Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zamówienia poniżej 14 000 Euro w ramach projektu "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej"

W tym miejscu zamieszczamy zapytania ofertowe na wykonanie zadań w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym dróg w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 

 

Zadanie: Wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 

 

  • -

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter