Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Niederorschel

Współpraca z Niederorschel

W 1995 r. nawiązano współpracę z niemiecka gminą Niederorschel. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej 5 marca 1997r. podpisano oficjalną Umowę Miast Bliźniaczych.
 
Umowa ta zobowiązuje oba społeczeństwa do utrzymywania stałych więzi pomiędzy miastami i wspierania wszelkiego rodzaju wymiany pomiędzy ich mieszkańcami. Zobowiązuje również gminę Niederorschel oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki do współpracy i współdziałania w zakresie: oświaty, kultury i sportu, wymiany dzieci i młodzieży szkół obu miast/gmin, wymiany doświadczeń w zakresie administracji samorządowej, inwestycji komunalnych, promocji przedsiębiorczości lokalnej i promocji regionów gmin.
 
Dodatkowe informacje o Niederorschel
 
W centralnym punkcie Eischfelder Kessel, między górami Ohm i Dun, leży miejscowość Niederorschel. Jako Asla wieć została wymieniona po raz pierwszy w 1221 roku w akcie darowizny klasztoru Beuren. Nazwa pozwala wnioskować, że wieś należy do najstarszych miejscowości w Eischsfeld, które powstały w V wieku. W 1847 roku miejscowości zostało nadane prawo organizowania targów. Ożywiony ruch targowy odbywa się więc znów na rynku odrestaurowanym w 1994 roku. Od 1991 roku Niederorschel ze swoimi 3000 mieszkańcami jest siedzibą związku administracyjnego Eischsfelder Kessel (7 gmin członkowskich z 6000 mieszkańców: Deuna, Gerterode, Hausen, Kleinbartloff, Niederorschel i Vollenboru). W odległości dwóch kilometrów od budowanej obecnie autostrady A 82 został udostępniony teren przemysłowo - rzemieślniczy o powierzchni 35 ha.
Stare, znajdujące się pod ochroną domy z muru pruskiego z XVIII wieku, czasu rozkwitu tkalnictwa; barokowy kościół "świętej Marii" i rynek z ratuszem tworzą wart obejrzenia zespół w historycznym centrum gminy.
W pobliżu znajduje się teren wypoczynkowy Reifenstein z byłym klasztorem cystersów i nowoczesnym hotelem. Są to doskonałe miejsca na niezapomniane wędrówki. W Niederorschel znajduje się zadbany stadion i odnowione wg norm Unii Europejskiej kąpielisko z sauną. Imprezy kulturalne związane są z życiem wsi i odbywają się w centrum gminnym "Lindenhalle", które może pomieścić ponad 460 osób. Eischsfeldzka gościnność i kuchnia pozwalają rozkoszować się tradycyjnymi potrawami.
 
Miejscowość Niederorschel położona jest w centralnym miejscu Kotła Eichsfeldzkiego, między górami Ohm i Dün położona jest Pod nazwą Asla wieś wymieniana jest po raz pierwszy w 1221 roku w dokumencie nadania klasztoru Beuren. Nazwa wskazuje na to, że wieś należy do najstarszych miejscowości w Eichsfeldzie (powstałych już w V wieku). Do początku VI wieku Niederorschel zaliczało się do terenów peryferyjnych Królestwa Turyngii.
 
W dokumencie z roku 1306 nazwa wsi brzmiał Orsla. W 1334r., 1347r., 1359r. znowu Asla, w 1549r. Orsel, a od 1563r. Niederorschla.
 
Gmina należała wówczas do urzędu Scharfenstein. W 1294r. przeszło Niederorschel do Moguncji do czasów sekularyzacji w roku 1802. Z Eichsfeldem dostało się Niederorschel do Prus, a w 1807r. do Królestwa Westfalii. Miejscowość została siedzibą kantonu w dystrykcie departamentu Harzu. W 1813r. przypadł Eichsfeld znowu Prusom. Przez wieki Moguncja dzieliła się z książętami von Schwarzburg-Sondeshausen i hrabiami von Hagen kierowaniem gminą. Ponieważ ci "trzej" panujący mieli takie same prawa, dlatego powstał od 1563r. tak zwany sąd wspólny, który składał się z trzech wójtów jako sędziów i dwunastu ławników.
 
Właściwa historia wsi zaczęła się rewolucją kościelną w XVI w. "Orschel" było w 1525r. miejscem rozpoczęcia się powstania chłopskiego w Eichsfeld. Thomas Münzer i Heinrich Pfeiffer znaleźli tutaj wsparcie. W 1802r. przeszedł Eichsfeld do Prus, został wówczas rozwiązany stosunek lenny do Moguncji, ale chłopi pozostali nadal poddanymi rodzin szlacheckich. W 1847r. miejscowość została podniesiona do godności miasteczka i gmina otrzymała prawo czterech jarmarków rocznie. Jarmarki odbywają się znowu na odrestaurowanym w 1994 roku rynku. Tradycyjnym źródłem zarobku mieszkańców było rolnictwo. Do schyłku XIXw. tkactwo domowe było dla wielu mieszkańców ważną gałęzią zarobkowania. W 1955r. zostały wcielone do gminy dobra Orschel, należące do 1945r., do szlachty. Od 1991r. Niederorschel jest siedzibą wspólnoty gmin "Eichsfelder Kessel". Dwa kilometry od planowanej autostrady A38 i bezpośrednio przy linii kolejowej Halle - Kassel położony jest teren przemysłowo - rzemieślniczy liczący 35ha. Zabytkowe domy z muru pruskiego z XVIII w., barokowy kościół farny "Św. Marii" jak również rynek z ratuszem tworzą warty obejrzenia zespół leżący w historycznym centrum gminy. Przez gminę Niederorschel (obejmującą 1300ha) przechodzi gęsta sieć szlaków wędrownych. W pobliżu znajduje się teren wypoczynkowy Reifenstein z byłym klasztorem cystersów i nowoczesnym hotelem jako punktem wypadów na wspaniałe wędrówki. W gminie znajdują się zadbane boiska i odkryty basen z sauną. W Lindenhalle (liczącej 460 miejsc) odbywają się imprezy kulturalne i spotkania prężnie działających stowarzyszeń. Od 1990r. istnieje partnerstwo Niederorschel z gminą Nordkirchen z Münsterland, gminą Bestwig z Hochsanerland i z gminą-miastem Nowy Dwór Mazowiecki.
 
Sieć szlaków z 5 szlakami lokalnymi umożliwia wędrowanie wokół Niederorschel i połączenie z regionalnymi szlakami. Szlak "młynów" z Birkungen do Bertnerode nad Olmą i Wipperą, przebiegający przy 10 młynach wodnych, długości 12km jest dla zwiedzających niezapomnianym przeżyciem. Ze szlaku "młynów" można łatwo dotrzeć do leżącego w pobliżu terenu rekreacyjnego Reifenstein z byłym klasztorem cystersów i nowoczesnym hotelem.
 
Zespół folklorystyczny
 
Zespół folklorystyczny Niedrorschel założony został w 1992r. W 1997r. przyjęty został do Związku Tańca w Turyngii. 
Występuje od stycznia do lipca i od września do grudnia prawie co tydzień na różnych uroczystościach folklorystycznych i jubileuszowych.
Choreografię kształtują członkowie zespołu. Każdy taniec bazuje na tradycyjnym podkładzie muzycznym albo jest oparty na dawnych zwyczajach. Tańczy się też do muzyki klasycznej, np. Verdiego, Straußa i Beethovena.
 
Historia "Heimatstube" (Muzeum Regionalnego)
 
W listopadzie 1995r. został położony kamień węgielny pod muzeum w Niderorschel. Mieszkańcy Niederorschel przekazali wiele przedmiotów z czasów swoich przodków. Dzięki temu zostało zebranych wiele cennych rzeczy z przeszłości. Pierwsza siedziba muzeum mieściła się w budynku na ulicy Thomasa Münzera.
Ponieważ muzeum miało się stać też miejscem spotkań , wyrażono życzenie, żeby mieściło się przy rynku.
"Stara piekarnia" Hyronima Pfützeureutera była odpowiednim obiektem i została odrestaurowana w tym celu. Zwiedzający mają do dyspozycji dom z "muru pruskiego" z pomieszczeniami wystawowymi, izbą piekarską i salą spotkań.
 
Teatr Ohne-Dorf z Niedrorschel
 
Teatr został założony w 1996r., składa się z grupy młodych ludzi. Wystawia komedie, bajki, teatr lalkowy, krótkie skecze. Przyczynia się do rozwoju życia kulturalnego w gminie Niederorschel. Ale wystawia też swoje przedstawienia w innych miejscowościach.
 
Umowę z Niederorschel znajdziesz TU.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie