Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Obchody 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

10 maja 2024 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował obchody 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości z udziałem Sebastiana Sosińskiego - burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego odbyły się na skwerze przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG, ppłk w st. spocz. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Henryk Ruszczyk - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W uroczystości uczestniczyli: nauczyciele, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, z Zespołu Szkół nr 2, z Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z kierownik placówki Elżbietą Gauzą, mieszkańcy.

Uroczystość, którą prowadził ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego.

Wszystkich zgromadzonych przy pomniku Marszałka Piłsudskiego powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata powiedział m.in.: 12 maja 2024 r. przypada 89. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45. Był jednym z najwybitniejszych polityków europejskich pierwszych dziesięcioleci dwudziestego wieku. Stworzył duże państwo i potrafił to państwo uporządkować. Marszałek Józef Piłsudski konsekwentnie realizował ideę zbrojnej walki o wolność Rzeczypospolitej. Zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną światową. Dowodził I Brygadą Legionów i bił się o niepodległość z Rosją. Później rzucił wyzwanie Niemcom i Austro-Węgrom, które uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu. W listopadzie 1918 r. z woli narodu został Naczelnikiem Państwa i rozpoczął proces budowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził żołnierzy do walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej. U współczesnych budził skrajne emocje, od uwielbienia po niechęć. Miał zarówno oddanych zwolenników, jak i zaciętych przeciwników. Ani jednym, ani drugim nie szczędził słów krytyki. W całych dziejach Polski, tak przedrozbiorowej, jak i okresu zaborów, niewiele było postaci o podobnej skali dokonań. Co więcej, Piłsudski już za życia stał się symbolem.

Po wystąpieniu okolicznościowym pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Burmistrz Sebastian Sosiński podziękował organizatorom, a szczególnie płk. rez. Alfredowi Kabacie, za przygotowanie uroczystości, a młodzieży szkolnej i wszystkim biorącym w niej udział za uczczenie 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pokreślił znaczenie kultywowania pamięci o jednym z najwybitniejszych Polaków w historii Polski, jakim bez wątpienia był Marszałek Józef Piłsudski.

Na zakończenie uroczystości wysłuchano pieśni „My, Pierwsza Brygada”.

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2. Mazowiecki Pułk Saperów.

 • autor: (k) Foto: Wiesława Karczmarczyk
wyświetl galerię w Cooliris
 • Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP z burmistrzem Sebastianem Sosińskim.
 • Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP.
 • Młodzież i członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP.
 • Wystąpienie burmistrza Sebastiana Sosińskiego.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP (drugi z prawej - płk rez. Alfred Kabata).
 • Wystąpienie płk. rez. Alfreda Kabaty.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Posterunek honorowy wystawiony przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów.
 • Uczestnicy uroczystości.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie