Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Informacja o zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim na rok szkolny 2024/2025

Informacja o zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim na rok szkolny 2024/2025.

W terminie od 01 marca 2024r. od godziny 9.00 do 15 marca 2024r. do godz. 15.00 zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej.

Konieczne będzie zalogowanie się na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Rodzice dzieci chętnych do skorzystania z oferty w zakresie wychowania przedszkolnego będą mogli dokonać wyboru z pięciu przedszkoli gminnych i jednego przedszkola niepublicznego:

1) Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 12,

2) Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Kopernika 82 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Szkolna 3, 

3) Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 26 wraz z Filią przy ul. Długiej 10,  

4) Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. ul. 29 Listopada 109 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,

5) Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1,

6)Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Focha 8

oraz w przypadku dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj:

1) Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1,

2) Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Szkolna 3 ( oddział integracyjny),

3) Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,

4) Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza Słowackiego 2.

5) Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 1A.

Rodzic w złożonym wniosku może dokonać wyboru maksymalnie 3 placówek, określając kolejność wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, według swoich preferencji.

W naborze na rok szkolny 2024/2025 mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach:

  1. 2018 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9, art. 32 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2023r. poz. 900 z późn. zm.) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych
    w szkołach podstawowych z możliwością pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.
  2. 2019, 2020 i 2021 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.

Informacja o stronie logowania, sposobie rejestracji i wypełnienia wniosku w momencie rozpoczęcia rekrutacji, corocznie udostępniona będzie:

  1. na stronach internetowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  2. na tablicach informacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  3. telefonicznie – przez pracowników w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2024/2025 ujęty jest w Zarządzeniu nr 14/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 stycznia 2024r., które jest dostępne na stronie: bip.nowydwormaz.pl w zakładce Zarządzenia.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie