Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W celu wsparcia realizacji zadań z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 58/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem nr 91/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2022 r., ogłaszam wyniki konkursu - zadanie: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum: Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, z siedzibą przy ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania: „Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum.” udziela się dotacji w wysokości 37 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.).

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie