄 𝗣𝗮𝗿𝗸𝘂 𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗶𝗺. 𝗝𝗼́𝘇𝗲𝗳𝗮 𝗪𝘆𝗯𝗶𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼!

17:00 - Wystąpi #TeamSkolim, czyli Skolim i WonerS!
𝗦𝗞𝗢𝗟𝗜𝗠
Król Latino - Artysta oraz aktor znany z roli Patryka w serialu „Barwy Szczęścia” emitowanego w TVP.

Autor hitów „Wyglądasz idealnie”, „Kiss me baby” czy „Nie dzwoń do mnie mała” które podbiły polski YouTube w roku 2022 i 2023.

𝗪𝗼𝗻𝗲𝗿𝗦

Uczestnik TEAM SKOLIM i grupy TIK TOK SHOW zrzeszającej paczkę najlepszych Tik Tokerów.

Jego utwór Szalony Weekend stał się hitem Tik Toka i nagrano do niego 20 tysięcy fimików w 2 miesiące, natomiast utwory Milion Monet i Tabaluga podbijają YouTuba.

19:00 - Zagra legendarne Blue Cafe!

𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗖𝗮𝗳𝗲 to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej, laureaci wielu prestiżowych nagród.

Zespół został stworzony przez skrzypka i kompozytora Pawła Rurak-Sokala, istnieje od 1998 roku i w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia.

Trzon zespołu stanowią: Paweł Rurak Sokal – kompozycje, instrumenty klawiszowe, gitara, Dominika Gawęda – wokal, teksty, Sebastian Kasprowicz oraz współpracujący na stałe z zespołem Michał Grott, Łukasz Sztaba, Kamil Kukla.

21:00 - Gromee na scenie!

𝗚𝗥𝗢𝗠𝗘𝗘 – Producent Muzyczny i DJ tworzący głównie muzykę dance, pop, house i EDM. Uchodzi za jednego z najpopularniejszych DJ i Producentów Muzycznych w Polsce. Od kilku lat współpracuje z największymi studiami na świecie, a w jego solowym projekcie śpiewało wielu wybitnych artystów.

Muzyczna kariera artysty nabrała tempa w 2015 roku, gdy Gromee wydał swój singiel zatytułowany „Follow You”.

Imprezę poprowadzi Marcin Łukasik, który zadba o wspaniałą atmosferę przez całą imprezę.

Oczywiście nie zapomnieliśmy o Waszych podniebieniach! Na terenie imprezy czekać będą liczne stoiska gastronomiczne.

Wstęp wolny.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Burmistrz Miasta i Władze Samorządowe zapraszają 17-18.06.2023 r. na XXIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W czterech...

Ograniczenia w załatwieniu spraw w Wydziale Spraw Obywatelskich w dniu 12 czerwca br.

W związku z nieprzewidzianą sytuacją kadrową w Wydziale Spraw Obywatelskich, w dniu 12 czerwca br. ( poniedziałek) załatwiane będą wyłącznie sprawy pilne (zaświadczenia i dowody osobiste).

Pozostałe sprawy, w tym wnioski o nadanie Numeru PESEL, prosimy załatwiać w innym terminie.

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 22 5122261, 22 5122262.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Maria Stawicka

Dzień Dziecka z TPTM

Po raz kolejny TPTM było inicjatorem i organizatorem pikniku profilaktycznego dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Planowana impreza mogła się odbyć przy zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Terenu na przeprowadzenie wielu imprez sportowych użyczył Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów płk Robert Kamiński oraz Dyrektor Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej płk Przemysław Makowski. Jak zawsze na wysokości zadania stanęła Państwowa Straż Pożarna, której komendantem jest Stanisław

Brzozowski. To jego ekipa prowadziła konkurencję zręcznościową obleganą wręcz przez zdecydowaną większość młodzieży. Atrakcyjnie przedstawiało się stoisko profilaktyczne wystawione przez Komendę Powiatowa Policji. Z powodzeniem prowadziły je podkomisarz Joanna Wielocha oraz asp. sztab. Aneta Fabisiak-Wydurska. Strzelanie z "cyklopa" prowadził kpr. Mariusz Urbańczyk, a konkurencje sportowe Marcin Brzeski i Piotr Ogonowski z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Wisienką na torcie była grochówka wojskowa dla wszystkich uczestników słonecznej imprezy, ufundowana przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wręczanie dyplomów i drobnych upominków, które zaserwowało Starostwo Powiatu Nowodworskiego.

 • autor: Prezes TPTM Grzegorz Sokołowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.
 • Piknik profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.06.2023 do godz. 07:30 dnia 08.06.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W drugiej połowie dnia, miejscami na południu, wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy pogodnie, jedynie początkowo, lokalnie na południu, wschodzie i w centrum, zachmurzenie duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 9°C na wschodzie do 13°C w centrum i na krańcach południowych. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, okresami zmienny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.06.2023 do godz. 07:30 dnia 09.06.2023.

W dzień na ogół pogodnie. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy pogodnie, jedynie na południu zachmurzenie okresami duże z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, okresami zmienny.

 • autor: Mateusz Zamajtys

Rady na odpady

Dziś pSZOKujące #radynaodpady!

Czy wiesz, że to Ty jesteś odpowiedzialny za śmieci, które produkujesz? Właśnie dlatego powinieneś zawieźć te, których (z racji harmonogramu) nie odbierze śmieciarka do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Znajduje się on przy ul. Przytorowej 7.

Zużyte opony powinny trafić właśnie tam.

Szczegółów szukajcie na naszej stronie internetowej, w zakładce wskazanej na plakacie.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Jeden zielony i dwa żółte pojemniki na segregowane odpady. Przed nimi stoi plastikowa sofa ogrodowa.

Nowodworski Dzień Dziecka za nami!

W niedzielę 28 maja 2023 r. Amfiteatr Miejski zapełnił się naszymi pociechami od małych po duże. O atrakcje postarali się organizatorzy: Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Maz. Propozycji było wiele.

Na scenie wystąpił Chór „Euforia” z S.P. nr 5, wokaliści i tancerze z NOK oraz młody perkusista z S.P. nr 1.

Teatr „VASKA” do spektaklu „Zgraj ze mną” zaprosił z publiczności aż 20 „aktorów”. Taneczne animacje z Kariną rozgrzały nawet 3- latków, co przerodziło się w wielkie grupowe taneczne show. Również firma KAPKA-Agata Pierścieniak zabawiała dzieci całą gamą atrakcji od malowania buziek, poprzez brokatowe tatuaże, aż do różnego rodzaju gier i zabaw. Wszystkich zachwyciła grupa seniorów z Klubu Senior + z OPS z programem „Na straganie” wg. J. Brzechwy, specjalnie przygotowanym na niedzielną imprezę.

To na scenie, a pod sceną i na trawie również wiele atrakcji. OSP Ratownictwo Wodne rozstawiło do zabawy Wioskę Smerfów, pojazdy małe i duże, można było też pogłaskać ich wspaniałe, pracujące psy. Klub Senior + przygotował dodatkowo stoisko z ciastami, a obok panie z Ukrainy uczyły wyrobu koralikowej biżuterii.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty archeologiczne, gdzie wiedzę można było połączyć z zabawą. NOK zaprosił na warsztaty wyrobu osobistych naklejek i modeli zwierzątek z tektury, które otrzymaliśmy od MODEL OPAKOWANIA z Czosnowa. Listę zamykają warsztaty wyrobu lizaków, darmowa wata cukrowa i ulubione „dmuchańce”.

Dziękujemy ZWiK za smaki z dzieciństwa, czyli wodę z sokiem z saturatora.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia!

Dziękujemy serdecznie Joannie Łapko, naszej utalentowanej konferansjerce, za wspaniałe prowadzenie Dnia Dziecka!

Cieszymy się, że tak wiele nowodworzan i nie tylko, uczestniczyło w naszej imprezie.

Do zobaczenia za rok, pozdrawia NOK i OPS!

 • autor: Nowodworski Ośrodek Kultury
wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.
 • Nowodworski Dzień Dziecka.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Moja mammografia.

Pomyśl o sobie już dziś!

Idę , bo chcę-chcę, bo warto - warto, bo chcę żyć!

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat.

Mammobus przyjedzie do Nowego Dworu Mazowieckiego przy Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego (ul. Lotników) w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Zarejestruj się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 do 19.30, te. 58 767 34 44, 58 767 34 55

www.mojamammografia.pl

 • autor: Joanna Dudzińska
 • Trzy uśmiechnięte kobiety w różnym wieku patrzą na wprost.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.06.2023 do godz. 07:30 dnia 03.06.2023.

W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C,lokalnie przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ
Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.06.2023 do godz. 07:30 dnia 04.06.2023.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

 • autor: Magdalena Pękala

Przeterminowane leki oddaj do apteki

Kolejny tydzień, kolejne #radynaodpady.

Ostatnio zajmowaliśmy się segregacją Są jednak takie rodzaje odpadów, które wymagają specjalnego traktowania. Są to np. przeterminowane leki. Czy wiesz, że możesz je oddać do każdej z nowodworskich aptek?

UWAGA! Przed odniesieniem - zdejmij wierzchnie opakowania i pozbądź się ulotek. Te oczywiście umieszczamy w pojemniku na papier.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Pomarańczowa, plastikowa buteleczka z białą nakrętką i białym krzyżem na niebieskim kole z lekarstwami w środku. Biała,...

Nowodworskie lato w mieście

Zachęcamy do zapisów na półkolonie pn. „Nowodworskie lato w mieście”, które rozpoczną się 17 lipca na obiektach Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66!

 • Termin I turnusu: 17-28 lipca.
 • Termin II turnusu: 31 lipca – 11 sierpnia.

Godziny: 8:00-16:00.

Wiek uczestników: 7-15 lat.

Zapisy TYLKO w formie online, za pomocą platformy elektronicznezapisy.pl do wyczerpania miejsc.

W planach są m.in. gry zespołowe tj. siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, nauka pływania i zabawy na basenie, wycieczka do Julinka, zwiedzanie Twierdzy Modlin, pogadanki m.in. z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, Policją, 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów a na zakończenie turnusu piknik!

Wszelkie wskazówki dotyczące organizacji półkolonii oraz dokumentacji, którą należy dostarczyć do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po rejestracji dziecka, znajdują się w linkach na stronie internetowej NOSiR. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, a szczególnie Regulaminem półkolonii. Rejestracji na półkolonie jest równoznaczna z akceptacją ich Regulaminu.

Opłata od uczestnika półkolonii wynosi 500,00 złotych brutto za turnus, szczegóły w regulaminie. Zapisy startują 1 czerwca od godz. 10.00.

Nie masz konta w portalu elektornicznezapisy.pl?

Wejdź na stronę, kliknij w prawym górnym rogu zielony przycisk "Załóż konto".

Uzupełnij formularz wpisując swoje dane (rodzica) i załóż konto.

Co dalej?

Następnie na liście imprez znajdźPółkolonie „Nowodworskie lato w mieście”.

Kliknij "Zapisz się" i uzupełnij formularz.

Jakie imię i nazwisko oraz datę urodzenia wpisać w formularzu zgłoszeniowym?

Wpisz dane dziecka – uczestnika!

Przy czym dane kontaktowe – do rodzica (pod ten numer będziemy się kontaktować).

Wskazówki do zapisów:

 • Prosimy wybrać sposób płatności. Można to zrobić on-line, jednak osoby posiadające Nowodworską Kartę Familijną (którym przysługuje 50% zniżki) proszone są dokonanie opłaty w kasie pływalni w terminieod 6 do 16 czerwca w godz. 8:00-16:00. Konieczne jest posiadanie przy sobie Karty, celem weryfikacji.
 • W terminie od 6 do 16 czerwca prosimy o dostarczenie do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pok. 105, I piętro) karty kwalifikacyjnej, informacji dodatkowych oraz podpisanego regulaminu półkolonii, dostępnych na stronie nosir.pl - w przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów dziecko zostanie skreślone z listy uczestników!

Karty przed tym terminem nie będą przyjmowane!

 • autor: Joanna Dudzińska
 • Dzieci ćwiczące na terenie obiektu sportowego. Dzieci wycinające i tworzące ozdoby z kolorowego papieru. Dzieci grające w...

O krok od siatkarskiej ekstraklasy. LOS wicemistrzem I ligi siatkówki kobiet

LOS Nowy Dwór Mazowieckie zakończył sezon w siatkarskiej I lidze siatkówki kobiet. Nowodworski zespół po rundzie zasadniczej zajął trzecie miejsce i zwyciężając w fazie play-off nad Solną Wieliczka awansował do turnieju finałowego rozgrywanego w Mielcu. Drużyna trenera Bartosza Kujawskiego z Podkarpacia przywiozła srebrne medale.

Miniony sezon dla nowodworskiego klubu na parkietach I ligi siatkówki kobiet rozpoczął się źle, bowiem od kontuzji dwóch kluczowych zawodniczek – rozgrywającej i libero. Na szczęście szybko udało się znaleźć zastępstwo. Do gry powróciła wychowanka nowodworskiej siatkówki – Dominika Balcerowicz, a na rozegraniu w barwach LOS-u zagrała Katarzyna Maj. Zespołowi chwilę zajęło, aby zgrać się z nową rozgrywającą, ale w końcówce rundy zasadniczej gra drużyny wyglądała naprawdę dobrze, a LOS zakończył ją na podium. W fazie play-off Biało-Niebieskie mierzyły się z Solną Wieliczka. W pierwszym meczu wyjazdowym musiały uznać wyższość rywalem, ale w dwóch kolejnych w hali przy Sportowej 66 odniosły dwa przekonujące zwycięstwa i awansowały do turnieju finałowego.

Mielecki turniej rozgrywany był w specyficznym miejscu – hali Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu. Bliskość kibiców i ogromny hałas były zatem nieuniknione. To jednak nie przeszkodziło nowodworskiej drużynie, bowiem jest przyzwyczajona do dopingu kibiców we własnej hali, którzy również są bardzo głośni i tworzą niesamowitą atmosferę.

Pierwszy mecz turnieju nie rozpoczął się po myśli nowodworzanek, bowiem po dwóch pierwszych setach to drużyna Płomienia Sosnowiec prowadziła 2:0. LOS pokazał jednak charakter, wolę walki i prezentowane w poprzedniej części sezonu umiejętności i odmienił przebieg meczu doprowadzając do tie-breaka. W piątym secie ponownie lepsze były podopieczne trenera Kujawskiego i odniosły zwycięstwo 3:2.

W drugim spotkaniu nowodworzanki mierzyły się z gospodyniami turnieju, które były zdecydowanym faworytem rozgrywek ligowych jeszcze przed ich rozpoczęciem. W dwóch pierwszych setach tego spotkania drużyna z Mielca zdecydowanie wygrała. W trzecim nowodworzanki nawiązały walkę, ale doświadczenie zawodniczek z Mielca zaprocentowało i wygrały one spotkanie 3:0, niemal zapewniając sobie awans do siatkarskiej ekstraklasy.

Trzeci mecz turnieju dla nowodworzanek rozpoczął się punktualnie w niedzielne południe. Jego stawką był medal I ligi siatkówki kobiet. Cel udało się zrealizować, a nowodworzanki wygrały z zespołem BAS-u Białystok. Mimo tego, że w pierwszym secie minimalnie lepsze były Białostoczanki, to w kolejnych lepsze były już zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego, które wygrały pewnie cały mecz 3:1 i zagwarantowały sobie medal rozgrywek. Jego kolor był jednak uzależniony od ostatniego spotkania pomiędzy zespołami z Mielca i Sosnowca. Ta rywalizacja rozpoczęła się od zwycięstwa w pierwszej partii przez Płomień. W kolejnym secie gra długo toczyła się na przewagi, ale ostatecznie górą była stal zwyciężając 30:28. Ostatecznie mielczanki wygrały 3:1, a tym samym na szyje nowodworzanek trafiły srebrne krążki.

LOS Nowy Dwór Mazowiecki poprawił swój wynik z zeszłego sezonu i do brązu dołożył srebro rozgrywek I ligi siatkówki kobiet. Tym samym nowodworzanki znalazły się o krok od siatkarskiej elity w Polsce. Bowiem pierwsze miejsce w turnieju dawało promocję do Tauron Ligi, czyli siatkarskiej ekstraklasy.

 • autor: Michał Kulesza
 • Siatkarki i trenerzy LOS Nowy Dwór Mazowieckim wraz z kibicami świętują zdobycie wicemistrzostwa 1. ligi kobiet.

26-27.05.2023 r. utrudnienia w ruchu!

 • Na tle żołnierza polskiego w mundurze niebieskie pole, a na nim informacja dotycząca utrudnień w ruchu 26-27 maja 2023 r...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 25.05.2023 do godz. 07:30 dnia 26.05.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów zwłaszcza podczas burz do 15 - 20 mm, we wschodniej połowie województwa lokalnie do 25 - 35 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i na zachodzie z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie województwa zanikające opady deszczu oraz lokalne burze z gradem. Prognozowana suma opadów zwłaszcza podczas burz do 10 mm, we wschodniej połowie województwa lokalnie do 25 mm. Temperatura minimalna od 7°C na zachodzie do 11°C na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.05.2023 do godz. 07:30 dnia 27.05.2023.

W dzień zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych.

 • autor: Wiesław Winnicki

26-28.052023 r. Towarowa i Nowołęczna wyłączone z ruchu!

Od piątku, 26 maja od godz. 7.00 do niedzieli, 28 maja będzie trwał remont ul. Towarowej na całej długości i Nowołęcznej na odcinku Towarowa-Sportowa. Drogi będą wyłączone z ruchu kołowego.

Zalecamy również ograniczenie do minimum ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż wymienionych ulic.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz

Mecz barażowy o 1. ligę mężczyzn - KTS Nowy Dwór Mazowiecki

Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na mecz barażowy o 1. ligę mężczyzn w tenisie stołowym.

Po zwycięstwie w 2. lidze mężczyzn mazowiecko-warmińsko mazurskiej, drużyna nowodworskiego KTS-u stoi przed szansą awansu do 1. ligi.

W barażach, które składają się z dwumeczu zmierzą się z zespołem UKS TS ÓSEMKA Białystok (zwycięzca 2. ligi podlasko-lubelskiej).

Pierwszy mecz KTS Nowy Dwór Mazowiecki rozegra w roli gospodarza i odbędzie się on w sobotę 27 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1.

KTS zaprasza do kibicowania wszystkich sympatyków klubu i mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Wstęp wolny.

 • autor: Aneta Wojcieska
 • Sześciu tenisistów stołowych w niebieskich koszulkach z gestami sympatii i zwycięstwa zagrzewają do boju.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić od godz. 13:00 do godz. 23:00 dnia 24.05.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 • autor: IMGW-PIB

Rady na odpady 2

Kto słyszał, że nie warto segregować śmieci, bo i tak zabiera to potem jedna śmieciarka? Ręka w górę!

Uwaga! W dzisiejszej odsłonie cyklu #radynaodpady obalamy jeden z największych mitów systemu gospodarki komunalnej.

W harmonogramach opublikowanych na naszej stronie internetowej zauważycie, że poszczególne frakcje odpadów są odbierane w inne dni tygodnia. Papier, szkło i plastik/metal są odbierane jednego dnia, ALE – oddzielnym kursem. Opady w workach z zabudowy jednorodzinnej są odbierane razem, ALE potem w MZO są dodatkowo segregowane i dopiero potem trafiają do instalacji.

W ten sposób śmieci zamieniają się w cenny surowiec wtórny. Umieszczenie np. papieru w odpadach zmieszanych uniemożliwia jego odzysk. Pomyśl o tym, kiedy następnym razem karton czy kubek po jogurcie wrzucisz do odpadów zmieszanych. NIE MUSISZ GO MYĆ! Wystarczy, żeby był pusty.

Segregując odpady na pierwszym etapie, tj. w naszych domach – ograniczamy tony śmieci, które zanieczyściłyby środowisko i stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych znacząco zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych oraz liczba odpadów, które trafiają na składowisko.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Na granatowym tle biała grafika kosza ze śmieciami i głowa małpy z chmurką tekstową "Po co segregować? I tak to zabiera...

Uwaga! Ptasia grypa!

UWAGA! PTASIA GRYPA!

W związku z zagrożeniem związanym z ptasią grypą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wydał zarządzenie nr 2/2023) (Dz. U. Woj. Maz. z dn. 18.05 poz. 6269) w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem na terenie powiatu nowodworskiego

Wyznaczona strefa obejmuje:

 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Miasto i Gminę Zakroczym,
 • Gminę Czosnów,
 • Gminę Leoncin.

NAKAZUJE SIĘ

 • utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz kontakt z dzikimi ptakami;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;
 • zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 • zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 • powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim lub właściwego wójta/burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków;
 • monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych;
 • wyłożenie przez zarządców dróg mat dezynfekcyjnych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
 • przeprowadzenia oczyszczenia i odkażania miejsc przebywania ptaków wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

 • wstępu ludzi, z wyjątkiem osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków oraz współpracujących z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, na teren wysp wiślanych znajdujących się na obszarze gmin Czosnów, Leoncin i Zakroczym;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki.

Więcej na: edziennik.mazowieckie.pl

Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu nowodworskiego.

Zasady, których nalezy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Dzień Weterana już 27 maja – zapraszamy na centralne obchody w Nowym Dworze Mazowieckim

W sobotę 27 maja w Nowym Dworze Mazowieckim odbędą się centralne obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Uroczystościom towarzyszyć będą piknik wojskowy oraz zakończenie 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest stosunkowo nowym świętem w polskim kalendarzu. Ustanowił je Sejm RP w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy je 29 maja 2012 roku, zaś centralne obchody są obchodzone w najbliższy świętu weekend. W 70 - letniej historii udziału w misjach poza granicami państwa oddało życie 122 Polaków. Warto podkreślić, że święto jest zbieżne z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oprócz centralnych obchodów Dnia Weterana corocznie na terenie całego kraju organizowane są lokalne uroczystości honorujące uczestników misji zagranicznych.

Centralne obchody Dnia Weterana odbywają się w sobotę 27 maja przed Amfiteatrem w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. O godzinie 9.00 rozpocznie się Uroczysty Apel z udziałem m.in. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej, pocztów sztandarowych jednostek wojskowych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych skupiających weteranów działań poza granicami państwa.

Następnie będzie msza Święta w intencji weteranów działań poza granicami państwa, zaplanowana w kościele p. w. św. Michała Archanioła przy ul. Warszawskiej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozpocznie się ona o godz. 10.00.

W tym samym czasie - od godz. 10.00 do 16.00 w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbywać się będzie piknik wojskowy, podczas którego zainteresowani będą mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowym wykorzystywanym przez polską armię. Ciekawostkami będą m.in. pokazy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia jak pojazd specjalnego rozpoznania biologicznego. Odwiedzający będą mogli również poznać elementy wyposażenia bazy wojskowej. Oczywiście piknik wojskowy nie może się odbyć bez poczęstunku prawdziwą wojskową grochówką. Podczas obchodów Dnia Weterana w Nowym Dworze Mazowieckim będzie miało miejsce również zakończenie 4. Rajdu Motocyklowego Weteranów, mającego na celu uczczenie pamięć polskich żołnierzy i funkcjonariuszy poległych podczas służby poza granicami Ojczyzny.

 • autor: Urszula Kozikowska, Piotr Celej
 • Czterech uzbrojonych żołnierzy w hełmach. Dwóch ze słuchawkami na uszach. Trzech w okularch przeciwsłonecznych. Dwa lecące...

26.05.2023 r. USC do 11:45

Urząd Stanu Cywilnego w dniu 26.05.2023 r. (piątek) przyjmuje interesantów do godziny 11:45.

Za utrudnienie przepraszamy.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 19.05.2023 do godz. 07:30 dnia 20.05.2023.

W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C na północnym zachodzie do 16°C na południu. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie województwa możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.05.2023 do godz. 07:30 dnia 21.05.2023.

W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Dzień Dziecka na Zbrojowni Modlin

Dzień Dziecka na Zbrojowni Modlin

Kiedy: 4 czerwca, niedziela.

Kiedy ruszamy: od godziny 10.30.

Zapraszamy na Dzień Dziecka na Zbrojowni Modlin. Zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodziców. Przygotowaliśmy dla Was specjalną strefę zabaw z dmuchańcami oddzieloną od reszty strzelnicy, strzelnicę pneumatyczną dla młodszych miłośników strzelania, ale również warsztaty dla dzieci i młodzieży. Co będzie działo się w ciągu dnia?

 • park zabaw z dmuchańcami dla najmłodszych
 • strzelnica pneumatyczna dla dzieci i młodzieży z opieką instruktora
 • animator zabaw dla dzieci (na świeżym powietrzu, lub pod dachem zależnie od pogody!)
 • warsztaty dla dzieci i dorosłych jak obronić się przed agresją prowadzone przez Mistrza Polski w Kick Boxingu i jednocześnie byłego żołnierza GROMu.
 • instruktorzy i szeroki wybór broni palnej dla osób dorosłych i młodzieży
 • grill bar z grillowym menu
 • quady!
 • stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej!
 • niespodzianki o których więcej już wkrótce!

Część atrakcji może wymagać wcześniejszej rejestracji! W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji!

Czego możesz spodziewać się na strzelnicy?

Szeroki wybór osi strzelecki od 10 do 100 metrów z podłożem betonowym lub trawiastym. Przestrzeń, zieleń, parking, zaplecze sanitarne, sala konferencyjna. A wszystko tonie w zielni! Do tego szeroki wybór broni palnej, profesjonalni instruktorzy, bezpieczeństwo!

Klub strzelecki

Chcesz zdobyć uprawnienia do posiadania broni palnej? Pasjonuje Cię strzelectwo i chcesz ułatwionego dostępu do strzelnicy? Zostań członkiem naszego klubu strzeleckiego!

 • autor: Zbrojownia Modlin - Strzelnica, Klub Strzelecki oraz Centrum Szkoleniowe
wyświetl galerię w Cooliris
 • Mężczyzna w czarnej czapce, żółtych nausznikach i czerwonej kurtce strzela z pistoletu.
 • Kobieta w czarnej koszulce strzela z zielono-czarnego karabinku z lunetą.
 • Mężczyzna w niebieskie kurtce i pomarańczowych nausznikach mierzy z broni krótkiej do tarczy.
 • Chłopiec w szarej bluzie i pomarańczowych nausznikach celuje z długiej wiatrówki.
 • Dziewczynka z jasnymi włosami z warkoczem w granatowej bluzie z kapturem celuje z długiej wiatrówki.
 • Trzech mężczyzna przy stanowisku strzeleckim.
 • Mężczyzna w koszulce, w czapce z daszkiem i nausznikach celujący za karabinku z lunetą.

Informacja NOSiR dotycząca przerwy technologicznej

Szanowni Państwo,

W dniach 26 czerwca – 16 lipca 2023 r. na pływalni miejskiej będzie trwała przerwa technologiczna, w związku z tym obiekt nie będzie dostępny dla korzystających. Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości:

 1. Po co robimy przerwę technologiczną?

W celu zapewnienia korzystającym odpowiednich standardów oraz sprostania wymaganiom i zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego. Raz do roku jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności, których nie możemy wykonać w trakcie trwania roku szkolnego.

 1. Jak często konieczna jest przerwa technologiczna?

Woda w nieckach powinna być wymieniana minimum raz w roku, a same niecki w tym czasie powinny być gruntownie czyszczone i dezynfekowane. Systemy uzdatniania wody, ogrzewania oraz wentylacji obiektu również wymagają przeglądów, co może być zrealizowane w trakcie postoju.

 1. Jaki jest zakres prac podczas przerwy technologicznej?
 • Spuszczenie wody z niecek basenowych. Opróżnienie rurociągów zasilających,
 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników. Czyszczenie i porządkowanie plaży basenowej, saun, szatni, natrysków a także fasad szklanych i elementów wymagających użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Przeglądy i prace konserwacyjne urządzeń (instalacje wodne, wentylacja, klimatyzacja, Filtry wody, dozowniki substancji uzdatniających itd.) oraz drobne prace remontowe.
 • Napełniane świeżą wodą, filtracja, uzdatnienie i ogrzewanie,
 • Pobór wody, w celu wykonania badań jakości i przydatności do kąpieli – wyspecjalizowane laboratorium. Przekazanie wyników do SANEPID,
 • Zalecenia SANEPID, wykonanie ewentualnych korekt jakościowych.

Po wydaniu pozytywnej opinii przez SANEPID możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości.

 1. Dlaczego przerwa trwa tak długo?

Pływalnia to system technologiczny mający zapewnić bezpieczne korzystanie, ale również funkcjonalność systemów dozowania i filtrowania wody, chemii basenowej, ciepła, wentylacji, szczelności pomiędzy podłogą, a zbiornikami itd. Dotyczy to ok. 1000 m³ wody w instalacjach basenowych, ok. 1 kilometra rur wodnych i wentylacyjnych oraz ok. 1000 m2 powierzchni.

I etap: spuszczenie wody: ok. 3 dni,

II etap: naprawy, prace konserwacyjne, przeglądy urządzeń, prace porządkowe: ok. 14 dni

III etap: ponowne napełnienie zbiorników, filtracja i uzdatnienie, podgrzanie w basenie sportowym do temperatury: min. 260C i basenie rekreacyjnym min. 320C: ok. 7 dni. Przekazanie próbek wody do badania składu chemicznego,

IV etap: opracowanie wyników badań fizyko-chemicznych, zalecenia SANEPID: do 7 dni

Po wydaniu pozytywnej opinii możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości.

 1. Dlaczego wykonujemy ją w wakacje?

Okres wakacyjny jest optymalnym okresem, ze względu na niewielkie obłożenie obiektu w trakcie dnia. Nie ma możliwości przeprowadzenia konserwacji w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ w tym czasie nowodworskie szkoły podstawowe oraz z terenu powiatu nowodworskiego prowadzą zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Ponadto, swoje zajęcia przeprowadzają służby mundurowe i kluby sportowe czy podmioty komercyjne świadczące usługi sportowo-rekreacyjne. W okresie wakacyjnym na pływalni nie odbywają się regularne zajęcia ani treningi i okres na przeprowadzenie konserwacji jest najmniej uciążliwy dla korzystających.

Z początkiem okresu wakacyjnego następuje również przerwa w dostawie energii cieplnej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, co powoduje znaczne obniżenie temperatury wody na pływalni. W ramach alternatywy od 24 czerwca do 31 sierpnia br. dostępne będą dla korzystających 2 kąpieliska miejskie, organizowane i zabezpieczane przez NOSiR:

 1. Kąpielisko przy Targowisku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;
 2. Kąpielisko przy Nowodworskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
 1. Kiedy będzie można korzystać z pływalni ponownie?

Ponowne otwarcie obiektów wodnych zazwyczaj następuje w okresie do 2-3 tygodni od rozpoczęcia przerwy technologicznej. Informujemy o tym w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

 1. Czy NOSiR będzie czynny w czasie przerwy technologicznej?

Tak, obiekty NOSiR przy ul. Sportowej 66 z wyjątkiem obiektów wodnych, będą czynne w czasie przerwy technologicznej. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dzień Dziecka

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski, Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zapraszają wszystkie dzieci do wspólnego świętowania!

28 maja 2023 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego w godz. 14:00-18:00 będzie czekało na Was mnóstwo atrakcji.

Wstęp wolny.

HARMONOGRAM:

14:00 ROZPOCZĘCIE KONCERTU - WYSTĘP CHÓRU "EUFORIA" Z S.P. NR 5

14:10 UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU"

14:30 SPEKTAKL "ZAGRAJ ZE MNĄ" TEATRU VASKA

15:30- 18:00

 • WYSTĘPY SEKCJI WOKALNEJ I TANECZNEJ NOK
 • SENIORZY DZIECIOM SPEKTAKL "NA STRAGANIE"
 • ANIMACJE I ZABAWY

ATRAKCJE DODATKOWE:

 • WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE
 • WARSZTATY TWÓRCZE
 • DMUCHAŃCE
 • WIOSKA SMERFÓW-OSP RATOWNICTWO WODNE
 • WARSZTATY WYROBU LIZAKÓW
 • SŁODKI POCZĘSTUNEK OD KLUBU SENIOR +
 • WATA CUKROWA, WODA SODOWA

*Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie

 • autor: Paulina Łucarz
 • Niebieski smok z zielonym brzuchem i wypustkami na grzbiecie obok czerwono-pamarańczowo-żółty, dmuchany zamek.

Największy Test samochodów elektrycznych w Polsce – EV EXPERIENCE

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski zaprasza na: Największy Test samochodów elektrycznych w Polsce – EV EXPERIENCE!

Data: 26-27 maja 2023 r.

Miejsce: Tor Modlin, ul. Wiktora Thommee 1B, Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej informacji na temat testu samochodów elektrycznych.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Kilkadziesiąt osób ogląda kilka samochodów osobowych w różnych kolorach stoiących na Torze Modlin.

Akcja Modlin III – Zlot Fiatów 126p

Akcja Modlin III – Zlot Fiatów 126p.

Data: 20 maja 2023 r. godz. 14:00-17:00.

Miejsce: Targowisko Miejskie, ul. Targowa 11, Nowy Dwór Mazowiecki.

Parada ulicami Nowego Dworu Mazowieckiego od 13:30.

W programie:

 • Zlot i wielki pokaz „Maluchów” od 10:00 do 13:30 – Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, następnie od 14:00 do 17:00 – Targowisko Miejskie, ul. Targowa 11, Nowy Dwór Mazowiecki/
 • Stoisko grillowe
 • Strefa dmuchańców dla dzieci.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski.

Organizatorzy: Wesołe Maluchy 126p, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Patronat medialny: Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Żółte, czerwone, zielone i szare Fiaty 126p jadące po drodze asfaltowej.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.05.2023 do godz. 07:30 dnia 18.05.2023.

W dzień zachmurzenie duże, po południu na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów na wschodzie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także porywisty, północny i północno-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 18.05.2023 do godz. 07:30 dnia 19.05.2023.

W dzień zachmurzenie przeważnie duże, jedynie na zachodzie umiarkowane. Miejscami zwłaszcza w centrum i na wschodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C na wschodzie do 14°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, północno-wschodni i północny.

 • autor: Michał Kowalczuk

Bachata Sensual

Nowodworski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Mamy zaprasza na wyjątkowe warsztaty taneczne (dla mam i nie tylko).

2 godziny tańca pełnego zmysłów i niepowtarzalnych emocji prosto z Karaibów!

Bachata Sensual

Prowadzi Małgorzata Stecka.

Dla mam, które przyjdą razem ze swoimi córkami – niespodzianka!

Bachata to taniec rodem z Karaibów, a dokładnie z Dominikany. Charakteryzuje się dużą zmysłowością oraz romantyczną muzyką. Bachata solo to zajęcia dla każdego, kto pragnie lepiej poznać własne ciało, pokochać siebie, a także nauczyć się pięknie poruszać.

26 maja 2023 r., godz. 19.30 sala taneczna, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1 A, Nowy Dwór Mazowiecki.

Koszt warsztatów 40 zł. Zapisy poprzez strefazajec.pl. Ilość miejsc ograniczona.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Dwie tańczące kobiety z długimi włosami.

Wojciech Gąssowski – Największe przeboje

Nowodworski Ośrodek Kultury i firma Pollena Aroma zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Mamy Wojciech Gąssowski – Największe przeboje.

26 maja godz. 19.00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1 A, Nowy Dwór Mazowiecki.

Wstęp wolny!

Ilość miejsc ograniczona.

Wojciecha Gąssowskiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Wszyscy znamy jego wielki ponadczasowy przebój „Gdzie się podziały tamte prywatki”, który zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1987 r. czy też „Zielone Wzgórza nad Soliną”, bez których nie odbędzie się żaden koncert życzeń z dawnych lat.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Wojciech Gąsowski w białej koszuli i granatowej marynarce w białe paski.

Rady na odpady (odcinek 1)

Wiemy, że system gospodarki odpadami komunalnymi może wydawać się skomplikowany, dlatego wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania przygotowaliśmy dla Was #radynaodpady.

Co tydzień będziemy publikować informacyjne posty, w których omówimy najbardziej problematyczne kwestie. Wszyscy przecież chcemy żyć w czystym mieście i dbać o naszą planetę. Śledźcie nasz profil, udostępniajcie i komentujcie.

Zaczynamy od podstaw. W końcu: Wiedzą to nawet dzieci, trzeba segregować śmieci! Jest jeszcze praktyczna kwestia - segregujesz, mniej płacisz. Nienależyta segregacja może pociągać za sobą karę finansową.

W Nowym Dworze Mazowieckim:

 • do zielonych pojemników i worków wrzucamy szkło,
 • do niebieskich pojemników i worków wrzucamy papier,
 • do żółtych pojemników i worków wrzucamy metale i tworzywa sztuczne,
 • brązowe pojemniki i kosze zarezerwowane są na odpady BIO.

Cała reszta typowych domowych odpadów - oprócz odpadów niebezpiecznych - powinna wylądować w pojemniku na odpady zmieszane. Wyjątkami będziemy zajmować się w kolejnych tygodniach.

Trudno to zapamiętać, dlatego zostawiamy ściągę na lodówkę.

Kolejny odcinek #radynaodpady za tydzień!

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Cztery kosze: zielon z napisem szkło nad nim szklane butelki i słoik, niebieski - papier nad nim pudełki i książka, brązowy...

Obchody 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

12 maja 2023 r., w 88. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim, obchody upamiętniające to wydarzenie.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim, Teresa Stroińska-Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Henryk Ruszczyk - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W uroczystości uczestniczyli: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Justyna Paszkiewicz – radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (jednocześnie dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych), nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, z Zespołu Szkół nr 2, z Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańcy miasta.

Uroczystość, którą prowadził ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego.

Wszystkich zgromadzonych przy pomniku Marszałka Piłsudskiego powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata powiedział m.in.: 12 maja 1935 r., o godzinie 20:45, w Belwederze po ciężkiej chorobie zmarł Marszałek Józef Piłsudski. Był wybitnym mężem stanu, współtwórcą odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, pierwszym w historii Marszałkiem Polski oraz dwukrotnym Premierem Polski (w latach: 1926-1928 i 1930). Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczypospolitej.

Po wystąpieniu okolicznościowym pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Burmistrz Jacek Kowalski podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości, a młodzieży szkolnej i wszystkim biorącym w niej udział za uczczenie pamięci Wielkiego Polaka, jednego z Ojców Niepodległości – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie uroczystości wysłuchano pieśni „My, Pierwsza Brygada”.

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2. Mazowiecki Pułk Saperów.

 • autor: (k) Foto: Adam Szabłowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP - pierwszy z prawej płk rez. Alfred Kabata.
 • Wystąpienie płk. rez. Alfreda Kabaty.
 • Kwiaty składa burmistrz Jacek Kowalski i radna Rady Miejskiej Justyna Paszkiewicz.
 • Wystąpienie burmistrza Jacka Kowalskiego.
 • Kwiaty składają członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP.
 • Kwiaty składają podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić od godz. 13:00 do godz. 20:00 dnia 15.05.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm, lokalnie 20 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie 75 km/h.

 • autor: IMGW-PIB

Spływ kajakowy z okazji Dnia Dziecka

Zarząd Osiedla nr 3 „Pólko” z okazji Dnia Dziecka organizuje bezpłatny spływ kajakowy dla dzieci wraz z rodzicami oraz pieczenie kiełbaski przy ognisku na Plaży Twierdza Modlin.

Spływ w dniu 31.05.2023 r. w godzinach 15:00-19:00.

Spływ dla mieszkańców Osiedla Nr 3 Pólko. W podwójnym kajaku musi znaleźć się dziecko oraz rodzic / opiekun.

Pomiechówek – Plaża Twierdza Modlin.

Zbiórka o 15.00 na plaży w Modlinie.

Transport kajaków i uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu zapewnia organizator.

Chętnych prosimy o zapisy do dnia 26.05.2023 r. pod numerem: 500 775 999.

Liczba uczestników ograniczona.

Partnerzy i sponsorzy akcji: Zarząd Osiedla nr. 3 Pólko, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz., CE Lukullus Andrzej Pawluczuk, WOPR NDM, BTA ZLOT, Kajaki Dylewski.

 • autor: Jadwiga Rytel

III etap IX Rodzinnych Zawodów w pływaniu

4 czerwca 2023 r. odbędzie się III etap IX Rodzinnych Zawodów w pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapisy do 24 maja poprzez formularz on-line oraz stacjonarnie w kasie pływalni.

 • autor: Ewa Gruszka
 • Czterech uczestników zawodów pływackich w trakcie skoku do basenu.

Program „Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne

15 maja 2023 r. o godz. 17:15 zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (sala 410, IV piętro) na spotkanie informacyjne programu „Czyste Powietrze”.

 • autor: Wojciech Lewandowski

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.05.2023 do godz. 07:30 dnia 11.05.2023.

W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, lokalnie na wschodzie i południu przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.05.2023 do godz. 07:30 dnia 12.05.2023.

W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

 • autor: Michał Folwarski

Perła w koronie Twierdzy Modlin

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.05.2023 do godz. 07:30 dnia 09.05.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, lokalnie 16°C. Wiatr przeważnie słaby, na południu też umiarkowany, z kierunków wschodnich, okresami zmienny.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Miejscami przygruntowe przymrozki do -4°C. Wiatr słaby, nad ranem na zachodzie wzmagający się do umiarkowanego, wschodni i południowo-wschodni, okresami zmienny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.05.2023 do godz. 07:30 dnia 10.05.2023.

W dzień zachmurzenie małe, na wschodzie też umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, wieczorem miejscami słabnący, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Lokalnie na wschodzie przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Dorota Pacocha

88. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 12 maja 2023 r. o godz.13.00 z okazji obchodów 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Program uroczystości.

 • Wystawienie posterunku honorowego przy pomniku przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów.
 • Odegranie hymnu państwowego.
 • Wystąpienie okolicznościowe prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP – płk rez. Alfreda Kabaty.
 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Odegranie pieśni – „My Pierwsza Brygada”.
 • Zakończenie uroczystości.

Prezes Zarządu Głównego ZOR RP

płk rez. Alfred Kabata

HOTEL KAHLBERG - EKS MLEXER Elbląg.

Już w sobotę, 6 maja o godz. 18:00 w hali przy ul. Młodzieżowej nasi ligowcy z KTS Nowy Dwór Mazowiecki podejmą w decydującym spotkaniu lidera tabeli HOTEL KAHLBERG - EKS MLEXER Elbląg. Zwycięzca spotkania wywalczy sobie prawo gry w barażach o I ligę. Serdecznie zapraszamy do kibicowania wszystkich sympatyków tenisa stołowego, mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz zainteresowanych poczynaniami zawodników KTS-u! 

 • plakat KTS

IV edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy na obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przebieg uroczystości – 3 maja 2023 r. – ul. Strażacka (Okunin), Pomnik Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej:

15:00 – Msza Św. Polowa w intencji ojczyzny

16:00 – Występ artystyczny

Patronat honorowy: Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Organizatorzy i partnerzy: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Zarząd Osiedla nr 8.

 • Zza biało-czerwonej flagi wystaje część czerwonego orła w koronie. Duży czerwony napis 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji...

Turniej Nadziei Olimpijskich im. Józefa Grudnia

 • autor: Zofia Górnaś
 • Czarno-białe zdjęcie Józefa Grudnia. Dwie czerwone rękawice bokserskie leżą na sobie skierowane białym wnętrzem do siebie.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić od godz. 00:00 do godz. 7:00 dnia 28.04.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do -6°C.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.04.2023 do godz. 07:30 dnia 27.04.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 10°C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, lokalnie przy gruncie spadek temperatury do -3°C. Wiatr słaby, zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.04.2023 do godz. 07:30 dnia 28.04.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy początkowo możliwe zachmurzenie duże i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, lokalnie przy gruncie spadek temperatury do -2°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.04.2023 do godz. 07:30 dnia 22.04.2023.

W dzień słonecznie. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby

i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, północno-wschodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 22.04.2023 do godz. 07:30 dnia 23.04.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie regionu okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

 • autor: Jakub Gawron

Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża

Chcesz rozwinąć swój biznes? Brakuje Ci środków? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej ?

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża.

Każde spotkanie składa się z dwóch części:

Część I – merytoryczna

Chcesz rozwinąć swój biznes,  to idealnie! Podczas spotkania opowiemy Ci, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i co na tym zyskasz. Dowiesz się, co możesz sfinansować dzięki pożyczkom unijnym i na co możesz przeznaczyć środki.

Część II – networkingowa

Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, na której ekspert BGK opowie, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz, a także wyjaśni jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego

Pożyczka Mała

Pożyczka Duża

dla MŚP

Organizacja: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Data i miejsce spotkania: 26.04.2023 r. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30, sala 410 (IV piętro UM).

Godzina

Temat

11.45 – 12.00

Rejestracja uczestników

12.00 – 12.30

 

Prezentacja  - pożyczki unijne dla przedsiębiorców Pożyczka Mała, Pożyczka Duża

12.30 – 13.00

Omówienie dokumentacji pożyczkowej (wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)

13.00

pożyczki,  dokumentacja - pytania

wyświetl galerię w Cooliris
 • Mężczyzna w okularach z brodą i wąsami, ubrany w koszulę w niebiesko-biała kratę i jasne spodnie, stoi w warsztacie i...
 • W pamarańczowy i szary prostokąt wpisano białą czcionką dla kogo i naco przeznaczone są pożyczki.
 • Logo InterRevita.

Goście z Europy o nowodworskich projektach unijnych

Dobiegła końca wizyta studyjna gości z Litwy, Łotwy, Belgii, Hiszpanii i Włoch w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestnicy projektu InterRevita byli pod wrażeniem zmian, jakie zachodzą w naszym mieście dzięki Unii Europejskiej.

Pierwszego dnia wizyty – oprócz zrewitalizowanej dawnej carskiej pralni – mogli zobaczyć na własne oczy proces przemiany kasyna garnizonowego w Twierdzy Modlin oraz zwiedzić najdłuższy budynek Europy wraz z wyremontowaną prochownią, która obecnie służy jako centrum edukacji historycznej. Kolejny dzień goście spędzili po drugiej stronie rzeki. Nowodworscy urzędnicy przedstawili im koncepcję rewitalizacji wału nad Narwią i Placu Solnego, oglądali tereny zielone – Park Wybickiego, skwer Poniatowskiego i Dobrogosta, a także zwiedzali bibliotekę z powstającym miejskim muzeum. Ostatni punkt programu zrobił na nich szczególnie pozytywne wrażenie.

Goście reprezentujący m.in. region Navarra w Hiszpanii, Latzio we Włoszech, belgijskie miasto Roeselare byli pod wrażeniem mnogości projektów unijnych, które – jako nieduże bądź co bądź – miasto realizujemy. Zachwyciło ich piękno kasyna, ale także – szczególnie przedstawicielki litewskiego Silute – duża aktywność prywatnych inwestorów.

Nowy Dwór Mazowiecki będzie z kolei mógł czerpać z zagranicznych wzorców zazieleniania miasta, dostosowywania do zmian klimatu i tworzenia przestrzeni publicznych sprzyjających integracji mieszkańców. Podczas dwudniowego spotkania dyskutowano także o sposobach zwiększania aktywności społeczeństwa np. w procesie konsultacji.

To one właśnie będą podstawą przyszłego programu rewitalizacji dla miasta. Przypominamy, że na podstawie poprzedniego typu dokumentu władze samorządowe zrealizowały chociażby wielomilionową inwestycję polegającą na remontach szeregu budynków komunalnych. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z wiodących zagadnień programu na kolejne lata będzie rewitalizacja społeczna.

Jak podkreśla Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego: Chcę, aby nowy program rewitalizacji możliwie najlepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, dlatego już teraz zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych, śledzenia miejskiej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Postępowanie na opracowanie dokumentu powinno zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak
wyświetl galerię w Cooliris
 • Burmistrz otwiera dwudniową wizytę studyjną.
 • Dyskusja podsumowująca wizytę studyjną w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Goście w sali kinowej kasyna.
 • Park Wybickiego jedna ze zrewitalizowanych miejskich przestrzeni.
 • Uczestnicy projektu InteRevita przy dawnej carskiej pralni.
 • W miejskim muzeum.

Sprzątaj i zwiedzaj

SPRZĄTAJ I ZWIEDZAJ – Ogólnopolska Akcja Sprzątania Szlaków Turystycznych w Twierdzy Modlin pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacka Kowalskiego.

Osoby biorące udział w akcji sprzątania otrzymają bezpłatne wejściówki:

 • Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197
 • Tarasy Widokowe na Wieży Czerwonej
 • Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
 • Podziemia we Froncie Księstwa Warszawskiego

Zbiórka: 22 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30, ul. Gen. J. Bema 200C, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki – na parkingu przy Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197

Organizatorzy i partnerzy: Andrzej Świder – WND, Jacek Topczewski – Zarząd Osiedla nr 6, Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Front Modlin TwierdzaModlin.pl.

 • Cytadela Twierdzy Modlin z lotu ptaka.

W krwawym polu srebrne ptaszę

Radni Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Mirosława Boroń, Monika Gluba-Stasiak, Agnieszka Kowalska, Marcin Ozdarski, Angelika Sosińska, Michał Świokło zapraszają na koncert „W KRAWYM POLU SREBRNE PTASZĘ” w 160. rocznicę Powstania Styczniowego wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Data: 23 kwietnia 2023 roku godz. 16:00

Miejsce: Hala Sportowa NOSiR, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66.

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski

Zjednoczeni

Patronat medialny:

Gazeta Nowodworska

Kurier Nowodworski

Tygodnik Nowodworski

Wirtualne Mazowsze

Wirtualny Nowy Dwór

 • Powstańcy styczniowi: dwóch jadących konno, trzech strzelających z broni palnej, jeden klęczy podparty na ręku, jeden gra...

Krzysztof Prusik - Idź i wygraj

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Krzysztofa Prusika pt. IDŹ i WYGRAJ.

Zwycięzca 3. edycji telewizyjnego show THE VOICE SENIOR wyśpiewa i opowie jak to było.

Krzysztof Prusik absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie śpiewu solowego, baryton liryczny. Ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze artysty-śpiewaka Operetki Narodowej oraz Opery Narodowej, jak również współpracę z lokalnymi filharmoniami na terenie całego naszego kraju. W 1988 roku zmienił nieco profil, podejmując się repertuaru z coverami muzyki rozrywkowej. Swoje programy realizował poza granicami Polski, na terenie krajów zróżnicowanych kulturowo, preferujących często odmienne style muzyczne. Były to: Finlandia, Niemcy, Francja, Emiraty Arabskie, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Rosja.

Pan Krzysztof znany jest nowodworskiej publiczności również jako kierownik artystyczny Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Marzyciele” działającego w Nowodworskim Ośrodku Kultury, z którym niejednokrotnie koncertował zarówno na scenie ośrodka, jak i gościnnie przy okazji wielu imprez odbywających się w Nowym Dworze Mazowieckim.

19 maja 2023 r., godz., 18:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Karty wstępu w cenie 40 zł do nabyci w kasie NOK i poprzez biletyna.pl.

 • Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i Nowodworską Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.
 • autor: Paulina Łucarz
 • Krzysztof Prusik - zwycięzca 3. edycji telewizyjnego show The Voice Senior. Statuetka - dłoń trzymająca mikrofon.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 19.04.2023 do godz. 07:30 dnia 20.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów w burzach do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 9°C na zachodzie do 14°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.04.2023 do godz. 07:30 dnia 21.04.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Początkowo na krańcach południowych i zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni.

Uroczystości w 83. rocznicę zbrodni katyńskiej Nowym Dworze Mazowieckim

16 kwietnia 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości Katyńskie, podczas których oddano hołd ofiarom tej zbrodni i posadzono kolejny, czternasty „Katyński Dąb Pamięci”.

Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Mazowiecki Pułk Saperów i Zespół Szkół nr 2.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Magdalena Biernacka i Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Tomasz Szczepański - reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, przedstawiciele rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, młodzież klas mundurowych z Częstochowy. Wśród gości obecny był także 99-letni kombatant Roman Kaczorowski – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.

Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z kompanią honorową wystawioną przez 2. Mazowiecki Puk Saperów, przemaszerowali pod Pomnik Obrońców Ojczyzny przy ul. Warszawskiej.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który podkreślił znaczenie kultywowania pamięci o oficerach - ofiarach zbrodni katyńskiej. Następnie głos zabrał płk rez. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe, podkreślając, że wśród ofiar zbrodni katyńskiej znajduje się 38 oficerów wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

Głos zabrała także Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP i Magdalena Biernacka, która odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Prowadzący ceremonię prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP – ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski poprosił Teresę Stroińską-Macińską o odczytanie listu okolicznościowego, skierowanego do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po wystąpieniach, przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”, poświęconego oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanemu w Charkowie - por. rez. sap. Jerzemu Stanisławowi Bugajskiemu.

Zabierając głos Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. rez. sap. Jerzego Stanisława Bugajskiego będzie 14 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. rez. sap. Jerzego Stanisława Bugajskiego przedstawił uczeń szkoły. Był on oficerem Batalionu Elektrotechnicznego i absolwentem gimnazjum humanistycznego im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

Posadzenia „Dębu Pamięci” i odsłonięcia tabliczki Katyńskiej dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście.

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże. Złożono również wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Po złożeniu róż i kwiatów odegrano sygnał „Śpij Kolego”.

Uroczystości zakończyło podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.

Do tej pory w całym kraju posadzono 25 „Dębów Pamięci” poświęconych oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 14 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń oraz młodzież z klas mundurowych w Częstochowie złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego, upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919-1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu - ofiary zbrodni katyńskiej.

 • autor: (k); foto: Wiesława Karczmarczyk
wyświetl galerię w Cooliris
 • Po posadzeniu Dębu Katyńskiego. Od prawej - burmistrz Jacek kowalski, Ewa Malasiewicz, płk rez. Alfred Kabata, poseł Bożena...
 • Sadzenie Dębu Pamięci - płk rez. Alfred Kabata.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Podczas mszy w kościele - poczet sztandarowy ZOR RP.
 • Burmistrz Jacek Kowalski i uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości - msza w kościele.
 • Członkowie ZOR RP.
 • Podczas mszy w kościele - od prawej płk rez. Alfred Kabata, Roman Kaczorowski - 99-letni kombatant, ppłk w st. spocz...
 • Poczty sztandarowe.
 • Poczet sztandarowy ZOR RP.
 • Przemarsz pod Pomnik Obrońców Ojczyzny i do miejsca sadzenia Dębu Katyńskiego.
 • Przemarsz pod Pomnik Obrońców Ojczyzny i sadzenia Dębu Katyńskiego.
 • Tabliczka Katyńska poświęcona por. rez. sap. Jerzemu Stanisławowi Bugajskiemu.
 • Poczet flagowy.
 • Uczniowie klas mundurowych z Częstochowy.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Wystąpienie płk. rez. Alfreda Kabaty, z lewej ppłk w st .spocz. Janusz Zajączkowski.
 • Wystąpienie Bożeny Żelazowskiej - poseł na Sejm RP.
 • Magdalena Biernacka odczytuje list od Marszałka Adama Struzika.
 • Teresa Stroińska-Macińska odczytuje list od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Wystąpienie dyrektor ZS nr 2 Ewy Malasiewicz.
 • Uczeń Zespołu Szkół nr 2 odczytuje życiorys por. rez. sap. Jerzego Stanisława Bugajskiego.
 • Pomnik Obrońców Ojczyzny.
 • płk rez. A. Kabata.
 • Składanie kawiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny.
 • Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny.
 • Wystąpienie burmistrza Jacka Kowalskiego.
 • Składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego przy ul. Paderewskiego. Od lewej - płk...
 • Składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Żonierzy Batalionu Elektrotechnicznego przy ul. Paderewskiego.
 • Uczestnicy składania kwiatów pod tablicą pamiątkową Żonierzy Batalionu Elektrotechnicznego przy ul. Paderewskiego.
 • Zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową poświęconą lekarzom Batalionu Elektrotechnicznego - ofiarom zbrodni katyńskiej.

Wernisaż wystawy „Realne i Abstrakcyjne” Małgorzaty Bartel

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Realne i Abstrakcyjne” Małgorzaty Bartel.

21 kwietnia 2023 r., godz. 18:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Wystawa potrwa do 23 maja 2023 r.

MAŁGORZATA BARTEL

Historyczka sztuki, plastyczka, pedagożka.

Pochłania ją przede wszystkim praca pedagogiczna – malarstwo, rysunek, ceramika dla dzieci i młodzieży. Własne pasje malarskie w różnych technikach: malarstwo olejne, akrylowe, pastele olejne i suche, akwarela, monotypia techniki mieszane realizuje w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Cztery wielokolorowe obrazy.

Wielkanocne spotkanie w ŚDS

12 kwietnia odbyło się spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim. Odwiedzili nas: Pan Krzysztof Kapusta  Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Paweł Calak wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Pani Monika Nojbert – Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Pan Marek Rączka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, Pan Jacek Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Pani Iwona Kuczera - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani Agata Januszewska – Zastępca Burmistrza Zakroczymia, Pani Anna Lewicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, Pani Bożena Ewa Śliwińska - Sekretarz Gminy Pomiechówek, Pani Grażyna Drzazgowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku, Pani Maria Bielecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czosnowie, Ksiądz Kanonik Andrzej Kwiatkowski - Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim.

Spotkanie przebiegło w świątecznej i radosnej atmosferze. Zaproszeni Goście wraz z Uczestnikami ŚDS wzięli udział w grze integracyjnej pt.: „Pytanie i Zadanie”. Pytania do przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów OPS oraz duchowieństwa przygotowali Uczestnicy podczas zebrań społeczności, a zadania nawiązywały do realizowanych treningów m.in.: trening interpersonalny, trening komunikacji niewerbalnej, trening porządkowy, trening multimedialny, trening umiejętności praktycznych, trening ruchowy, muzykoterapia, teatroterapia, biblioterapia, ludoterapia. Dzięki temu zaproszeni Goście doświadczyli na własnej skórze fragment pracy prowadzonej w naszym Domu.

Pan Burmistrz wylosował zadanie związane z treningiem interpersonalnym, podczas którego musiał zaprezentować bez użycia słów 3 podstawowe emocje – zrobił to bezbłędnie. Natomiast Pani Iwona Kuczera – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej prowadziła wraz z uczestniczką Gosią trening umiejętności praktycznych poprzez naukę przyszywania guzika do materiału.

Zarówno nam pracownikom, jak i uczestnikom było niezmiernie miło wspólnie spędzić ten świąteczny czas.

 • autor: Marcin Filipkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Realizacja programu „Czyste Powietrze” – I kwartał 2023r.

W ramach funkcjonującego od września 2018 roku programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszego Miasta uzyskali 912 814,84 złote na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

Jak wynika z danych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 31 marca 2023 roku zostało złożonych 149 wniosków o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 119 umów dotacyjnych z czego zrealizowano 72 z nich.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.03.2023r.

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

149

119

72

912 814,84 zł

Bal Charytatywny Otwartych Serc dla Kubulka

Już 14 kwietnia zapraszamy Wszystkich o Otwartych Sercach na Bal Charytatywny organizowany przez Komitet Społeczny z Nowego Dworu Mazowieckiego!

Więcej o Balu Otwartych Serc dla Kubusia.

 • Zdjęcie Kubusia Kominka w kształcie serca. Zdjęcia artystów w kształcie kół, biorąch udział w Balu Charytatywny Otwartych...

Porozmawiajmy o intymności

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Mężczyzna z ciemnymi włosami, brodą i wąsami w czarnej koszuli oraz w marynarce, w biało-czarną kratkę.

Podnoszenie ciężarów - młodzież i dorośli

Trenuj z nami w sekcji Podnoszenia Ciężarów

Wielobój atletyczny - dzieci od 10. roku życia.

Podnoszenie ciężarów - młodzież i dorośli.

Treningi: wtorki - godz. 18:30-19:30, czwartki - godz. 18:30-19:30.

Miejsce: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, Nowy Dwór Mazowiecki.

Kontakt:

tel. 696 090 980 - trener Marcin

FB: facebook.com/ndmlosciezary

e-mail: info@ndmlos.org.pl

Zaprasza: Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS".

 • Chłopiec z w białej koszulce i czarnym kostiumie do podnoszenia ciężarów, drugi w niebieskiej bluzie dresowej z białymi...

16.04.2023 r. zamknięcie ul. Warszawskiej (od ul. Sawy do ul. Mazowieckiej)

Informujemy, iż w dniu 16.04.2023 r. (niedziela) w godzinach 14.00-16.00 nastąpi zamknięcie jezdni ul. Warszawskiej (na odcinku od ul. Sawy do ul. Mazowieckiej) z uwagi na organizację uroczystości w związku z 83. rocznicą zbrodni katyńskiej.

Na czas uroczystości nie będzie możliwy przejazd przedmiotowym odcinkiem. Ruch będzie kierowany przez służby. Prosimy o uwzględnienie tych utrudnień w Państwa zobowiązaniach.

Już dziś przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • autor: Agnieszka Grzelak
 • Fragment planu miasta Nowy Dwór Mazowiecki z zaznczonymi budynkami, skwerami i nazwami ulic.

Zdrowy piknik

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór oraz Vital Medica zapraszają na ZDROWY PIKNIK. 16.04.2023 STADION MIEJSKI.

11:00 Biegi dla dzieci

12:00 Bieg Vital Medica na 700 m

12:30/12:45 Test Coopera (mężczyźni, kobiety)

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE:

 • EKG
 • SPIROMETRIA
 • CIŚNIENIE
 • GLUKOZA
 • POMIAR SKŁADU CIAŁA

Zbadaj się i bądź zdrów!

Cały dochód z biegów młodzieżowych wesprze leczenie małej Lenki

Każdy KM przebiegnięty w Teście Coopera, to 10 zł dla Lenki od firmy MODEL.

Najmłodszych zapraszamy na harce na dmuchańcach.

ZAPISY: www.chronotex.pl

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo 25 lat Mazowsze.

Patronat honorowy:

Marszałek (logo herb).

Logo Szczęśliwego Nowego Dworu.

Logotypy: Rozbiegamy Nowy Dwór, Vital Medica, Aktywni dla Mazowsza, Reckitt, Model, La Lorraine, CFT Precyzja, WOPR, MS Welleness, PRL Transport, Akuku, Green Factory Powiatowy Urząd Pracy.

 • autor: Anna Jaworek
 • Zielone listki w górnym lewym i dolnym prawym rogu. Na górze po lewej stronie zielony but i zielony napis zdrowy piknik.

Nie wypalajmy traw!

Wesołego Alleluja!

 • Życzenia od Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Białe, żólte i brązowe jajka w brązowe plamki. Białe...

Dawnych wspomnień czar

Zespół KRĄG działający przy Nowodworskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zaprasza serdecznie na program artystyczny pt. "Dawnych wspomnień czar".

26 kwietnia 2023 r. (środa), godz. 11:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Od zespołu: W programie "Dawnych wspomnień czar" pragniemy oddać klimat tego niezwykłego historyczno-literackiego i satyrycznego okresu międzywojnia - 1920 -1939 r.

Mistrzowie słowa i piosenki tworzyli ten klimat pełen niepowtarzalnej lekkości i czaru.

Satyra, nawet ta najostrzejsza podana była przepięknym polskim językiem.

Piosenki przetrwały próbę czasu, a satyra jest nadal aktualna.

"Więc śmiej się, gdy masz okazję,

Gdy masz fantazję, też się śmiej.

Kto się nie śmieje, ten się nie dowie,

Że śmiech to zdrowie,

Więc śmiej się! - Śmiej!"

Zapraszamy na wspólne śpiewanie i zabawę!

Dobór tekstów i reżyseria: Janka Patocka.

Opracowanie muzyczne: Maciej Nowicki.

 • Patefon na brązowym tle.

Poranek z teatrem - „Smok Wawelski”

Zapraszamy na spektakl Autorskiego Teatru Młodego Widza „Smok Wawelski”.

Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. Wokół zamku rosło i rozwijało się miasto, ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, aż do momentu kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieździł się ogromny i straszny smok, który pożerał owce i baranki. Nikt nie znał sposobu na pokonanie smoka, nawet najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwagi, by stanąć do walki ze smokiem.
Lecz nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się szewczyk Dratewka, który wpadł na genialny pomysł… Jaki? Tego dowiecie się podczas spektaklu…

Przedstawienie jest prezentowane w żywym planie oraz z elementami lalkowymi.

Scenografia, lalki, kostiumy – B. Banyś, muzyka – W. Baran.

Dla dzieci od 3 lat. Czas trwania 45 minut.

Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1A, 06.05.23 r., godz. 10.00.

Karty wstępu w cenie 20 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury i na www.biletyna.pl.

ZAPARASZAMY

Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty.

 • autor: Barbara Swatek
 • Na fioletowym tle zielony Smok Wawelski.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.04.2023 do godz. 07:30 dnia 08.04.2023.

W dzień zachmurzenie całkowite i duże, po południu miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, po południu od wschodu zanikające. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, po południu skręcający na południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie regionu. Lokalnie, głównie na północy, słabe opady deszczu. Miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.04.2023 do godz. 07:30 dnia 09.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu, głównie po południu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr przeważnie słaby, wschodni i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy województwa opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6, tylko na południu województwa lokalnie około 1°C. Wiatr słaby, zmienny.

 • autor: Michał Ogrodnik

Rekrutacja uzupełniająca

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że w terminie od 07 kwietnia 2023r. od godziny 12:00 do 14 kwietnia 2023r.do godz. 15.00 zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu naboru - logowanie na adres strony internetowej

W rekrutacji uzupełniającej będzie się można logować do:

1) Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 12

2) Publicznego Przedszkola nr 2 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Kopernika 82

3) Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „NUTKI” w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. F. Focha 8

oraz dla dzieci 6 - letnich do:

4) Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 2.

Rodzice, tak jak poprzednio mogą dokonać wyboru 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego, według swoich preferencji.

W przypadku uzyskania miejsca w przedszkolu z drugiej lub trzeciej preferencji należy w dniu 21 kwietnia w godz. od 8:00 do 15:00 potwierdzić wybór placówki (poprzez zalogowanie się na swoim koncie) za pośrednictwem systemu elektronicznego.

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.04.2023 do godz. 07:30 dnia 06.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i początkowo z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie na północy regionu. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie wzrastające do dużego i tam nad ranem opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, na wschodzie wzmagający się do umiarkowanego, z kierunków północnych.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.04.2023 do godz. 07:30 dnia 07.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, tylko na zachodzie początkowo większe przejaśnienia. Opady śniegu, od wschodu regionu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Przejściowo możliwe też opady marznące, powodujące gołoledź, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu. Suma opadów do około 12 mm, głównie na wschodzie. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5-7 cm. Temperatura maksymalna od 2°C na wschodzie do 6°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, na krańcach południowo-zachodnich początkowo deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

 • autor: Ilona Bazylu

7.04.2023 r. UM do 13:00

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Urząd Miejski przyjmuje interesantów do godziny 13:00.

Zmiana pokoi w Wydziale Finansowym w związku z remontem

Szanowni Państwo informujemy, że od 3.04.2023 r. w budynku Urzędu Miejskiego na II piętrze (Wydział Finansowy) trwa remont korytarza i pokoi.

Poniżej podajemy numery pokoi i numery telefonów do pracowników Wydziału Finansowego na czas remontu.

Tel. (22) 51-22-222 lub (22) 51-22-000 (CENTRALA).

Sala toastów na parterze:

opłata za odpady komunalne i za podatek od nieruchomości - wew. 125;

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne -wew. 128 i wew. 282;

podatek od nieruchomości - osoby prawne – wew. 136.

Pokój nr 221 na II piętrze:

użytkowanie wieczyste oraz wykup i przekształcenie – wew. 132.

Sala konferencyjna 312 na III piętrze:

podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu – wew. 127.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zmienia ruch pociągów na linii średnicowej

Szanowni Państwo, od 11 do 21 kwietnia, w związku z prowadzonymi prze PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, bardzo duża liczba pociągów Kolei Mazowieckich będzie kursowała w skróconej relacji lub zostanie odwołana na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

 • autor: "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
 • Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zmienia ruch pociągów na linii średnicowej - grafika informacyjna.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić od godz. 23:00 dnia 3.04.2023 r. do godz. 9:00 dnia 6.04.2023 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C.

 • autor: IMGW-PIB

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.04.2023 do godz. 07:30 dnia 04.04.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych opadów śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 04.04.2023 do godz. 07:30 dnia 05.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

 • autor: Michał Folwarski

Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

We wtorek 28 marca 2023 w Nowodworskim Ośrodku Kultury jak co roku odbyły się Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA.

Już od godzin porannych do ośrodka przybywali młodzi recytatorzy reprezentanci nowodworskich szkół podstawowych w towarzystwie nauczycieli, rodziców lub dziadków. Tuż po godzinie 10:00 rozpoczęły się przesłuchania.

Jurorką tegorocznych eliminacji była nowodworzanka, dziennikarka telewizyjna Joanna Dunikowska-Paź, która kilkanaście lat temu wielokrotnie brała udział w naszych konkursach recytatorskich.

Drugim jurorem była Lidia Godlewska przedstawicielka NOK.

Finaliści na scenie w świetle reflektorów recytowali przygotowane wiersze lub fragmenty prozy. Cieszy nas coraz ciekawszy i nowatorski repertuar, chociaż najbardziej popularnymi poetami nadal są: J. Brzechwa i H. Niewiadomska.

Po przesłuchaniu 28 dzieci do finału warszawskiego wybrano:

 • Kaję Gadomską z S.P. nr 5
 • Nelę Walczak z S.P. nr 3
 • Małgorzatę Odrzywolską z S.P. nr 7

Gratulujemy!

Wszyscy nasi recytatorzy otrzymali dyplomy pamiątkowe, a zwycięzcy głośniki bluetooth ufundowane przez NOK.

Na podsumowanie nasz wyjątkowy gość udzielał indywidualnych porad recytatorskich, a wspólne zdjęcie zakończyło tegoroczny konkurs.

Dziękujemy Joannie Dunikowskiej-Paź za tak miłe i ciepłe spotkanie z naszymi młodymi recytatorami.

Życzymy sukcesów.

Nowodworski Ośrodek Kultury

 • autor: Paulina Łucarz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 • Eliminacje Miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.

Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacka Kowalskiego.

 • autor: Paulina Łucarz
 • Czarno-biały portret Aleksandra Fredry. Na różowym tle dłoń trzymająca ołówek. Na żółtym tle pędzelek.

Kabaret Starszych Panów

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert: KABARET STARSZYCH PANÓW. Przeboje wszech czasów śpiewa ARTUR GOTZ.

29 kwietnia 2023 r., godz. 17:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Pierwszy program Kabaretu Starszych Panów, którego twórcami byli Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora, został wyemitowany przez telewizję 16 października 1958 roku.

W tym roku przypada 65-ta rocznica od tego niezwykłego wydarzenia.

Repertuar Kabaretu był w ciągu minionego półwiecza wielokrotnie opracowywany przez wielu znamienitych artystów i wokalistów, co świadczy o absolutnym mistrzostwie tekstów piosenek i muzyki, będących dla kolejnych pokoleń niekończącą się inspiracją.

Artur Gotz odnosi się z szacunkiem do pierwotnych wykonań, ale dzięki wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, zaskakującym aranżacjom i porywającej interpretacji, piosenki w jego wykonaniu połączyły to, co sentymentalne, z tym, co bliskie i aktualne człowiekowi XXI wieku.

Na program składają się wielkie szlagiery: Addio pomidory, Jeżeli kochać, Już kąpiesz się nie dla mnie, Ballada z trupem, Kapturek 62, Dziewica Anastazja, Rodzina, Upiorny twist, W czasie deszczu dzieci się nudzą, Piosenka jest dobra na wszystko. Jest to również wyjątkowa okazja do odkrycia na nowo piosenek mniej znanych.

Ten niezwykły koncert z pewnością dostarczy wrażeń i wzruszeń zarówno tym, którzy mają w pamięci występy Kabaretu Starszych Panów, jak i młodszemu pokoleniu.

Artur Gotz jest wokalistą, aktorem scen Warszawy i Łodzi, laureatem nagrody „Wokalista Roku 2016”, także tytułowym bohaterem powieści „Idol” Marty Fox, wydał cztery płyty, zagrał ponad 600 koncertów w całej Polsce, także w Europie, USA, Australii, Nowej Zelandii i na Kubie.

Karty wstępu w cenie 40 zł do nabycia w kasie NOK i na biletyna.pl.

 • Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i Nowodworską Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
 • Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.
 • autor: Paulina Łucarz
 • Na beżowym tle biały napis KABARET STARSZYCH PANÓW oraz brązowy napis PRZEBOJE WSZECHCZASÓW śpiewa ARTUR GOTZ (jego...

Szafobranie

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Na wieszakch wiszą: sukienak w biało-czarne pasy, różowa sukienka, czarny pałsz, szalik w czerwono-zielono-białą kratkę,...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 31.03.2023 do godz. 07:30 dnia 01.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z opadem krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, pod wieczór skręcający na południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w drugiej połowie nocy skręcający od północy regionu na północny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.04.2023 do godz. 07:30 dnia 02.04.2023.

W dzień zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i zachodni, od północy regionu skręcający na północny.

W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, na północy i zachodzie przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Wiatr przeważnie słaby, na ogół północny.

 • autor: Michał Folwarski

Ścigaj się z Rybką MiniMini

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Dzieci jadą na kolorowych rowerkach w kolorowych kaskach koszulkach i spodenkach. Szary delfinek z foletowym stożkiem na...

Mazovia MTB Marathon

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Dzieci i dorośli na rowerach w kolorowych kaskach i strojach rowerowych.

Miasto w projekcie InterRevita

Jako miasto chcemy nieustannie się uczyć, dlatego przystąpiliśmy do projektu InterRevita, w efekcie którego – w oparciu o doświadczenia europejskie – powstanie nowy program rewitalizacji. Jest to dokument strategiczny - kluczowy w późniejszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wypracowane rozwiązania. Celem programu, jak i całego projektu ma być po prostu lepsze życie w małych i średnich miastach.

Nowy Dwór Mazowiecki, mimo dynamicznego rozwoju, wciąż boryka się z problemami, których część zależna jest od położenia w obszarze metropolitalnym. Wypływ wysoko wykwalifikowanych pracowników, brak utożsamiania się z miastem przez nowych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa – szczególnie widoczne na niektórych osiedlach, zanikanie relacji sąsiedzkich – to sprawy, z którymi będziemy się mierzyć. Już czujcie się Państwo zaproszeni do prac nad dokumentem.

Do programu złożono 134 wnioski w całej Europie, dofinansowanie otrzymały 72 projekty – w tym zaledwie 3 z Polski. W obszarze problemowym projektu InterRevita będziemy wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Belgii, Hiszpanii i Włoch.

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i zastosowanie ich wraz z szeroką partycypacją społeczną posłuży do określenia założeń działań rewitalizacyjnych.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Mężczyźni i kobiety siedzący przybiurkach zwróceni twarzami w stronę ekranu, na którym wyświetlana jest mapa Europy.

Gminno-powiatowe zawody w pływaniu

W poniedziałek, 27 marca odbyły się gminno-powiatowe zawody szkolne szkół podstawowych w pływaniu. W 3 z 4 kategorii zwyciężali reprezentanci nowodworskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Kat. Igrzyska Dzieci – chłopcy rocznik 2010 i młodsi

ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Kat. Igrzyska Dzieci – dziewczęta rocznik 2010 i młodsi

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kazuniu Nowym

Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy rocznik 2009 i starsi

ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta rocznik 2009 i starsze

ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

 • autor: NOSiR
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rozgrzewka zawodników w basenie pod nadzorem instruktora.
 • Rozgrzewka zawodników w basenie.
 • Rozgrzewka zawodników w basenie.
 • Narada sędziów i instruktorów przed startem zawodów.
 • Pierwszy start kraulem najmłodszych zawodniczek.
 • Ratowniczka czuwająca nad bezpieczeństwem uczestników zawodów.
 • Uczniowie dopingujący swojego kolegę w wyścigu stylem grzbietowym.
 • Zawodnicy czekający na swój start w sztafecie.
 • Gminno-powiatowe zawody w pływaniu.
 • Zawodnicy w wodzie czekający na zmianę w sztafecie.
 • Gminno-powiatowe zawody w pływaniu.
 • Gminno-powiatowe zawody w pływaniu.
 • Zwycięzcy w kat. chłopców rocznik 2010 z ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego.
 • Gminno-powiatowe zawody w pływaniu.
 • Zwycięskie dziewczęta na podium rocznik 2010 i młodsze ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze...
 • Zwycięskie dziewczęta na podium rocznika 2009 z ZSP1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego.

Wyłonieni najlepsi tenisiści stołowi w Nowym Dworze Mazowieckim!

Dobiegł już końca cykl Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego w tenisie stołowym, nad którym pieczę sprawowali zawodnicy i trenerzy KTS Nowy Dwór Mazowiecki. W sobotę, 25 marca nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy Turnieju TOP oraz zwycięzcy klasyfikacji generalnej, na którą składało się łącznie 6 turniejów. Zawodnicy od jesieni walczyli w kategoriach: młodzik i młodsi, kadet+junior, weteran 40-54, weteran 55+, OPEN oraz w grze podwójnej. Poniżej klasyfikacja generalna oraz najlepsze wyniki ostatniego turnieju, w którym wzięli udział najlepsi zawodnicy.

Młodzik i młodsi

Klasyfikacja generalna: 1. Michał Kaflik, 2. Jakub Alfut, 3. Małgorzata Dubrow.

Turniej TOP: 1. Maciej Lempke, 2. Marceli Leszczyński, 3. Michał Kaflik.

Kadet+Junior

Klasyfikacja generalna: 1. Filip Chuderski, 2. Jakub Wieczorek, 3. Jakub Leszczyński.

Turniej TOP: 1. Valentyn Petruchok, 2. Filip Chuderski, 3. Ignacy Sławiński.

Weteran 40-54

Klasyfikacja generalna: 1. Jarosław Jaworski, 2. Robert Faber, 3. Robert Grabowski.

Turniej TOP: 1. Marcin Górski, 2. Bartosz Kowalski, 3. Robert Faber.

Weteran 55+

Klasyfikacja generalna: 1. Krzysztof Grela, 2. Krzysztof Michnowski, 3. Sławomir Bieniek.

Turniej TOP: 1. Sławomir Szadkowski, 2. Waldemar Bartolik, 3. Krzysztof Michnowski.

Gra podwójna

Klasyfikacja generalna: 1. Jan Klepko i Filip Pawelec, 2. Filip Chuderski i Jakub Leszczyński, 3. Krzysztof Grela i Piotr Wiśniewski.

Turniej TOP: 1. Jan Klepko i Filip Pawelec, 2. Damian Brylak i Dominik Ocipka, 3. Waldemar Bartolik i Krzysztof Ziółek.

OPEN

Klasyfikacja generalna: 1. Jan Klepko, 2. Filip Pawelec, 3. Damian Szymański.

Turniej TOP: 1. Piotr Stępiński, 2. Marcin Kubic, 3. Marek Malita.

 • autor: NOSiR, fot. Ewa Gruszka
wyświetl galerię w Cooliris
 • Witold Fronczak i Miłosz Grabowski walczący w meczu o 5. miejsce gry podwójnej.
 • Jarosław Jaworski i Mateusz Rutkowski cieszący się ze zwycięskiego pojedynku gry podwójnej Turnieju TOP.
 • Anastasiia Murafa podczas gry w Turnieju TOP.
 • Szymon Dubrow wygrywający mecz w Turnieju TOP.
 • Finał gry podwójnej: Jan Klepko i Filip Pawelec przeciwko Filipowi Chuderskiemu i Jakubowi Leszczyńskiemu.
 • Zuzanna Pawelec podczas meczu półfinałowego.
 • Zwycięzca turnieju TOP Piotr Stępiński, podczas finałowego meczu.
 • Mecz o 3 miejsce pomiędzy Filipem Pawelcem a Markiem Malitą.
 • Najlepsi w klasyfikacji generalnej: 1. Miejsce Jan Klepko, 2. Miejsce Filip Pawelec, 3. Miejsce Damian Szymański.
 • Najlepsi zawodnicy Turnieju TOP: 1. Miejsce Piotr Stępiński, 2. Miejsce Marcin Kubic, 3. Miejsce Marek Malita, 4. Miejsce...

Ogłoszenie

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 28.03.2023r.

GK.7021.4.55.2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1343).

Nazwa i adres organizatora:

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-10 Nowy Dwór Mazowiecki.

Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2022r. poz. 1710).

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

3 linie komunikacji autobusowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: NDM1, NDM2, NDM3.

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01.07.2023 roku.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

od dnia 02.08.2023r. do dnia 31.12.2025r.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Strona internetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowy Dworze Mazowieckim.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 • autor: Agnieszka Grzelak

29.03.2023 r. USC przyjmuje interesantów do 14:30

Urząd Stanu Cywilnego w dniu 29.03.2023 r. (środa) przyjmuje interesantów do godziny 14:30.

Za utrudnienie przepraszamy.

 • autor: Marzena Górecka

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.03.2023 do godz. 07:30 dnia 30.03.2023.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad ranem na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie do 2°C na zachodzie. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.03.2023 do godz. 07:30 dnia 31.03.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Utrudnienia w obsłudze Interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich

W dniach od 29.03.br. do 07.04.br. w Wydziale Spraw Obywatelskich obsługa Interesantów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie, według następujących zasad: w pierwszej kolejności prowadzona będzie obsługa dowodów osobistych i spraw meldunkowych. W następnej kolejności obsługa cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) w zakresie nadania numeru PESEL oraz obsługa przedsiębiorców.

Przypominamy Państwu, że wiele spraw z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić przez Internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Są to m.in:

1. Sprawy dot. dowodów osobistych dla dzieci do 12 roku życia.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego.

2. Sprawy meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

Wymeldowanie z pobytu stałego.

Wymeldowanie z pobytu czasowego.

3. Sprawy dot. wniosków do CEIDG.

Infolinia CEIDG nr tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32.

Wnioski do CEIDG o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu można złożyć w późniejszym terminie (jako datę skuteczności żądania można wskazać datę wsteczną). Wnioski do CEIDG można składać w dowolnym Urzędzie.

4. Sprawy dot. nadania numeru PESEL dla cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) można załatwiać w terminie późniejszym lub w dowolnym Urzędzie.

Najbliższe urzędy, w których można złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL oraz o wpis do CEIDG to: Urząd Gminy w Czosnowie, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Miejski w Zakroczymiu, Urząd Gminy w Jabłonnie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług elektronicznych.

UWAGA!
W dniu 31.03.br. z powodu aktualizacji systemu „ŹRÓDŁO” obsługa Interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich w zakresie dowodów osobistych oraz nadawania numeru PESEL będzie odbywać się do godziny 13:00.

Przepraszamy za utrudnienia.

 • autor: Natalia Kozań

Wielobój „Amazonka 2023” w klasach VII-VIII. Tak warto walczyć!

To był ostatni akord w wielobojowych zmaganiach dziewcząt „Amazonka 2023” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy. Do zmagań przystąpiły dziewczęta z klas VII-VIII. Frekwencja dopisała. W czasie trwania zawodów trwała zacięta walka. Dziewczęta rywalizowały w konkurencjach gdzie należało się wykazać szybkością, zwinnością i sprytem. Dlatego zabawy i śmiechu było, co niemiara, a na parkiecie królowała sportowa rywalizacja. Dziewczęta dały z siebie wszystko. A oto końcowe wyniki zawodów: I miejsce – Nikola Łepkowska, II miejsce – Elżbieta Mrowińska, III miejsce – Anna Śmielińska.

Nagrody ufundowane przez UKS „Reduta” wręczyła najlepszym dyrektor szkoły Emilia Napiórkowska, która pogratulowała wszystkim wspaniałej walki, a zwycięzcom tytułów. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dziewczynka z długimi ciemnymi włosami w czarnej koszulece rzuciła piłką koszykową do kosza.
 • Dziewczynka z cimnymi, długimi włosami w czarnych spodniach dresowych i szarej koszulce ze stopami pod szczeblem drabinki...
 • Dziewczynka z cimnymi, długimi włosami w czarnych leginsach i czarnej koszulce ze stopami pod szczeblem drabinki wykonuje...
 • Dziewczynka z cimnymi włosami w czarnych spodniach dresowych i czarnej bluzce skacze na skakance.
 • Dziewczynka z jasnymi, długimi włosami w czarnych, krótkich leginasach i różowej koszulce skacze na skakance.
 • Dziewczynka z długimi, blond włosami w szarych spodniach dresowych i czarnej koszulce biegnie po parkiecie w sali...
 • Dziewczynka z ciemnymi włosami w czarnych leginsach i czarnej koszulce w różnokolorowe wzory biegnie po parkiecie w sali...
 • Na podium stoją: Nikola Łepkowska - I miejsce, Elżbieta Mrowińska - II miejsce, Anna Śmielińska - III miejsce.
 • Na podium stoją: Nikola Łepkowska - I miejsce, Elżbieta Mrowińska - II miejsce, Anna Śmielińska - III miejsce.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 na obszarze powiatu nowodworskiego.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C.

 • autor: IMGW-PIB

83. rocznica zbrodni katyńskiej

83. rocznica zbrodni katyńskiej.

Program obchodów:

16 kwietnia 2023 r.

godz. 13:00 – uroczysta Msza Św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim;

godz. 14:00 – program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2;

godz. 14:30 – przemarsz pod pomnik Obrońców Ojczyzny przy ul. Warszawskiej:

- wystawienie posterunku honorowego,

- Apel pamięci i salwa honorowa,

- zasadzenie Dębu Pamięci poświęconego por. sap. rez. Jerzemu Stanisławowi Bugajskiemu.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Biało-czerwona wstęga zawiązana na pniu drzewa. Na zielonym tle biało-czerwony napis 83. rocznica zbrodni katyńskiej.

29.03.2023 r. od 14:30 utrudnienia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

W środę, 29 marca w związku z uroczystościami pogrzebowymi naszej wieloletniej koleżanki z pracy, Ani Kowalskiej od godz. 14.30 funkcjonowanie Urzędu Miejskiego będzie utrudnione.

Prosimy o zrozumienie.

 • autor: Martyna Oleśkiewicz
 • Czarno-białe zdjęcie Anny Kowalskiej.Biały napi na czarnym tle "Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami..."...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.03.2023 do godz. 07:30 dnia 28.03.2023.

W dzień zachmurzenie duże, na północy i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, pod wieczór przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu, a początkowo także deszczu ze śniegiem – opady wystąpią głównie w pierwszej części nocy. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Miejscami ślisko. Wiatr umiarkowany i okresami porywisty, północno-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.03.2023 do godz. 07:30 dnia 29.03.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami wzrastające do, dużego z zanikającymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Świt Nowy Dwór Mazowiecki vs RKS Broń Radom

Miejski Klub Sportowy Świt Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na mecz piłki nożnej Świt Nowy Dwór Mazowiecki – RKS Broń Radom.

Data: 25 marca (sobota) godz. 15:00 – Stadion Miejski ul. Sportowa 66 Nowy Dwór Mazowiecki.

Bilety: normalny: 15 zł, kibicowski: 10 zł (kibic musi posiadać szalik lub koszulkę Świtu), dzieci do 7 lat – 1zł.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Na zielonym tle loga Świt Nowy Dwór Mazowiecki vs RKS Broń Radom. Mężczyzna w zielonej koszulce sportowej reprezentacji...

LOS Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na dwa ostatnie mecze fazy zasadniczej

LOS Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na dwa ostatnie mecze fazy zasadniczej.

LOS Nowy Dwór Mazowiecki – KS BAS Kombinat Budowlany Białystok.

Data: 25 marca godz. 16:00 – Hala NOSiR ul. Sportowa 66.

LOS Nowy Dwór Mazowiecki – MKS Sokół Mogilno.

Data: 26 marca godz. 16:00 – Hala NOSiR ul. Sportowa 66.

Wstęp wolny.

 • autor: Adam Szabłowski
 • Pięć dziewcząt w białych sportowych koszulkach z niebieskimi dodatkami zwrócone do siebie twarzami. Jedna z okrzykiem...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 24.03.2023 do godz. 07:30 dnia 25.03.2023.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C na północy do 18°C na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 25.03.2023 do godz. 07:30 dnia 26.03.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze i opad krupy śnieżnej. Prognozowana suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h, na ogół południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a początkowo możliwe także zanikające burze. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Zmagań Amazonek ciąg dalszy

Tym razem, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w wieloboju sprawnościowo-zwinnościowym dziewcząt „Amazonka 2023” wystartowały zawodniczki reprezentujące klasy IV, V i VI. W zawodach uczestniczyło 15 dziewcząt, które musiały wykazać się szybkością, celnością i sprytem. Do końca zawodów trwała zacięta walka, ale fair. A oto klasyfikacja końcowa: I miejsce - Hanna Grądzka, II miejsce - Alicja Komendowska, III miejsce - Amelia Turos.

Nagrody, ufundowane przez UKS „Reduta”, najlepszym wręczyła dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Emilia Napiórkowska, która pogratulowała wszystkim wspaniałej walki, a zwycięzcom tytułów.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Amelia Turos na trasie biegu.
 • Brzuszki w 30 sek.
 • I miejsce - Hanna Grądzka, II miejsce - Alicja Komendowska, III miejsce - Amelia Turos.
 • III miejsce - Amelia Turos.
 • Medal za II miejsce dla Alicji Komendowskiej.
 • Niełatwo trafić.
 • Pani dyrektor wręcza koronę.
 • Rzut do kosza w 30 sek.
 • Rzut piłką lekarską.
 • Tryumfatorki i uczestniczki zawodów.
 • Uczestniczki zawodów.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 22.03.2023 do godz. 07:30 dnia 23.03.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, na zachodzie, w centrum i na północy chwilami porywistego, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na krańcach północnych i północno-zachodnich wzrastające do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.03.2023 do godz. 07:30 dnia 24.03.2023.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i opady deszczu, zwłaszcza na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, porywisty,  południowo-zachodni.

 • autor: Agnieszka Prasek

Rekrutacja do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki do udziału w rekrutacji do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2023 r.

W ramach ww. programu 30 seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opaski bezpieczeństwa” połączonej z całodobowym telecentrum monitoringu stanu zdrowia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie OPS.

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak

Obchody Dnia Imienin Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

17 marca 2023 r., Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował obchody Dnia Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który przypada 19 marca.

W uroczystości wziął udział burmistrz miasta - Jacek Kowalski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - Grażyna Nadrzycka oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciele Straży Miejskiej, mieszkańcy miasta.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG ZOR RP, Teresa Stroińska – Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2. Mazowiecki Pułk Saperów, a poczet sztandarowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, po czym płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP powitał uczestników uroczystości oraz wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym powiedział m.in.: Dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, 19 marca, w okresie II Rzeczpospolitej był obchodzony bardzo uroczyście. Związane z tym dniem uroczystości dorównywały świętom państwowym 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Były dowodem czci i szacunku, jakim otaczano Komendanta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. (…) Po śmierci Marszałka Piłsudskiego, 12 maja 1935 roku, nadal urządzano jego imieniny aż do 1939 roku, składając mu hołd, szczególnie uroczyście w wojsku. (…) Współcześnie, nawiązując do przedwojennej tradycji również obchodzimy Dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców odrodzonego państwa polskiego.

Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Zabierając głos burmistrz miasta Jacek Kowalski podkreślił m.in. rolę pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim dla młodego pokolenia Polaków. Podziękował Związkowi Oficerów Rezerwy RP i jego prezesowi płk. rez. Alfredowi Kabacie za zorganizowanie uroczystości, młodzieży nowodworskich szkół za udział w nich, a 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów za wystawienie posterunku honorowego pod pomnikiem,

Uroczystość zakończyło odegranie pieśni: „My, Pierwsza Brygada”.

 • autor: (k); foto: Wiesława Karczmarczyk
wyświetl galerię w Cooliris
 • Od lewej: ppłk J. Białoskórski, ppłk J. Zajączkowski, T. Stroińska-Macińska, płk A. Kabata, W. Karczmarczyk, H. Ruszczyk.
 • Kwiaty składa delegacja Związku Oficeróww Rezerwy RP.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Wystąpienie okolicznościowe płk. Alfreda Kabaty.
 • Wystąpienie burmistrza Jacka Kowalskiego.
 • Kwiaty składa delegacja Warsztatów Terapii Zajęciowej z T. Stroińską-Macińską.
 • Kwiaty skadają uczniowie Zespołu Szkół nr 2.
 • Od prawej: G. Nadrzycka, J. Kowalski, płk A. Kabata, ppłk J. Białoskórski, ppłk J. Zajączkowski, T. Stroińska-Macińska, H...
 • Młodzież nowodworskich szkół.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
 • Uczestnicy uroczystości przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Uczestnicy uroczystości przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Posterunek honorowy przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wernisaż wystawy pt. „Trzy Perły”

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Trzy Perły” członkiń Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich - Tamary Baczkowskiej-Urban, Maryli Beniger i Liliany Soi.

24 marca 2023 r., godz. 17:00, Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a.

Wstęp wolny.

Wystawa potrwa do 20 kwietnia 2023 r.

Maryla Beniger

Moje malarstwo nie jest przykładem beznamiętnego realizmu. Nie kopiuję rzeczywistości, staram się nawiązać kontakt z odbiorcą, przez pozytywne odczuwanie radości z malowania. Lata całe pracowałam nad rysunkiem, formą, kompozycją i kolorem.

Prace moje znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Prezentowałam je na ponad 40 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Dyplom za organizowanie wystaw i konkursów plastycznych z młodzieżą przy Domu Kultury ”Na Goldoniego”, Odznaka Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Kontakt: 518 524 206, marylabeniger@gmail.com

Tamara Baczkowska-Urban

Warszawianka, członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa, Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Tworzy w technikach - olej, akryl, pastel olejny, rzeźbi. Jej obrazy naładowane są niesamowitą pozytywną energią a zdobią one wnętrza w Polsce, USA, Europie, Kanadzie, Australii i Japonii. Artystka uczestniczyła w ponad 100 plenerach malarskich w kraju i za granicą - Japonia, Czechy, Niemcy, ponad 100 wystawach zbiorowych i 66 wystaw autorskich. Udziela się społecznie, biorąc udział w wielu aukcjach charytatywnych.

Kontakt: 508 354 970, tamarabaczkowskaurban@gmail.com

Liliana Soja

Urodziła się w Milanówku, mieszka i tworzy w Warszawie-Józefowie, wcześniej w Paryżu (1982-1997). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała w pracowniach Jacka Sempolińskiego, Rajmunda Ziemskiego i Zbigniewa Gostomskiego. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w1980 r. Zajmuje się malarstwem i designem graficznym. W swojej twórczości specjalizuje się w malarstwie abstrakcyjnym. Jej obrazy to silnie energetyczne, ekspresyjno-intuicyjne kompozycje malowane “alla prima” z podkreśleniami impasto. W sztuce najważniejsze jest dla niej zaproszenie widza do wspólnego odkrywania nowych abstrakcyjnych, fascynujących światów ze sfery duchowej ...

Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Francji (np. Grand Palais Jeune Painture Jeune Ekspression w Paryżu, Galeria Stara Prochownia w Warszawie, Galeria DAB ZPAP Warszawa PositiveArt). Jest też obecna w galeriach internetowych malarstwa. Jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Warszawy oraz stypendystką Ministerstwa Kultury.

Jej prace znajdują się w kolekcjach w Polsce, Francji, Szwajcarii, USA.

Instagram lilianasoja

facebook.com Liliana Soja

Soja Painting

blogspot Liliana Soja

Kontakt: 502 056 144, lilianasoja@gmail.com

 • autor: Paulina Łucarz
 • Trzy wielokolorowe obrazy bez określonych kształtów. TRZY PERŁY wystawa malarstwa 24.03.-20.04.2023. Tamara...

Bezpłatne grupowe zajęcia psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Fundacja PRZEMIANA we współpracy z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju SENS zaprasza do udziału w projekcie „Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapraszamy do udziału w grupie socjoterapeutycznej:

 • dzieci w wieku 10-13 lat

z problemami związanymi z:

 • konstruktywnym wyrażaniem emocji
 • adaptacją w grupie rówieśniczej
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • napadami złości i agresji

Dla osób, które chcą:

 • lepiej poznać siebie, swoje zasoby i mocne strony
 • doskonalić swoje umiejętności interpersonalne
 • zainteresowanych innymi ludźmi, budowaniem relacji, atmosfery, zasad

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności społecznych takich jak: rozpoznawanie i wyrażanie emocji, doskonalenie zdolności komunikacyjnych oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Uczestnicy pracują również nad zagadnieniami związanymi z poczuciem własnej wartości, rozwojem wartości oraz adaptacji do norm i zasad społecznych.

UCZYMY SIĘ:

Podczas zabawy w wesołej i bezpiecznej atmosferze jak lepiej rozumieć siebie i innych oraz co w praktyce oznacza bycie „asertywnym”.

ĆWICZYMY:

Umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozładowywania codziennego stresu i komunikowania z innymi ludźmi w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych.

DOŚWIADCZAMY:

Bycia częścią grupy – empatii i wrażliwości na potrzeby swoje i innych.

WZMACNIAMY:

Mocne strony, otwartość na innych, poczucie własnej wartości i umiejętności korzystania z własnych zasobów.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów pracy z ciałem i emocjami oraz technik socjoterapeutycznych i treningu grupowego.

TERMIN SPOTKAŃ: 12 SPOTKAŃ

ŚRODY, GODZ. 15.30 – 17.00 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO.

OSOBY PROWADZĄCE:

KAMILA KORZENIEWSKA-WALCZAK – Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener warsztatów umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

JOANNA ADAMUS – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii, trener warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży

ANNA JAGIEŁŁO – pedagog, trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS

ZAPISY:

W RECEPCJI PRACOWNI SENS POD NUMEREM TELEFONU: +48 576 12 15 15 LUB MAILOWO: PSYCHOTERAPIA@SENS-PRACOWNIA.PL

REKRUTACJA I ZAPISY DO GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ W MARCU 2023

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest indywidualnym spotkaniem z psychologiem.

 • autor: Ewa Boczkowska
 • Trzy osoby rozmawiające ze sobą oraz logo pracowni SENS.

Wyniki konkursu TikTokowego

Informujemy, że nagrodę główną w konkursie (lampa pierścieniowa ze statywem oraz mikrofon bezprzewodowy) zdobywa Patrycja Sazonowicz, natomiast wyróżnienie (lampa pierścieniowa) – Ksawery Panek. Zwycięskie filmy można obejrzeć tu:

I miejsce

Wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Ze zwycięzcami będziemy ko