Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Informacje o wsparciu dla biznesu

Stronicowanie

 • Międzynarodowe spotkania brokerskie

  Międzynarodowe spotkania brokerskie

  2013.01.09
  Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach brokerskich w Dusseldorfie
 • Instrument Szybkiego Reagowania

  Instrument Szybkiego Reagowania

  2012.10.12
  Rozpoczęła się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.
  Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną – w tym 3 mikro, 8 małych,
  59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw
 • XVIII Polskie Forum Finansowe Twoje Pieniądze 2012

  XVIII Polskie Forum Finansowe Twoje Pieniądze 2012

  2012.10.05
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego zaprasza do udziału w kolejnej edycji Polskiego Forum Finansowego Twoje Pieniądze 2012, które odbędzie się w dniach 11-13 października 2012 r. w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki
 • Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie o konkursie

  2012.09.27
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
 • Fundusze szansą na Eksport

  Fundusze szansą na Eksport

  2012.09.26
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zapraszają na konferencję pt. "Fundusze szansą na Eksport" organizowaną przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Warszawie
 • Kredyt technologiczny

  Kredyt technologiczny

  2012.09.14
  We wrześniu br. rusza konkurs "Kredyt technologiczny". W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu nowych technologii. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania. Zapytaj ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku BPH, jak pozyskać dotację ze środków Unii Europejskiej na ten cel
 • Zmiany w dokumentacjach konkursowych

  Zmiany w dokumentacjach konkursowych

  2012.09.10
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dokumentacjach konkursowych dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012 wprowadzone zostaną następujące zmiany
 • Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu

  Działanie 4.2 RPO WM - ogłoszenie konkursu

  2012.08.31
  Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne
 • Upowszechnienie uczenia się dorosłych

  Upowszechnienie uczenia się dorosłych

  2012.08.27
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe”
 • Ponad 600 milionów złotych dla przedsiębiorców!

  Ponad 600 milionów złotych dla przedsiębiorców!

  2012.08.22
  Rusza konkurs "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje polegające na wdrożeniu wynalazku. To jedna z ostatnich szans skorzystania z unijnych pieniędzy w tym okresie programowania

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter