Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 143 /2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 143 /2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 131/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 lipca 2023 r.
  2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 142/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 sierpnia 2023 roku, ogłaszam wyniki konkursu:

1) Zadanie : Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w klubach sportowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

  1. Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, tytuł zadania: Z rakietką po mistrzostwo. Udziela się dotacji w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
  2. Miejski Klub Sportowy „Świt” z siedzibą pry ul. Sportowej 66 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Tytuł zadania:  Nie daj się uzależnieniom – Sport jako sposób działania przeciw uzależnieniom i stosowaniu przemocy. Udziela się dotacji w wysokości: 45 000,00 zł ( czterdzieści pięć tysięcy złotych)
  3. Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” z siedzibą przy ul. Dębowej 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Tytuł zadania: Weź LOS w swoje ręce – program przeciwdziałania uzależnieniom i stosowaniu przemocy poprzez sport. Udziela się dotacji w wysokości: 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie