Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Film. Wspomnienia Romana Kaczorowskiego – kombatanta, członka Związku Oficerów Rezerwy RP, Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego

Roman Kaczorowski urodził się 10 sierpnia 1924 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym mieszkał przez całe życie. Zmarł 24 kwietnia 2024 r. w wieku 99 lat i 8 miesięcy (10 sierpnia 2024 r. skończyłby 100 lat).

Był kombatantem, najstarszym członkiem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Honorowym Obywatelem Nowego Dworu Mazowieckiego (tytuł otrzymał na wniosek Związku Oficerów Rezerwy RP w 2015 r.).

W rozmowie przeprowadzonej 22 lutego 2015 r. przez płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wspomina swoje przeżycia z okresu międzywojennego, a szczególnie te, które dotyczą II wojny światowej.

Pomysłodawcą nagrania relacji Romana Kaczorowskiego był Paweł Kabata, a autorem nagrania Damian Ochtabiński.

Film. Wspomnienia Romana Kaczorowskiego – kombatanta, członka Związku Oficerów Rezerwy RP, Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckieg.

  • autor: (k)

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie