Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Związek Oficerów Rezerwy RP wybrał nowe władze. Płk rez. Alfred Kabata ponownie prezesem Związku Oficerów Rezerwy RP

6 lipca 2024 r., obradujący w Nowym Dworze Mazowieckim, Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wybrał nowe władze na kadencję 2024 - 2028. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został płk. rez. Alfred Kabata.

Patronat nad Krajowym Zjazdem Delegatów ZOR RP objął Sebastian Sosiński – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Zabierając głos, podkreślił znaczącą rolę działalności Związku dla społeczności lokalnej i zapowiedział dalsze wspieranie działań Związku Oficerów Rezerwy RP.

Płk rez. Alfred Kabata był jedynym kandydatem na Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP i uzyskał poparcie wszystkich delegatów. Najstarszym delegatem był 92 – letni Kazimierz Szczerbatko.

 Delegaci wybrali Zarząd Główny, w którym na wniosek prezesa ZG dokonano podziału funkcji. Wiceprezesami ZG zostali: Marcin Łada i ppłk w st. spocz. Krzysztof Tomaszewski. Z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego w Zarządzie Głównym znaleźli się:    ppłk w st. spocz.  Jerzy Białoskórski, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, Teresa Stroińska – Macińska,  Henryk Ruszczyk, a w Głównej Komisji Rewizyjnej: st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun (przewodniczący), Wiesława Karczmarczyk (sekretarz).

Przed wyborem władz, delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności organów statutowych Związku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przedstawił prezes - płk. rez. Alfred Kabata, Głównej Komisji Rewizyjnej – st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun, a Głównego Sądu Koleżeńskiego – kpt. rez. Radosław Gądek. Delegaci nie wnieśli uwag do sprawozdań i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W części uroczystej Zjazdu, poprzedzającej jego obrady, w poczet członków ZOR RP, poprzez pasowanie szablą, przyjęci zostali:  Marzena Staniek ze Stalowej Woli, Michał Rastaszański z Warszawy  i Grzegorz Brzezina z Lublina.

Wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. M. in. Krzyżami Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) odznaczeni zostali: płk. Adam Przygoda – prorektor do spraw wojskowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ksiądz Andrzej Bołbot – proboszcz Parafii św. Aleksandry
w Stanisławowie  - Naczelny Prawosławny Kapelan Policji.

Ryngrafy okolicznościowe Związku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: płk Andrzej Oleksa - dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów oraz Marzena Staniek.

W uznaniu ogromnego poświęcenia i oddania sprawom Związku Oficerów Rezerwy RP, działania przez 12 lat  na rzecz umacniania jego prestiżu oraz kształtowania świadomości historycznej społeczności lokalnej poprzez pisanie i wydawanie książek historycznych i poezji patriotycznej, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP, w dowód podziękowania za dwunastoletnie sprawowanie funkcji członka Zarządu Głównego postanowił nadać Tytuł Honorowego Członka Zarządu Głównego: st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzemu Bogdanowi Raczkowi i Kazimierzowi Szczerbatko.

Listy okolicznościowe do uczestników Zjazdu skierowali: Małgorzata Kidawa – Błońska marszałek Senatu RP, Jan Grabiec – Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w Zjeździe byli m.in.: Stanisław Gmitruk  - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (kpt. w st. spocz. WP), Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - reprezentującego Marszałka Województwa Adama Struzika, Sebastian Sosiński - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Andrzej Pacocha – wicestarosta Nowodworski, dr Ryszard Stefaniak (ppor. rez. WP) – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Marek Maluchnik  – sekretarz Gminy Nasielsk, Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk. Adam Przygoda –  prorektor ds. wojskowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, płk Andrzej Oleksa – dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów, ppłk Janusz Strumidło – reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, Michał Krzysztof Wykowski - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Marek Garlicki – członek Zarządu  Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Małgorzata Wachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Beata Janas – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – zastępcę dyrektora Zespołu Szkół nr 2  w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosławę Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Józefa Barbara Łuszczyńska – dyrygent
i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo, ks. Andrzej Bołbot – Proboszcz Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie k. Pomiechówka i Naczelny Prawosławny Kapelan Policji.

 • autor: (k) Foto: Marcin Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Prezydium Zjazdu. Od lewej - ppłk Krzysztof Tomaszewski, płk Alfred Kabata, st. chor. sztab. Stefan Wyszyński, ppłk Jerzy...
 • Delegaci podczas gosowania.
 • Wystąpienie burmistrza Sebastiana Sosiskiego.
 • Sebastian Sosiński - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • W środku odznaczony Michał Wykowski - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.
 • Od lewej - Beata Janas - dyrektor ZS nr 2, płk Andrzej Oleksa - d-ca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, kpt. Jakub Graczyk -...
 • Odznaczeni Srebrnymi Medalami Za Zasługi dla ZOR RP - kpt. Janusz Rzepka i ppor. Piotr Kowalski.
 • Ceremonia przyjęcia nowych członków do ZOR RP.
 • Delegaci Okręgu Śląskiego ZOR RP z płk. Alfredem Kabatą.
 • Prezydium Zjazdu.
 • Delegaci - od lewej: Karol Piotrowski, Paweł Kabata, Michał Zygmunt, Michał Rastaszaski.
 • Poczet sztandarowy ZOR RP.
 • Delegaci podczas głosowania.
 • Od lewej: Barbara Oleksiewicz, Janina Tarasiewicz, ppłk Janusz Zajączkowski.
 • Dyplomy dla honorowych członków Zarządu Głównego ZOR RP - Kazimierza Szczerbatko i st. sier. pchor. Jerzego Raczka.
 • Stanisław Gmitruk - Wiceprzewodniczący Sejmiklu Wojewdztwa Śląskiego (kpt. w st. spocz. WP).
 • Odznaczona Małgorzata Wachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance k. Mińska Mazowieckiego.
 • Mirosława Grzegorczyk - dyrektor szkoły w Wykrocie k. Myszyńca i płk Alfred Kabata.
 • Od prawej: Beata Kisiel, płk Adam Przygoda, Maksymilian Sok-Potocki, ks. Andrzej Bołbot, ppłk Janusz Strumidło.
 • W środku odznaczeni - kpt. Ryszard Gołąb, dr Ryszard Stefaniak (ppor. rez. WP).
 • Pierwszy z lewej: dr Ryszard Stefaniak z-ca Prezydenta Miasta Czstochowy (ppor. rez. WP).
 • Od lewej - płk Alfred Kabata, płk Adam Przygoda, ks. Andrzej Bołbot, Waldemar Mańko, ppłk Krzysztof Tomaszewski.
 • Delegaci i goście Zjazdu.
 • Delegaci Zjazdu.
 • W środku Marek Maluchnik - sekretarz Gminy Nasielsk.
 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - st. chor. sztab. Tadeusz Bakun.
 • Płk Alfred Kabata ze Zbigniewem Czaplickim - reprezentującym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Delegaci Okręgu Lubelskiego ZOR RP.
 • Józefa Barbara Łuszczyńska - dyrygent i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie