Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 115 /2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), zarządzam co następuje:

§1

 1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 104/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 maja 2023 r.
 2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 czerwca 2023 roku, ogłaszam wyniki konkursu:

1) Zadanie : Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki.

 1. Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI z siedzibą przy ul. Stefana Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania: Z górki w górki lato 2023 udziela się dotacji w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
 2. Klub Tenisa Stołowego z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1 , 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Tytuł zadania: Organizacja letniego obozu sportowego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy Udziela się dotacji w wysokości: 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych)
 3. Miejski Klub Sportowy „Świt” z siedzibą przy ul. Sportowej 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tytuł zadania: Uniejów 2023-stop uzależnieniom i stosowania przemocy Udziela się dotacji w wysokości: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 4. Uczniowski Klub Sportowy „Lotnisko Modlin” z siedzibą przy ul. Szkolnej 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki Tytuł zadania: Wakacje z UKS Lotnisko Modlin 2023 Udziela się dotacji w wysokości: 6 500,00 (sześć tysięcy pięćset złotych)
 5. Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” z siedzibą przy ul. Dębowej 18a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tytuł zadania: RUCIANE NIDA 2023-stop uzależnieniom i stosowania przemocy Udziela się dotacji w wysokości: 15 500,00 zł ( piętnaście tysięcy pięćset złotych)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie